Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Terminal Brno, a.s., IČO: 28295374 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Terminal Brno, a.s. Údaje byly staženy 25. 11. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 28295374. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28295374 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 7. 2008
Obchodní firma
od 25. 7. 2008

Terminal Brno, a.s.

Adresa sídla
od 11. 7. 2014 do 10. 11. 2016
Brno, K terminálu , PSČ 619 00
od 25. 7. 2008 do 11. 7. 2014
Brno, K terminálu 614/11, PSČ 619 00
IČO
od 25. 7. 2008

28295374

DIČ

CZ28295374

Identifikátor datové schránky:k79gmv8
Právní forma
od 25. 7. 2008
Akciová společnost
Spisová značka5643 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 7. 2008 do 6. 10. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 25. 7. 2008 do 6. 10. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 25. 7. 2008 do 6. 10. 2009
- realitní činnost
od 25. 7. 2008 do 6. 10. 2009
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 11. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 7. 2014 do 10. 11. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 7. 2014 do 10. 11. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 10. 2012 do 31. 1. 2013
- Záměr zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu peněžitými vklady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.200.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) z částky 55.350.000,-Kč na konečnou částku 71.550.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Důvodem zvýšení základního kapitálu je z ískání finančních prostředků na rekonstrukci plochy kontejnerového železničního terminálu v Brně. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 1620 ks (slovy: jeden tisíc šest set dvacet kusů) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějíc ích na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena ste jná práva jako s akciemi dříve upsanými. Převoditelnost nově upsaných akcií bude omezena ve smyslu článku 6 stanov společnosti. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to : 1) společnosti ČSKD INTRANS s.r.o. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 130 00, IČ 45273081 - 536 ks (slovy: pět set třicet šest kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. a společností ČSKD INTRANS s.r.o., 2) společnosti ČD Cargo, a.s. se sídlem Praha 7-Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678 - 1084 ks (slovy: jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností Terminal Brno, a.s. a společností ČD Cargo, a.s.. Návrhy smluv o upsání akcií předloží obchodní společn ost Terminal Brno,a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do třiceti dnů ode dne kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí dva týdny a začí ná běžet dnem následujícím po pozdějším z následujících dvou dnů, a to buď po dni uplynutí lhůty pro upsání akcií s využití přednostního práva a nebo po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií danému předem určenému zájemci; vzdají-li se vš ak dříve všichni akcionáři přednostního práva na upisovaní akcií, běží lhůta ode dne následujícího po nejpozdějším z následujících tří dnů, a to buď po dni, kdy se tohoto práva vzdá poslední z akcionářů, anebo po dni, kdy je danému předem určenému záje mci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Terminal Brno, a.s. anebo po čtvrtém dni po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude předem určeným záj emcům oznámen prostřednictvím doporučeného dopisu doručeného současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. s tím, že upisovaní je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti Terminal Brno, a.s.. Akcie, které upíší předem určení zájemci, budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet číslo 117xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií.
od 30. 9. 2010 do 11. 11. 2010
- Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 5 3.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akc ií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akc ií: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinná. Převoditelnost akcií bude omezená ve smyslu Článku 6 Stanov Společnosti. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovan ých akcií činí 53.350.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 081 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o."). Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSK D INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií j e jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tv ořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/ 9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomo ravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - K TER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 0 1.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny násled ujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcel ní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jiho moravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy j eřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 k s (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií js ou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. M ístem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 18. 5. 2010 do 30. 9. 2010
- Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 5 3.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akc ií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bud provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akci í: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na jméno po doba akcií: listinná. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři mi lionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými záj emci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 08 1 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o."). Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSK D INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií j e jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tv ořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/ 9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomo ravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - K TER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 0 1.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny násled ujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcel ní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jiho moravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy j eřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 k s (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií js ou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 31. 1. 2013
Základní kapitál 71 550 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2010 do 31. 1. 2013
Základní kapitál 55 350 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2008 do 11. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 155.
od 31. 1. 2013
ČD Cargo a INTRANS mohou převést své akcie ve společnosti pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti. K rozhodnutí valné hromady společnosti o udělení souhlasu s převodem dle předchozí věty se vyžaduje souhlas 100% hlasů všech akcioná řů společnosti. V případě převodu akcií společnosti ve vlastnictví ČD Cargo a) nebo INTRANS náleží druhému akcionáři předkupní právo za podmínek, uvedených ve stanovách společnosti.
od 11. 11. 2010 do 31. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 535.
od 11. 11. 2010 do 31. 1. 2013
ČD Cargo a INTRANS mohou převést své akcie ve společnosti pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti. K rozhodnutí valné hromady společnosti o udělení souhlasu s převodem dle předchozí věty se vyžaduje souhlas 100% hlasů všech akcioná řů společnosti. V případě převodu akcií společnosti ve vlastnictví ČD Cargo a) nebo INTRANS náleží druhému akcionáři předkupní právo za podmínek, uvedených ve stanovách společnosti.
od 25. 7. 2008 do 11. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 25. 7. 2008 do 11. 11. 2010
ČD Cargo a INTRANS mohou převést své akcie ve společnosti pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti. K rozhodnutí valné hromady společnosti o udělení souhlasu s převodem dle předchozí věty se vyžaduje souhlas 100% hlasů všech akcioná řů společnosti. V případě převodu akcií společnosti ve vlastnictví ČD Cargo a) nebo INTRANS náleží druhému akcionáři předkupní právo za podmínek, uvedených ve stanovách společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 20. 6. 2018
Ing. PETRA SLOVÁČKOVÁ - člen představenstva
Trutnov - Oblanov, Do Dolců, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 3. 5. 2018
Ing. JIŘÍ VLČEK - Předseda představenstva
Pardubice - Cihelna, U Josefa, PSČ 530 09
den vzniku členství: 1. 4. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2018
od 3. 5. 2018
Ing. ZDENĚK ŠKVAŘIL - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Jandáskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 4. 2018
od 2. 12. 2016 do 20. 6. 2018
Ing. PETRA ČERMÁKOVÁ - člen představenstva
Trutnov - Oblanov, Do Dolců, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 9. 11. 2016 do 2. 12. 2016
RUDOLF RABAS - člen představenstva
Louny, Vladimirská, PSČ 440 01
den vzniku členství: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
od 3. 8. 2015 do 9. 11. 2016
PETR VELECKÝ - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, Fibichova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 31. 5. 2016
od 25. 2. 2015 do 3. 8. 2015
ALAN ANDONOV - člen představenstva
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
od 13. 8. 2013 do 25. 2. 2015
ALAN ANDONOV - člen představenstva
Klecany, V Honech, PSČ 250 67
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 13. 8. 2013 do 3. 5. 2018
JIŘÍ VLČEK - předseda představenstva
Pardubice - Cihelna, U Josefa, PSČ 530 09
den vzniku funkce: 26. 7. 2013 - 31. 3. 2018
od 13. 8. 2013 do 3. 5. 2018
ZDENĚK ŠKVAŘIL - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Jandáskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 7. 2013 - 31. 3. 2018
od 5. 11. 2010 do 13. 8. 2013
Ing. Jiří Konrád - člen představenstva
Hořovice, Potoční, PSČ 268 01
den vzniku členství: 9. 9. 2010 - 30. 6. 2013
od 26. 10. 2009 do 5. 11. 2010
Ing. Daniel Molčan - člen představenstva
Děčín 2 - Janov, 17, PSČ 405 02
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 9. 9. 2010
od 25. 7. 2008 do 26. 10. 2009
Ing. Petr Zikmund - člen představenstva
Praha 4, Na Chodovci 2547/40, PSČ 141 00
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 19. 6. 2009
od 25. 7. 2008 do 13. 8. 2013
Ing. Jiří Vlček - předseda představenstva
Pardubice, U Josefa 116, PSČ 530 09
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2013
od 25. 7. 2008 do 13. 8. 2013
Ing. Zdeněk Škvařil - člen představenstva
Brno, Jandáskova 12, PSČ 621 00
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2013
od 25. 7. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy pouze předseda představenstva a člen představenstva společnosti společně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva a člen představenstva společnosti společně a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 3. 5. 2018
Ing. JITKA WOLFOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 4. 2018
od 28. 6. 2017 do 3. 5. 2018
JITKA WOLFOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2017
od 2. 12. 2016
RUDOLF RABAS - předseda dozorčí rady
Louny, Vladimirská, PSČ 440 01
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 9. 11. 2016
ZDENĚK MEIDL - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IX-Bynov, Na Vyhlídce, PSČ 405 05
den vzniku členství: 1. 6. 2016
od 11. 7. 2014 do 9. 11. 2016
RUDOLF RABAS - předseda dozorčí rady
Louny, Vladimirská, PSČ 440 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 25. 6. 2014 - 31. 5. 2016
od 11. 7. 2014 do 2. 12. 2016
Ing. PETRA ČERMÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Trutnov - Oblanov, Do Dolců, PSČ 541 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 30. 6. 2016
od 31. 1. 2013 do 11. 7. 2014
TOMÁŠ HONOMICHL - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Lomená
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 31. 1. 2013 do 28. 6. 2017
JITKA WOLFOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kyje, Vranovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 22. 8. 2011 do 31. 1. 2013
Mgr. Robert Hordossy, MBA - člen dozorčí rady
Praha 6, U Beránky, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 25. 10. 2011
od 5. 11. 2010 do 22. 8. 2011
Ing. Pavel Boháček - člen dozorčí rady
Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 9. 2010 - 2. 5. 2011
od 26. 10. 2009 do 5. 11. 2010
Ing. Josef Matějovský - předseda dozorčí rady
Děčín 32 - Boletice nad Labem, Trocnovská 322, PSČ 407 11
den vzniku členství: 24. 7. 2009 - 9. 9. 2010
den vzniku funkce: 15. 8. 2009 - 9. 9. 2010
od 26. 10. 2009 do 31. 1. 2013
Gerhard Kratochwil - člen dozorčí rady
Weitra, Veitsgraben 319, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 7. 2009 - 19. 6. 2012
od 26. 10. 2009 do 11. 7. 2014
Mgr. Leoš Görner - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Gutova 2134/26, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 7. 2009 - 24. 6. 2014
od 25. 7. 2008 do 26. 10. 2009
Ing. Josef Matějovský - předseda dozorčí rady
Děčín 32 - Boletice nad Labem, Trocnovská 322, PSČ 407 11
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2009
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 15. 8. 2009
od 25. 7. 2008 do 26. 10. 2009
Ing. Pavel Lamacz - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Průběžná 2133/17, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2009
od 25. 7. 2008 do 26. 10. 2009
Mgr. Leoš Görner - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Gutova 2134/26, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 7. 2009
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Vláda dnes schválila změnu zákona, kterou předložilo ministerstvo financí.

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 6 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

13. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 84 komentářů

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

Důchodová reforma od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) počítá i s vyššími odvody pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyplývá to z balíčku návrhů, který ministerstvo poslalo do takzvaného připomínkového řízení. 

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 628,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 688,70 Kč
ČSOB 2 688,70 Kč
Komerční banka 2 693,39 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Raiffeisenbank 2 743,66 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 424 690 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

+99
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+66
+
-
3.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+23
+
-
4.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-58
+
-
5.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-221
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: splacení úvěru
Poradna > Hypoteční úvěr > splacení úvěru

Otázka: 24.1.2021 mám výročí hypotečního úvěru a konec platnosti úrokové sazby. Hypotéku na dům jsem sjednal v roce 2015. Nyní ji chci zaplatit ale peníze na zaplacení mně dojdou až v únoru. Je nějaká zákonná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services