Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

WILLOW VALE a.s.
IČO: 28303032 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 9. 2008
Datum zániku28. 8. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 9. 6. 2010 do 28. 8. 2018

WILLOW VALE a.s.

od 4. 9. 2008 do 9. 6. 2010

WILLOV VALE a.s.

Sídlo
od 4. 9. 2008 do 22. 6. 2012
Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
IČO
od 4. 9. 2008 do 28. 8. 2018

28303032

DIČ

CZ28303032

Identifikátor datové schránky:yucg2km
Právní forma
od 4. 9. 2008 do 28. 8. 2018
Akciová společnost
Spisová značka18466 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 5. 2010 do 5. 1. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 5. 2010 do 5. 1. 2018
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 27. 5. 2010 do 5. 1. 2018
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Předmět činnosti
od 4. 9. 2008 do 28. 8. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 14. 6. 2011 do 6. 12. 2011
- K bodu 5 jednání valné hromady ze dne 16.5.2011: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 30.000.000,-Kč (tj. třicet milionů korun českých) ze stávajících 2.000.000,-Kč (tj. dvou milionů korun českých) na 32.000.000,-Kč (tj. tři cet dva milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Valná hromada rozhoduje o vydání 150 (tj. jedno sto padesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, v listinné podobě, znějící na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 60 (tj. šedesát) dnů ode dn e zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet Společ nosti založený dle ustanovení §204 odst. (2) obchodního zákoníku, vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4xxxx. Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisování akcií informováni vyvěšením oz námení v sídle Společnosti. Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle Společnosti. Akcionáři, kteří jsou Společnosti známi, obdrží tuto písemnou výzvu též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu této lhůty. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) lze upsat 15 (tj. patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých). S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) s emisním kursem 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých), který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávek akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, které tento akcionář upíše, a to z důvodu snížení závazků Společnosti za akcionářem na žádost akcionáře, zlepšení rozvahy Společnosti a posílení vlastního kapitálu Společnosti. Jedná se o pohledávku, která přešla do vlastnictví akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou se společností Provit, a.s., a to o po hledávku z obchodního styku za společností WILLOW VALE a.s.; přehled faktur je přílohou zprávy auditora, a dále o pohledávku z půjček akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o., které jsou přílohou zprávy auditora. Celková výše pohledávky akcionáře E.I.C.I, spol. s r.o. vůči Společnosti činí 9.825.020,60 Kč (tj. devět milionů osm set dvacet pět tisíc dvacet korun českých a šedesát haléřů). Započtení se připouští na jistinu i na příslušenství uvedených pohledávek, a to až do celkové výše jmenovité hodnoty akcií upsan ých společností E.I.C.I. spol. s r.o. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici upisovatelům v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií . K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 3 (tj. tří) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle Společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům k úpisu. Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to v poměru 9:1 obchodní společnosti E.I.C.I., spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 604 62 655, které se nabízí k úpisu celkem 135 (tj. jedno sto třicet pět) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 je dnání této valné hromady a panu Ing. Vlastimilu Houfkovi, dat. nar. 25.08.1962, s bydlištěm Praha 9, Vysočanská 77/550, kterému se nabízí k úpisu celkem 15 (tj. patnáct) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 jednání této valné hromady.
od 18. 2. 2011 do 14. 6. 2011
- Valná hromada společnosti přijala dne 17.01.2011 toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2.000.000,-Kč (tj. slovy: dva milion y korun českých) na novou výši 32.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na m ajitele, v listinné podobě, v počtu 150 (tj. slovy: jedno sto padesáti) kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech nových akcií je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje o vydání 150 ks (tj. slovy: jedno sto padesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 30 (tj. slovy: třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti založený dle ustanovení § 204 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, číslo účtu 4xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisovaní akcií informováni vyvěšením oz námení v sídle společnosti. Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií s využitím přednostního práva může začít již ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, neskončí však dříve než dva týdny ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle s polečnosti. Akcionáři, kteří jsou společnosti známi, obdrží toto oznámení též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu lhůty. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat 15 (tj. slovy: patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jm enovité hodnotě 200.000,-Kč s emisním kursem 200.000,-Kč, který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 6. 12. 2011 do 28. 8. 2018
Základní kapitál 32 000 000 Kč
od 4. 9. 2008 do 6. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2011 do 28. 8. 2018
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 160.
od 4. 9. 2008 do 6. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 14. 10. 2013 do 28. 8. 2018
IVANKA SROSTLÍKOVÁ - člen představenstva
Praha - Černý Most, Volkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 16. 5. 2011
od 22. 6. 2012 do 3. 9. 2013
Bc. Milan Ivaška - předseda představenstva
Praha 9, Volkova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 1. 2012 - 20. 6. 2012
od 6. 12. 2011 do 22. 6. 2012
Marcela Houdková - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Pod Lázní, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 5. 2010 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 13. 5. 2010 - 13. 12. 2011
od 14. 6. 2011 do 14. 10. 2013
Ivanka Srostlíková - člen představenstva
Lipová - Seč, , PSČ 798 45
den vzniku členství: 16. 5. 2011
od 18. 2. 2011 do 14. 6. 2011
Ing. Milan Kuchař - místopředseda představenstva
Česká Třebová, Nádražní, PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 16. 5. 2011
den vzniku funkce: 17. 1. 2011 - 16. 5. 2011
od 24. 1. 2011 do 18. 2. 2011
Ing. Milan Kuchař - člen představenstva
Česká Třebová, Nádražní, PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010
od 24. 1. 2011 do 2. 2. 2013
Miroslav Pařízek - místopředseda představenstva
Beroun, Bezručova, PSČ 266 01
den vzniku členství: 5. 10. 2010 - 19. 9. 2012
den vzniku funkce: 5. 10. 2010 - 19. 9. 2012
od 27. 5. 2010 do 27. 5. 2010
Jaroslav Šobr - předseda představenstva
Lipová - Seč, , PSČ 798 45
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 29. 4. 2010 - 12. 5. 2010
od 27. 5. 2010 do 24. 1. 2011
Ing. Milan Kuchař - místopředseda představenstva
Česká Třebová, Nádražní, PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010
den vzniku funkce: 29. 4. 2010 - 5. 10. 2010
od 27. 5. 2010 do 14. 6. 2011
Ing. Pavel Drozd - člen představenstva
Rybník, , PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 4. 4. 2011
od 27. 5. 2010 do 6. 12. 2011
Marcela Houdková - předseda představenstva
Praha - Praha 4, Pod Lázní, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 5. 2010
den vzniku funkce: 13. 5. 2010
od 4. 9. 2008 do 27. 5. 2010
Helena Nyčová - člen představenstva
Brno, Glinkova 291/6, PSČ 623 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 29. 4. 2010
od 14. 6. 2011 do 28. 8. 2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jednají za společnost předse da a současně místopředseda představenstva.
od 18. 2. 2011 do 14. 6. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předstvenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jednají za společnost předsed a představenstva a současně jeden z místopředsedů představenstva, nebo současně dva místopředsedové představenstva, přitom však vždy jedním z jednajících musí být Ing. Milan Kuchař.
od 24. 1. 2011 do 18. 2. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Za představenstvo jednají předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v obchodních věcech společnosti a  při uzavírání smluv o úvěrech či půjčkách. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jedná za společnost předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a současně člen představenstva pan Ing. Mil an Kuchař. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva či místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti. Podepisování za společnost při nakládání s movitým nebo nemovitým majetkem společnosti vždy musí podepisovat také Ing. Milan Kuchař.
od 27. 5. 2010 do 24. 1. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva v těchto případech: jakákoliv dispozice s n emovitostmi, náležejícími do obchodního majetku akciové společnosti, včetně jejich pronájmu či zastavení; uzavření smlouvy o úvěru či o půjčce. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva či místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti. V případě, že jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, děj e se podepisování za společnost tak, že předseda představenstva a místopředseda představenstva připojí své podpisy k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti.
od 4. 9. 2008 do 27. 5. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 11. 2017 do 28. 8. 2018
MARTIN SVRČINA - člen dozorčí rady
Příbram - Jesenice, , PSČ 262 31
den vzniku členství: 16. 5. 2011
od 1. 10. 2016 do 28. 8. 2018
Ing. PETR CIHLÁŘ - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici, PSČ 562 01
den vzniku členství: 16. 5. 2011
den vzniku funkce: 16. 5. 2011
od 11. 4. 2015 do 9. 11. 2017
MUDr. JANA KOTOUČOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Americká, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 5. 2011 - 30. 10. 2017
od 14. 6. 2011 do 11. 4. 2015
MUDr. Jana Kotoučová - člen dozorčí rady
Švihov, Komenského, PSČ 340 12
den vzniku členství: 16. 5. 2011
od 14. 6. 2011 do 1. 10. 2016
Ing. Petr Cihlář - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici, PSČ 562 01
den vzniku členství: 16. 5. 2011
den vzniku funkce: 16. 5. 2011
od 14. 6. 2011 do 9. 11. 2017
Martin Svrčina - člen dozorčí rady
Jesenice, , PSČ 262 31
den vzniku členství: 16. 5. 2011
od 27. 5. 2010 do 14. 6. 2011
Jarmila Marková - předseda dozorčí rady
Rybník, , PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 4. 4. 2011
den vzniku funkce: 29. 4. 2010 - 4. 4. 2011
od 27. 5. 2010 do 14. 6. 2011
Jiří Hájek - člen dozorčí rady
Dlouhá Třebová, , PSČ 561 17
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 4. 4. 2011
od 27. 5. 2010 do 14. 6. 2011
Vladimír Záleský - člen dozorčí rady
Česká Třebová, J. Drobného, PSČ 560 02
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 4. 4. 2011
od 18. 2. 2009 do 27. 5. 2010
Edita Vyskočilová - člen dozorčí rady
Brno, Nováčkova 681/35, PSČ 614 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 29. 4. 2010
od 4. 9. 2008 do 18. 2. 2009
Edita Sýkorová - člen dozorčí rady
Brno, Nováčkova 681/35, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008
od 4. 9. 2008 do 27. 5. 2010
Tereza Drahovzalová - předseda dozorčí rady
Adamov, Družstevní 429/9, PSČ 679 04
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 29. 4. 2010
den vzniku funkce: 4. 9. 2008 - 29. 4. 2010
od 4. 9. 2008 do 27. 5. 2010
Monika Bashiová - člen dozorčí rady
Brno, Chopinova 307/6, PSČ 623 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 29. 4. 2010
Akcionáři
od 4. 9. 2008 do 27. 5. 2010
SOL Brno s.r.o., IČO: 26930013
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

14. 7. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za červen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 740,20 Kč
ČSOB 2 740,20 Kč
Expobank CZ 2 743,90 Kč
Komerční banka 2 747,84 Kč
Česká spořitelna 2 764,00 Kč
Raiffeisenbank 2 794,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 802,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+62
+
-
2.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+43
+
-
3.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+27
+
-
4.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-31
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-96
+
-

Články na Heroine.cz

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Už zítra se uskuteční prodejní fashion festival Má vlast. Program je jasný a jednoduchý;...více

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services