RegioJet a.s.
IČO: 28333187

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 3. 2009
Obchodní firma
od 20. 3. 2009

RegioJet a.s.

Sídlo
od 20. 3. 2009 do 23. 9. 2013
Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00
IČO
od 20. 3. 2009

28333187

DIČ

CZ28333187

Identifikátor datové schránky:285fzhb
Právní forma
od 20. 3. 2009
Akciová společnost
Spisová značka5816 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 23. 7. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 31. 8. 2011
- hostinská činnost
od 20. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 23. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 6. 10. 2009
- provozování dráhy a drážní dopravy
Ostatní skutečnosti
od 14. 10. 2016
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 13. 10. 2016 o změně podoby všech akcií společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie a uložil akcionářům povinnost ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí odevzdat akcie.
od 23. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 7. 2011 do 22. 8. 2011
- Jediný akcionář společnosti RegioJet a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti RegioJet a.s. o částku 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) ze současné výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na výši 187.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcí určitému zájemci; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 9.276 (devíti tisíc dvou set sedmdesáti šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním t rhu; (ii) 2 (dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o, se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 60 2 00, IČ: 25317075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 24882 (dále jen "společnost STUDENT AGENCY, s.r.o."); (e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RegioJet a.s., vždy v každý pracovní den lhůty upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin; (f) Upisovaní akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisovaní vázáno na rozvazovac í podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně; (g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti RegioJet a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli; (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ObchZ. K upsání akcií je povi nna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude č init 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální trhu; (j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti RegioJet a.s. proti pohledávce spole čnosti RegioJet a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradě započtením; (k) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. v celkové výši 185.534.304,00 (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce tři sta čtyři ko runy české), a to: (i) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s., ve výši 93.870.897,00 Kč (devadesát tři miliony osm set sedmdesát tisíc osm set devadesát sedm korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za spo lečností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem, (ii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výší 16.566.690,00 Kč (šestnáct milionů pět set šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společnos tí RegioJet a.s. z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako věřitelem a společností RegioJet a.s. jako dlužníkem, (iii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výši 75.096.717,00 Kč (sedmdesát pět milionů devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společno stí RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o, jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem, proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. ve výši 185.534.000.-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za společností STUDENT AGENCY, s.r.o., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 185.534.000,-K č (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy sm luvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost RegioJet a.s. určenému zájemci, společnosti STUDENT AGANCY, s.r.o., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost RegioJet a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.
Kapitál
od 22. 8. 2011
Základní kapitál 187 534 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2009 do 22. 8. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 14. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 376.
od 14. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 22. 8. 2011 do 14. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 376.
od 22. 8. 2011 do 14. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 20. 3. 2009 do 22. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 30. 7. 2016
JIŘÍ SCHMIDT - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 3. 2009
od 23. 9. 2013 do 30. 7. 2016
JIŘÍ SCHMIDT - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, U Krematoria, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 3. 2009
od 2. 8. 2013
RADIM JANČURA - předseda představenstva
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku členství: 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 30. 5. 2012 do 30. 5. 2012
Jan Paroulek - člen představenstva
Praha 10, Charkovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 11. 2011 - 21. 3. 2012
od 1. 6. 2011 do 21. 3. 2012
Jan Paroubek - člen představenstva
Praha 10, Charkovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 29. 11. 2011
od 1. 6. 2011 do 2. 8. 2013
Radim Jančura - předseda představenstva
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku členství: 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 29. 1. 2010 do 1. 6. 2011
Radim Jančura - člen představenstva
Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 664 01
den vzniku členství: 26. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 29. 1. 2010
Vladimír Trtík - člen představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2098/51, PSČ 158 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 26. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 1. 6. 2011
Jan Paroubek - předseda představenstva
Praha 10, Charkovská 15, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 25. 5. 2011
od 20. 3. 2009 do 23. 9. 2013
Jiří Schmidt - člen představenstva
Pardubice, U Krematoria 1467, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 3. 2009
od 23. 7. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně vždy dva členové představenstva.
od 31. 8. 2011 do 23. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně vždy dva členové představenstva.
od 6. 10. 2009 do 31. 8. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají ve všech věcech společně vždy dva (2) členové představenstva.
od 20. 3. 2009 do 6. 10. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají ve všech věcech společně vždy tři (3) členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné za společnost jednat.
Dozorčí rada
od 23. 9. 2013 do 23. 7. 2014
Ing. LENKA HOLOUBKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Vavřinecká, PSČ 624 00
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 23. 7. 2014
od 31. 8. 2013
MARTINA BLAHOVÁ - předseda dozorčí rady
Syrovice, , PSČ 664 67
den vzniku členství: 17. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011
od 28. 8. 2013 do 23. 7. 2014
PŘEMYSL VÍCHA
Staré Město, Sochorcova, PSČ 686 03
den vzniku členství: 1. 7. 2012 - 23. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2012 - 23. 7. 2014
od 1. 6. 2011 do 28. 8. 2013
Ing. Petr Pšenička - člen dozorčí rady
Přelouč - Lohenice, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 30. 6. 2012
od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2013
Martina Blahová - předseda dozorčí rady
Syrovice, , PSČ 664 67
den vzniku členství: 17. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011
od 1. 6. 2011 do 23. 9. 2013
Ing. Lenka Holoubková - člen dozorčí rady
Brno - Komín, , PSČ 624 00
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 23. 7. 2014
od 29. 1. 2010 do 1. 6. 2011
Zuzana Veverková - člen dozorčí rady
Brno, Výletní 593/7, PSČ 623 00
den vzniku členství: 26. 1. 2010 - 17. 5. 2011
od 20. 3. 2009 do 29. 1. 2010
Radim Jančura - předseda dozorčí rady
Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 664 01
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 26. 1. 2010
od 20. 3. 2009 do 1. 6. 2011
Eva Ševčíková - člen dozorčí rady
Ostrava, Na Bezděku 5468, PSČ 722 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 5. 2011
od 20. 3. 2009 do 1. 6. 2011
Zdeněk Tráge - člen dozorčí rady
Brno, Langrova 1207/1b, PSČ 627 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 5. 2011
Akcionáři
od 23. 7. 2014
STUDENT AGENCY k.s., IČO: 25317075
Brno, náměstí Svobody, PSČ 602 00
od 28. 8. 2013 do 23. 7. 2014
STUDENT AGENCY, k.s., IČO: 25317075
Brno, náměstí Svobody, PSČ 602 00
od 20. 3. 2009 do 28. 8. 2013
STUDENT AGENCY, s.r.o., IČO: 25317075
Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
-163
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-128
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-194
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-249
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-289
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-317
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.