Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
DOMINTER trade, a.s., IČO: 28336208

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 4. 2009
Obchodní firma
od 23. 4. 2009

DOMINTER trade, a.s.

Adresa sídla
od 25. 11. 2011 do 24. 7. 2014
Brno, Černovická 2c, PSČ 617 00
od 23. 4. 2009 do 25. 11. 2011
Brno, Černovická 2c, PSČ 615 00
IČO
od 23. 4. 2009

28336208

DIČ

CZ28336208

Identifikátor datové schránky:uisdrdv
Právní forma
od 23. 4. 2009
Akciová společnost
Spisová značka5821 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 23. 4. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 7. 2014 do 24. 5. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 7. 2014 do 24. 5. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 5. 2009 do 2. 9. 2009
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.200.000,-- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), tedy z částky 2.250.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) na částku 7.450.000,-- Kč (slovy: sedm milionů čty ři sta padesát tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 2 ks (slovy: dva kusy) jmenovitá hodnota jedné akcie: 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) emisní kurs jedné akcie: 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady. d) Předmětem vkladu jsou následující nemovitosti: - dům č.p. 200 postavený na pozemku parcelní číslo 466/125, část obce Rebešovice, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 506 pro katastrální území Re bešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov, - pozemek parcelní číslo 428/78, o výměře 902 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/21, o výměře 519 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/124, o výměře 88 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/125, o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 440 pro katastrální území Rebešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov. Všechny shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 3425-271-2008 vypracovaným dne 05.09.2008 znalcem Ing. Miloslavem Krejčím, Grohova 39, 602 00 Brno, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a k tomuto znale ckému posudku vydal znalec Ing. Miloslav Krejčí dne 23.04.2009 prohlášení. Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Ne 6448/2008-11. Hodnota nepeněžitých vkladů činí podle ocenění znalcem celkem částku 5.200.000,-- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Z uvedeného celkového ocenění předmětných nemovitostí připadají na jednotlivé spoluvlastníky nemovitostí tyto částky: - Jiří Bábuněk, r.č. xxxx, bytem Rebešovice, Vinohrady 200 - 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), - Drahomíra Bábuňková, r.č. xxxx, bytem Řebešovice, Vinohrady 200 - 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Valná hromada tímto schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku. Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), a konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a nepeněžitý vklad je hospodářsky vy užitelný pro společnost. e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícím předem určeným zájemcům: 1. Jiří Bábuněk, r.č. xxxx, bytem Rebešovice, Vinohrady 200, který upíše 1 ks (jeden kus) listinné kmenové akcie na majitele s jmenovitou hodnotou ve výši 2.600.000,-- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set ti síc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši jedna polovina nemovitostí: - dům č.p. 200 postavený na pozemku parcelní číslo 466/125, část obce Rebešovice, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 506 pro katastrální území Re bešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov, - pozemek parcelní číslo 428/78, o výměře 902 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/21, o výměře 519 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/124, o výměře 88 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/125, o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 440 pro katastrální území Rebešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov, přičemž výše ocenění tohoto nep eněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 2.600.000,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 1 ks (jeden kus) listinné kmenové akcie na majitele s jmenovitou hodnotou ve výši 2.600.000,-- Kč. 2. Drahomíra Bábuňková, r.č. xxxx, bytem Rebešovice, Vinohrady 200, která upíše 1 ks (jeden kus) listinné kmenové akcie na majitele s jmenovitou hodnotou ve výši 2.600.000,-- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony š est set tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši jedna polovina nemovitostí: - dům č.p. 200 postavený na pozemku parcelní číslo 466/125, část obce Rebešovice, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 506 pro katastrální území Re bešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov, - pozemek parcelní číslo 428/78, o výměře 902 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/21, o výměře 519 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/124, o výměře 88 m2, orná půda, - pozemek parcelní číslo 466/125, o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov na listu vlastnictví č. 440 pro katastrální území Rebešovice, obec Rebešovice, okres Brno - venkov, přičemž výše ocenění tohoto nep eněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 2.600.000,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 1 ks (jeden kus) listinné kmenové akcie na majitele s jmenovitou hodnotou ve výši 2.600.000,-- Kč. f) Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápi su zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 2.600.000,-- Kč (slovy: dva milio ny šest set tisíc korun českých) za jednu akcii. g) Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 obchod ního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti. h) Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva dle § 204 odst. 3. Obchodního zákoníku s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprá vu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti.
Kapitál
od 2. 9. 2009
Základní kapitál 7 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 4. 2009 do 2. 9. 2009
Základní kapitál 2 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 7. 2014
Akcie na jméno 125 000, počet akcií: 18.
od 24. 7. 2014
Akcie na jméno 2 600 000, počet akcií: 2.
od 2. 9. 2009 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 18.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 10. 2017 do 24. 5. 2018
PETR BÁBUNĚK - předseda představenstva
Brno - Nový Lískovec, Rybnická, PSČ 634 00
den vzniku členství: 10. 7. 2014 - 24. 5. 2018
den vzniku funkce: 10. 7. 2014 - 24. 5. 2018
od 3. 3. 2017 do 18. 10. 2017
PETR BÁBUNĚK - předseda představenstva
Brno - Veveří, Lidická, PSČ 602 00
den vzniku členství: 10. 7. 2014
den vzniku funkce: 10. 7. 2014
od 24. 7. 2014
DRAHOMÍRA BÁBUŇKOVÁ - člen představenstva
Rebešovice, Vinohrady, PSČ 664 61
den vzniku členství: 10. 7. 2014
od 24. 7. 2014
JIŘÍ BÁBUNĚK - člen představenstva
Rebešovice, Vinohrady, PSČ 664 61
den vzniku členství: 10. 7. 2014
od 24. 7. 2014 do 24. 7. 2014
MILENA BÁBUŇKOVÁ - člen představenstva
Brno - Slatina, Mikulčická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 24. 7. 2014 do 3. 3. 2017
PETR BÁBUNĚK - předseda představenstva
Brno - Slatina, Mikulčická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 10. 7. 2014
den vzniku funkce: 10. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 24. 7. 2014
JIŘÍ BÁBUNĚK - člen představenstva
Rebešovice, Vinohrady, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 22. 7. 2014
Jiří Bábuněk - člen představenstva
Rebešovice, Vinohrady 200, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Petr Bábuněk - předseda představenstva
Brno, Mikulčická 1088/4, PSČ 627 00
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Milena Bábuňková - člen představenstva
Brno, Mikulčická 1088/4, PSČ 627 00
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 24. 7. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva tak, že kobchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 3. 3. 2015 do 24. 5. 2018
MARTIN GARGULÁK - předseda dozorčí rady
Rebešovice, Topolová, PSČ 664 61
den vzniku členství: 10. 7. 2014 - 24. 5. 2018
den vzniku funkce: 10. 7. 2014 - 24. 5. 2018
od 24. 7. 2014
MICHAL BÁBUNĚK - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Mikulčická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 10. 7. 2014
od 24. 7. 2014
JITKA GARGULÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Rebešovice, Topolová, PSČ 664 61
den vzniku členství: 10. 7. 2014
od 24. 7. 2014 do 3. 3. 2015
MARTIN GARGULÁK - předseda dozorčí rady
Rebešovice, Rajhradická, PSČ 664 61
den vzniku členství: 10. 7. 2014
den vzniku funkce: 10. 7. 2014
od 22. 11. 2013 do 24. 7. 2014
MARTIN GARGULÁK - člen dozorčí rady
Rebešovice, Rajhradická, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 22. 11. 2013
Martin Gargulák - člen dozorčí rady
Rebešovice, Rajhradická 46, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Drahomíra Bábuňková - předseda dozorčí rady
Rebešovice, Vinohrady 200, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
od 23. 4. 2009 do 24. 7. 2014
Jitka Garguláková - člen dozorčí rady
Rebešovice, Rajhradická 46, PSČ 664 61
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 23. 4. 2014
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 96 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 698,40 Kč
ČSOB 2 698,40 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 716,28 Kč
Česká spořitelna 2 719,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,30 Kč
Raiffeisenbank 2 758,31 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+16
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+1
+
-
3.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-32
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-113
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-120
+
-

Články na Heroine.cz

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Seriál The Crown je v anglosaském světě masivním fenoménem. Televizní sága pokrývající...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services