Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Wüstenrot pojišťovna a.s.
IČO: 28400682 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 5. 2008
Datum zániku30. 6. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 5. 2008 do 30. 6. 2016

Wüstenrot pojišťovna a.s.

Sídlo
od 30. 1. 2009 do 30. 6. 2016
Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23
od 27. 5. 2008 do 30. 1. 2009
Praha 5, náměstí Kinských 602/2, PSČ 150 00
IČO
od 27. 5. 2008 do 30. 6. 2016

28400682

DIČ

CZ28400682

Identifikátor datové schránky:6c4g3c7
Právní forma
od 27. 5. 2008 do 30. 6. 2016
Akciová společnost
Spisová značka14328 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 6. 2010 do 30. 6. 2016
- 1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj"), v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 13 a 18 přílohy č. 1 k ZPoj
od 8. 6. 2010 do 30. 6. 2016
- 2. Činnosti související s pojišťovací činností: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle ZPoj - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření - zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů
od 27. 5. 2008 do 8. 6. 2010
- Pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 5 zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (ZPoj), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistných odvětví B1, B2, B3, B7, B8, B9, B10, B13 , B18 neživotního pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 27. 5. 2008 do 8. 6. 2010
- Činnosti související s pojišťovací činností podle § 7 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 3 odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (ZPoj), ve znění pozdějších předpisů: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj, vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí, - zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření - zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů.
Ostatní skutečnosti
od 26. 3. 2015 do 30. 6. 2016
- Řádná valná hromada přijala dne 4. 3. 2015 usnesení o snížení základního kapitálu v navrhovaném znění: a) Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše základního kapitálu 692.000.000,-- Kč (slovy: šest set devadesá t dva miliony korun českých) o pevnou částku 491.320.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti 200.680.000,-- Kč (slovy: dvě stě milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). b) Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je (i) nastalá finanční situace společnosti naplňující předpoklady dle § 403 odst. 2 ZOK, a to taková situace, kdy vý še celkové ztráty společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti k 31.12. 2013 činí 445.038.228,49 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet pět milionů třicet osm tisíc dvě stě dvacet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů), kdy při jejím úplném uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by podíl neuhrazené ztráty dosáhl poloviny výše základního kapitálu společnosti a (ii) potřeba naplnění zvláštního fondu účelově určeného na krytí případných ztrát budoucích období. c)Účelem snížení základního kapitálu společnosti je (i) úhra da ztráty společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti k 31.12. 2013 a (ii) převod části volných prostředků ze snížení základního kapitálu do zvláštního fondu účelově určeného na krytí případných ztrát budoucích období. d) Řádná valná hromada rozhodla, že snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno bezplatným snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií na jméno, vedených v zaknihované podobě, v současné jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, poměrně u všech akcií společnosti tak, že se sníží jmenovitá hodnota každé jedné akcie společnosti o částku 710,-- Kč (slovy: sedm set deset korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé jedné akcie 290,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých). e) Řádná valná hromada rozhodla, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu /491.320.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých)/ bude naloženo takto: (i) její část ve výši 45.038.228,49 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet pět milionů třicet osm tisíc dvě stě dvacet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů) bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období za účelem úhrady kumulovaných neuhrazených ztrát předchozích účetních období společnosti ve stavu dle řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013, (ii) její část ve výši 46.281.771,51 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů dvě stě osmdesát jeden tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a padesát jedna haléřů) bude převedena do zvláštního fondu společnosti účelově určeného na krytí případných ztrát společnosti v budoucích obdobích.
od 12. 5. 2014 do 30. 6. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 5. 2014 do 30. 6. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 5. 2014 do 30. 6. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 12. 2013 do 24. 2. 2014
- a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.12.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) z částky ve výši 622.000.000,- Kč (slovy: šet set dvacet dva milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 692.000.000,- Kč (slovy: šest set devadesát dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 70.000 ks (slovy: sedmdesát tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vkl ady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PŠČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě tři
od 4. 1. 2013 do 21. 2. 2013
- a)Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.12.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) z částky ve výši 582,000.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát dva milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu/ na částku ve výši 622,000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vkla dy. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c)Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s ust. § 205 obchodního zákoníku. d)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle §205 obchodního zákoníku. e)Určuje se, že dohoda akcionářů podle §205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne nás ledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f)Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode
od 24. 2. 2012 do 16. 4. 2012
- a) Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) z částky ve výši 492,000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva miliony korun českých) /s oučasná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 582,000.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát dva miliony korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 90.000,- ks (slovy: devadesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v soulasu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohodo akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200xxxx , vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
od 8. 12. 2010 do 1. 2. 2011
- a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 1.12.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 106.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šest milionů korun českých) z částky ve výši 386,000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 492,000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 106.000 ks (slovy: jedno sto šest tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s ust. § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet čáíslo 0200xxxx 0, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
od 3. 6. 2010 do 13. 7. 2010
- a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 80.000.000,-- Kč(slovy: osmdesát milionů korun českých ) z částky ve výši 306,000.000,-- Kč (slovy: tři sta šest milionů korun českých) / současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 386,000.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) / nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 80.000 ks (slovy: osmdesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnoty. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s §205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle §205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionárů podle §205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne ná sledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200xxxx, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
od 7. 12. 2009 do 14. 1. 2010
- a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 150,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) z částky ve výši 156,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 306,000.000,-- Kč (slovy: tři sta šest milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tí m, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 150.000 ks (slovy: jedno sto padesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-.- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bue uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne ná sledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámi se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uazvřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200xxxx , vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
Kapitál
od 26. 3. 2015 do 30. 6. 2016
Základní kapitál 200 680 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 2014 do 26. 3. 2015
Základní kapitál 692 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 2. 2013 do 24. 2. 2014
Základní kapitál 622 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2012 do 21. 2. 2013
Základní kapitál 582 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2011 do 16. 4. 2012
Základní kapitál 492 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 7. 2010 do 1. 2. 2011
Základní kapitál 386 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2010 do 13. 7. 2010
Základní kapitál 306 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 5. 2008 do 14. 1. 2010
Základní kapitál 156 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2015 do 30. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno 290, počet akcií: 692 000.
od 26. 3. 2015 do 30. 6. 2016
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvěma třetinám splaceného základního kapitálu na valné hromadě.
od 24. 2. 2014 do 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 692 000.
od 24. 2. 2014 do 26. 3. 2015
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvěma třetinám splaceného základního kapitálu na valné hromadě.
od 21. 2. 2013 do 24. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 622 000.
od 21. 2. 2013 do 24. 2. 2014
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvěma třetinám splaceného základního kapitálu na valné hromadě.
od 16. 4. 2012 do 21. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 582 000.
od 16. 4. 2012 do 21. 2. 2013
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvěma třetinám splaceného základního kapitálu na valné hromadě.
od 1. 2. 2011 do 16. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 492 000.
od 1. 2. 2011 do 16. 4. 2012
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvou třetinám základního kapitálu na valné hromadě.
od 13. 7. 2010 do 1. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 386 000.
od 13. 7. 2010 do 1. 2. 2011
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvou třetinám základního kapitálu na valné hromadě.
od 14. 1. 2010 do 13. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 306 000.
od 14. 1. 2010 do 13. 7. 2010
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvou třetinám základního kapitálu na valné hromadě.
od 27. 5. 2008 do 14. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 156 000.
od 27. 5. 2008 do 14. 1. 2010
Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvou třetinám základního kapitálu na valné hromadě.
Statutární orgán
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
JAKUB STRNAD - Předseda představenstva
Dobřejovice, Žitná, PSČ 251 01
den vzniku členství: 13. 1. 2016
den vzniku funkce: 22. 2. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
Ing. SONIA SLAVTCHEVA, MBA - Člen představenstva
Praha - Řepy, Na Fialce II, PSČ 163 00
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
Mgr. JOSEF LUKÁŠEK - Člen představenstva
Čelákovice, Dr. Baizy, PSČ 250 88
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
Ing. PETR HRBÁČEK - Člen představenstva
Praha - Uhříněves, Dopravní, PSČ 104 00
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
ALEŠ JELÍNEK, MBA - Člen představenstva
Praha - Kunratice, Královny Žofie, PSČ 148 00
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 28. 8. 2015 do 10. 3. 2016
KURT SCHEUERMANN - člen představenstva
Korntal-Münchingen, Am Gänsegarten 11, PSČ 708 25, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 4. 1. 2016
od 1. 4. 2014 do 10. 3. 2016
LARS KOHLER - člen představenstva
Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, PSČ 716 38, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 4. 1. 2016
od 4. 10. 2013 do 10. 3. 2016
PAVEL VANĚK - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Nad Komornickou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 4. 9. 2013 - 31. 12. 2015
od 22. 1. 2013 do 28. 8. 2015
DIRK HENDRIK LEHNER - člen představenstva
Erding, St. Paul 11/b, PSČ 854 35, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2013 - 31. 5. 2015
od 1. 3. 2012 do 17. 12. 2015
David Chmelař - člen představenstva
Praha 6, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 21. 10. 2015
od 1. 3. 2012 do 10. 3. 2016
Ing. Josef Bratršovský - člen představenstva
Chotěboř, Na Výsluní, PSČ 583 01
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 4. 1. 2016
od 29. 4. 2009 do 1. 4. 2014
Lars Kohler - člen představenstva
Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 3. 2009 - 31. 3. 2014
od 2. 2. 2009 do 29. 4. 2009
Dipl.Ing.Dr. Harald Mayer-Rönne - člen představenstva
Vídeň, Esslinggasse 1010, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 30. 3. 2009
od 2. 2. 2009 do 4. 10. 2013
Pavel Vaněk - předseda představenstva
Praha 6, Nad Komornickou 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 29. 8. 2013
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 29. 8. 2013
od 12. 9. 2008 do 2. 2. 2009
Pavel Vaněk - člen představenstva
Praha 6, Nad Komornickou 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2008
od 11. 8. 2008 do 2. 2. 2009
Dipl.Ing.Dr. Harald Mayer-Rönne - předseda představenstva
Vídeň, Esslinggasse 1010, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2008
den vzniku funkce: 27. 5. 2008 - 17. 12. 2008
od 11. 8. 2008 do 9. 9. 2011
Ing. Anna Petiková - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Makovského 1225/19, PSČ 163 00
den vzniku členství: 17. 7. 2008 - 31. 8. 2011
od 27. 5. 2008 do 11. 8. 2008
Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe - člen představenstva
Praha 4, Výchozí 21/3, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 27. 5. 2008 - 24. 6. 2008
od 27. 5. 2008 do 11. 8. 2008
Dipl.Ing.Dr. Harald Mayer-Rönne - člen představenstva
Vídeň, Esslinggasse, PSČ 101 0, Rakouská republika
den vzniku funkce: 27. 5. 2008
od 27. 5. 2008 do 12. 9. 2008
Ing. Ivo Sebera, MBA - člen představenstva
Praha 7, Letohradská 5, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 26. 8. 2008
den vzniku funkce: 27. 5. 2008 - 26. 8. 2008
od 12. 5. 2014 do 30. 6. 2016
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou.
od 27. 5. 2008 do 12. 5. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové předtavenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 29. 4. 2016 do 30. 6. 2016
PETROS PAPANIKOLAOU - předseda dozorčí rady
Mnichov, Mauerkircherstr. 53, PSČ 816 79, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 1. 2016
den vzniku funkce: 15. 3. 2016
od 10. 3. 2016 do 29. 4. 2016
PETROS PAPANIKOLAOU - Člen dozorčí rady
Mnichov, Mauerkircherstr. 53, PSČ 816 79, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
KAY MÜLLER - Člen dozorčí rady
Mnichov, Oberföhringer Strasse 34, PSČ 819 25, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
ALEXANDER PROTSENKO - Člen dozorčí rady
Mnichov, Romanstrasse 40, PSČ 806 39, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 1. 2016
od 28. 8. 2015 do 10. 3. 2016
JÜRGEN STEFFAN - předseda dozorčí rady
Ludwigsburg, Heilbronner Str 8/2, PSČ 716 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 6. 2013 - 4. 1. 2016
den vzniku funkce: 25. 8. 2014
od 28. 8. 2015 do 10. 3. 2016
THILO GRUTSCHNIG - člen dozorčí rady
Ostfildern, Kirchheimerstr. 55, PSČ 737 60, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 4. 1. 2016
od 9. 7. 2014 do 28. 8. 2015
Dr. WOLFGANG BREUER - Člen dozorčí rady
Kerpen, Villestr. 30, PSČ 501 69, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 7. 2014 - 31. 5. 2015
od 9. 7. 2014 do 10. 3. 2016
CHRISTOPH STEFANIDES - Člen dozorčí rady
Stuttgart, Brühlbachweg 5, PSČ 705 65, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 7. 2014 - 4. 1. 2016
od 24. 3. 2014 do 9. 7. 2014
Dr. JAN MARTIN WICKE - předseda dozorčí rady
Stuttgart, Wellingstrasse 5, PSČ 706 19, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 7. 2009 - 30. 4. 2014
den vzniku funkce: 26. 11. 2013 - 30. 4. 2014
od 24. 3. 2014 do 28. 8. 2015
JÜRGEN STEFFAN - místopředseda dozorčí rady
Ludwigsburg, Heilbronner Str 8/2, PSČ 716 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 7. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2013 - 24. 8. 2015
od 13. 8. 2013 do 24. 3. 2014
Jürgen Steffan - člen dozorčí rady
Ludwigsburg, Heilbronner Str 8/2, PSČ 716 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 7. 2013
od 13. 8. 2013 do 9. 7. 2014
Thomas Grosse - člen dozorčí rady
Stuttgart, Lenzhalde 18, PSČ 701 92, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 7. 2013 - 15. 5. 2014
od 26. 1. 2012 do 13. 8. 2013
Matthias Lechner - člen dozorčí rady
Leonberg, Hoffmannstrasse, PSČ 712 29, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 1. 2012 - 11. 6. 2013
od 8. 12. 2010 do 24. 3. 2014
Dr. Jan Martin Wicke - místopředseda dozorčí rady
Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 7. 2009
den vzniku funkce: 9. 12. 2009 - 25. 11. 2013
od 20. 10. 2010 do 13. 8. 2013
Dr. Alexander Erdland - předseda dozorčí rady
Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 74545, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 7. 2009 - 11. 6. 2013
den vzniku funkce: 22. 2. 2010 - 11. 6. 2013
od 26. 8. 2009 do 1. 3. 2012
Mag. Gerald Hasler - člen dozorčí rady
Vídeň, Grossmannstrasse 1/5, 1220, Rakouská republika
den vzniku členství: 19. 8. 2009 - 10. 10. 2011
od 22. 7. 2009 do 20. 10. 2010
Dr. Alexander Erdland - člen dozorčí rady
Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 74545, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 7. 2009
od 22. 7. 2009 do 8. 12. 2010
Dr. Jan Martin Wicke - člen dozorčí rady
Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 7. 2009
od 27. 5. 2008 do 22. 7. 2009
Dr. Alexander Erdland - člen dozorčí rady
Michelfeld-Gnadental, Haldenweg 9, PSČ 745 45, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 27. 5. 2008
od 27. 5. 2008 do 22. 7. 2009
Dr. Jan Martin Wicke - člen dozorčí rady
Stuttgart, Wellingstraße 5, PSČ 706 19
den vzniku funkce: 27. 5. 2008
od 27. 5. 2008 do 26. 8. 2009
Wolfgang Radlegger - člen dozorčí rady
Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ 502 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 27. 5. 2008
Akcionáři
od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016
Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971
Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 20 komentářů

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera | 3 komentáře

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 10 komentářů

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma.

Češi chtějí mít své jisté

23. 5. 2019 | Rozhovor | Martin Vlnas

Češi chtějí mít své jisté

A stejné to je – minimálně, když jde o spoření nebo investování na penzi – na celém světě, říká Miloš Filip, ředitel oddělení produktů a marketingu Generali Investments CEE. V našem rozhovoru ale nezapomene připomenout i ty nepoučitelné, kteří se chtějí „svézt a rychle zbohatnout“, a tak „pořád kupují bitcoiny za dvacet tisíc dolarů, protože věří, že budou mít do měsíce sto tisíc“.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
Sberbank CZ 2 724,00 Kč
ČSOB 2 703,50 Kč
Komerční banka 2 727,92 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 766,80 Kč
Raiffeisenbank 2 778,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 337 032 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-28
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-66
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-69
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-113
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-136
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace sluchátek
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace sluchátek

Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Koupila jsem si před par mesici docela drahá sluchátka. Po cca 3 měsících používání mi odpadla nozicka, která mi měla pomoci drátku držet sluchátko v uchu. Český servis mi reklamaci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services