Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Wooky a.s.
IČO: 28460669

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 9. 2008
Obchodní firma
od 3. 5. 2011

Wooky a.s.

od 17. 9. 2008 do 3. 5. 2011

INTERACTIVE TV, a.s.

Sídlo
IČO
od 17. 9. 2008

28460669

DIČ

CZ28460669

Identifikátor datové schránky:2s4ejpc
Právní forma
od 17. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka14666 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 9. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 3. 6. 2020
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 29. 10. 2012 do 27. 11. 2012
- K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 22.10.2012, v 9.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku toto rozhodnutí: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 185 793,- Kč (slovy: sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 2 1 85 793,- Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) a to upsáním: (i) 185 793 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Nové akcie). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet číslo 107-3688xxxx (dále jen Účet). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií. Úpis Nových akcií bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, panu Friedrichu Wilhelmovi Tillerovi, nar. 07.05.1949, bytem Wilhelmstrasse 3 0, 80801 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen Zájemce). Lhůta k upisování Nových akcií počne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Zájemci oznámen emailem. Lhůta k upisování Nových akcií končí dne 22. 11. 2012. Emisní kurz Nových akcií činí 67,28 Kč (slovy: šedesát sedm korun českých dvacet osm haléřů) za jednu Novou akcii. Zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání N ových akcií do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií ze strany společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nov ých akcií, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je adresa Augustenstraße 10, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo s tím, že akcie je možné upsat i na adrese Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku.
od 10. 9. 2012 do 29. 10. 2012
- K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 14.8.2012, v 8.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnutí: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 3 914 787,- Kč (slovy: tři miliony devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 5 914 787,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých)a to upsáním: (i) 526 316 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie I“); (ii) 3 388 471 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie II“) (Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 350 877,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých) s tím, že: (i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a (ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu té které podoby emitovaných akcií rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034xxxx vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I počne b ěžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Lhůta k upisování Nových akcií I ko nčí dne 15. 10. 2012. Emisní kurz Nových akcií I činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 1,694) kusy Nových akcií II s tím, že je vždy nutné upsat pouze celé akcie. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá do 22. 10. 2012 a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (s lovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního pr áva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedojde ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Banky či jiného obchodníka s cennými papíry. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek bě hu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 14 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze str any Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin.
od 11. 6. 2012 do 10. 9. 2012
- Jediný akcionář rozhodle dne 14.05.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 6 590 909,- Kč slovy: šest milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých ) na 8 590 909,- Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), a to upsáním: i) 500 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie I“); ii) 6 090 909 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie II“; Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že: i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034xxxx vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I činí 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisn í kurz Nových akcií I činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 3 (slovy tři) kusy Nových akcií II. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 5 (slovy: pět) týdnů a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodn ího rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v p lné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota ) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedoje ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům osloveným a doporučeným Bankou. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od poslední ho dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o ups ání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin.
Kapitál
od 27. 11. 2012
Základní kapitál 2 185 793 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2008 do 27. 11. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 6. 2014
Akcie na jméno 1, počet akcií: 2 185 793 v listinné podobě.
od 27. 11. 2012 do 6. 6. 2014
Akcie na majitele 1, počet akcií: 2 185 793 v listinné podobě.
od 11. 6. 2012 do 27. 11. 2012
Akcie na majitele 1, počet akcií: 2 000 000 v listinné podobě.
od 17. 9. 2008 do 11. 6. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 17. 9. 2008 do 11. 6. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 17. 9. 2008 do 11. 6. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 6. 2020
ALEŠ VÍTEK - statutární ředitel
Jihlava, Fügnerova, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 18. 12. 2019
od 4. 1. 2014 do 3. 6. 2020
LUKÁŠ NOVÁK - předseda představenstva
Jihlava, Úvoz, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
den vzniku funkce: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
od 10. 9. 2012 do 3. 6. 2020
Lívia Palásthyová - člen představenstva
Bratislava, Tupolevova, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 5. 2012 - 18. 12. 2019
od 3. 5. 2011 do 11. 6. 2012
Ing. Gabriela Belopotocká - člen představenstva
Bratislava, Priehradna 24A, PSČ 82107, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 14. 5. 2012
od 3. 5. 2011 do 4. 1. 2014
Lukáš Novák - předseda představenstva
Jihlava, Úvoz, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 3. 5. 2011 do 3. 6. 2020
Miloš Novák - člen představenstva
Jihlava, Krajní, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
od 17. 9. 2008 do 3. 5. 2011
Aleš Vítek - předseda představenstva
Praha 7, Osadní 13/1318, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 17. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 17. 9. 2008 do 3. 5. 2011
Pavel Beneš - člen představenstva
Pelhřimov, Solní 2024, PSČ 393 01
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 17. 9. 2008 do 3. 5. 2011
Radim Ohnsorg - člen představenstva
Kostelec, 32, PSČ 588 61
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 3. 6. 2020
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 11. 6. 2012 do 3. 6. 2020
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 17. 9. 2008 do 11. 6. 2012
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo celé představenstvo společně.
Správní rada
od 3. 6. 2020
ALEŠ VÍTEK - člen správní rady
Jihlava, Fügnerova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 18. 12. 2019
Dozorčí rada
od 27. 10. 2017 do 3. 6. 2020
MARTIN BURIAN - člen dozorčí rady
Jihlava, Ke Střelnici, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
od 11. 3. 2017 do 27. 10. 2017
MARTIN BURIAN - člen dozorčí rady
Jihlava, , PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011
od 5. 9. 2015 do 3. 6. 2020
ALEŠ VÍTEK - předseda dozorčí rady
Jihlava, Fügnerova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
den vzniku funkce: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
od 14. 7. 2014 do 3. 6. 2020
ZDENĚK HOVORKA - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Děvínská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 12. 2019
od 3. 5. 2011 do 14. 7. 2014
Zdeněk Hovorka - člen dozorčí rady
Praha 5, Děvínská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011
od 3. 5. 2011 do 5. 9. 2015
Aleš Vítek - předseda dozorčí rady
Jihlava, Fügnerova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 3. 5. 2011 do 11. 3. 2017
Martin Burian - člen dozorčí rady
Mrákotín, , PSČ 588 54
den vzniku členství: 28. 2. 2011
od 13. 4. 2011 do 3. 5. 2011
Marcel Děkanovský - předseda dozorčí rady
Košice, Jesenského, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2008 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 20. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 13. 4. 2011 do 3. 5. 2011
Ing. Eva Děkanovská - člen dozorčí rady
Košice, Pojarova, PSČ 040 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 13. 4. 2011 do 3. 5. 2011
Martin Burian - člen dozorčí rady
Mrákotín, 265, PSČ 588 54
den vzniku členství: 20. 9. 2008 - 28. 2. 2011
od 17. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Marcel Děkanovský - předseda dozorčí rady
Košice, Jesenského 1579/12, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 20. 9. 2008
den vzniku funkce: 17. 9. 2008 - 20. 9. 2008
od 17. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Ing. Eva Děkanovská - člen dozorčí rady
Košice, Pojarova 1161/10, PSČ 040 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 20. 9. 2008
od 17. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Martin Burian - člen dozorčí rady
Mrákotín, 265, PSČ 588 54
den vzniku členství: 17. 9. 2008 - 20. 9. 2008
Akcionáři
od 3. 6. 2020
RADIM OHNSORG
Kostelec, , PSČ 588 61
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 59 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 36 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 79 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Limit příjmů bude na jednom milionu korun, tedy stejně jako v původním plánu.

Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

21. 10. 2020 | | Veronika Doskočilová, Petr Kučera | 39 komentářů

Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

Nový kompenzační bonus – pokračování jarního programu Pětadvacítka – je mnohem přísnější než jeho předchůdce. Na podporu nedosáhne ani řada podnikatelů, kteří přišli o příjmy v důsledku vládních omezení. A když už ji dostanou, bude v praxi nižší než na jaře.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 798,60 Kč
ČSOB 2 798,60 Kč
Komerční banka 2 802,68 Kč
Česká spořitelna 2 809,00 Kč
Expobank CZ 2 809,80 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,80 Kč
Raiffeisenbank 2 856,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 957 951 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-25
+
-
2.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-174
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-176
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-179
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-196
+
-

Články na Heroine.cz

V izolaci s agresorem. Karanténa může zhoršit domácí násilí

V izolaci s agresorem. Karanténa může zhoršit domácí násilí

Je to osm měsíců, co jsme tento článek publikovali poprvé. Dnes už to víme s jistotou:...více

Žena jako veřejný majetek. Nesamozřejmá a křehká autonomie ženského těla

Žena jako veřejný majetek. Nesamozřejmá a křehká autonomie ženského těla

S určitou pravidelností k nám ze světa přicházejí zprávy o zákazu potratů či ztěžování...více

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

„Emily in Paris“ je neodolatelný seriál. Jako by přišel z úplně jiné doby – třeba z roku...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services