Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.
IČO: 28594193

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 7. 2009
Obchodní firma
od 9. 7. 2012

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

od 19. 7. 2011 do 9. 7. 2012

FOTBAL PORUBA 2011 a.s.

od 21. 7. 2009 do 19. 7. 2011

FOTBAL OPAVA 2004 a.s.

od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009

FOTBAL MOKRÉ LAZCE 2004 a.s.

Sídlo
od 10. 1. 2013 do 7. 8. 2017
Ostrava, Závodní , PSČ 703 00
od 19. 7. 2011 do 10. 1. 2013
Ostrava, Hradní , PSČ 710 00
od 21. 7. 2009 do 19. 7. 2011
Opava, Pekařská 401/32, PSČ 746 55
od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Mokré Lazce, Sokolská 2, PSČ 747 62
IČO
od 10. 7. 2009

28594193

Identifikátor datové schránky:95ciygy
Právní forma
od 10. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka4186 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 10. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 3. 8. 2018
- Valná hromada rozhodla dne 3. 8. 2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých), a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 5 000 000 Kč (slovy: pět miliónů korun) peněžitými vklady. Není připuštěno upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Počet akcií: 26 kusů o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcie: kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno. Akcie nemají omezenou převoditelnost. 3.Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4.Určení zájemce k upsání nových akcií K upsání všech nových akcií na zvýšení základního kapitálu do výše 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých) peněžitými vklady je oprávněn určený zájemce: Společnost TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66862, která upíše 26 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: j edno sto tisíc korun českých) každá, celkem tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Místo úpisu a upisovací lhůta V sídle společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4186. Upisovací lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájemci dle bodu 4. tohoto rozhodnutí doručen návrh smlouvy o úpisu akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v § 479 zákona o obchodních korporacích č. 9 0/2012 Sb. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše uvedené lhůtě 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsaní akcií určený zájemce uvedený v bodu 4. tohoto rozhodnutí tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu o úpisu akcií v této lhůtě doručí s polečnosti. 6.Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 7.Započtení pohledávek Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek společnosti TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111, které ke dni konání valné hromady tvoří částku 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set t isíc korun českých), a to: -pohledávky na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých) na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 20. 12. 2017 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) uzavřené mezi společností TMSV Corporatio n s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 111 jako věřitelem a společností Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193 jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých), přičemž započtení se provede do částky 2 600 000 Kč (slovy: dva milió ny šest set tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splacen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8.Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu zpracovala společnost Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193 a předloží tento návrh nejpozděj i do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto návrhu a v této lhůtě akceptovaný návrh smlouvy doručit společnosti. Valná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti TMSV Corporation s.r.o., se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 052 70 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 668621 a to proti pohledávce společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sí dlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 285 94 193, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4186 na splacení emisního kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 600 000 Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých).
od 14. 6. 2016 do 3. 8. 2018
- Valná hromada dne 15.4.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 400.000,- Kč, a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 2.400.000 Kč peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýš ení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Počet akcií: 4 kusy o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, Druh akcie: kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, Akcie nemají omezenou převoditelnost. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. Určení zájemce k upsání nových akcií K upsání všech nových akcií na zvýšení základního kapitálu do výše 400.000,- Kč peněžitými vklady je oprávněn určený zájemce: p. Roman Galač, narozen 19.5.1971, bytem Holasova 14/1133, Ostrava Jih, Hrabůvka, PSČ 700 30, který upíše 4 akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, celkem tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Místo úpisu a upisovací lhůta V sídle společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 28594193. Upisovací lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájem ci dle bodu 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o úpisu akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v § 479 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše uvedené lhůtě 30 dnů od doručení n ávrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce uvedený v bodu 4. tohoto usnesení tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu o úpisu akcií v této lhůtě doručí společnosti. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Započtení pohledávek Připouští se množnost započtení níže uvedených pohledávek p. Romana Galače, nar. 19.5.1971 bytem Holasova 14/1133, Ostrava Jih, Hrabůvka , PSČ 700 30 , které ke dni konání valné hromady tvoří celkovou částku 400.000,- Kč : Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 200.000,- Kč se sjednaným úrokem na základě smlouvy o půjčce ze dne 7.10.2014 uzavřené mezi FC Vítkovice 1919 o.s. se sídle m 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ 22881425 jako věřitelem a Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28594193, jako dlužníkem, kdy pohledávku z této smlouvy nabyl určený zájemce od věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 01.03.2016, Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 100.000,- Kč se sjednaným úrokem na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2015 uzavřené mezi FC Vítkovice 1919 o.s. se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ 22881425 jako věřitelem a Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28594193, jako dlužníkem, kdy pohledávku z této smlouvy nabyl určený zájemce od věřitele na základě smlouvy o postoupe ní pohledávky ze dne 01.03.2016, Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 100.000,- Kč se sjednaným úrokem na základě smlouvy o půjčce ze dne 30.10.2015 uzavřené mezi FC Vítkovice 1919 o.s. se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ 22881425 jako věřitelem a Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28594193, jako dlužníkem, kdy pohledávku z této smlouvy nabyl určený zájemce od věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 01.0 3.2016, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, přičemž započtení se provede do částky 400.000,- Kč. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen p eněžitý vklad, jehož emisní kurz je splacen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchod ního rejstříku. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu zpracoval Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28594193 a předloží tento návrh nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto návrhu a v této lhůtě akceptovaný návrh smlouvy doručit společnosti. Va lná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek p. Romana Galače, nar. 19.5.1971 bytem Holasova 14/1133, Ostrava Jih, Hrabůvka, PSČ 700 30 a to proti pohledávce společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. se sídlem Závodní 29 92/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28594193, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 4186 na splacení emisního kurzu peněžitým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč.
od 10. 7. 2009 do 3. 8. 2018
- Společnost vznikla rozdělením odštěpením společnosti FOTBAL FULNEK a.s., se sídlem ve Fulneku, Masarykova č.p. 359, PSČ 74245, IČO:27803651, oddíl B, vložka 3254, se vznikem jedné nové obchodní společnosti FOTBAL MOKRÉ LAZCE 2004 a.s. s tím, že na společn ost FOTBAL MOKRÉ LAZCE 2004 a.s., přešla odštěpovaná část jmění společnosti FOTBAL FULNEK a.s., se sídlem Fulnek, Masarykova 359, PSČ: 742 45, IČ: 278 03 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 3254, jak je tato část jmění popsána v projektu rozdělení, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti na jednu nově zakládanou nástupnickou společnost FOTBAL MOKRÉ LAZCE 2004 a.s., se sídlem Mokré Lazce. Vyčleněná část jmění rozdělované společnosti byla podle ust. § 28 a § 254 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, oceněna ke dni 1.1.2009 znaleckým posudkem znalce Ing. Mgr. Pavla Procházky, bytem Opava, Skřivánčí 1149/8, PSČ 746 01, IČ 48833878, jmenovaného za t ím účelem usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.5.2009, č. j. 28Nc 4120/2009-16, které nabylo právní moci dne 18.5.2009.
Kapitál
od 3. 8. 2018
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 6. 2016 do 3. 8. 2018
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 7. 2009 do 14. 6. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 14. 6. 2016 do 3. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24.
od 10. 7. 2009 do 14. 6. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 3. 8. 2018
MARTIN HLOCH - člen představenstva
Ostrava - Pustkovec, Plk. Rajmunda Prchaly, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 8. 2018
od 3. 8. 2018
ROMAN GALAČ - člen představenstva
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 8. 2018
od 16. 2. 2017
Mgr. PAVEL FILIPČÍK - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Zikova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 16. 12. 2016
od 16. 2. 2017 do 3. 8. 2018
RADOVAN ŘEHULKA - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Za Podjezdem, PSČ 725 25
den vzniku členství: 16. 12. 2016 - 3. 8. 2018
od 14. 6. 2016 do 16. 2. 2017
ROMAN GALAČ - předseda představenstva
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 21. 4. 2016 - 16. 12. 2016
od 14. 6. 2016 do 16. 2. 2017
MILAN DUHAN - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Budovatelská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 16. 12. 2016
od 14. 6. 2016 do 3. 8. 2018
OLDŘICH JAKUBEK - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Edvarda Beneše, PSČ 747 05
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 3. 8. 2018
od 10. 1. 2013 do 14. 6. 2016
RADOVAN FAJKUS - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 5. 9. 2012 - 15. 4. 2016
od 10. 1. 2013 do 14. 6. 2016
VÍTĚZSLAV FICEK - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Ženíškova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 9. 2012 - 10. 12. 2014
od 19. 7. 2011 do 14. 6. 2016
Oldřich Jakubek - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Edvarda Beneše, PSČ 747 05
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 15. 4. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 15. 4. 2016
od 23. 12. 2010 do 19. 7. 2011
Martina Popková - předseda představenstva
Mokré Lazce, Kalamárská, PSČ 747 62
den vzniku členství: 19. 8. 2010 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 8. 2010 - 22. 6. 2011
od 21. 7. 2009 do 23. 12. 2010
Přemysl Buba - předseda představenstva
Mokré Lazce, Kalamárská 202, PSČ 747 62
den vzniku členství: 20. 7. 2009 - 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 20. 7. 2009 - 19. 8. 2010
od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Roman Mroček - předseda představenstva
Fulnek - Stachovice, 155, PSČ 742 45
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 20. 7. 2009
den vzniku funkce: 10. 7. 2009 - 20. 7. 2009
od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Oldřich Jakubek - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Edvarda Beneše 1018/30, PSČ 747 05
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 20. 7. 2009
od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Martin Bill - člen představenstva
Fulnek - Stachovice, 149, PSČ 742 45
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 20. 7. 2009
od 14. 6. 2016
Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva.
od 10. 1. 2013 do 14. 6. 2016
Za představenstvo jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva.
od 21. 7. 2009 do 10. 1. 2013
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně a plném rozsahu.
od 10. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Způsob jednání: Za představenstvo (společnost) jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 16. 2. 2017
LEO UHLÍK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Ukrajinská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 4. 2016
den vzniku funkce: 9. 2. 2017
od 16. 2. 2017
MICHAL ČEJKA - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Pelclova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 14. 6. 2016
LEONARD WEST - člen dozorčí rady
Kravaře, Nádražní, PSČ 747 21
den vzniku členství: 15. 4. 2016
od 14. 6. 2016 do 16. 2. 2017
RADOVAN FAJKUS - předseda dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 21. 4. 2016 - 16. 12. 2016
od 14. 6. 2016 do 16. 2. 2017
Ing. LEO UHLÍK - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Ukrajinská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 4. 2016
od 31. 7. 2014 do 14. 6. 2016
ROMAN GALAČ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 5. 9. 2012 - 15. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 9. 2012 - 15. 4. 2016
od 10. 1. 2013 do 31. 7. 2014
ROMAN GALAČ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 9. 2012
den vzniku funkce: 5. 9. 2012
od 10. 1. 2013 do 14. 6. 2016
ALEŠ RICHTER - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Engelmüllerova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 9. 2012 - 15. 4. 2016
od 10. 1. 2013 do 14. 6. 2016
LIBOR HOŘÍNEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Bohuslava Martinů, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 9. 2012 - 15. 4. 2016
od 23. 12. 2010 do 10. 1. 2013
Jakub Gondek - předseda dozorčí rady
Ostrava - Jih, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 19. 8. 2010 - 5. 9. 2012
den vzniku funkce: 19. 8. 2010 - 5. 9. 2012
od 23. 12. 2010 do 10. 1. 2013
Jiří Martiník - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Jubilejní, PSČ 747 62
den vzniku členství: 19. 8. 2010 - 5. 9. 2012
od 23. 12. 2010 do 10. 1. 2013
Daniel Kavka - člen dozorčí rady
Morké Lazce, Kalamárská, PSČ 747 62
den vzniku členství: 19. 8. 2010 - 5. 9. 2012
od 10. 7. 2009 do 23. 12. 2010
Ing. Aleš Buba - předseda dozorčí rady
Mokré Lazce, Kalamárská 202, PSČ 747 62
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 19. 8. 2010
den vzniku funkce: 10. 7. 2009 - 19. 8. 2010
od 10. 7. 2009 do 23. 12. 2010
Ondřej Buba - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Kalamárská 202, PSČ 747 62
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 19. 8. 2010
od 10. 7. 2009 do 23. 12. 2010
Jaromíra Bubová - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Kalamárská 202, PSČ 747 62
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 19. 8. 2010
Akcionáři
od 23. 12. 2010 do 6. 5. 2013
KST ROBOT MOKRÉ LAZCE, občanské sdružení, IČO: 68177500
Mokré Lazce, Sokolská, PSČ 747 62
od 10. 7. 2009 do 23. 12. 2010
Roman Mroček LKW s.r.o., IČO: 26786320
Fulnek, Masarykova 359, PSČ 742 45
Hodnocení firmy
+13
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

9. 4. 2020 | | Jiří Hovorka

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

Novou aplikaci, díky níž bude možné prodávat zboží přes internet i bez nutnosti e-shopu, spouští společnost Global Payments. Chce tím pomoci obchodníkům, kteří kvůli koronaviru museli zavřít kamenné prodejny.

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

9. 4. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

Lidé a firmy můžou odložit platby nájmu, jestliže kvůli dopadům koronaviru nemají peníze. Lhůty jsou ale nakonec kratší, než předpokládaly původní návrhy. Vyplývá to z dvou zákonů, které schválili poslanci.

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

9. 4. 2020 | | Petr Zámečník | 1 komentářů

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Schváleno, tady jsou podrobnosti

7. 4. 2020 | | Petr Kučera | 16 komentářů

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Schváleno, tady jsou podrobnosti

Poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 000 korun pro podnikatele. Kdo na něj dosáhne a jaké jsou podmínky? Projděte si odpovědi na časté otázky kolem programu Pětadvacítka.

Nový žebříček nejbohatších lidí světa: Bezos, Gates, ale kdo dál?

7. 4. 2020 | | Petr Kučera

Nový žebříček nejbohatších lidí světa: Bezos, Gates, ale kdo dál?

Nejbohatším člověkem světa zůstává Jeff Bezos. Nejnovější žebříček, který dnes zveřejnil časopis Forbes, spočítal hodnotu jeho majetku na 113 miliard dolarů (přibližně 2,8 bilionu korun).

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Expobank CZ 2 788,20 Kč
Komerční banka 2 795,21 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+37
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+14
+
-
3.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+9
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-3
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-9
+
-

Články na Heroine.cz

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Marie je na mateřské se dvěma dětmi a kvůli karanténě s nimi tráví veškerý čas. Její manžel...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

V době nucené izolace zkrátka koukáme na seriály, a to hodně. Máme ovšem k dispozici tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ukončení PP během mateřské dovolené
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Ukončení PP během mateřské dovolené

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na svoji situaci. Jsem zaměstnaná na dobu určitou - smlouva mi končí 31.7.2020, na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit cca od 1.7. (termín porodu mám 22.8.), do konce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services