Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ALPEX real a.s.
IČO: 28606159

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 11. 2009
Obchodní firma
od 26. 9. 2011

ALPEX real a.s.

od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011

DELSO DEMANDA a.s.

Sídlo
od 14. 4. 2016 do 27. 9. 2016
Ostrava, Nádražní , PSČ 702 00
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Ostrava, Nádražní 342/23, PSČ 702 00
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00
IČO
od 20. 11. 2009

28606159

DIČ

CZ28606159

Identifikátor datové schránky:axngdik
Právní forma
od 20. 11. 2009
Akciová společnost
Spisová značka4232 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 26. 9. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 20. 11. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 12. 2011 do 13. 12. 2011
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ALPEX real a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.12.2011: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 117.100.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 119.100.000,- Kč (slovy: jed no sto devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodá řské a ekonomické situace Společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost Společnosti; 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1.171 ks (slovy: jednoho tisíce jedno sto sedmdesáti jednoho kusu) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českýc h); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány (dále také jen "nové akcie"). 4. S ohledem na to, že nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku a určuje se, že všechny nové akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou: a. obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261; b. obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928; c. pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin; p ředstavenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do p říslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemno u smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u; 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tis íc korun českých); 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců takto: a) zájemce - obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 upisuje akcie tímt o svým nepeněžitým vkladem: - pozemek parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 2801/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace; - pozemek parcelního čísla 2801/119 - ostatní plocha, jiná plocha; - pozemek parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4039 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 12 61 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.201 1, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201180343 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set t isíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 227 8/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 částkou ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zá jemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) nových kmenových akcií zněj ících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. b) zájemce - obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 upisuje akcie tímto sv ým nepeněžitým vkladem: - budova č.p. 2227 v části obce Poruba, způsob využití - výroba, na pozemku parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, způsob využití - jiná st., na pozemku parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 5060 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 b yl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, k teré nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201179342 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět s et tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/3 1, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 částkou ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímt o zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů ) novýc h kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeně žitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. c) zájemce - pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem: - budova č.p. 342 v části obce Moravská Ostrava, způsob využití občanská vybavenost, na pozemku parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2112 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviš tě Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ : 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve sv ém znaleckém posudku č. 201178341 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 částkou ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) a dále, že za te nto nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 440 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8. Zvýšení základního kapitálu těmito nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tyto vklady využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je h ospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tyto nepeněžité vklady hospodářsky využít. 9. Všechny shora popsané nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku pře d zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti Společnosti.
Kapitál
od 13. 12. 2011
Základní kapitál 119 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2009 do 13. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 171.
od 13. 12. 2011 do 27. 9. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 171.
od 20. 11. 2009 do 27. 9. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 27. 9. 2016
Ing. CTIRAD PLAČEK - statutární ředitel
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 14. 4. 2016 do 27. 9. 2016
Ing. CTIRAD PLAČEK - předseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
od 14. 4. 2016 do 27. 9. 2016
ALEŠ PLAČEK - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Polanecká, PSČ 721 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
od 14. 4. 2016 do 27. 9. 2016
Bc. RADEK PLAČEK - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Ing. Ctirad Plaček - předseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 12. 9. 2011
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Aleš Plaček - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Polanecká, PSČ 721 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Bc. Radek Plaček - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Ivona Gorná - jediný člen představenstva
Bílovec, Komenského 909/4, PSČ 743 01
den vzniku členství: 20. 11. 2009 - 12. 9. 2011
od 27. 9. 2016
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně
od 26. 9. 2011 do 27. 9. 2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Správní rada
od 27. 9. 2016
Ing. CTIRAD PLAČEK - předseda správní rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková, PSČ 725 25
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Dozorčí rada
od 14. 4. 2016 do 10. 6. 2016
Bc. PAVLÍNA PAWLASOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů, PSČ 735 64
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 24. 4. 2016
od 14. 4. 2016 do 27. 9. 2016
JANA KRÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oldřicha Stibora, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
od 14. 10. 2015 do 27. 9. 2016
EVA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Studénka, 2. května, PSČ 742 13
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 27. 9. 2016
od 26. 9. 2011 do 14. 10. 2015
Eva Nováková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, 17. listopadu, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Bc. Pavlína Pawlasová - člen dozorčí rady
Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů, PSČ 735 64
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 26. 9. 2011 do 14. 4. 2016
Jana Králová - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oldřicha Stibora, PSČ 725 25
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Andrea Rýparová - člen dozorčí rady
Bohuslavice, Okružní 323, PSČ 747 19
den vzniku členství: 20. 11. 2009 - 12. 9. 2011
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Jana Fričová - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Dačického 571/20, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 11. 2009 - 12. 9. 2011
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
Kateřina Šimonová - člen dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, PSČ 703 00
den vzniku členství: 20. 11. 2009 - 12. 9. 2011
Akcionáři
od 20. 11. 2009 do 26. 9. 2011
BRAXTON INVEST s.r.o., IČO: 27159591
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 38 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 629,60 Kč
Komerční banka 2 631,10 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+58
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+6
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-2
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-49
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-73
+
-

Články na Heroine.cz

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Čistič

Čistič

Po prohánění ruličkářů a taxikářů se dal Janek Rubeš na psaní knih a manuální práci. Pootevíráme...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Snížení platové třídy (služební zákon)
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Snížení platové třídy (služební zákon)

Otázka: Dobrý den, pracuji jako státní zaměstnanec na ministerstvu a vztahuje se na mne služební zákon. Smlouvu mám na plný úvazek na dobu neurcitou a jsem zařazena do 11. platové třídy, mé dosazene vzdělání magisterske....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services