Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HOPI HOLDING a.s.
IČO: 28736931

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 12. 2010
Obchodní firma
od 12. 3. 2013

HOPI HOLDING a.s.

od 9. 12. 2010 do 12. 3. 2013

FDM HOLDING a.s.

Sídlo
IČO
od 9. 12. 2010

28736931

DIČ

CZ28736931

Identifikátor datové schránky:r3cwg6w
Právní forma
od 9. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka2165 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 2. 4. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 9. 12. 2010
- správa vlastních majetkových účastí
Ostatní skutečnosti
od 8. 12. 2019
- Dne 6. prosince 2019 přijala valná hromada společnosti HOPI HOLDING a.s., IČO 28736931, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 2165, toto rozh odnutí o snížení základního kapitálu společnosti HOPI HOLDING a.s.: 1.základní kapitál společnosti se snižuje o 300 000 000,00Kč (tři sta milionů korun českých) na 200 000 000,00Kč (dvě stě milionů korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000,00Kč o 600,00Kč na 400,00Kč (čtyři sta korun českých) a částka odpoví dající snížení základního kapitálu bude převedena do ostatních kapitálových fondů 2.akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty do 3 (tří) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku 3.důvody a účel snížení základního kapitálu: v současné době podnikatelské aktivity společnosti nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu, kdy s ohledem na podnikatelskou činnost není důvod, aby společnost disponovala tak vysokým základním kapitálem; účelem snížení základního kapitálu je převod finančních prostředků do ostatních kapitálových fondů společnosti a jejich další distribuce.
od 1. 6. 2014
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném ve formě notářského zápisu NZ 368/2014 ze dne 14.4.2014 přešla na nástupnickou společnost HOPI HOLDING a.s., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, IČ 287 36 931, část jmění ro zdělované společnosti HOPI s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, IČ 453 56 700.
od 4. 4. 2014 do 13. 1. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 10. 2013
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném ve formě notářského zápisu dne 26.7.2013 zúčastněnými společnostmi HOPI s.r.o., IČ 453 56 700, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, a HOPI HOLDING a.s., došlo k odštěpení čás ti jmění rozdělované společnosti HOPI s.r.o. určené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost HOPI HOLDING a.s.
od 5. 9. 2012 do 11. 10. 2012
- Valná hromada společnosti FDM HOLDING, s.r.o. přijala dne 28.8.2012 následující rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 498 000 000,--Kč (čtyři sta devadesát osm milionů korun českých), vydáním 498 000 (čtyř set devadesáti osmi tisíc) kus ů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být ups ány výlučně peněžitými vklady 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 5. nové akcie mohou být up sány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí ná vrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. všechny nové akcie, tj. celkem 498 000 (čtyři sta devadesát osm tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jme novité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých), budou nabídnuty určitému zájemci Františku Piškaninovi, nar. 17. března 1947, bytem Karlovy Vary - Tašovice, Česká 155 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 8. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne konání dnešní valné hromady, tj. do 12. září 2012, doručit písemnou informaci o možnosti upsání novýc h akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 9. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od doručení pí semné informace o možnosti upsání nových akcií na adrese: Říčany - Jažlovice, Zděbradská 74, Logistický areál HOPI s.r.o., hala H2, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 10. předem určený záj emce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši nejpozději do 30 dnů od upsání akcií 11. valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií pohledávky společnosti FDM HOLDING a.s. z titulu př evzetí závazku k upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti celkové výši 498 000 000,-- Kč (čtyři sta devadesát osm milionů korun českých) proti části pohledávky Františka Piškanina za společností FDM HOLDING a.s. z titulu smlouvy o převodu o bchodního podílu ve společnosti HOPI s.r.o., IČO 453 56 700, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce číslo 9732, ze dne 22. prosince 2012; započtena bu de část pohledávky ve výši 498 000 000,-- Kč (tyři sta devadesát osm milionů korun českých) 12. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 13. dohoda o zap očtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku a § 580 a 581 občanského zákoníku 14. valná hromada ukládá předem určenému zájemci Františku Piškaninovi povinnost poskytnout společnosti příplatek na tvorbu rezervního fondu nad emisní kurs akc ií ve výši 100 000 000,-- Kč (jednoho sta milionů korun českých), s tím, že: 14.1. příplatek musí být poskytnut (splacen) ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií; 14.2. závazek k poskytnutí příplatku se přejímá písemným prohlášením akcionáře, které musí obsahova t částku příplatku a lhůtu pro jeho splacení a toto prohlášení akcionáře, kterým se závazek poskytnutí příplatku přebírá, musí být společnosti FDM HOLDING, a.s. doručeno ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady; 14.3. val ná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti FDM HOLDING a.s. z titulu závazku k poskytnutí příplatku nad emisní kurs upsaných akcií společnosti v částce 100 000 000,-- Kč (sto milionů korun českých) proti části pohledávky Františka Piškanina za společností FDM HOLDING a.s. z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti HOPI s.r.o, IČO 468 87 695, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C , vložce číslo 8379, ze dne 22. prosince
Kapitál
od 11. 10. 2012
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2010 do 11. 10. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 500 000 v listinné podobě.
od 9. 12. 2010 do 11. 10. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ MLÍCH - člen představenstva
Praha - Kunratice, K Borovíčku, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 28. 6. 2017
Mgr. MARTIN KOLOUCH - člen představenstva
Praha - Podolí, Terasovitá, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 1. 2. 2017 do 28. 6. 2017
Ing. MARTIN KOLOUCH - člen představenstva
Praha - Podolí, Terasovitá, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 13. 1. 2016
Ing. PETR NOVÁK - předseda představenstva
Slaný, Chadalíkova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 4. 1. 2016
od 13. 1. 2016 do 1. 2. 2017
Ing. MARTIN KOLOUCH - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Do Klukovic, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 13. 1. 2016 do 3. 9. 2018
Ing. ANTONÍN JIROUŠEK, CSc. - člen představenstva
Velké Přílepy, Škroupova, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 31. 8. 2018
od 4. 4. 2014 do 13. 1. 2016
Ing. PETR NOVÁK - Člen představenstva
Slaný, Chadalíkova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 2. 4. 2014 - 1. 1. 2016
od 9. 12. 2010 do 13. 1. 2016
František Piškanin - Předseda představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 7. 10. 2015
den vzniku funkce: 9. 12. 2010 - 7. 10. 2015
od 9. 12. 2010 do 13. 1. 2016
Mgr. Martin Piškanin, LL.M. - Člen představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 31. 12. 2015
od 9. 12. 2010 do 13. 1. 2016
Ing. David Piškanin - Člen představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 31. 12. 2015
od 13. 1. 2016
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně v následujících záležitostech: a)jakékoliv právní jednání pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50.000,- Kč hrubého měsíčně, b)jakékoliv právní jednání, které samy o sobě nebo v součtu s právními jednáními souvisejícími nepřesahují hodnotu 100.000,- Kč, přičemž v ostatních záležitostech zastupuje společnost předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 9. 12. 2010 do 13. 1. 2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 13. 5. 2019
FRANTIŠEK PIŠKANIN - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 18. 3. 2019
od 13. 5. 2019
Mgr. MARTIN PIŠKANIN - Předseda dozorčí rady
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 18. 3. 2019
den vzniku funkce: 18. 3. 2019
od 18. 1. 2019 do 13. 5. 2019
Ing. ANTONÍN JIROUŠEK - člen dozorčí rady
Velké Přílepy, Škroupova, PSČ 252 64
den vzniku členství: 8. 10. 2018 - 16. 3. 2019
od 13. 1. 2016
Ing. DAVID PIŠKANIN - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 13. 1. 2016 do 13. 5. 2019
FRANTIŠEK PIŠKANIN - Předseda dozorčí rady
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 7. 10. 2015 - 17. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 1. 2016 - 17. 3. 2019
od 13. 1. 2016 do 13. 5. 2019
Mgr. MARTIN PIŠKANIN, LL.M. - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Tašovice, Česká, PSČ 360 18
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 17. 3. 2019
od 23. 7. 2014 do 18. 1. 2019
JUDr. STANISLAV DVOŘÁK, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Lišická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 10. 2018
od 2. 4. 2014 do 13. 1. 2016
Ing. ANTONÍN JIROUŠEK - Člen dozorčí rady
Velké Přílepy, Škroupova, PSČ 252 64
den vzniku funkce: 2. 4. 2014
od 22. 1. 2014 do 13. 1. 2016
Prof. Ing. JAROMÍR VEBER, CSc. - Člen dozorčí rady
Poděbrady - Kluk, Tulipánová, PSČ 290 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 31. 12. 2015
od 3. 11. 2013 do 23. 7. 2014
JUDr. STANISLAV DVOŘÁK, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Živonínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 22. 12. 2011
od 19. 9. 2013 do 4. 4. 2014
Ing. PETR NOVÁK - Předseda dozorčí rady
Slaný, Chadalíkova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 3. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 7. 3. 2014
od 4. 6. 2012 do 19. 9. 2013
Ing. Petr Novák - Předseda dozorčí rady
Slaný, Chadalíkova, PSČ 273 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 3. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 7. 3. 2014
od 4. 6. 2012 do 3. 11. 2013
JUDr. Stanislav Dvořák, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Praha 9, Živonínská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 12. 2011
od 4. 6. 2012 do 22. 1. 2014
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - Člen dozorčí rady
Poděbrady, Tulipánová, PSČ 290 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011
od 9. 12. 2010 do 4. 6. 2012
Ing. Petr Novák - Předseda dozorčí rady
Slaný, Chadalíkova, PSČ 273 01
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 22. 12. 2011
den vzniku funkce: 9. 12. 2010 - 22. 12. 2011
od 9. 12. 2010 do 4. 6. 2012
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - Člen dozorčí rady
Poděbrady, Tulipánová, PSČ 290 01
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 22. 12. 2011
od 9. 12. 2010 do 4. 6. 2012
JUDr. Stanislav Dvořák - Člen dozorčí rady
Praha 9, Živonínská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 22. 12. 2011
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitní makléře? Nový zákon má slabiny

16. 12. 2019 | | Daniel Kotula

Přísnější pravidla pro realitní makléře? Nový zákon má slabiny

Zákon, který v uplynulém týdnu schválili senátoři, má zvýšit kvalitu služeb. Tuhle ambici však s největší pravděpodobností nenaplní. Má slabiny a v některých pasážích je tak obecný, že na dosavadní praxi nic nezmění.

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 619,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+6
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-11
+
-
3.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-16
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-21
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-140
+
-

Články na Heroine.cz

Trenažér normalizace. Bez vědomí je seriál bez svědomí

Trenažér normalizace. Bez vědomí je seriál bez svědomí

V roce třicátého výročí sametové revoluce přišla středoevropská HBO se šestidílnou sérií...více

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services