Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Silnice LK a.s.
IČO: 28746503

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 8. 2011
Obchodní firma
od 22. 11. 2011

Silnice LK a.s.

od 17. 8. 2011 do 22. 11. 2011

Silnice LK, a.s.

Sídlo
od 17. 8. 2011 do 2. 12. 2016
Jablonec nad Nisou, Československé armády , PSČ 466 05
IČO
od 17. 8. 2011

28746503

DIČ

CZ28746503

Identifikátor datové schránky:vwc44xi
Právní forma
od 17. 8. 2011
Akciová společnost
Spisová značka2197 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 3. 11. 2011
- Silniční motorová doprava- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nej větší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 17. 8. 2011
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 8. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 15. 11. 2011 do 24. 1. 2012
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.11.2011 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchd. zák. upsáním nových akcií, a to zvýšením o částku 260,000.000,- Kč, slovy: dvěstěšedesátmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 2 6 00 (slovy: dvatisícešestset) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských za akcii,ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, jakožto jedinému akcionáři. Nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu jako akcie stávající. Akcie stejné nomináln í hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného. Upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Siln ice LK, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 30, slovy: třicet, dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti Silnice LK, a.s. Souhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 423.000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacettřimiliónůkorunčeských a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve znaleckém posudku, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného znaleckým posu dkem (423.000.000,- Kč) a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií (260.000.000,- Kč), které budou upsány ze strany Libereckého kraje, se považuje za emisní ážio, emistní ážio je 163.000.000,- Kč, slovy: jednostošedesáttřimiliónykorunčeských). Emisní kurs akcií tak činí tedy 162.692,30 Kč, slovy: jednostošedesátdvatisícšestsetdevadesátdvakorunčeských a třicet haléřů) na jednu akcii. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy. jednosttisíckorunčeských. Místem pro upisování akcií bude sídlo jediného akcionáře na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80. Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace se sídlem v Liberci VI, České Mládeže 632/32, PSČ 460 06, IČ 709 46 078 zapsaná v obch odní rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu Pr, vložce 86, představovanou organizačními jednotkami, a to movitým majetkem v hodnotě 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) až 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) dlouhodobým hmot ným a nehmotným majetkem, zásobami, pohledávkami a závazky k 31.8.2011, jejichž soupis tvoří přílohu číslo jedna notářského zápisu a dále nemovitým majetkem specifikovaným v notářském zápisu. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 253-33/2011 z e dne 1.11.2011 soudního znalce Ing. Rastislava Machů, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci k vyhotovení písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajské ho soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č.j. 39 Nc 78/2011-82 ze dne 10. října 2011, celkovou částkou 423,000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacettřimilionůkorunčeských. Hodnota nepeněžitého vkladu činí 423,000.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacet-třimilionůkor unčeských, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 163,000.000,- Kč, slovy: jednostošedesáttřimilionykorunčeských, bude emisní ážio. Ukáže- li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurz upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií Liberecký kraj nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu. Za tento n epeněžitý vklad se vydá 2 600, slovy: dvatisícešestset kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských za akcii, všechny akcie budou mít listinnou podobu. Nepeněžitý vklad bude spl acen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy, faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Silnice LK, a.s., a to v sídle Libereckého kraje a dále předáním písemného prohlášení dle § 60 obch. zák., upisovatel je p ovinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31.12.2011. Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a  to usneseními Zastupitelstva Libereckého kraje č. 329/11/ZK a 330/11/ZK přijatými na sedmém jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, které se konalo dne 30.8.2011.
od 15. 9. 2011 do 3. 11. 2011
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.9.2011 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, a to v souladu s ust. § 203 a násl. obch. zák. tak to: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Upsáno bude 50 Ks (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Všechny nové akcie na zvýšen í základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Silnice LK, a.s. Místem pro upisování akcí je sídlo Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 4 61 80, lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Silnice LK, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, kter ý toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti LK, a.s. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc ko run českých). Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na účet číslo: 43-9618xxxx vedený u Komerční banky a.s. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydá no 50 kusů (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově vydaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný nejpozději do 30 dnů (slovy: třiceti dnů) od účinnosti smlouvy o úpisu akcií, a to jeho uhrazením formou peněžitého vkladu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na shora uvedený účet. Nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu jako akcie stáva jící.
Kapitál
od 24. 1. 2012
Základní kapitál 267 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2011 do 24. 1. 2012
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 8. 2011 do 3. 11. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 2 670.
od 27. 9. 2016
Práva a povinnosti spojené s akciemi upravují stanovy společnosti především v čl. III. odst. 2, čl. IV. a čl. VI.
od 24. 10. 2014 do 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 670.
od 24. 10. 2014 do 27. 9. 2016
Práva a povinnosti spojené s akciemi upravují stanovy společnosti přijaté dne 9. 7. 2014 především v čl. III. odst. 2, čl. IV. a čl. VI.
od 24. 1. 2012 do 24. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 670.
od 3. 11. 2011 do 24. 1. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 17. 8. 2011 do 3. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 17. 4. 2018
Ing. JOSEF JENÍČEK - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Lesní, PSČ 466 01
den vzniku členství: 1. 4. 2018
od 27. 1. 2018
Ing. PETR ŠÉN - Předseda představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, PSČ 460 14
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 27. 1. 2018
Ing. JOSEF RECHCÍGL - Místopředseda představenstva
Bakov nad Jizerou - Malá Bělá, , PSČ 294 01
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 27. 1. 2018 do 17. 4. 2018
Ing. STANISLAVA JAKEŠOVÁ - Člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 19. 12. 2017 - 31. 3. 2018
od 28. 2. 2017 do 27. 1. 2018
PETR ŠÉN - předseda představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, PSČ 460 14
den vzniku členství: 24. 1. 2017 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 24. 1. 2017 - 19. 12. 2017
od 9. 2. 2017 do 27. 1. 2018
STANISLAVA JAKEŠOVÁ - člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 19. 12. 2017
od 21. 1. 2013 do 9. 2. 2017
STANISLAVA JAKEŠOVÁ - člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 21. 1. 2013 do 28. 2. 2017
PETR ŠÉN - předseda představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, PSČ 460 14
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 17. 8. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2012 - 17. 8. 2016
od 21. 1. 2013 do 27. 1. 2018
JOSEF RECHCÍGL - místopředseda představenstva
Bakov nad Jizerou - Malá Bělá, , PSČ 294 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2012 - 19. 12. 2017
od 29. 2. 2012 do 21. 1. 2013
Ing. Jan Bergler - předseda představenstva
Klatovy, U Retexu, PSČ 339 01
den vzniku členství: 30. 1. 2012 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 30. 1. 2012 - 19. 12. 2012
od 29. 2. 2012 do 21. 1. 2013
Jindřich Pokorný - člen představenstva
Praha 8, Nekvasilova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 24. 10. 2011 - 19. 12. 2012
od 15. 11. 2011 do 29. 2. 2012
Jindřich Pokorný - předseda představenstva
Praha 8, Nekvasilova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 24. 10. 2011
den vzniku funkce: 24. 10. 2011 - 30. 1. 2012
od 17. 8. 2011 do 15. 11. 2011
Ing. Jan Bergler - předseda představenstva
Klatovy, U Retexu, PSČ 339 01
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 24. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2011 - 24. 10. 2011
od 17. 8. 2011 do 29. 2. 2012
Ing. Josef Rechcígl - člen představenstva
Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, PSČ 294 01
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 30. 1. 2012
od 17. 8. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Petr Šén - místopředseda představenstva
Liberec, U Slunečních lázní, PSČ 460 14
den vzniku členství: 17. 8. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2011 - 19. 12. 2012
od 9. 2. 2017
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.
od 17. 8. 2011 do 9. 2. 2017
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 12. 2017
PAVEL DOLENSKÝ - člen dozorčí rady
Příkrý - Škodějov, , PSČ 513 01
den vzniku členství: 23. 11. 2017
od 27. 3. 2017
EDUARD BARTONÍČEK - člen dozorčí rady
Turnov, U Zastávky, PSČ 511 01
den vzniku členství: 10. 3. 2017
od 28. 2. 2017
Mgr. JOSEF HORINKA - předseda dozorčí rady
Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina, PSČ 463 34
den vzniku členství: 7. 12. 2016
den vzniku funkce: 24. 1. 2017
od 28. 2. 2017
JAROSLAV DEMČÁK - člen dozorčí rady
Hejnice - Ferdinandov, , PSČ 463 62
den vzniku členství: 7. 12. 2016
od 28. 2. 2017
MARTIN BROŽ - člen dozorčí rady
Česká Lípa, Hradecká, PSČ 470 06
den vzniku členství: 7. 12. 2016
od 28. 2. 2017
Ing. MILOŠ TITA - člen dozorčí rady
Ralsko - Boreček, , PSČ 471 24
den vzniku členství: 7. 12. 2016
od 2. 12. 2016 do 28. 2. 2017
PETR POLÁK - člen dozorčí rady
Tanvald, Kostelní, PSČ 468 41
den vzniku funkce: 6. 3. 2012
od 2. 12. 2016 do 28. 2. 2017
EDUARD BARTONÍČEK - člen dozorčí rady
Turnov, U Zastávky, PSČ 511 01
den vzniku členství: 25. 1. 2012 - 25. 1. 2017
od 16. 3. 2013 do 20. 12. 2017
PAVEL DOLENSKÝ - člen dozorčí rady
Příkrý - Škodějov, , PSČ 513 01
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 16. 11. 2017
od 21. 1. 2013 do 28. 2. 2017
IVAN KUNETKA - člen dozorčí rady
Turnov - Daliměřice, U Lip, PSČ 511 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 6. 12. 2016
od 21. 1. 2013 do 28. 2. 2017
MILOŠ TITA - člen dozorčí rady
Ralsko - Boreček, , PSČ 471 24
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 6. 12. 2016
od 21. 1. 2013 do 28. 2. 2017
MICHAEL CANOV - předseda dozorčí rady
Chrastava, Střelecký Vrch, PSČ 463 31
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 6. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2012 - 6. 12. 2016
od 29. 3. 2012 do 2. 12. 2016
Petr Polák - člen dozorčí rady
Tanvald, Kostelní, PSČ 468 41
den vzniku funkce: 6. 3. 2012
od 29. 2. 2012 do 2. 12. 2016
Eduard Bartoníček - člen dozorčí rady
Turnov, U Zastávky, PSČ 511 01
den vzniku členství: 25. 1. 2012
od 3. 11. 2011 do 21. 1. 2013
Martin Sepp - předseda dozorčí rady
Liberec - Janův Důl, V Horkách, PSČ 460 07
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 18. 12. 2012
den vzniku funkce: 17. 8. 2011 - 18. 12. 2012
od 17. 8. 2011 do 3. 11. 2011
Martin Sepp - člen dozorčí rady
Liberec - Janův Důl, V Horkách, PSČ 460 07
den vzniku členství: 17. 8. 2011
od 17. 8. 2011 do 3. 11. 2011
Bohumil Bohuněk - člen dozorčí rady
Frýdlant, Dlouhá, PSČ 464 01
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 12. 9. 2011
od 17. 8. 2011 do 29. 3. 2012
Pavel Petráček - člen dozorčí rady
Josefův Důl, Dolní Maxov, PSČ 468 44
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 6. 3. 2012
od 17. 8. 2011 do 21. 1. 2013
Zdeněk Bursa - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Zásada, PSČ 468 25
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 18. 12. 2012
od 17. 8. 2011 do 21. 1. 2013
Lukáš Martin - člen dozorčí rady
Liberec, Studničná, PSČ 460 01
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 18. 12. 2012
od 17. 8. 2011 do 16. 3. 2013
Hynek Vrabec - člen dozorčí rady
Česká Lípa, Brněnská, PSČ 470 01
den vzniku členství: 17. 8. 2011 - 17. 8. 2012
Akcionáři
od 17. 8. 2011
Liberecký kraj, IČO: 70891508
Liberec, U Jezu, PSČ 461 80
Hodnocení firmy
-21
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 38 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 625,00 Kč
Komerční banka 2 631,10 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-15
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-19
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-24
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-57
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Snížení platové třídy (služební zákon)
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Snížení platové třídy (služební zákon)

Otázka: Dobrý den, pracuji jako státní zaměstnanec na ministerstvu a vztahuje se na mne služební zákon. Smlouvu mám na plný úvazek na dobu neurcitou a jsem zařazena do 11. platové třídy, mé dosazene vzdělání magisterske....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services