Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Sev.en EC, a.s.
IČO: 28786009

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 2. 2010
Obchodní firma
od 1. 8. 2015

Sev.en EC, a.s.

od 1. 2. 2010 do 1. 8. 2015

Elektrárna Chvaletice a.s.

Sídlo
od 1. 2. 2010 do 25. 11. 2015
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12
IČO
od 1. 2. 2010

28786009

Identifikátor datové schránky:t2kkfjj
Právní forma
od 1. 2. 2010
Akciová společnost
Spisová značka2905 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 25. 10. 2017
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 25. 10. 2017
- projektová činnost ve výstavbě
od 25. 10. 2017
- technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 25. 10. 2017
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 20. 10. 2010
- obchod s elektřinou
od 20. 10. 2010
- výroba elektřiny
od 20. 10. 2010
- rozvod tepelné energie
od 20. 10. 2010
- výroba tepelné energie
od 20. 10. 2010
- vodoinstalatérství, topenářství
od 20. 10. 2010
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 20. 10. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 2. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 7. 9. 2018
- Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, ( dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společn ostí, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejn ěn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (d ále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9.
od 12. 12. 2017
- Dle projektu fúze sloučením mezi společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 043 79 110, na straně jedné jako zanikající společností, a společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaleti ce, IČO 287 86 009, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti RXU Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Sev.en EC, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 6. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 6. 2014 do 12. 12. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 6. 6. 2014 do 12. 12. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 10. 2010
- Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 3. srpna 2010 uzavřené mezi společností Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Elektrárna Chvaletice a.s.") a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s účinností ke dni 1. září 2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotku "Elektrárna Chvaletice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.
od 22. 7. 2010 do 20. 10. 2010
- Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ) jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Chvaletice, se sídlem Chvale tice, K elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190, zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009 z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na celkovou novou výši 4.406.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta šest milionů korun českých); b) schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou "Elektrárna Chvaletice" - jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ 260 99 306, zapsaným Ministerstvem sprave dlnosti České republiky v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č.j. 2Nc 1209/2010-13 ze dne 10, února 2010, jež nabylo právní mo ci 16. února 2010; znalec ve svém zanleckém posudku č. 217/27/2010 ze dne 28.4.2010 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2009 činí 4.386.157.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů sto padesát sedm tisíc korun českých); c) určuje, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 4.386 ks (slovy: čtyř tisíc tří set osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady; d) určuje, že veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., formou nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu b) tohoto rozhodnutí; souhrnný emisní kurs všec h nově upisovaných akcií činí 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posu dkem a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.; e) určuje, že ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ, a. s. - nebude oprávněn požadovat vypla cení tohoto rozdílu; f) určuje, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; g) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Chvaletice a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze ups at nejpozději do 31. prosince 2010, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů p o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; h) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2011.
Kapitál
od 12. 12. 2017
Základní kapitál 2 026 760 000 Kč, splaceno err %.
od 25. 11. 2015 do 12. 12. 2017
Základní kapitál 4 406 000 000 Kč, splaceno err %.
od 20. 10. 2010 do 25. 11. 2015
Základní kapitál 4 406 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2010 do 20. 10. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 406.
od 12. 9. 2013 do 12. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 406.
od 20. 10. 2010 do 12. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 406.
od 20. 10. 2010 do 12. 9. 2013
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
od 1. 2. 2010 do 20. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 1. 2. 2010 do 20. 10. 2010
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
Statutární orgán
od 16. 10. 2018
Ing. JAN POZLER - místopředseda představenstva
Přelouč, Žižkova, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 9. 2015
den vzniku funkce: 2. 10. 2018
od 16. 10. 2018
Ing. LUBOŠ PAVLAS - předseda představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 3. 9. 2018
den vzniku funkce: 5. 9. 2018
od 16. 10. 2018
Ing. VÁCLAV MATYS - člen představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 6. 9. 2018 do 16. 10. 2018
Ing. LUBOŠ PAVLAS - člen představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 3. 9. 2018
od 20. 5. 2018 do 16. 10. 2018
JAN POZLER - člen představenstva
Přelouč, Žižkova, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 9. 2015
od 25. 10. 2017
Ing. PETR ANTOŠ - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách, PSČ 252 10
den vzniku členství: 1. 10. 2017
od 25. 10. 2017 do 6. 9. 2018
LUBOŠ PAVLAS - předseda představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 2. 9. 2013 - 2. 9. 2018
den vzniku funkce: 18. 10. 2017 - 2. 9. 2018
od 25. 11. 2015 do 25. 10. 2017
JAN DIENSTL - předseda představenstva
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 2. 9. 2013 - 30. 9. 2017
den vzniku funkce: 2. 9. 2013 - 30. 9. 2017
od 25. 11. 2015 do 25. 10. 2017
LUBOŠ PAVLAS - člen představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 2. 9. 2013
od 16. 9. 2015 do 20. 5. 2018
JAN POZLER - člen představenstva
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 9. 2015
od 6. 6. 2014 do 16. 9. 2015
JAN POZLER - člen představenstva
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 1. 9. 2015
od 6. 6. 2014 do 25. 11. 2015
LUBOŠ PAVLAS - člen představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 2. 9. 2013
od 12. 9. 2013 do 17. 1. 2014
MILOŠ GRUBER - člen představenstva
Hoštka - Kochovice, , PSČ 411 72
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 31. 12. 2013
od 12. 9. 2013 do 17. 1. 2014
ZDENĚK FOUSEK - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Fingerova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 2. 9. 2013 - 31. 12. 2013
od 12. 9. 2013 do 6. 6. 2014
LUBOŠ PAVLAS - místopředseda představenstva
Psáry, Lesní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 2. 9. 2013
den vzniku funkce: 2. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 12. 9. 2013 do 6. 6. 2014
JAN POZLER - místopředseda představenstva
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 2. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 12. 9. 2013 do 25. 11. 2015
JAN DIENSTL - předseda představenstva
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 2. 9. 2013
den vzniku funkce: 2. 9. 2013
od 31. 7. 2013 do 12. 9. 2013
JAN POZLER - předseda představenstva
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 2. 9. 2013
od 31. 7. 2013 do 12. 9. 2013
MILOŠ GRUBER - místopředseda představenstva
Hoštka - Kochovice, , PSČ 411 72
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 2. 9. 2013
od 31. 7. 2013 do 6. 6. 2014
MILAN PROKOP - člen představenstva
Přelouč, Spojovací, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 28. 5. 2014
od 8. 9. 2010 do 31. 7. 2013
Ing. Jaroslav Volšický - předseda představenstva
Chvaletice, Československé armády, PSČ 533 12
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2013
od 8. 9. 2010 do 31. 7. 2013
Ing. Jan Pozler - místopředseda představenstva
Přelouč, náměstí 17.listopadu, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2010
od 8. 9. 2010 do 31. 7. 2013
Ing. Miloš Gruber - člen představenstva
Hoštka, Kolonka, PSČ 411 72
den vzniku členství: 1. 9. 2010
od 1. 2. 2010 do 8. 9. 2010
Mgr. Tomáš Petráň - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Pařížská 119/14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010
od 1. 2. 2010 do 8. 9. 2010
Mgr. Dita Svatošová - místopředseda představenstva
Neratovice, Tyršova 551/3, PSČ 277 11
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010
od 1. 2. 2010 do 8. 9. 2010
Ing. Daniel Janeček - člen představenstva
Praha 4, Vnější 929/36, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010
od 6. 6. 2014
Ve všech záležitostech zastupuje společnost představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně nejméně dva členové představenstva.
od 12. 9. 2013 do 6. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy nejméně dva členové představenstva.
od 1. 2. 2010 do 12. 9. 2013
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 1. 9. 2018
Ing. DAVID KNOP-KOSTKA - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Varhulíkové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 2. 1. 2016
od 7. 11. 2017
Ing. JAN DIENSTL - předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 18. 10. 2017
od 7. 11. 2017 do 1. 9. 2018
Ing. DAVID KNOP-KOSTKA - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 1. 2016
od 25. 10. 2017 do 7. 11. 2017
Ing. JAN DIENSTL - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 1. 10. 2017
od 28. 1. 2016
JAN DVOŘÁČEK - člen dozorčí rady
Přelouč, Československé armády, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 1. 2016
od 28. 1. 2016 do 7. 11. 2017
Ing. DAVID KNOP-KOSTKA - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 1. 2016
den vzniku funkce: 14. 1. 2016 - 18. 10. 2017
od 25. 11. 2015 do 28. 1. 2016
TOMÁŠ FOHLER - předseda dozorčí rady
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 2. 9. 2013 - 2. 1. 2016
den vzniku funkce: 2. 9. 2013 - 2. 1. 2016
od 25. 11. 2015 do 28. 1. 2016
JAN DVOŘÁČEK - člen dozorčí rady
Přelouč, Československé armády, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 1. 1. 2016
od 25. 11. 2015 do 25. 10. 2017
PETR KARAS - člen dozorčí rady
Zvole, Pod Věží, PSČ 252 45
den vzniku členství: 2. 9. 2013 - 30. 9. 2017
od 12. 9. 2013 do 25. 11. 2015
TOMÁŠ FOHLER - předseda dozorčí rady
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 2. 9. 2013
den vzniku funkce: 2. 9. 2013
od 12. 9. 2013 do 25. 11. 2015
JAN DVOŘÁČEK - člen dozorčí rady
Přelouč, Československé armády, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011
od 12. 9. 2013 do 25. 11. 2015
PETR KARAS - člen dozorčí rady
Zvole, Pod Věží, PSČ 252 45
den vzniku členství: 2. 9. 2013
od 14. 4. 2011 do 12. 9. 2013
Mgr. Marek Šlégl - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Haltýřem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 14. 3. 2011 - 1. 9. 2013
od 14. 4. 2011 do 12. 9. 2013
Ing. Jiří Pačovský - místopředseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská 1186, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 14. 3. 2011 - 1. 9. 2013
od 23. 2. 2011 do 12. 9. 2013
Jan Dvořáček - člen dozorčí rady
Přelouč, Studentská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011
od 1. 2. 2010 do 23. 2. 2011
Ing. Miroslav Krpec - člen dozorčí rady
Postoloprty, Dubová 650, PSČ 439 42
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 31. 12. 2010
od 1. 2. 2010 do 14. 4. 2011
Mgr. Marek Šlégl - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Haltýřem 1497/5, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 1. 2. 2011
od 1. 2. 2010 do 14. 4. 2011
Ing. Jiří Pačovský - místopředseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská 1186, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 1. 2. 2011
Akcionáři
od 5. 4. 2019
INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
Larnaca, Spartis 1, ANTONIOU BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, PSČ 602 5, Kyperská republika
od 12. 12. 2017 do 5. 4. 2019
INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
Larnaka, Aradippou, Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, PSČ 710 1, Kyperská republika
od 9. 11. 2017 do 12. 12. 2017
RXU Czech, s.r.o., IČO: 04379110
Praha - Nové Město, V celnici, PSČ 110 00
od 25. 11. 2015 do 9. 11. 2017
Severní energetická a.s., IČO: 28677986
Most, Václava Řezáče, PSČ 434 01
od 12. 9. 2013 do 25. 11. 2015
Severní energetická a.s., IČO: 28677986
Most, Václava Řezáče, PSČ 434 01
od 31. 8. 2013 do 12. 9. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 1. 2. 2010 do 31. 8. 2013
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
Komerční banka 2 653,92 Kč
Expobank CZ 2 661,50 Kč
Sberbank CZ 2 672,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 707,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+27
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-8
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-28
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-76
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-103
+
-

Články na Heroine.cz

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vyplata
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Vyplata

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat muj zaměstnavatel vyplaci mzdu na ruku 15 den v mesici. Jenom mam taky problem ze ja odjizdim do zahranici na delsi dobu jeste pres 15 dnem v mesici. Muj zamestnavatel mi odmita...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services