Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČEZ Bohunice a.s.
IČO: 28861736

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 3. 2009
Obchodní firma
od 19. 3. 2009

ČEZ Bohunice a.s.

Sídlo
od 19. 3. 2009 do 23. 3. 2009
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 00
IČO
od 19. 3. 2009

28861736

DIČ

CZ28861736

Identifikátor datové schránky:fq8dk9u
Právní forma
od 19. 3. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15149 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 16. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 10. 2009 do 2. 11. 2009
- Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základní kapitálu takto: "Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ") jako jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 288 61 736, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obc hodního zákoníku v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s. Jediný akcionář tímto: schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činí 202.400.000,--Kč a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 3.202.400.000,--Kč (slovy: tři milardy dvě st ě dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.000.000.000,-Kč (slovy: tři milardy korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s.-ČEZ, a.s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno c) Podoba: listinné akcie 5)Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 5 3, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a.s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zámjemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a.s.. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání a kcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společosti ČEZ Bohunice a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jediné mu akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a.s. 7)Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a.s. č. 43-1680xxxx speciálně zřízený k tomuto účelu u Komerční ba nky, a.s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 1. 7. 2009 do 5. 8. 2009
- Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 202.400.000,- Kč (slovy: dvěstědvamilionyčtyři statisíc korun českých). Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno e) Podoba: listinné akcie. 5) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581. 6) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a. s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a. s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání ak cií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedi nému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a. s. 7) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a. s. speciálně zřízený k tomuto účelu č. 43-1679xxxx vedený u spol ečnosti Komerční banka, a. s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákon íku.
Kapitál
od 2. 11. 2009
Základní kapitál 3 202 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Základní kapitál 202 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2009 do 5. 8. 2009
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 012.
od 5. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 012.
od 19. 3. 2009 do 5. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12.
Statutární orgán
od 11. 7. 2018
Mgr. TOMÁŠ PETRÁŇ - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 6. 2018
den vzniku funkce: 2. 6. 2018
od 16. 11. 2016
Ing. PETR KUBÍN, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Nové Město, Sokolská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 8. 2014
od 7. 11. 2014
Ing. PETR ZÁVODSKÝ - místopředseda představenstva
Týn nad Vltavou, Hlinecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 19. 8. 2014
od 7. 11. 2014 do 16. 11. 2016
Ing. PETR KUBÍN, Ph.D. - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, K. Šafáře, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 8. 2014
od 16. 7. 2014 do 7. 11. 2014
Ing. ANDREJ ŽIAROVSKÝ, MBA - místopředseda představenstva
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 30. 6. 2014
od 16. 7. 2014 do 7. 11. 2014
Ing. ROMAN BRECELY - člen představenstva
Zálesie, Pri Križi, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 31. 7. 2014
od 20. 8. 2013 do 11. 7. 2018
TOMÁŠ PETRÁŇ - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 1. 6. 2018
den vzniku funkce: 10. 7. 2013 - 1. 6. 2018
od 13. 3. 2013 do 13. 3. 2013
ROMAN BRECELY - člen představenstva
Zálesie, Pri kříži, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2013
od 13. 3. 2013 do 16. 7. 2014
ROMAN BRECELY - člen představenstva
Zálesie, Pri Križi, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2013
od 15. 6. 2011 do 13. 3. 2013
Ing. Petr Závodský - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Hlinecká, PSČ 375 01
den vzniku členství: 14. 4. 2011 - 7. 1. 2013
od 15. 6. 2011 do 20. 8. 2013
Ing. Pavel Janík - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, K Lánu 496/2, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 14. 4. 2011 - 31. 5. 2013
od 19. 5. 2010 do 16. 7. 2014
Ing. Andrej Žiarovský - člen představenstva
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 3. 2009
od 19. 3. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Andrej Žiarovský - člen představenstva
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Vŕbová 8594/4, PSČ 821 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 3. 2009
od 19. 3. 2009 do 15. 6. 2011
Ing. Pavel Janík - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, K Lánu 496/2, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009
od 19. 3. 2009 do 15. 6. 2011
Ing. Ivo Kouklík, MBA - předseda představenstva
Třebíč, Lípová 960/2, PSČ 674 01
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 13. 4. 2011
den vzniku funkce: 19. 3. 2009 - 13. 4. 2011
od 16. 7. 2014
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 19. 3. 2009 do 16. 7. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 22. 5. 2019
Ing. JAN BROŽÍK - člen dozorčí rady
Praha - Kbely, Vrbická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 2. 3. 2019
od 19. 6. 2018
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 15. 5. 2018
od 19. 6. 2018
Ing. MARTIN JAŠEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, Laténská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 15. 5. 2018
od 16. 7. 2014 do 19. 6. 2018
Mgr. PETR ŠTULC, Dr. - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kyje, Šimanovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014 - 30. 4. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2014 - 30. 4. 2018
od 20. 5. 2014 do 16. 7. 2014
Mgr. PETR ŠTULC, Dr. - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Šimanovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014
od 20. 5. 2014 do 19. 6. 2018
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 24. 3. 2014 - 1. 2. 2018
od 20. 5. 2014 do 22. 5. 2019
Ing. JAN BROŽÍK - člen dozorčí rady
Praha - Kbely, Vrbická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014 - 1. 3. 2019
od 13. 3. 2013 do 20. 8. 2013
TOMÁŠ PETRÁŇ - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 31. 5. 2013
od 13. 3. 2013 do 20. 5. 2014
TOMÁŠ DZIK - předseda dozorčí rady
Český Těšín, Komorní, PSČ 737 01
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 27. 2. 2013 - 28. 2. 2014
od 13. 3. 2013 do 20. 5. 2014
ANDRZEJ MARTYNEK - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2013
od 22. 2. 2012 do 13. 3. 2013
Ing. Martin Novák - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Nad Kapličkou
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 9. 1. 2013
od 5. 12. 2011 do 13. 3. 2013
Ing. Daniel Beneš, MBA - předseda dozorčí rady
Praha - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 159 00
den vzniku členství: 26. 3. 2010 - 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 29. 4. 2010 - 9. 1. 2013
od 19. 5. 2010 do 5. 12. 2011
Ing. Daniel Beneš, MBA - předseda dozorčí rady
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 735 41
den vzniku členství: 26. 3. 2010
den vzniku funkce: 29. 4. 2010
od 19. 5. 2010 do 22. 2. 2012
Ing. Vladimír Schmalz - člen dozorčí rady
Řez - Husinec, 52, PSČ 250 68
den vzniku členství: 26. 3. 2010 - 31. 12. 2011
od 19. 5. 2010 do 13. 3. 2013
Ing. Peter Bodnár - člen dozorčí rady
Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2010 - 9. 1. 2013
od 19. 3. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Daniel Beneš, MBA - předseda dozorčí rady
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 735 41
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 3. 2010
den vzniku funkce: 19. 3. 2009 - 25. 3. 2010
od 19. 3. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Vladimír Schmalz - člen dozorčí rady
Řez - Husinec, 52, PSČ 250 68
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 3. 2010
od 19. 3. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Peter Bodnár - člen dozorčí rady
Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 26. 3. 2010
Akcionáři
od 31. 8. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 19. 3. 2009 do 31. 8. 2013
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 629,37 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+2
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-23
+
-
3.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-58
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-60
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-721
+
-

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Pěstoun
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Pěstoun

Otázka: Dobrý den potřeboval bych poradit byl jsem v předpěstounské péči na 10 měsíců a kvůli zpoždění a předávání nás z okresu Olomouc do druhého okresu Prostějov proběhl soud až po 11 měsících a kvůli tomu mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services