Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČEZ Distribuční zařízení, a.s.
IČO: 28922727 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 7. 2009
Datum zániku1. 10. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010

ČEZ Distribuční zařízení, a.s.

Sídlo
IČO
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010

28922727

DIČ

CZ28922727

Právní forma
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15391 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
- Společnost ČEZ Distribuční zařízení, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační číslo 289 22 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15391, zanikla bez likvidace fúzí splynutím se s polečností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 272 32 425, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuc e, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, na niž přešlo jmění obou zanikajících společností včetně práv a povinnos tí z pracovně právních vztahů.
od 30. 9. 2009 do 2. 12. 2009
- ČEZ, a. s. jako jediný akcionář společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. rozhodl dne 14. září 2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. se zvyšuje o částku 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upiso vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. se zvyšuje z částky 300.000.000,- Kč (slovy tři sta milionů korun českých) o částku 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm se t tisíc korun českých). Základní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. po zvýšení činí 665.800.000,- Kč (slovy šest set šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). b) Budou upsány 3 (slovy tři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) každé jedné akcie a 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodn otou 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Akcie nejsou registrovány na regulovaném trhu. c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány společností ČEZ , a. s. d) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, veškeré upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem distribučního majetku zahrnujícího rozvodnu R110 kV v Elektrárně Mělník I., rozvodnu R110kV, rozvodnu R22 kV, rozvodnu portály a distribuční trafa T4, T5 ve Vodní elektrárně Slapy, rozvodnu R110kV ve Vodní elektrárně Štěchovice, rozvodnu R110 kV, rozvodnu 22 kV ve Vodní elektrárně Vrané, Rozvodnu R110 kV v Elektrárně Chvaletice, rozvodnu R123 kV ve Vodní elekrárně Kamýk, vedení 110 kV přenosové sou stavy Vd 982 + 983, Vd 984 + 985 z Elektrárny Ledvice do rozvodny Chotějovice a vedení 110 kV přenosové soustavy Vd 921 + 926, Vd 924 + 925, Vd 922 + 923 z Elektrárny Tisová do rozvodny Vítkov, vkladatele ČEZ, a. s. s tím, že kompletní vymezení a ocenění nepeněžitého vkladu je uvedeno v posudku znalce č. 60/7/09 ze dne 8. září 2009 vypracovaného znalcem Ing. Lukášem Křístkem, MBA, který byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4775/2009-8 znalcem pro zpracování znaleckého posudku na určení hodnoty nepeněžitého vkladu ve smyslu § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle posudku znalce činí 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) a je rovna částce zvýšení základního kapitálu ČEZ Distribuční zařízení, a. s. Na nepeněžitý vklad budou vyd ány 3 (slovy tři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) každé jedné akcie a 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 65.800. 000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká. Dojde-li v období od data, ke kterému byl nepeněžitý vklad oceněn, do dne splacení nepeněžitého vkladu, ke zvýšení hodnoty ne peněžitého vkladu, bude tato hodnota ponechána ve společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. jako rezervní fond. Dojde-li v období od data, ke kterému byl nepeněžitý vklad oceněn, do dne splacení nepeněžitého vkladu, ke snížení hodnoty nepeněžitého vklad u, bude tato hodnota v souladu s § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, doplacena společností ČEZ, a. s. jako upisovatelem do 90 (slovy devadesáti) dnů ode dne splacení nepeněžitého vkladu. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jeho struktura i výše. e) Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány v sídle ČEZ Distribuční zařízení, a. s. na adrese Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání sp olečnosti ČEZ, a. s. jako upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. společnosti ČEZ, a. s. jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií b ude Jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím p o doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs činí 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na každou jednu akcii se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) a 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). f) V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku je ČEZ, a. s. jako upisovatel povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to v místech, kde se předmět nepen ěžitého vkladu nachází takto: f1) nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí předáním prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. f2) movité věci předáním těchto věcí společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. g) Představenstvo společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 2. 12. 2009 do 1. 10. 2010
Základní kapitál 665 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 7. 2009 do 2. 12. 2009
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2009 do 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 2. 12. 2009 do 1. 10. 2010
Akcie na jméno nejsou kótovanými cennými papíry. Mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady.
od 2. 12. 2009 do 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 2. 12. 2009 do 1. 10. 2010
Akcie na jméno nejsou kótovanými cennými papíry. Mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady.
od 2. 7. 2009 do 2. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 2. 7. 2009 do 2. 12. 2009
Akcie na jméno nejsou kótovanými cennými papíry. Mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady.
Statutární orgán
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Miroslav Kekule - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Mechová 3622/5, PSČ 466 04
den vzniku členství: 2. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 7. 2009
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Otto Karl - místopředseda představenstva
Praha 4, Levského 3204, PSČ 143 00
den vzniku členství: 2. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 7. 2009
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Karel Kohout - člen představenstva
Praha 10, Tesaříkova 1026/13, PSČ 102 00
den vzniku členství: 2. 7. 2009
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představe nstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Ondřej Mamula, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 9, Ctěnická 693/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 7. 2009
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Jaroslav Janda - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Na Květnici 1096/13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 7. 2009
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
Mgr. Kateřina Astlová - člen dozorčí rady
Praha 1, Skořepka 2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 7. 2009
Akcionáři
od 2. 7. 2009 do 1. 10. 2010
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 736,80 Kč
ČSOB 2 736,80 Kč
Komerční banka 2 742,99 Kč
Expobank CZ 2 747,00 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+31
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+20
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-14
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-44
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-113
+
-

Články na Heroine.cz

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services