Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
IČO: 28954866

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 2009
Obchodní firma
od 1. 9. 2009

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 9. 2009

28954866

DIČ

CZ28954866

Identifikátor datové schránky:drgjy8w
Právní forma
od 1. 9. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15521 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 9. 2013
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 24. 9. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 9. 2013
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 24. 9. 2013
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 24. 9. 2013
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
od 1. 9. 2009 do 24. 9. 2013
- - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 24. 9. 2013
- - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 1. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 1. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 2. 2014
- Způsob řízení: dualistický
od 1. 8. 2013
- Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přechází v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společnosti: a) Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., IČO 64948609, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 b) Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČO 28954874, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 c) Pražská parkovací a.s. IČO 27152065, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3
od 11. 5. 2010 do 16. 6. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 3 č. 166 ze dne 24.3.2010, kterým byl schválen záměr zvýšit základní kapitál ze současné výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) na částku 33.100.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti, zajištění finančních prostředků pro realizaci připravovaného investičního záměru, který spočívá v koupi akcií společností ve skupině, a to Správa kom unálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a společnosti Pražská parkovací a.s. Akcie budou koupeny za cenu určenou posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pod čj. 2 Nc4214/2010-8. Emisní kurs všech dří ve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. 3. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem Městská část Praha 3, IČ: 00063517 se sídlem Havlíčkovo nám. č. .9, 130 00 Praha 3. 5. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota nových akcií: druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinné, forma akcií: na jméno, počet akcií: 31, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000 000,- Kč 6. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. - 7. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 1.000 000,- Kč za jednu upisovanou akcii. 8. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované. 9. Jediný akcionář - Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, 130 00 Praha 3, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie tj. 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 10. Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií, tj. částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) ve lhůtě 60 dnů od upsání akcií, tedy ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, na zvláštní účet zřízený u banky ČSOB, a.s., Olš anská 2643/1a č. účtu 236xxxx, částku 31.000.000,- Kč, tj. 100% emisního kursu (podle ust. §204 odst. 2 ObchZ). 11. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti na adrese: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin. 12. Lhůta pro upsání akcií: společnost je povinna do 10 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst.5 Obch.Z. a k jejímu uzavř ení mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu. 13. Upisování akcií je v tomto případě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Společnost je povinna emitovat nové akcie dle počtu upisovaných akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionáře, aby je převzal ve lhůtě alespoň patn ácti pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hodin na adrese sídla společnosti.
od 1. 9. 2009
- Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., IČ: 64948609, se sídlem Praha 3, Na Vrcholu 2595/25, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v  oddílu B, vložce 3660, odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a to společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČ: 28954874, se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15522. Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti uvedená v Projektu rozdělení akciové společnosti Správa komunáln ího majetku Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností ze dne 7.5.2009.
Kapitál
od 16. 6. 2010
Základní kapitál 33 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2009 do 16. 6. 2010
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 31.
od 1. 9. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 21.
Statutární orgán
od 17. 6. 2015
MIROSLAV FABÍK - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Nitranská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 3. 2015
den vzniku funkce: 2. 3. 2015
od 11. 4. 2015
MICHAL KUCIÁN - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 12. 2013
den vzniku funkce: 15. 1. 2015
od 11. 4. 2015
MICHAL PAPEŽ - Člen představenstva
Praha - Vinohrady, Kouřimská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 11. 4. 2015
MIROSLAVA OUBRECHTOVÁ - člen představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 1. 7. 2014
Mgr. SIMEON POPOV - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, V kapslovně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2013
od 1. 7. 2014
-
od 1. 7. 2014 do 11. 4. 2015
Ing. BOHUSLAV NIGRIN - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 5. 8. 2013 - 17. 12. 2014
od 1. 7. 2014 do 11. 4. 2015
-
od 1. 7. 2014 do 17. 6. 2015
RNDr. JAN MATERNA, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2013 - 28. 2. 2015
den vzniku funkce: 2. 10. 2013 - 28. 2. 2015
od 1. 7. 2014 do 17. 6. 2015
-
od 10. 2. 2014 do 11. 4. 2015
MICHAL KUCIÁN - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 12. 2013 - 15. 1. 2015
od 4. 11. 2013 do 1. 7. 2014
RNDr. JAN MATERNA - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2013
od 19. 9. 2013 do 1. 7. 2014
Mgr. SIMEON POPOV - místopředseda
Praha 3 - Žižkov, V kapslovně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013
od 19. 9. 2013 do 11. 4. 2015
Ing. SVĚTLANA ŠKAPOVÁ - člen přdedstavenstva
Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
od 15. 8. 2013 do 19. 9. 2013
Ing. ING. SVĚTLANA ŠKAPOVÁ - člen přdedstavenstva
Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013
od 15. 8. 2013 do 19. 9. 2013
Mgr. POPOV - místopředseda
Praha 3 - Žižkov, V kapslovně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013
od 15. 8. 2013 do 10. 2. 2014
FILIP NEUSSER - člen představestva
Praha 1 - Staré Město, Templová, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 1. 11. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 1. 11. 2013
od 15. 8. 2013 do 1. 7. 2014
Ing. BOHUSLAV NIGRIN - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Bohuslav Nigrin - předseda
Praha 3 - Žižkov, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
RNDr. Jan Materna, Ph.D. - místopředseda
Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Martin Čáslavka - člen
Praha 8 - Libeň, Novákových
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 29. 6. 2011 do 16. 8. 2012
Ing. Rostislav Rubík, CSc. - předseda představenstva
Praha 3, Jana Želivského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 30. 7. 2012
den vzniku funkce: 25. 5. 2011 - 30. 7. 2012
od 18. 11. 2009 do 29. 6. 2011
Ing. Pavel Císař - předseda představenstva
Praha 3, Jeseniova 1683/71, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 8. 9. 2009 - 18. 5. 2011
od 18. 11. 2009 do 16. 8. 2012
Ing. Zuzana Volínová - místopředseda představenstva
Čelákovice, K Borku 181, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 30. 7. 2012
den vzniku funkce: 8. 9. 2009 - 30. 7. 2012
od 1. 9. 2009 do 18. 11. 2009
Ing. Zuzana Volínová - člen představenstva
Čelákovice, K Borku 181, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 1. 9. 2009 do 18. 11. 2009
Ing. Pavel Císař - člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 1683/71, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 1. 9. 2009 do 16. 8. 2012
Ing. Petr Fišer - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 1299/39, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 30. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 30. 7. 2012
od 15. 8. 2013
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 1. 9. 2009 do 15. 8. 2013
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 11. 2016
ZDENĚK ZÁBOJNÍK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Křišťanova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 17. 8. 2016
JAN VOKÁL - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Na vrcholu, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 12. 2013
od 9. 6. 2016
VLADIMÍR ŠVORBA - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, V domově, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 14. 4. 2016
od 5. 2. 2016
Ing. SVĚTLANA ŠKAPOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Vinohradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2015
den vzniku funkce: 11. 11. 2015
od 15. 7. 2015
Ing. GABRIELA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jana Želivského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 17. 6. 2015 do 15. 7. 2015
Ing. GABRIELA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Jana Želivského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 12. 6. 2015 do 17. 6. 2015
GABRIELA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jana Želivského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 11. 4. 2015
Bc. TOMÁŠ ŠTAMPACH - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Na lučinách, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 11. 4. 2015
TOMÁŠ KALIVODA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 11. 4. 2015 do 12. 6. 2015
GABRIELA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Jana Želivského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 11. 4. 2015 do 5. 2. 2016
FILIP NEUSSER - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 9. 9. 2015
den vzniku funkce: 28. 1. 2015 - 9. 9. 2015
od 11. 4. 2015 do 9. 6. 2016
Ing. DANIEL VLČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, V kapslovně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 15. 1. 2015 - 30. 3. 2016
od 11. 4. 2015 do 5. 11. 2016
ZDENĚK ZÁBOJNÍK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Ježkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 1. 7. 2014 do 11. 4. 2015
Ing. HELENA BARTÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Radhošťská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2013 - 17. 12. 2014
od 1. 7. 2014 do 11. 4. 2015
-
od 10. 2. 2014 do 17. 8. 2016
JAN VOKÁL - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 12. 2013
od 4. 11. 2013
ALENA HRONOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Na rovnosti, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2013
od 4. 11. 2013 do 1. 7. 2014
HELENA BARTÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Radhošťská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013
od 4. 11. 2013 do 11. 4. 2015
Ing. IRENA ROPKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 10. 2013 - 17. 12. 2014
od 4. 11. 2013 do 11. 4. 2015
MIROSLAVA OUBRECHTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2013 - 17. 12. 2014
od 4. 11. 2013 do 11. 4. 2015
Mgr. TOMÁŠ HARAPÁT - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 17. 12. 2014
od 4. 11. 2013 do 11. 4. 2015
PAVEL ŠTEVICH - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 17. 12. 2014
od 15. 8. 2013 do 4. 11. 2013
Ing. IRENA ROPKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013
od 15. 8. 2013 do 10. 2. 2014
PhDr. MATĚJ STROPNICKÝ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 5. 11. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 5. 11. 2013
od 15. 8. 2013 do 11. 4. 2015
Mgr. Jaroslava SUKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Radhošťská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 1. 12. 2014
od 15. 8. 2013 do 11. 4. 2015
Ing. Mgr. Miroslav Poche - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Velehradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 17. 12. 2014
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Jan Vokál - předseda
Praha 3 - Žižkov, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Mgr. Matěj Stropnický - člen
Praha 3 - Žižkov, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Mgr. Irena Ropková - člen
Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2012 - 31. 7. 2013
od 29. 6. 2011 do 16. 8. 2012
Ing. Jan Vokál - člen dozorčí rady
Praha 3, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011 - 25. 7. 2012
od 6. 9. 2010 do 29. 6. 2011
MUDr. Robert Hoffmann - člen dozorčí rady
Praha 3, Na Jarově, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2010
od 6. 9. 2010 do 16. 8. 2012
Jan Plíva - místopředseda dozorčí rady
Praha 3, Spojovací, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 25. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 25. 7. 2012
od 6. 9. 2010 do 16. 8. 2012
Pavel Hurda - předseda dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 25. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 25. 7. 2012
od 18. 11. 2009 do 6. 9. 2010
Jan Plíva - místopředseda dozorčí rady
Praha 3, Spojovací 2609/40, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2009 - 1. 9. 2010
od 18. 11. 2009 do 6. 9. 2010
Pavel Hurda - předseda dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2009 - 1. 9. 2010
od 1. 9. 2009 do 18. 11. 2009
Jan Plíva - člen dozorčí rady
Praha 3, Spojovací 2609/40, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 1. 9. 2009 do 18. 11. 2009
Pavel Hurda - člen dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 1. 9. 2009 do 6. 9. 2010
MUDr. Robert Hoffmann - člen dozorčí rady
Praha 3, Na Jarově 1959/11, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 1. 9. 2010
Akcionáři
od 1. 9. 2009
Městská část Praha 3, IČO: 00063517
Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-67
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-81
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-85
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-289
+
-
5.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-290
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.