Railco, a.s.
IČO: 28999509 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 11. 2009
Datum zániku7. 10. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 11. 2009 do 7. 10. 2015

Railco, a.s.

Sídlo
od 27. 11. 2009 do 10. 7. 2012
Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00
IČO
od 27. 11. 2009 do 7. 10. 2015

28999509

DIČ

CZ28999509

Právní forma
od 27. 11. 2009 do
Akciová společnost
Spisová značka15754 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 11. 2009 do 7. 10. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 27. 11. 2009 do 7. 10. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 7. 8. 2014 do 7. 10. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 8. 2011 do 15. 8. 2011
- Společnost RAILCO LIMITED jako jediný akcionář společnosti Railco, a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti, rozhodl dne 26.07.2011 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Základní kapitál společnosti Railco a.s.ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: tři milióny pět set tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 21.500.000,- Kč (slovy: dvacet jedna miliónů pět set tisíc korun českých) na jeho novou výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet:10 (slovy: deset kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.150.000,- Kč (slovy: dva miliony sto padesát tisíc korun českých) Druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ? kmenové Forma všech nově upisovaných akcií: na majitele Podoba všech upisovaných akcií: listinná, Žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost RAILCO LIMITED se sídlem Suite 404, 324-326 Regent Street, London, W1B 3HH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti 6745627, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 21.500.000,- Kč (slovy: dvacet jedna miliónů pět set tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti Railco, a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností Railco, a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeném zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost RAILCO LIMITED, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti Railco, a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností Railco, a.s. jako dlužníkem ze dne 29.1.2010, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1.7.2010, na základě které existuje závazek společnosti Railco, a.s. vrátit předem určenému zájemci půjčené peněžní prostředky ve výši 77.412.925,46 Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů čtyři sta dvanáct tisíc devět set dvacet pět korun českých a čtyřicet šest haléřů) s příslušenstvím, přičemž existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností Railco, a.s. byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 10600 Praha 10, auditor KAČR č. osv. 0062, v jeho vyjádření ze dne 25.07. 2011. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Railco, a.s. proti pohledávce společnosti Railco, a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost Railco, a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti Railco, a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 7. 10. 2015 do 7. 10. 2015
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2011 do 15. 8. 2011
Základní kapitál 3 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 8. 2014 do 7. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 350 000, počet akcií: 10.
od 7. 8. 2014 do 7. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 150 000, počet akcií: 10.
od 15. 8. 2011 do 7. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 27. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 17. 2. 2015 do 7. 10. 2015
Ing. PAVEL ŠKARABELA - člen představenstva
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Ježkova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 21. 11. 2014
od 1. 12. 2009 do 17. 2. 2015
Ing. Pavel Škarabela - člen představenstva
Ústí nad Labem, Ježkova 3223/8
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 21. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2009 - 21. 11. 2014
od 27. 11. 2009 do 1. 12. 2009
Ing. Vratislav Jandík - člen představenstva
Praha 9, Paříkova 9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 11. 2009 - 1. 12. 2009
od 27. 11. 2009 do 7. 10. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 2. 2015 do 7. 10. 2015
STANISLAV KOPEJSKA - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XVII-Jalůvčí, Požární, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 1. 2015
od 17. 2. 2015 do 7. 10. 2015
PETR POŠTOLKA - člen dozorčí rady
Studénka - Butovice, Budovatelská, PSČ 742 13
den vzniku členství: 22. 1. 2015
od 19. 8. 2010 do 17. 2. 2015
Stanislav Kopejska - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XVII-Jalůvčí, Požární, PSČ 405 02
den vzniku členství: 10. 8. 2010 - 22. 1. 2015
od 24. 2. 2010 do 19. 8. 2010
Jan Straka - člen dozorčí rady
Tachov, Trocnovská 1722, PSČ 347 01
den vzniku členství: 27. 11. 2009 - 10. 8. 2010
od 24. 2. 2010 do 7. 10. 2015
Michael Adams - předseda dozorčí rady
Christchurch Dorset BH 23 2 NY, Hurn Wax 77, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 1. 2. 2010
den vzniku funkce: 1. 2. 2010
od 27. 11. 2009 do 24. 2. 2010
Jan Straka - předseda dozorčí rady
Tachov, Trocnovská 1722
den vzniku členství: 27. 11. 2009
den vzniku funkce: 27. 11. 2009 - 1. 2. 2010
od 27. 11. 2009 do 24. 2. 2010
Eliška Popovičová - člen dozorčí rady
Tachov, Trocnovská 1722
den vzniku členství: 27. 11. 2009 - 31. 1. 2010
od 27. 11. 2009 do 31. 8. 2010
Hedvika Jandíková - člen dozorčí rady
Plzeň, Mutěnická 1520/6
den vzniku členství: 27. 11. 2009 - 24. 8. 2010
Akcionáři
od 24. 2. 2010 do 7. 10. 2015
RAILCO LIMITED
London W1B 3HH - Suite 404, Regent Street 324-326, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 2. 2010 do 7. 10. 2015
- - IČ 6745627
od 27. 11. 2009 do 24. 2. 2010
BASILADON LIMITED
London W1B 3HH - Suite 404, Regent Street 324-326, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 27. 11. 2009 do 24. 2. 2010
- - IČ 6745627
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+16
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-21
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-52
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-125
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-252
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.