PROFI GRUP CZ a.s.
IČO: 29003407

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 12. 2009
Obchodní firma
od 7. 12. 2009

PROFI GRUP CZ a.s.

Sídlo
od 7. 12. 2009 do 15. 5. 2017
Praha 10, Korunní 1302/88, PSČ 101 00
IČO
od 7. 12. 2009

29003407

DIČ

CZ29003407

Identifikátor datové schránky:rz5g43q
Právní forma
od 7. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15774 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 11. 2012
- hostinská činnost
od 12. 3. 2012
- provoz výherních hracích přístrojů
od 24. 6. 2011
- provozování loterií nebo jiných podobných her, jejichž provozování umožňuje § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.
od 7. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 3. 2013 do 12. 4. 2013
- Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů koru n českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 155.000.000,- Kč (slovy: sto padesát pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 30 (slovy: třiceti) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím pře dnostního práva, ale předem určeným zájemcem, a to společností DOMINO GAME s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 284 08 888, která upíše celkem 30 (slovy: třicet) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsá ní akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem be z zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovní ch dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účele m zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.
od 21. 2. 2013 do 12. 3. 2013
- Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 105.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českýc h), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 20 (slovy: dvacet) k usů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem Radimem Šetinou, datum narození 4.9.1978, bytem Sedlec - Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií a panem JUDr. Milošem Kopeckým, datum narození 9.7.1962, bytem Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 557/18, PSČ 182 00, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úp isu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům - předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu b ude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nový ch akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o u psání akcií.
od 25. 1. 2011 do 21. 2. 2011
- Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ : 290 03 407, v působnosti valné hromady, rozhodl : Za prvé : Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je zcela splacen, zvyšuji o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři miliony korun českých) na konečnou výši 105.000.000 Kč (jedno sto pět milionů ko run českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouštím. Za druhé : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie s e bude rovnat její nominální hodnotě. Emitované akcie nebudou kótované. Prohlášení jediného akcionáře společnosti PROFI GRUP CZ a.s. dle ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 29 003407, prohlašuje : Vzdávám se svého zákonného přednostního práva k účasti na zamýšleném zvýšení základního kapitálu o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři milionů korun českých ) ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. upsáním nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti, které budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Za třetí : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci, kterými jsou: (a) společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v od dílu B, vložce 5601 a (b) jediný akcionář pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843. Za čtvrté : Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smluv o upsání akcií, které uzavře (a) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471 a (b) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843. Návrhy Smluv o upsání akcií je představenstvo společnosti PROFI GRUP CZ a.s. povinno zaslat předem určeným zájemcům bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smluv o upsá ní akcií činí 15 dnů od převzetí jejich návrhu předem určenými zájemci s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Za páté : Základní kapitál bude zvýšen (a) předem určeným zájemcem ? společností MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, nepeněžitým vkladem, kterým je podnik obchodní společnosti MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, M agistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, který je tvořen: 622+34 kusy výherních hracích přístrojů s platným výpisem z osvědčení, 46 kusy systému kumulované výhry JACKPOT s platným výpisem z osvědčení, 184 ks výherních hracích přístrojů bez platného výpisu z osvědčení, 59 kusy hracích přístrojů a 100 ks video loterijních terminálů. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku č. 2193 ze dne 12. prosince 2010, vypracovaném Ing. Otakarem Matějkou, soudním znalcem v oboru ekonomika, se zvláštní specia lizací oceňování zahraniční elektrotechniky. Znalec byl ustanoven k ocenění podniku Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 4240/2010-9 ze dne 1. března 2010, ve znění opravy provedené usnesením téhož soudu pod spisovou zn. 2 Nc 4240/2010-13 ze dne 3. května 2010, které nabylo právní moci 18.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena částkou 53.341.344 Kč (padesát tři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude započtena částka 53.000.000 Kč (padesát tři milionů korun českých) a zbývající částka 341.344 Kč (tři sta čtyřicet čtyři korun českých) bude představovat emisní ážio, které bude vráceno upisovateli. Vkladem podniku získá společnost majetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Nepeněžitý vklad tvořený podnikem bude splacen uzavřením Smlouvy o prodeji a koupi podniku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno padesát tři (53) akcií společnosti znějících na jméno , každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). (b) předem určeným zájemcem ? panem Vlastimilem Hejskem, nar. 13.8.1962, bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843, peněžitým vkladem ve výši 50.000.000 Kč (padesát milionů korun českých), kte rý se pan Vlastimil Hejsek zavazuje splatit bezhotovostním převodem na účet společnosti PROFI GRUP CZ a.s., č. účtu: 3000xxxx, který byl k tomuto účelu zřízen společností. Splacením této částky bude upisovateli vydáno padesát (50) akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Za šesté : Nepřipouštím možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Za sedmé : Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., na adrese Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00 Za osmé : Lhůta, ve které jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs nově upsaných akcií činí 15. dní po úpisu akcií
Kapitál
od 12. 4. 2013
Základní kapitál 155 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2013 do 12. 4. 2013
Základní kapitál 125 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 2. 2011 do 12. 3. 2013
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2009 do 21. 2. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 153.
od 12. 3. 2013 do 12. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 123.
od 21. 2. 2011 do 12. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 7. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 26. 11. 2016
JUDr. MILOŠ KOPECKÝ - člen představenstva
Praha - Bohnice, Feřtekova, PSČ 181 00
den vzniku členství: 12. 9. 2012
od 13. 2. 2016
RADIM ŠETINA - místopředseda představenstva
Sedlec-Prčice - Prčice, Benešovská, PSČ 257 91
den vzniku členství: 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2012
od 21. 11. 2012
Vlastimil Hejsek - předseda představenstva
Sedlčany, Nad Přehradou, PSČ 264 01
den vzniku členství: 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2012
od 21. 11. 2012 do 13. 2. 2016
Radim Šetina - místopředseda představenstva
Sedlec-Prčice - Prčice, Benešovská, PSČ 257 92
den vzniku členství: 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2012
od 21. 11. 2012 do 26. 11. 2016
JUDr. Miloš Kopecký - člen představenstva
Praha - Bohnice, Feřtekova, PSČ 181 00
den vzniku členství: 12. 9. 2012
od 7. 12. 2009 do 21. 11. 2012
Vlastimil Hejsek - předseda představenstva
Sedlčany, Nad Přehradou 843, PSČ 264 01
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
od 7. 12. 2009 do 21. 11. 2012
Radim Šetina - místopředseda představenstva
Sedlec - Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
od 7. 12. 2009 do 21. 11. 2012
JUDr. Miloš Kopecký - člen představenstva
Praha 8, Feřtekova 557/18, PSČ 181 00
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 12. 9. 2012
od 7. 12. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 7. 2014
PATRICK HEJSEK - předseda dozorčí rady
Sedlčany, Nad Přehradou, PSČ 264 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
den vzniku funkce: 1. 4. 2012
od 22. 7. 2014
DENNIS HEJSEK - člen dozorčí rady
Sedlčany, Nad Přehradou, PSČ 264 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 21. 11. 2012
Marie Fárová - člen dozorčí rady
Sedlčany, Nad Přehradou, PSČ 264 01
den vzniku členství: 12. 9. 2012
od 8. 9. 2012 do 22. 7. 2014
Patrick Hejsek - předseda dozorčí rady
Schwanenstadt, Schwanbachfeld 12, 4690, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2012
den vzniku funkce: 1. 4. 2012
od 8. 9. 2012 do 22. 7. 2014
Dennis Hejsek - člen dozorčí rady
Schwanenstadt, Schwanbachfeld 12, 4690, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 7. 12. 2009 do 8. 9. 2012
Petr Stříbrný - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Nad Vodovodem 52/222, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
od 7. 12. 2009 do 8. 9. 2012
Marie Fárová - člen dozorčí rady
Sedlčany, Nad Přehradou 843, PSČ 264 01
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
od 7. 12. 2009 do 8. 9. 2012
Jaroslav Vítovec - člen dozorčí rady
Sedlčany, Nad Přehradou 843, PSČ 264 01
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 7. 3. 2011
Akcionáři
od 11. 5. 2010 do 21. 2. 2011
Vlastimil Hejsek
Sedlčany, Nad Přehradou 843, PSČ 264 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+136
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-47
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-52
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-125
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-231
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.