Central-Therm a.s.
IČO: 29017734

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 12. 2009
Obchodní firma
od 30. 12. 2009

Central-Therm a.s.

Sídlo
od 13. 6. 2014 do 17. 7. 2017
Praha, Pobřežní , PSČ 186 00
od 30. 12. 2009 do 13. 6. 2014
Praha 8, Pobřežní 95/74, PSČ 186 00
IČO
od 30. 12. 2009

29017734

DIČ

CZ29017734

Identifikátor datové schránky:2kzipjq
Právní forma
od 30. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka7824 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 30. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 17. 7. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 17. 7. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 17. 7. 2017
- Valná hromada společnosti Central-Therm a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií následovně: I. Částka zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), na novou výši zákl adního kapitálu, která představuje 4.500.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 125 ks (slovy: sto dvacet pět kusů) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) 4) Emisní kurs upisovaných akcií 80.000,-- Kč/1ks (slovy: osmdesát tisíc korun českých za jeden kus) 5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 6) Druh upisovaných akcií: kmenové 7) Forma upisovaných akcií: na jméno 8) Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované (dále jen Akcie) III. Přednostní právo na upisování akcií Všichni akcionáři společnosti se dnešního dne před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. IV. Způsob upisování akcií Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je: obchodní společnost C.M.B. ENERGY LTD se sídlem C/O Kidd Rapinet LLP, 29 Harbour Exchange Square, E14 9GE Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku společností Companies House pod číslem 8860221, kterému společnost nabídne k upsání celkem 125 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milio nů korun českých), při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). V. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky se sídlem v Brně, Heršpická 813/5. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a začíná běžet ode dnešního dne (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, jakožto emitentem, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpi sy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo účtu 4xxxx, a to do třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. do třiceti (30) dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společností dle ustanovení § 479 ZOK písemnou smlouvu o upsání akcií. VII. Souhlas se započtením pohledávky Připouští se započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu vůči předem určenému zájemci proti části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti uvedené níže. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli společnosti C.M.B. ENERGY LTD se sídlem C/O Kidd Rapinet LLP, 29 Harbour Exchange Square, E14 9GE Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 886 0221, v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 125 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II., byla započte na proti níže specifikované části peněžité pohledávky upisovatele: - pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 10.456.000,- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) bez příslušenství, kterou obchodní společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se sídlem Le chovice 60, IČO 48909769 přenechala společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 15.07.2010 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a společností Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., jakožto věřitelem, a v souladu se smlouvou o postoupení pohledávky u zavřené mezi společností Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., jako postupitelem, a Ing. Zdeňkem Palátem, jako postupníkem,dne 14.07.2017. VIII. Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) proti části pohled ávky upisovatele vůči společnosti v úhrnné výši 10.456.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) specifikované pod bodem VII, přičemž pohledávka upisovatele zanikne v části 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a v části 4 56.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) nadále trvá. Příslušenství pohledávky upisovatele není předmětem zápočtu a nebude jím dotčeno. IX. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele vůči společnosti specifikované pod bodem VII. bude uzavírána tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky v Brně, se sídlem v Brně, Heršpická 813/5 Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovatelem v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií, proti pohledávce upisovatele vůči společnosti specifikované pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání spo lečně se smlouvou o upsání akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.
od 28. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 5. 2014 do 17. 7. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 28. 5. 2014 do 17. 7. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 17. 7. 2017
Základní kapitál 4 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 12. 2009 do 17. 7. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2017
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 225.
od 28. 5. 2014 do 17. 7. 2017
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 30. 12. 2009 do 28. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 30. 12. 2017
C.M.B. Management s.r.o., IČO: 02476053 - člen představenstva
Praha - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 7. 2017
od 30. 12. 2017
- Zmocněncem dle § 154 občanského zákoníku je Jan Zaorálek, nar. 1.2.1978, bytem Tuchoměřice, Hlavní 25
od 17. 7. 2017
Ing. ZDENĚK PALÁT - předseda představenstva
Jaroměřice nad Rokytnou, J. Krčála, PSČ 675 51
den vzniku členství: 14. 7. 2017
den vzniku funkce: 14. 7. 2017
od 17. 7. 2017 do 30. 12. 2017
C.M.B. Management s.r.o., IČO: 02476053 - člen představenstva
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 7. 2017
od 17. 7. 2017 do 30. 12. 2017
- Zmocněncem dle § 154 občanského zákoníku je Jan Zaorálek, nar. 1.2.1978, bytem Tuchoměřice, Hlavní 25
od 31. 12. 2015 do 17. 7. 2017
Ing. MONIKA KALAŠOVÁ - předseda představenstva
Praha - Chodov, Markušova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
den vzniku funkce: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
od 29. 5. 2014 do 17. 7. 2017
Ing. IVAN KALAŠ - místopředseda představenstva
Znojmo, Marušky Kudeříkové, PSČ 669 02
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
den vzniku funkce: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
od 29. 5. 2014 do 17. 7. 2017
LADISLAV JADVIDŽÁK - člen představenstva
Lechovice, , PSČ 671 63
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
od 29. 5. 2014 do 17. 7. 2017
PAVEL MICHALOVIČ - člen představenstva
Borotice, , PSČ 671 78
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 29. 12. 2014
od 30. 12. 2009 do 29. 5. 2014
Ing. Ivan Kalaš - místopředseda představenstva
Znojmo, M. Kudeříkové 615/2, PSČ 669 02
den vzniku členství: 30. 12. 2009
den vzniku funkce: 30. 12. 2009
od 30. 12. 2009 do 29. 5. 2014
Ladislav Jadvidžák - člen představenstva
Lechovice, 105, PSČ 671 63
den vzniku členství: 30. 12. 2009
od 30. 12. 2009 do 29. 5. 2014
Pavel Michalovič - člen představenstva
Jiřice u Miroslavi - Borotice, 126, PSČ 671 78
den vzniku členství: 30. 12. 2009
od 30. 12. 2009 do 31. 12. 2015
Ing. Monika Kalašová - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 12. 2009
den vzniku funkce: 30. 12. 2009
od 17. 7. 2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně při veškerém jednání, které společnost zavazuje k plnění přesahujícímu i v souhrnu částku 100 000 Kč v období jednoho kalendářního měsíce; v ostatních věcech je oprávněn společnost zastupovat samost atně předseda představenstva.
od 28. 5. 2014 do 17. 7. 2017
Společnost zastupují předseda s místopředsedou, předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva, a to vždy dva členové společně.
od 30. 12. 2009 do 28. 5. 2014
Jménem představenstva jednají předseda s místopředsedou, předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva, a to vždy dva členové společně.
Prokura
od 14. 10. 2016 do 10. 3. 2017
VÍT ZAORÁLEK
Praha - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
od 14. 10. 2016 do 10. 3. 2017
Prokura opravňuje Prokuristu ke zcizování a zatěžování všech nemovitých věcí, které náleží k obchodnímu závodu Společnosti. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj o tom, že zastupuje Společnost jako prokurista.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2017
LIBOR TVARŮŽEK - předseda dozorčí rady
Prosiměřice, , PSČ 671 61
den vzniku členství: 14. 7. 2017
den vzniku funkce: 14. 7. 2017
od 17. 7. 2017
ANNA ZAORÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 7. 2017
od 7. 11. 2015 do 17. 7. 2017
Ing. JAROSLAV KMEC - předseda dozorčí rady
Znojmo, Bolzanova, PSČ 669 02
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 30. 12. 2009 - 31. 3. 2011
od 30. 12. 2009 do 7. 11. 2015
Ing. Jaroslav Kmec - předseda dozorčí rady
Znojmo, Bolzanova 1972/27, PSČ 669 02
den vzniku členství: 30. 12. 2009
den vzniku funkce: 30. 12. 2009
od 30. 12. 2009 do 17. 7. 2017
Hana Kalašová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 31. 3. 2011
od 30. 12. 2009 do 17. 7. 2017
Elemír Tříška - člen dozorčí rady
Praha 5, Husníkova 2085/20, PSČ 158 00
den vzniku členství: 30. 12. 2009 - 31. 3. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 3 komentáře

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-17
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-98
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-184
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-186
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-351
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 609,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.