KORD a.s.
IČO: 29031176

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 2. 2010
Obchodní firma
od 1. 2. 2010

KORD a.s.

Sídlo
od 1. 2. 2010 do 16. 2. 2016
Praha 1, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00
IČO
od 1. 2. 2010

29031176

DIČ

CZ29031176

Identifikátor datové schránky:ts4jw8t
Právní forma
od 1. 2. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15926 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 2. 2010
- projektová činnost ve výstavbě
od 1. 2. 2010
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Ostatní skutečnosti
od 14. 5. 2010 do 9. 7. 2010
- ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, ident. číslo 290 31 176, při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku 1. Základní kapitál společnosti KORD a.s., ident. číslo 290 31 176, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem navýšení základního kapitálu je hospodářská využitelnost ochranné známky KORD ve vztahu k podnikání společnosti KORD a.s. 2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176 z částky 2.000.000,--Kč (dvamiliónykorunčeských) o částku 1.800.000,--Kč (jedenmiliónosmsettisíckorunčeských) na celkovou částku 3.800.000,--Kč (třimiliónyosmsettisíckorunčeských). Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. Emisní kurz upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 3. Upsáno bude 9 (devět) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akci 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských), přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas. 4. Všechny upisované akcie budou v listinné podobě, nekótované, převoditelné dle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva. 5. Stávající jediný akcionář, tj. společnost KORD JESENÍK spol. s r.o., se vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií. 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci panu Milanu Konkolovi, r.č. xxxx, bydlištěm Česká Ves, Haškova 487, PSČ 790 81. 7. Místem pro uplatnění práva předem určeného zájemce k upsání nových akcií bude sídlo společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti KORD a.s. oznámí jedinému předem určenému zájemci počátek běhu lhůty k upisování akcií s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 20 5 odst. 3 obchodního zákoníku. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému předem určenému zájemci. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného předem určeného zájemce bude ochranná známka KORD , zapsaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, číslo zápisu 264765, datum zápisu 23.7.2004. Vlastníkem této ochranné známky je pan Milan Konkol, r.č. xxxx, b ydlištěm Haškova 487, Česká Ves. Uvedená ochranná známka KORD byla oceněna znaleckým posudkem číslo 146/2010 ze dne 9.4.2010 patentového zástupce a soudního znalce Ing. Václava Kratochvíla, Husníkova 2086, 158 00 Praha 5, a to částkou 1.885.118,--Kč (jedenmiliónosmsetosmdesátpěttisícjed nostoosmnáctko-runčeských). Tento patentový a soudní znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2Nc 4273/2010 ze dne 16.3.2010, k podání písemného znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu navrhovatele ? společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176. 9. Emisní kurz akcií bude celý splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, která bude uzavřena na adrese sídla společnosti KORD a.s., se síd lem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, IČ 290 31 176, spolu s předáním ochranné známky KORD včetně související dokumentace. 10. Představenstvo společnosti KORD a.s., je povinno do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře (jednajícího v působnosti valné hromady) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem povinno podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodní ho rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 11. Pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií z 10 (deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, nekótovaných o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských) na 19 (devatenác t) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských).
Kapitál
od 9. 7. 2010
Základní kapitál 3 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2010 do 9. 7. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 9. 7. 2010 do 16. 2. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 19.
od 1. 2. 2010 do 9. 7. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 16. 2. 2016 do 5. 5. 2017
JAN BENEŠ - člen představenstva
Jeseník - Bukovice, Na Stráni, PSČ 790 01
den vzniku členství: 15. 2. 2016 - 20. 11. 2016
od 7. 7. 2015 do 16. 2. 2016
JAN BENEŠ - člen představenstva
Jeseník - Bukovice, Na Stráni, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 15. 2. 2016
od 7. 7. 2015 do 16. 2. 2016
Ing. IVO POSPÍŠIL - člen představenstva
Jeseník, Rudná, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 15. 2. 2016
od 11. 3. 2011 do 7. 7. 2015
Ing. Igor Vrbka - předseda představenstva
Jeseník, Raisova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 25. 5. 2015
den vzniku funkce: 17. 2. 2011 - 25. 5. 2015
od 11. 3. 2011 do 7. 7. 2015
Jan Beneš - člen představenstva
Jeseník, Na Stráni, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 11. 3. 2011 do 7. 7. 2015
Ing. Ivo Pospíšil - člen představenstva
Jeseník, Rudná, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 1. 2. 2010 do 11. 3. 2011
Milan Konkol - předseda představenstva
Česká Ves, Haškova 487, PSČ 790 81
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 17. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 17. 2. 2011
od 16. 2. 2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jedná samostatně každý člen představenstva.
od 11. 3. 2011 do 16. 2. 2016
Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisuje vždy předseda představenstva a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnoti připojí svůj podpis.
od 1. 2. 2010 do 11. 3. 2011
Předseda představenstva jedná jménem společnosti ve všech věcech.
Dozorčí rada
od 16. 2. 2016
ADAM VRBKA - člen dozorčí rady
Jeseník, Raisova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 15. 2. 2016
od 10. 7. 2015 do 16. 2. 2016
ZDENĚK SATORI - člen dozorčí rady
Ropice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 15. 2. 2016
od 7. 7. 2015 do 10. 7. 2015
ZDENĚK SATORI - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Dukelská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 7. 7. 2015 do 16. 2. 2016
ADAM VRBKA - člen dozorčí rady
Jeseník, Raisova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 15. 2. 2016
od 7. 7. 2015 do 16. 2. 2016
OTTO PALUCH - člen dozorčí rady
Jeseník, Krameriova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011 - 15. 2. 2016
od 7. 8. 2014 do 7. 7. 2015
OTTO PALUCH - člen dozorčí rady
Jeseník, Krameriova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 11. 3. 2011 do 7. 8. 2014
Otto Paluch - člen dozorčí rady
Jeseník, Krameriona, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 11. 3. 2011 do 7. 7. 2015
Zdeněk Satori - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Dukelská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 11. 3. 2011 do 7. 7. 2015
Adam Vrbka - člen dozorčí rady
Jeseník, Raisova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 17. 2. 2011
od 1. 2. 2010 do 9. 3. 2011
Světlana Lučanová - člen dozorčí rady
Lipová - Lázně, 688, PSČ 790 61
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 3. 12. 2010
od 1. 2. 2010 do 9. 3. 2011
Ing. Jitka Routková - člen dozorčí rady
Jeseník, Sadová 881/4, PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 3. 12. 2010
od 1. 2. 2010 do 11. 3. 2011
Ing. Ivo Pospíšil - člen dozorčí rady
Jeseník, Rudná 1078/13, PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 17. 2. 2011
Akcionáři
od 1. 2. 2010 do 9. 7. 2010
KORD JESENÍK spol. s r.o., IČO: 45194165
Jeseník, Karla Čapka 346, PSČ 790 01
Hodnocení firmy
-5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 2 komentáře

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+241
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-17
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-89
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-111
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-185
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 609,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.