LEYMLEREN a.s.
IČO: 29035805

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 2. 2010
Obchodní firma
od 9. 2. 2010

LEYMLEREN a.s.

Sídlo
od 22. 2. 2010 do 26. 8. 2014
Praha 3, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 9. 2. 2010

29035805

Identifikátor datové schránky:5iukcvg
Právní forma
od 9. 2. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15960 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužících k podnikání
od 9. 2. 2010 do 26. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 26. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 26. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 5. 2010 do 1. 7. 2010
- Jediný akcionář Společnosti, vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch. zák. učinil dne 29.4.2010 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií: a) Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (dvacet dva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun č eských); výše emisního kursu každé upsané akcie bude 1.035.000,-- Kč (jeden milion třicet pět tisíc korun českých), rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění, se považuje z a emisní ážio; emisní ážio činí celkem 700.000,-- Kč (sedm set tisíc korun českých) a u každé jednotlivé upsané akcie činí emistní ážio 35.000,-- Kč (třicet pět tisíc korun českých). c) akcie, tedy 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každo akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) budou upsány jediným akcionářem, tj. MUDr. Oldřichem Sýkorou, r.č. xxxx, bytem Pardubice, Bart oňova 1022, PSČ 530 12, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; d) emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve vlastnictví jediného akcionáře MUDr. Oldřicha Sýkory, r.č. xxxx, bytem Pardubice, Bartoňova 1022, PSČ 530 12, kdy předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: A) - rekreační domek č.p. 74 na pozemku označeném jako stavební parcela parc. č. 172 v obci a části obce Jamné nad Orlicí, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek označený jako stavební parcela č. st. 172 o výměře 184 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek - zahrada parc. č. 111/1 o výměře 204 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek - zahrada parc. č. 115 o výměře 854 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č 374 vedeném pro katastrální území Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí; B) - bytová jednotka č. 1231/10, byt 5pokojový, o celkové podlahové ploše 168,39 m2 (dále jen "Bytová jednotka"), v Košířích umístěná ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1231 umístěné na pozemku parc. č. 1838/47 zast. plocha a nádvoří zapsané na LV 2630 k at. úz. Košíře, obec Praha (dále jen "Budova"), Bytová jednotka je zapsaná na LV č. 2801, kat- úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnická podíl ve výši ideální 16839/448542 (šestnáct tisíc osm set tčicet devět lomeno čtyři sta čtyčicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, vztahující se k Bytové jednotce, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Pr aha, - spoluvlastnická podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) z 84852/448542 (osmdesát čtyři tisíc osm set padesát dva lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 317/448542 (tři sta sedmnáct lomeno čtyči sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - komoře č. 1231/137, - nebytová jednotka č. 1231/122 - komora, o celkové podlahové ploše 3,34 m2, umístěná v 1. nadzemním podlaží Budovy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2801, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 334/448542 (tři sta třicet čtyři lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce . komoře č. 1231/122, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) na nebytové jednotce č. 1231/138 - jiný nebytový prostor o výměře 24,59 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží Buodvy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2679 kat. úz. Košíře, obe c Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) z 2459/448542 ( dva tisíce čtyři sta padesát devět lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému pod ílu na nebytové jednotce - jiný nebytový prostor, komora č. 1231/138, - spoluvlastnický podíl ve výši 19847/14223311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno čtrnáct milionů dvě stě dvacet tři tisíc tči sta jedenáct) na stavbě - komínu umístěného na pozemku parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná ploch a) včetně konstrukce slunečních hodin a ciferníků, zvonice a technologie věžních hodin, stavbě - opěrné zdi umístěné na pozemku parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 1838/76 o výměře 14 m 2 (zastavěna plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 13 m2 (zastavená plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc.č . 1838/84 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha . jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 18 38/76 o výměře 14 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), v kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1xxxx9707 (jeden milion jedno sto šedesát dva tisíc dvě stě sedmdesát devět lomeno dvacet šest milionů dvě stě třicet devět tisíc sedm set sedm) pozemku parc. c. 1838/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 18 m2, zapsaný na LV 2630, kat. úz. Košíře, obec Praha, - pozemek parc. č. 1838/63 ( zeleň - ostatní plocha) - předzahrádka Bytové jednotky, o výměře 226 m2, zapsaného na LV č. 2802, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnícký podíl ve výši ideální 19847/1423311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno jeden milion čtyři sta dvacet tři tisíc tři sta jedenáct) na těchto pozemcích: pozemek parc. č. 1838/44 o výměře 12.204 m2 (ostatní plocha - zeleň s přísl ušenstvím, pozemek parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/46 o výměře 319 m2 (ostatní plůcha . sportoviště a rekreační plocha), pozemek parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc, č. 1838/76 o výměře 14. m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/77 o výměře 13 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/84 o výměře 30 m2 (ostaní plocha- jiná plocha), všechny uvedené pozemky jsou zapsané na LV 2682 , kat. úz. Košíře, obec Praha, C) - bytová jednotka č. 17/27 o velikosti 4+kk/B, o výměře 110,5 m2 (dále jen "Bytová jednotka") umístěná ve 4. a 5. nadzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, zapsaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) na nebytové jednotce č. 17/130 - garáž umístěné v 1. andzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, za psaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1105/27954 (jeden tisíc jedno sto pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři) na společných částech budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku pa rcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k bytové jednotce, kat. úz. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) z 8182/27954 ( osm tisíc jedno sto osmdesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set padestá čtyři) na společncýh částech boduvy č.p. 17 ve Špindler ově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku parcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k nebytové jednotce č. 17/130 - garáž, kat. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, (dále jen "Vklad") e) předmět shora uvedeného nepěněžitého vkladu byl oceněn obecně uznávaným nezávislým odborníkem, Václavem Kroftem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 8.6.1984 č.j. Spr. 2657/84 a ze dne 12.9.1997 č.j. Spr 1586/97 pro základní o bor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí a podniků, základní obor stavebnictví, odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové a stavební odvětví různá se specializací rozpočty staveb, ceny stavebních dodá vek, který vypracoval znaelcký posudek za využití oebcně uznávaných standardů a zásad oceňování, na částku 20 700 000,-- Kč (dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad Společnost upisovateli vydá 20 (dvacet) kusů kmenových ak cií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) f) místempro upsání akcií,tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 a lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti s tím, že upisování akcií může začít i předtím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, enboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací po dmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákaldního kapitálu do obchodního rejstříku; g) místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 s tím, že nepeněžit ý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Jediný akcionář bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech upisová ní akcií na zvýšení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitým vkladem a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu, kdy důvodem pro upsání akcií nepeněžitým vkladem je dle této zprávy je realizace podnikatelského záměru spočívajícího v nabízení krátkodobých pronájmů v Jamné nad Orlicí a dále za účelem nabízení dlouhodobých pronájmů za účelem bydlení v případě nemovitostí v katastrálním území Košíře; Jediný akcionář Společnosti schvaluje nepeněžitý vklad, uvedený shora, kterým bude splacen emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000. 000,-- Kč (jeden milion korun českých)-
Kapitál
od 1. 7. 2010
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 2. 2010 do 1. 7. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 9. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 26. 8. 2014
GABRIELA BEN AHMED - statutární ředitel
Praha 5 - Košíře, Naskové, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 26. 8. 2014
od 16. 7. 2014 do 26. 8. 2014
GABRIELA BEN AHMED - člen představenstva
Praha 5 - Košíře, Naskové, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 5. 2. 2014 do 16. 7. 2014
GABRIELA BEN AHMED - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 22. 2. 2010 do 5. 2. 2014
Gabriela Ben Ahmed - člen představenstva
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
Michala Kubošková - člen představenstva
Praha 8, Ústavní 131, PSČ 181 00
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 12. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010
od 26. 8. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost navenek.
od 9. 2. 2010 do 26. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Správní rada
od 26. 8. 2014
GABRIELA BEN AHMED - předseda správní rady
Praha 5 - Košíře, Naskové, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 8. 2014
den vzniku funkce: 26. 8. 2014
Dozorčí rada
od 22. 2. 2010 do 26. 8. 2014
JUDr. Michal Kroft - předseda dozorčí rady
Praha 4, Levá 19/392, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 22. 2. 2010 do 26. 8. 2014
Mgr. Jan Křivonožka - člen dozorčí rady
Praha 3, Slezská 2191/134, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 22. 2. 2010 do 26. 8. 2014
Mgr. Viktor Dušek - člen dozorčí rady
Praha 10, Boloňská 304, PSČ 109 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 26. 8. 2014
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
Ingrid Stirberová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 12. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010 - 12. 2. 2010
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
Jana Grossová - člen dozorčí rady
Stochov - Honice, U Topolu 157, PSČ 273 03
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 12. 2. 2010
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 12. 2. 2010
Akcionáři
od 26. 8. 2014
MUDr. OLDŘICH SÝKORA
Pardubice - Studánka, Bartoňova, PSČ 530 12
od 9. 2. 2010 do 22. 2. 2010
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-4
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-40
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-124
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-192
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-343
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.