Emplifi Czech Republic a.s., IČO: 29098271 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Emplifi Czech Republic a.s. Údaje byly staženy 25. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 29098271. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29098271 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu14. 4. 2010
Obchodní firma
od 1. 7. 2021

Emplifi Czech Republic a.s.

od 1. 1. 2012 do 1. 7. 2021

Socialbakers a.s.

od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012

Socialbakers s.r.o.

od 14. 4. 2010 do 18. 7. 2011

Candytech s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 1. 2013
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Část obce: Severní Předměstí
Ulice: Pod Všemi svatými
Adresní místo: Pod Všemi svatými 427/17
PSČ: 30100
od 16. 8. 2011 do 14. 1. 2013
Plzeň, Prokopova , PSČ 301 00
od 14. 4. 2010 do 16. 8. 2011
Plzeň, Železniční 119/7, PSČ 326 00
IČO
od 14. 4. 2010

29098271

DIČ

CZ29098271

Identifikátor datové schránky:46tprfj
Právní forma
od 1. 1. 2012
Akciová společnost
od 14. 4. 2010 do 1. 1. 2012
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka1627 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 14. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 19. 2. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 2. 2014 do 19. 2. 2014
- Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 28. ledna 2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2 633 600,- Kč (dva miliony šest set třicet tři tisíce šest set korun českých) o částku 661 600,- Kč (šest set šedesát jeden tisíc šest set korun českých) na částku 3 295 200,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát pět tisíc dvě stě korun českých), a to, vydáním 6 616 (šesti tisíc šesti set šestnácti) kusů nových nekótovaných prioritních akcií se zvláštními právy druhu C, s nimiž b udou spojena hlasovací právo a přednostní práva na výplatu dividend, podílů na likvidačních zůstatcích či jiného vlastního zdroje společnosti, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs každé nové prioritní akcie se stanoví jako součet částky 100,-- Kč (sto korun českých) a částky 3 471,24 US$ (tři tisíce čtyři sta sedmdesát jeden americký dolar dva cet čtyři centy). Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům: 1 870 nových prioritních akcií Earlybird Verwaltungs GmbH, společnosti založené a existující podle německého práva, se sídlem Spolková republika Německo, 80539 Mn ichov, Maximilianstrasse 14, reg. číslo HRB 128 047; 115 nových prioritních akcií RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, se sídlem registrovaného agenta Spojené státy americké, DE 19901 Dover, Delaw are, South Dupont Highway 615, registrační číslo 110732329-4998140; 43 nových prioritních akcií Danielu Bergmannovi, nar. 26. září 1962, bytem Praha 6, Uralská 6, PSČ 160 00, Česká republika; 4 588 nových prioritních akcií Hexavest S. r.l., společnosti z aložené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri, zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 164805. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitá lu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií se u rčuje na 30 (třicet) dnů a začíná běžet následujícím dnem od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: částku 100,-- Kč na jednu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní korunový účet společnosti čís lo 107-6496xxxx, IBAN CZ6601000001076496090237 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu; částku 3 471,24 US$ na jednu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní dolarový účet společnosti číslo 107-6496xxxx, I BAN CZ7101000001076496150287 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: pohledávky Earlybird Verwaltungs GmbH ve výši 650 000,-- US$ (šest set padesát tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s . za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 13. ledna 2014; pohledávky RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, ve výši 40 000,-- US$ (čtyřicet tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o p ůjčce ze dne 13. ledna 2014; pohledávky Hexavest S. r.l. ve výši 1 600 000,-- US$ (jeden milion šest set tisíc amerických dolarů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 13. ledna 2014. Představe nstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci uvedenému v odst. 8. výše návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
od 3. 2. 2014 do 19. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 11. 2012 do 6. 12. 2012
- Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 26. října 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.113.300,- Kč (dva miliony sto třináct tisíc tři sta korun českých) o 520.300,- Kč (pět set dvacet tisíc tři sta korun český ch), vydáním 4.972 (čtyř tisíc devíti set sedmdesáti dvou) kusů nových nekótovaných prioritních akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých) a vydáním 231 (dvou set třiceti jedné) kmenové a kcie znějící na jméno vydávané v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs každé nové prioritní akcie se stanoví jako součet částky 100, - Kč (sto korun českých) a částky 1201,69 US$ (jeden tisíc dvě stě jeden americký dolar, šedesát devět centů), em isní kurs každé nové kmenové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100,- Kč (sto korun českých). Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: 1 209 nových prioritních akcií Earlybird Verwaltungs GmbH, společnosti založené a existující podle německého práva, se sídlem 80539 Mnichov, Maximilianstrasse 14, Spolková republika Německo, reg. číslo: HRB 128 047, 289 nových prioritních akcií RUNWAY CA PITAL PARTNERS VII, LLC, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, se sídlem registovaného agenta v DE 19901 Dover, Delaware, South Dupont Highway 615, Spojené státy americké, registrační číslo: 110732329-4998140, 98 nových prioritních akcií Danielu Bergmannovi, nar. 26. září 1962, bytem Praha 6, Uralská 6, PSČ 160 00, Česká republika, 61 nová prioritní akcie Maurice Wedegarovi, nar. 16.1.1965, bytem 104 La Mesa 102, Portola Valley CA 94028, Spojené státy americké, 3 315 nových priorit ních akcií Hexavest S. r.l., společnosti založené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri, zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 164805, 231 nová kmeno vá akcie Martinu Humlovi, nar. 8. června 1964, bytem 101 Highland Avenue, Piedmont, CA 94611, Spojené státy americké. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je p ovinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, ozná mení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů a začíná běžet dnem následujícím po rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo spo lečnosti na adrese: Plzeň, Jižní Předmětí, Prokopova 2796/28, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. Emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů o d upsání akcií takto: částku 100,- Kč na jednu každou upsanou novou prioritní i kmenovou akcii na zvláštní korunový účet společnosti číslo 107-3610xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, a částku 1 201,69US$ na jed nu každou upsanou novou prioritní akcii na zvláštní dolarový účet společnosti číslo 107-3610xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu up saných nových akcií, pohledávky Earlybird Verwaltungs GmbH ve výši 437.771,41 US$ (čtyři sta třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát jeden americký dolar čtyřicet jeden cent) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, pohledávky RUNWAY CAPITAL PARTNERS VII, LLC, ve výši 104.465,38 US$ (jedno sto čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět amerických dolarů třicet osm centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených v e smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, pohledávky Daniela Bergmanna ve výši 35.641,13 US$ (třicet pět tisíc šest set čtyřicet jeden americký dolar třináct centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčc e ze dne 24. října 2012, pohledávky Maurice Werdegara ve výši 22.122,08 US$ (dvacet dva tisíce jedno sto dva americké dolary osm centů) z půjčky poskytnuté společnosti Socialbakers a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o půjčce ze dne 24. října 2012, před stavenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci uvedenému v odst. 8 výše návrh dohody o započtení pohledávek, dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 5 81 občanského zákoníku.
od 10. 4. 2012 do 3. 5. 2012
- Valná hromada společnosti Socialbakers a.s. konaná dne 28. března 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 113.300,-- Kč (sto třináct tisíc tři sta korun českých) na částku 2.113 .300,-- Kč (dva miliony sto třináct tisíc tři sta korun českých) a to vydáním 1.133 ks (jednoho tisíce sto třiceti tří kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun č eských), z nichž bude 924 ks (devět set dvacet čtyři kusů) akcií kmenových o emisním kurzu 100,-- Kč (jedno sto korun českých) a 209 ks (dvě stě devět kusů) akcií prioritních o emisním kurzu 287,-- EUR (dvě stě osmdesát sedm eur). Upisování nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií p ři zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: 924 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii a emisním kurzu 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii panu Martinu Humlovi, nar. 8. června 1964, bytem Rožm itál pod Třemšínem, Palackého 298, PSČ 262 42, a 209 kusů nových nekótovaných prioritních akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii a emisním kurzu 287,-- EUR (dvě stě osmdesát sedm eur) za jednu akcii panu Maurici Werdegarovi. nar. 16. ledna 1965, b ytem 104 La Mesa #102, Portola Valley CA 94028, Spojené státy americké (dříve 2010 North First Street, Suite 310, San Jose, CA 95131, Spojené státy americké). Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 3 (tři) měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Plzeň, Jižní Předměstí, Prokopova 2796/28, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 1 4.00 hodin. Emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 2 (dvou) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti, a to Martin Huml na účet číslo 107-2118xxxx Maurice Werdegar na účet čísl o 107-2118xxxx, zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Výtěžek z navyšování základního kapitálu bude použit na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.
Kapitál
od 19. 2. 2014
Základní kapitál 3 295 200 Kč, splaceno 3 295 200 Kč.
od 6. 12. 2012 do 19. 2. 2014
Základní kapitál 2 633 600 Kč, splaceno 2 633 600 Kč.
od 3. 5. 2012 do 6. 12. 2012
Základní kapitál 2 113 300 Kč, splaceno 2 113 300 Kč.
od 1. 1. 2012 do 3. 5. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Základní kapitál 270 000 Kč
od 14. 4. 2010 do 18. 7. 2011
Základní kapitál 200 000 Kč
od 19. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 14 878 v listinné podobě.
od 19. 2. 2014
Převoditelnost kmenových akcií je omezená a jakýkoliv převod kmenových akcií vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti.
od 19. 2. 2014
Prioritní akcie na jméno 100, počet akcií: 5 639 v listinné podobě.
od 19. 2. 2014
Akcie druhu A. S akciemi druhu A je spojeno hlasovací právo a přednostní práva na výplatu dividend, podílů na likvidačních zůstatcích či jiného vlastního zdroje společnosti v rozsahu určeném stanovami společnosti. Převoditelnost prioritních akcií druhu A není omezena.
od 19. 2. 2014
Prioritní akcie na jméno 100, počet akcií: 4 972 v listinné podobě.
od 19. 2. 2014
Akcie druhu B. S akciemi druhu B je spojeno hlasovací právo a přednostní práva na výplatu dividend, podílů na likvidačních zůstatcích či jiného vlastního zdroje společnosti v rozsahu určeném stanovami společnosti. Převoditelnost prioritních akcií druhu B není omezena.
od 19. 2. 2014
Prioritní akcie na jméno 100, počet akcií: 7 463 v listinné podobě.
od 19. 2. 2014
Akcie druhu C. S akciemi druhu C je spojeno hlasovací právo a přednostní práva na výplatu dividend, podílů na likvidačních zůstatcích či jiného vlastního zdroje společnosti v rozsahu určeném stanovami společnosti. Převoditelnost prioritních akcií druhu C není omezena.
od 6. 12. 2012 do 19. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 725 v listinné podobě.
od 6. 12. 2012 do 19. 2. 2014
Převoditelnost kmenových akcií je omezená a jakýkoliv převod kmenových akcií vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti.
od 6. 12. 2012 do 19. 2. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 10 611 v listinné podobě.
od 6. 12. 2012 do 19. 2. 2014
Převoditelnost prioritních akcií není omezena.
od 3. 5. 2012 do 6. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 494 v listinné podobě.
od 3. 5. 2012 do 6. 12. 2012
Převoditelnost kmenových akcií je omezená a jakýkoliv převod kmenových akcií vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti.
od 3. 5. 2012 do 6. 12. 2012
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 5 639 v listinné podobě.
od 3. 5. 2012 do 6. 12. 2012
Převoditelnost prioritních akcií není omezena.
od 1. 1. 2012 do 3. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 570 v listinné podobě.
od 1. 1. 2012 do 3. 5. 2012
Převoditelnost kmenových akcií je omezená a jakýkoliv převod kmenových akcií vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti.
od 1. 1. 2012 do 3. 5. 2012
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 5 430 v listinné podobě.
od 1. 1. 2012 do 3. 5. 2012
Převoditelnost prioritních akcií není omezena.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 23. 2. 2022
MICHELLE LYNN VORNHAGEN - člen představenstva
Nolensville, 231 Belgian Rd, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 20. 5. 2021
ULF PETER DUNDAS BENNFORS - předseda představenstva
Yardley, Pennsylvania 19067, 1124 Cambridge Court, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 5. 2021
den vzniku funkce: 6. 5. 2021
od 23. 3. 2021 do 20. 5. 2021
PHILIP JOSEPH HOEY - předseda představenstva
OH 43212 Columbus, 864 Pullman Way, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 1. 2021 - 6. 5. 2021
den vzniku funkce: 1. 1. 2021 - 6. 5. 2021
od 30. 12. 2020 do 23. 3. 2021
PHILIP JOSEPH HOEY - člen představenstva
Columbus, 864 Pullman Way, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 30. 12. 2020 do 23. 2. 2022
MICHELLE LYNN VORNHAGEN - člen představenstva
Cincinnati, 4751 Wellington Chase, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 24. 5. 2018 do 30. 12. 2020
NIKOLA PANTOVIČ - Člen představenstva
Nová Role, Pod Nádražím, PSČ 362 25
den vzniku členství: 1. 5. 2018 - 1. 1. 2021
od 22. 6. 2017 do 30. 12. 2020
YUVAL BEN ITZHAK - Předseda představenstva
Praha - Nebušice, Malý dvůr, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 1. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2017 - 1. 1. 2021
od 13. 7. 2016 do 2. 1. 2017
OLDŘICH MÜLLER - Člen představenstva
Březová-Oleško - Březová, Na Struze, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 5. 2016 - 28. 11. 2016
od 13. 7. 2016 do 22. 6. 2017
ROBERT LANG - Předseda představenstva
Mnichov, Schlotthauerstr. 5, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 5. 2016 - 30. 4. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2016 - 30. 4. 2017
od 13. 7. 2016 do 19. 4. 2018
JIŘÍ VOVES - Člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Manětínská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 27. 6. 2016 - 31. 3. 2018
od 19. 12. 2014 do 13. 7. 2016
JAN ŘEŽÁB - předseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 26. 3. 2012 - 22. 6. 2016
od 19. 12. 2014 do 13. 7. 2016
LUKÁŠ MAIXNER - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Pod Dubem, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 12. 5. 2016
od 19. 12. 2014 do 13. 7. 2016
MARTIN HOMOLKA - člen představenstva
Chotěšov, Dobřanská, PSČ 332 14
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 12. 5. 2016
od 30. 4. 2013 do 19. 12. 2014
LUKÁŠ MAIXNER - člen představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Černická, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 10. 4. 2012 do 19. 12. 2014
Jan Řežáb - předseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 26. 3. 2012
od 1. 1. 2012 do 10. 4. 2012
Jan Řežáb - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2013
Lukáš Maixner - člen představenstva
Plzeň - Doubravka, Stará Cesta, PSČ 312 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 1. 1. 2012 do 19. 12. 2014
Martin Homolka - člen představenstva
Chotěšov, Dobřanská 102, PSČ 332 14
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 28. 1. 2011 do 1. 1. 2012
Jan Řežáb - jednatel
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 12. 1. 2011
od 14. 4. 2010 do 28. 1. 2011
Božena Řežábová - jednatel
Mohelnice, Zahradní 503/1, PSČ 789 85
den vzniku funkce: 14. 4. 2010 - 12. 1. 2011
od 14. 4. 2010 do 1. 1. 2012
Lukáš Maixner - jednatel
Plzeň - Doubravka, Stará Cesta 109/14, PSČ 312 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2010
od 14. 4. 2010 do 1. 1. 2012
Martin Homolka - jednatel
Chotěšov, Dobřanská 102, PSČ 332 14
den vzniku funkce: 14. 4. 2010
od 22. 6. 2017
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 2. 1. 2017 do 22. 6. 2017
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Představenstvo pověřilo člena představenstva pana Jiřího Vovese právním jednáním vůči zaměstnancům.
od 13. 7. 2016 do 2. 1. 2017
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Představenstvo pověřilo člena představenstva pana Oldřicha Müllera právním jednáním vůči zaměstnancům.
od 19. 12. 2014 do 13. 7. 2016
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 1. 1. 2012 do 19. 12. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 14. 4. 2010 do 1. 1. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.
Prokura
od 13. 1. 2022
DAGMAR ŠEVČÍKOVÁ
Přezletice, U Ctěnického Potoka, PSČ 250 73
od 13. 1. 2022
- Prokurista zastupuje společnost samostatně; v prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 27. 11. 2021
NIKOLA PANTOVIČ
Praha - Ruzyně, Sadová, PSČ 161 00
od 27. 11. 2021
- Prokurista zastupuje společnost samostatně; v prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 4. 1. 2021 do 27. 11. 2021
NIKOLA PANTOVIČ
Nová Role, Pod Nádražím, PSČ 362 25
od 4. 1. 2021 do 27. 11. 2021
- Prokurista zastupuje společnost samostatně; v prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 4. 1. 2021 do 13. 1. 2022
YUVAL BEN ITZHAK
Praha - Nebušice, Malý dvůr, PSČ 164 00
od 4. 1. 2021 do 13. 1. 2022
- Prokurista zastupuje společnost samostatně; v prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
Dozorčí rada
od 23. 3. 2021
MARK RICHARD ZABLAN - předseda dozorčí rady
CA 92661 Newport Beach, 2219 Channel Rd, Spojené státy americké
den vzniku členství: 4. 9. 2020
den vzniku funkce: 4. 9. 2020
od 23. 3. 2021
ALEX KIRAN GEORGE - člen dozorčí rady
VA 22066 Great Falls, 1103 Dapple Grey Ct, Spojené státy americké
den vzniku členství: 4. 9. 2020
od 23. 3. 2021 do 1. 4. 2021
PHILIP JOSEPH HOEY - člen dozorčí rady
OH43212 Columbus, 864 Pullman Way, Spojené státy americké
den vzniku členství: 4. 9. 2020 - 1. 1. 2021
od 13. 7. 2016 do 23. 3. 2021
JAN ŘEŽÁB - Předseda dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 4. 9. 2020
den vzniku funkce: 27. 6. 2016 - 4. 9. 2020
od 20. 10. 2015 do 23. 3. 2021
JAN HAMMER - člen dozorčí rady
Svitavy - Lány, Jaroslava Ježka, PSČ 568 02
den vzniku členství: 27. 10. 2012 - 27. 10. 2017
od 18. 2. 2013 do 13. 7. 2016
JIŘÍ VOVES - předseda dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Manětínská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2012 - 24. 6. 2016
od 6. 12. 2012 do 18. 2. 2013
Martin Huml - člen dozorčí rady
CA 94611 Piedmont, Highland Avenue 101, Spojené státy americké
den vzniku členství: 27. 10. 2012 - 18. 12. 2012
od 6. 12. 2012 do 20. 10. 2015
Jan Hammer - člen dozorčí rady
W1S 3EP Londýn, 3B Burlington Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 27. 10. 2012
od 6. 12. 2012 do 23. 3. 2021
Jason Daniel Whitmire - člen dozorčí rady
824 18 Seehausen, Hohenbreitenweg 7, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2012 - 27. 10. 2017
od 1. 1. 2012 do 6. 12. 2012
Martin Huml - člen dozorčí rady
Rožmitál pod Třemšínem, Palackého, PSČ 262 42
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 26. 10. 2012
od 1. 1. 2012 do 6. 12. 2012
Jiří Voves - člen dozorčí rady
Plzeň, Manětínská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 26. 10. 2012
Společníci s vkladem
od 18. 7. 2011 do 18. 7. 2011
Lukáš Maixner
Plzeň - Doubravka, Stará Cesta 109/14, PSČ 312 00
Vklad: 45 000 Kč, splaceno 45 000 Kč. Obchodní podíl 23,75 %
od 18. 7. 2011 do 18. 7. 2011
Martin Homolka
Chotěšov, Dobřanská 102, PSČ 332 14
Vklad: 45 000 Kč, splaceno 45 000 Kč. Obchodní podíl 23,75 %
od 18. 7. 2011 do 18. 7. 2011
Jan Řežáb
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
Vklad: 90 000 Kč, splaceno 90 000 Kč. Obchodní podíl 47,5 %
od 18. 7. 2011 do 18. 7. 2011
Jiří Voves
Plzeň, Manětínská, PSČ 323 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč. Obchodní podíl 5 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Lukáš Maixner
Plzeň - Doubravka, Stará Cesta 109/14, PSČ 312 00
Vklad: 45 000 Kč, splaceno 45 000 Kč. Obchodní podíl 17,30 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Martin Homolka
Chotěšov, Dobřanská 102, PSČ 332 14
Vklad: 45 000 Kč, splaceno 45 000 Kč. Obchodní podíl 17,30 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Jan Řežáb
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
Vklad: 90 000 Kč, splaceno 90 000 Kč. Obchodní podíl 34,60 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Jiří Voves
Plzeň, Manětínská, PSČ 323 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč. Obchodní podíl 3,65 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Daniel Bergmann
Praha 6, Uralská, PSČ 160 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč. Obchodní podíl 1,67 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Earlybird Verwaltungs GmbH
Mnichov, Maximilianstrasse, PSČ 805 39, Spolková republika Německo
Vklad: 30 000 Kč, splaceno 30 000 Kč. Obchodní podíl 20,57 %
od 18. 7. 2011 do 1. 1. 2012
Runway Capital Partners VII, LLC
DE 19901 Dover - Delaware, South Dupont Highway, Spojené státy americké
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč. Obchodní podíl 4,91 %
od 28. 1. 2011 do 18. 7. 2011
Jan Řežáb
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. Obchodní podíl 50%
od 14. 4. 2010 do 28. 1. 2011
Božena Řežábová
Mohelnice, Zahradní 503/1, PSČ 789 85
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. Obchodní podíl 50 %
od 14. 4. 2010 do 18. 7. 2011
Lukáš Maixner
Plzeň - Doubravka, Stará Cesta 109/14, PSČ 312 00
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
od 14. 4. 2010 do 18. 7. 2011
Martin Homolka
Chotěšov, Dobřanská 102, PSČ 332 14
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
Akcionáři
od 30. 12. 2020
AST SB Buyer, L.P.
Wilmington, Delaware, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, PSČ 198 01, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+54

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+10

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+7

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-15

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-46

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-77

+
-

A tohle už jste četli?

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Výroba v Česku jako odpověď na čínskou logistickou noční můru

Výroba v Česku jako odpověď na čínskou logistickou noční můru

Ondřej Suchý vlastní e-shop s příslušenstvím pro chytré hodinky s milionovými obraty. Pandemie následovaná válkou na Ukrajině mu značně zkomplikovaly a prodražily dopravu. Rozjíždí proto vlastní výrobu, kterou mu pomáhají zaplatit jeho zákazníci nákupem firemních dluhopisů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services