CZG - Česká zbrojovka Group SE, IČO: 29151961 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE Údaje byly staženy 31. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 29151961. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29151961 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 2013
Obchodní firma
od 4. 6. 2019

CZG - Česká zbrojovka Group SE

od 5. 9. 2013 do 4. 6. 2019

EHC CZUB, SE

od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013

Fizztab Line, SE

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 9. 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Opletalova
Adresní místo: Opletalova 1284/37
PSČ: 11000
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
Praha 2, Moravská , PSČ 120 00
IČO
od 10. 1. 2013

29151961

DIČ

CZ29151961

Identifikátor datové schránky:srqpv3e
Právní forma
od 10. 1. 2013
Evropská společnost
Spisová značka962 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 1. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2021
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.6.2021 takto: Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o pověření představenstva, aby za podmínek stanovených zák onem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 337.366,- Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých); -v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3.373.660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: d eset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla; -akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně zaměstnancům Společnost i nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám v obdobném postavení ke Společnosti nebo společnostem v rámci konsolidačního celku, přičemž valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3.373.660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v sou ladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jež bude zvýšen nejvýše o 337.366,- Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc tři sta šedesát šest k orun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, a to konkrétně zaměstnancům Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám v obdobném postavení ke Společnosti nebo společnostem v rámci konsolidačního celku, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.
od 23. 5. 2021
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.3.2021 takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 109.862,- Kč ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč na celkovou částku 3.373.662,- Kč po zvýšení základního kapitálu Společnosti za násl edujících podmínek: a)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti; d)Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt (Akcionáři Colt) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřiné sp olečnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy; e)Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o výši emisního kurzu vycházet především z ceny akcií Společnosti v rámci jejich obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/ 682, PSČ 110 00; f)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); g)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; h)Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jin ak; i)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; j)Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejst říku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500xxxx, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s.
od 22. 9. 2020
- Dne 21.9.2020 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady takto: (1) Společnost Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879, podle ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obc hodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen zákon o obchodních korporacích), prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE upisovaných při zvýšení zákla dního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE až do výše 691.163,80 Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.983.800,- Kč na 3.674.963,80 Kč po zvýšení základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE. (2) Jediný akcionář společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku až do 691.163,80 Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.983.800,- Kč na celkovou částku 3.674.963,80 Kč, po z výšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Nepřipouští se upisování akcií nad částku 691.163,80 Kč. Připouští se upisování akcií pod částku 691.163,80 Kč; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu až 6.911.638 kusů v závislosti na rozsahu zvýšení základního kapitálu, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč, které budou všechny vydány v zakni hované podobě. Vylučuje se možnost upisovat nové akcie ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE , jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost Česká zbr ojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879, (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Česká zbrojovka Partners SE ); (E) Určením emisního kursu nových akcií bude pověřeno představenstvo společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podo bě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a pře dem určený zájemce nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanov ení § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rej stříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500xxxx, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s.
od 31. 3. 2020
- V důsledku procesu rozdělení společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962, jakožto rozdělované sp olečnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost AUTO-CZ International a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 085 47 301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24727, jako žto nástupnickou společnost, část jmění společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 28.2.2020.
od 1. 8. 2019
- Na společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fú ze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti CZUSA HOLDING COMPANY a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 077 53 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24072.
od 24. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Kapitál
od 23. 5. 2021
Základní kapitál 3 373 662 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 2020 do 23. 5. 2021
Základní kapitál 3 263 800 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 1. 2013 do 6. 10. 2020
Základní kapitál 2 983 800 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 5. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 33 736 620 v zaknihované podobě.
od 25. 5. 2021
v měně EURO: 0,00402 EUR
od 23. 5. 2021 do 25. 5. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 098 620 v zaknihované podobě.
od 6. 10. 2020 do 25. 5. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 32 638 000 v zaknihované podobě.
od 6. 10. 2020 do 25. 5. 2021
v měně EURO: 0,00402 EUR
od 2. 10. 2019 do 2. 10. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 29 838 000 v listinné podobě.
od 2. 10. 2019 do 2. 10. 2019
v měně EURO: 0,00402 EUR
od 2. 10. 2019 do 6. 10. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 29 838 000 v zaknihované podobě.
od 2. 10. 2019 do 6. 10. 2020
v měně EURO: 0,00402 EUR
od 5. 9. 2013 do 2. 10. 2019
Akcie na jméno 29 838, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 5. 9. 2013 do 2. 10. 2019
v měně EURO: 1200 EUR
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
Akcie na majitele 149 190, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
V měně Euro: 6.000 EUR
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 26. 7. 2021
JAN HOLEČEK - Člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 7. 2021
od 26. 7. 2021
JAN DRAHOTA - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 26. 7. 2021
Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ - Místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Janáčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 26. 7. 2021
DENNIS VEILLEUX - Člen představenstva
Stratford, 441 Washington Parkway, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 7. 2021
od 8. 1. 2021 do 13. 4. 2021
Ing. ANDREJ CHRZANOWSKI - Člen představenstva
Dolní Břežany, Náměstí Na Sádkách, PSČ 252 41
den vzniku členství: 17. 1. 2020 - 31. 3. 2021
od 29. 12. 2020
Ing. JAN ZAJÍC - Člen představenstva
Kunovice, Na Samotě, PSČ 686 04
den vzniku členství: 24. 11. 2020
od 17. 1. 2020
ALICE POLUCHOVÁ - Místopředseda představenstva
Parkville, 8155 NW Mastern Ave, Spojené státy americké
den vzniku členství: 17. 1. 2020
den vzniku funkce: 17. 1. 2020
od 17. 1. 2020
DAVID AGUILAR - Člen představenstva
Charles Town, 1644 Old Cave Road, Spojené státy americké
den vzniku členství: 17. 1. 2020
od 17. 1. 2020 do 29. 12. 2020
Ing. LADISLAV BRITAŇÁK, MBA - Člen představenstva
Kunovice, Olšavní, PSČ 686 04
den vzniku členství: 17. 1. 2020 - 24. 11. 2020
od 17. 1. 2020 do 8. 1. 2021
Ing. ANDREJ CHRZANOWSKI - Člen představenstva
Dolní Břežany - Lhota, Luční, PSČ 252 41
den vzniku členství: 17. 1. 2020
od 17. 1. 2020 do 26. 7. 2021
Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK - Předseda představenstva
Praha - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020 - 30. 6. 2021
den vzniku funkce: 17. 1. 2020 - 30. 6. 2021
od 17. 1. 2020 do 26. 7. 2021
JAN DRAHOTA - Místopředseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020
den vzniku funkce: 17. 1. 2020 - 30. 6. 2021
od 17. 1. 2020 do 26. 7. 2021
Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ - Člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Janáčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020
od 2. 10. 2019 do 17. 1. 2020
JAN DRAHOTA - Člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 9. 2019 - 17. 1. 2020
od 2. 10. 2019 do 17. 1. 2020
Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK - Předseda představenstva
Praha - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 9. 2019 - 17. 1. 2020
den vzniku funkce: 30. 9. 2019 - 17. 1. 2020
od 19. 3. 2019 do 17. 1. 2020
HANA BALOUNOVÁ - Člen představenstva
Praha - Strašnice, Na palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 10. 2. 2019 - 17. 1. 2020
od 13. 2. 2014 do 19. 3. 2019
HANA BALOUNOVÁ - člen představenstva
Praha - Strašnice, Na palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 10. 2. 2014 - 10. 2. 2019
od 5. 9. 2013 do 13. 2. 2014
PETR MOTLOCH - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 10. 2. 2014
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
LENKA NEMEŠOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Zázvorkova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 6. 8. 2013
od 17. 1. 2020
Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
od 2. 10. 2019 do 17. 1. 2020
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda představenstva.
od 10. 1. 2013 do 2. 10. 2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 29. 7. 2021
Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK - Předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 17. 1. 2020
Ing. VĚSLAVA PIEGZOVÁ, MBA - Člen dozorčí rady
Český Těšín, 28. října, PSČ 737 01
den vzniku členství: 17. 1. 2020
od 17. 1. 2020
Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové, PSČ 156 00
den vzniku členství: 17. 1. 2020
od 17. 1. 2020 do 26. 7. 2021
Ing. RENÉ HOLEČEK - Předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Mánesova, PSČ 738 01
den vzniku členství: 17. 1. 2020 - 30. 6. 2021
den vzniku funkce: 17. 1. 2020 - 30. 6. 2021
od 24. 8. 2018 do 17. 1. 2020
Ing. RENÉ HOLEČEK - Člen dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Mánesova, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 8. 2018 - 17. 1. 2020
od 5. 9. 2013 do 24. 8. 2018
Ing. RENÉ HOLEČEK - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Mánesova, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 6. 8. 2018
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
KATEŘINA KUDLÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Kutná Hora - Šipší, Opletalova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 6. 8. 2013
Akcionáři
od 6. 6. 2019 do 26. 10. 2020
Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 05851777
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
od 13. 1. 2018 do 6. 6. 2019
Česká zbrojovka Group SE, IČO: 05851777
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
od 5. 9. 2013 do 13. 1. 2018
European Holding Company, SE, IČO: 24196975
Praha 1, Opletalova, PSČ 110 00
od 10. 1. 2013 do 5. 9. 2013
HHP SE-ready, SE, IČO: 24127451
Praha 2, Moravská, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+116

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+69

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+8

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+2

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-145

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-153

+
-

A tohle už jste četli?

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející s koronavirem.

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Inflace jen tak nezpomalí a úrokové sazby České národní sazby dál porostou. To nahrává alternativnímu financování. Je nejlepší čas se v něm alespoň trochu zorientovat. Může se vám to brzy hodit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 824 907 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services