Léčebné lázně Jáchymov a. s.
IČO: 29211808

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu6. 4. 2010
Obchodní firma
od 20. 1. 2011

Léčebné lázně Jáchymov a. s.

od 6. 4. 2010 do 20. 1. 2011

Radonové lázně Jáchymov a.s.

Sídlo
od 6. 4. 2010 do 14. 1. 2011
Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00
IČO
od 6. 4. 2010

29211808

Identifikátor datové schránky:p4sph42
Právní forma
od 6. 4. 2010
Akciová společnost
Spisová značka1603 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 5. 8. 2014
- lůžková lázeňská péče při využití místního léčivého zdroje a ambulantní specializovaná péče
od 5. 8. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 5. 8. 2014
- provozování solárií
od 19. 5. 2011
- hostinská činnost
od 19. 5. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 19. 5. 2011
- ostraha majetku a osob
od 19. 5. 2011
- správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany
od 19. 5. 2011
- jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech
od 19. 5. 2011
- silniční motorová doprava
od 19. 5. 2011
- směnárenská činnost
od 16. 12. 2010 do 5. 8. 2014
- provozování nestátního zdravotnického zařízení lázeňské péče s druhem a rozsahem péče: rehabilitační a fyzikální medicína-lůžková a ambulantní(lázeňská péče), radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, fyzioterapie
od 6. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 5. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 1. 2011 do 10. 3. 2011
- Jediný akcionář společnosti Radonové lázně Jáchymov a. s. přijal dne 16. prosince 2010 následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: Rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) upsáním nových akcií o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 202.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dva miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno celkem 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které nebudou kótované. Dosavadní jediný akcionář je v rámci přednostního práva oprávněn upsat všechny tyto nové akcie, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat 100 (jedno sto) nových akcií s tím, že upsat lze pouze celé akcie. Všechny nové akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Jediný dosavadní akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři; návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to opět dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti, Lázně Luhačovice, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, IČ 463 47 828, který je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, a lhůta pro jejich úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využití m přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smys lu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne upsání nových akcií. Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky dosavadního jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisní ho kursu tak, že emisní kurs upisované akcie bude splacen výhradně tímto započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost . Jedná se o pohledávku dosavadního jediného akcionáře vůči společnosti v celkové výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) z titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 15.12.2010, kde se na emisní kurs započte celá tato pohledávka v celé v ýši.
Kapitál
od 10. 3. 2011
Základní kapitál 202 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 2010 do 10. 3. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 020.
od 10. 3. 2011 do 19. 5. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 020.
od 6. 4. 2010 do 10. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 3. 9. 2015
MUDr. EDUARD BLÁHA - Předseda představenstva
Praha - Vršovice, U vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2015
od 3. 9. 2015
Ing. EVA KROPOVÁ - Člen představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 3. 9. 2015
MARTIN BURDA - Člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 27. 11. 2013 do 3. 9. 2015
MUDr. EDUARD BLÁHA - předseda představenstva
Praha - Vršovice, U vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 25. 6. 2015
od 18. 8. 2013 do 3. 9. 2015
Ing. EVA KROPOVÁ - člen představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 6. 4. 2010 - 6. 4. 2015
od 14. 1. 2011 do 27. 11. 2013
MUDr. Eduard Bláha - předseda představenstva
Praha 10, U Vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010
od 14. 1. 2011 do 3. 9. 2015
Martin Burda - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 25. 6. 2015
od 6. 4. 2010 do 18. 8. 2013
Ing. Eva Kropová - člen představenstva
Třinec, Karpentná, PSČ 739 94
den vzniku členství: 6. 4. 2010
od 19. 5. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou: - právních úkonů, jejichž předmětem je nabytí či zcizení nemovitosti, pronájem nemovitosti na dobu neurčitou či na dobu překračující 3 roky či jiné zatěžování nemovitostí; - právních úkonů, jejichž předmětem je zajištění závazků třetích osob, převzetí závazků třetích osob či přistoupení k nim; - právních úkonů, pokud hodnota peněžitého plnění, jež má společnost na jejich základě poskytnout, překračuje částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých); - vystavení, akceptace či avalu směnky; - uzavírání smluv o úvěru; - uzavírání smluv o půjčce; k těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání alespoň dvou členů představenstva. Má-li představenstvo pouze jediného člena, jedná navenek jménem společnosti tento jediný člen představenstva ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.
od 14. 1. 2011 do 19. 5. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva (2) členové představenstva.
od 6. 4. 2010 do 14. 1. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jednoho (1) člena, jedná navenek jménem společnosti tento člen představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 7. 2016
Ing. PETR BIČ - Předseda dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 23. 5. 2016
od 5. 7. 2016
Ing. JIŘÍ DĚDEK - Člen dozorčí rady
Uherský Brod, Na Výsluní, PSČ 688 01
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 3. 9. 2015
Ing. JANA VAŇKOVÁ - Člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Ruská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 3. 9. 2015 do 5. 7. 2016
Ing. JOSEF KRŮŽELA - Předseda dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Havlínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 23. 5. 2016
od 3. 9. 2015 do 5. 7. 2016
Ing. PETR BIČ - Člen dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 9. 8. 2014 do 3. 9. 2015
Ing. JOSEF KRŮŽELA, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Havlínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 12. 2010 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 12. 2010 - 25. 6. 2015
od 18. 8. 2013 do 3. 9. 2015
Ing. PETR BIČ - člen dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 30. 12. 2010 - 25. 6. 2015
od 19. 5. 2011 do 18. 8. 2013
Ing. Petr Bič - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Oldřichovická, PSČ 739 61
den vzniku členství: 30. 12. 2010
od 19. 5. 2011 do 9. 8. 2014
Ing. Josef Krůžela, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 8, Havlínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 12. 2010
den vzniku funkce: 30. 12. 2010
od 19. 5. 2011 do 3. 9. 2015
Ing. Jana Vaňková - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Ruská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 30. 12. 2010 - 25. 6. 2015
od 6. 4. 2010 do 19. 5. 2011
Ing. Josef Krůžela, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 8, Havlínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 6. 4. 2010 - 30. 12. 2010
den vzniku funkce: 6. 4. 2010 - 30. 12. 2010
od 6. 4. 2010 do 19. 5. 2011
Ing. Petr Bič - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Oldřichovická, PSČ 739 61
den vzniku členství: 6. 4. 2010 - 30. 12. 2010
od 6. 4. 2010 do 19. 5. 2011
Roman Krop - člen dozorčí rady
Třinec, Karpentná, PSČ 739 94
den vzniku členství: 6. 4. 2010 - 30. 12. 2010
Akcionáři
od 6. 4. 2010
Lázně Luhačovice, a.s., IČO: 46347828
Luhačovice, Lázeňské náměstí, PSČ 763 26
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-57
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-113
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-242
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-362
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-420
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.