Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IVF Clinic a.s.
IČO: 29358914

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 6. 2012
Obchodní firma
od 6. 6. 2012

IVF Clinic a.s.

Sídlo
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Prostějov, U Spalovny , PSČ 796 01
IČO
od 6. 6. 2012

29358914

Identifikátor datové schránky:9iidyk3
Právní forma
od 6. 6. 2012
Akciová společnost
Spisová značka10467 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 5. 2013
- Forma zdravotní péče - ambulantní a jednodenní péče - obor zdravotní péče - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína
od 13. 12. 2012 do 30. 5. 2013
- Poskytovatel zdravotních služeb v oboru - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína
od 6. 6. 2012
- výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 22. 1. 2015 do 8. 2. 2016
- Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. rozhodla takto: Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, o částku 40.000,-Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 4.040.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřicettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akcií jsou stejná, jako práva spojená se st ávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nové akce nijak dotčena. Emisní kurz takto upisované akcie je ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, s tím, že emisní ážio je ve výši 7.950.000,- Kč, slovy sedmmili onůdevětsetpadesáttisíc korun českých. 3. Nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 4. Nová akcie v počtu 1 ks (slovy: jednoho kusu) akcie v listinné podobě, znějící na jméno, nekótovaná, o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za jednu akcii, bude upsána předem určeným zájemcem, a to společností AGEL a.s., s e sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 5. Nedohodnou- li se společnosti IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce na jiném místě, je místem pro upisování akcií sídlo společnosti IVF Clinic a.s., Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, každý pracovní den lhů ty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí deset (10) dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předem určený zájemce společnosti AGEL a.s. bere počátek bě hu lhůty pro upsání akcie na vědomí. 6. Nedohodnou-li se společnost IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce jinak, bude emisní kurz akcie splacen v penězích na bankovní účet společnosti IVF Clinic a.s., č. účtu: 5050xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. Emisní kurz akcie může být splacen započtením pohledávky společnosti AGEL a.s., vůči pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. konstatuje, že ke dni 18.12.2014 existuje pohledávka společnosti AGEL a.s. vůči společnosti IVF Clinic a.s., ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, která vznikla na zákla dě smlouvy o úvěru ze dne 13.5.2013. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, iden tifikační číslo: 005 34 111, ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, jejímž právním titulem je smlouva o úvěru ze dne 13.5.2013, uzavřená mezi společností AGEL a.s. jako věřitelem a společností IVF Clinic a.s., se sí dlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu výše uvedené akcie upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o zap očtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1982 a násl. občanského zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie, přičemž návrh smlouvy o započtení je společnost IVF Clinic a.s. povinna doručit upisovateli bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcie, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, nedohodnou-li se účastníci smlouvy o započtení na jiném místě, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele - společnosti AGEL a.s., bude započtena ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcie upsané společností AGEL a.s., na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky na splacení emisního kurzu, specifikované v tomto rozhodnutí a účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz ak cie na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení, který byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v průběhu valné hromady.
od 14. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 22. 1. 2015
Základní kapitál 4 040 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 6. 2012 do 22. 1. 2015
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 100.
od 18. 3. 2015
K převodu akcií je zapotřebí souhlasu valné hromady s výjimkou převodu na akcionáře společnosti.
od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 2.
od 18. 3. 2015
K převodu akcií je zapotřebí souhlasu valné hromady s výjimkou převodu na akcionáře společnosti.
od 22. 1. 2015 do 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 100.
od 30. 5. 2013 do 22. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 99.
od 30. 5. 2013 do 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 2.
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 40 000, počet akcií: 99.
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 20 000, počet akcií: 2.
Statutární orgán
od 8. 2. 2016
MUDr. MAREK VACA - místopředseda představenstva
Šternberk, Ke Kapličce, PSČ 785 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 4. 1. 2016
od 18. 3. 2015
Ing. TOMÁŠ KRČÁL - Předseda představenstva
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 12. 2. 2015
den vzniku funkce: 12. 2. 2015
od 18. 3. 2015
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 18. 3. 2015 do 8. 2. 2016
Ing. MARTIN KNÁPEK - místopředseda představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 31. 12. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. TOMÁŠ UVÍZL - předseda představenstva
Brodek u Prostějova, Císařská, PSČ 798 07
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. MARTIN KNÁPEK - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Ing. Tomáš Uvízl - předseda představenstva
Brodek u Prostějova, Císařská 295, PSČ 798 07
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
MUDr. Štěpán Machač - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 772 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Ing. Martin Knápek - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská 60, PSČ 741 01
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 14. 7. 2014
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 27. 5. 2019
MUDr. PAVEL FRŇKA - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Přemyslovská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 4. 2019
den vzniku funkce: 15. 4. 2019
od 27. 5. 2019
Ing. JONÁŠ VOKŘÁL, MBA - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Lísky, PSČ 624 00
den vzniku členství: 13. 4. 2019
od 27. 5. 2019
Ing. RENÉ JANOSCH - člen představenstva
Čeladná, , PSČ 739 12
den vzniku členství: 13. 4. 2019
od 28. 2. 2017 do 27. 5. 2019
Ing. ČENĚK KOZÁK - člen dozorčí rady
Praha - Střížkov, Lovosická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 12. 4. 2019
od 18. 3. 2015 do 28. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ UVÍZL - Člen dozorčí rady
Brodek u Prostějova, Císařská, PSČ 798 07
den vzniku členství: 12. 2. 2015 - 31. 12. 2016
od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2019
MUDr. MILAN LECKÉŠI - předseda dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 4. 2019
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 12. 4. 2019
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. TOMÁŠ KRČÁL - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
MUDr. MILAN LECKÉŠI - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 14. 7. 2014 do 27. 5. 2019
MUDr. MAREK KOUDELKA - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 4. 2019
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
TOMÁŠ KRČÁL - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
MILAN LECKÉŠI - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
MAREK KOUDELKA - člen dozročí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Ing. Tomáš Krčál - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
MUDr. Milan Leckéši - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
MUDr. Marek Koudelka - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nezvedejte nám daně, vzkazují Maláčové živnostníci

10. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 219 komentářů

Nezvedejte nám daně, vzkazují Maláčové živnostníci

Živnostníci sdružení v Hospodářské komoře České republiky se ozvali proti možnému navýšení odvodů na sociální pojištění. S tím počítá návrh důchodové reformy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 520,00 Kč
Česká spořitelna 2 554,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Komerční banka 2 559,80 Kč
Expobank CZ 2 560,60 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 610,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+12
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-22
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-41
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-74
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-75
+
-

Články na Heroine.cz

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Waack je tanec pro útěk do lepšího světa, který se netočí kolem práce

Waack je tanec pro útěk do lepšího světa, který se netočí kolem práce

Když pojedeme prstem po mapě USA ze západu na východ, propojíme i dva taneční styly. Z...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Roční zúčtování daní
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Roční zúčtování daní

Otázka: Dobrý den, prosím jak mám postupovat při podání daňového přiznání když mám za rok 2019 příjem od dvou zaměstnavatelů za prvních 7 měsíců od zaměstnavatele jehož firma již neexistuje a já nejsem schopnat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services