IVF Clinic a.s., IČO: 29358914 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IVF Clinic a.s. Údaje byly staženy 6. 12. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 29358914. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29358914 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 6. 2012
Obchodní firma
od 6. 6. 2012

IVF Clinic a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Prostějov, U Spalovny , PSČ 796 01
IČO
od 6. 6. 2012

29358914

Identifikátor datové schránky:9iidyk3
Právní forma
od 6. 6. 2012
Akciová společnost
Spisová značka10467 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 5. 2013
- Forma zdravotní péče - ambulantní a jednodenní péče - obor zdravotní péče - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína
od 13. 12. 2012 do 30. 5. 2013
- Poskytovatel zdravotních služeb v oboru - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína
od 6. 6. 2012
- výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 22. 1. 2015 do 8. 2. 2016
- Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. rozhodla takto: Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, o částku 40.000,-Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 4.040.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřicettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akcií jsou stejná, jako práva spojená se st ávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nové akce nijak dotčena. Emisní kurz takto upisované akcie je ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, s tím, že emisní ážio je ve výši 7.950.000,- Kč, slovy sedmmili onůdevětsetpadesáttisíc korun českých. 3. Nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 4. Nová akcie v počtu 1 ks (slovy: jednoho kusu) akcie v listinné podobě, znějící na jméno, nekótovaná, o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za jednu akcii, bude upsána předem určeným zájemcem, a to společností AGEL a.s., s e sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 5. Nedohodnou- li se společnosti IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce na jiném místě, je místem pro upisování akcií sídlo společnosti IVF Clinic a.s., Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, každý pracovní den lhů ty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí deset (10) dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předem určený zájemce společnosti AGEL a.s. bere počátek bě hu lhůty pro upsání akcie na vědomí. 6. Nedohodnou-li se společnost IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce jinak, bude emisní kurz akcie splacen v penězích na bankovní účet společnosti IVF Clinic a.s., č. účtu: 5050xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. Emisní kurz akcie může být splacen započtením pohledávky společnosti AGEL a.s., vůči pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. konstatuje, že ke dni 18.12.2014 existuje pohledávka společnosti AGEL a.s. vůči společnosti IVF Clinic a.s., ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, která vznikla na zákla dě smlouvy o úvěru ze dne 13.5.2013. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, iden tifikační číslo: 005 34 111, ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, jejímž právním titulem je smlouva o úvěru ze dne 13.5.2013, uzavřená mezi společností AGEL a.s. jako věřitelem a společností IVF Clinic a.s., se sí dlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu výše uvedené akcie upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o zap očtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1982 a násl. občanského zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie, přičemž návrh smlouvy o započtení je společnost IVF Clinic a.s. povinna doručit upisovateli bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcie, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, nedohodnou-li se účastníci smlouvy o započtení na jiném místě, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele - společnosti AGEL a.s., bude započtena ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcie upsané společností AGEL a.s., na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky na splacení emisního kurzu, specifikované v tomto rozhodnutí a účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz ak cie na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení, který byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v průběhu valné hromady.
od 14. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 22. 1. 2015
Základní kapitál 4 040 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 6. 2012 do 22. 1. 2015
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 18. 3. 2015
K převodu akcií je zapotřebí souhlasu valné hromady s výjimkou převodu na akcionáře společnosti.
od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 18. 3. 2015
K převodu akcií je zapotřebí souhlasu valné hromady s výjimkou převodu na akcionáře společnosti.
od 22. 1. 2015 do 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 30. 5. 2013 do 22. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 99 v listinné podobě.
od 30. 5. 2013 do 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 40 000, počet akcií: 99 v listinné podobě.
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 20 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 2. 2022
Ing. JONÁŠ VOKŘÁL, MBA - místopředseda představenstva
Brno - Komín, Lísky, PSČ 624 00
den vzniku členství: 16. 12. 2021
den vzniku funkce: 16. 12. 2021
od 16. 7. 2019
Ing. TOMÁŠ KRČÁL - předseda představenstva
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 20. 6. 2019
od 16. 7. 2019
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 16. 7. 2019 do 28. 2. 2022
MUDr. MAREK VACA - místopředseda představenstva
Šternberk, Ke Kapličce, PSČ 785 01
den vzniku členství: 20. 6. 2019 - 15. 12. 2021
den vzniku funkce: 20. 6. 2019 - 15. 12. 2021
od 8. 2. 2016 do 16. 7. 2019
MUDr. MAREK VACA - místopředseda představenstva
Šternberk, Ke Kapličce, PSČ 785 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 1. 2016 - 20. 6. 2019
od 18. 3. 2015 do 8. 2. 2016
Ing. MARTIN KNÁPEK - místopředseda představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 31. 12. 2015
od 18. 3. 2015 do 16. 7. 2019
Ing. TOMÁŠ KRČÁL - Předseda představenstva
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 12. 2. 2015 - 20. 6. 2019
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 20. 6. 2019
od 18. 3. 2015 do 16. 7. 2019
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 2. 6. 2019
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. TOMÁŠ UVÍZL - předseda představenstva
Brodek u Prostějova, Císařská, PSČ 798 07
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. MARTIN KNÁPEK - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Ing. Tomáš Uvízl - předseda představenstva
Brodek u Prostějova, Císařská 295, PSČ 798 07
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
MUDr. Štěpán Machač - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 772 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Ing. Martin Knápek - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská 60, PSČ 741 01
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 2. 6. 2014
od 14. 7. 2014
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 6. 6. 2012 do 14. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 28. 2. 2022
JUDr. MATĚJ STEJSKAL - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 12. 2021
den vzniku funkce: 21. 12. 2021
od 28. 2. 2022
Ing. JOZEF JANOV - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Pod lipkami, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 12. 2021
od 28. 2. 2022
Mgr. MIROSLAV JANOV - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 12. 2021
od 22. 12. 2020 do 28. 2. 2022
Ing. MIROSLAVA SUMKOVÁ - Člen dozorčí rady
Malý Čepín, Malý Čepín, PSČ 038 45, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 10. 2020 - 15. 12. 2021
od 27. 5. 2019 do 27. 5. 2019
Ing. RENÉ JANOSCH - člen představenstva
Čeladná, , PSČ 739 12
den vzniku členství: 13. 4. 2019
od 27. 5. 2019 do 22. 12. 2020
Ing. RENÉ JANOSCH - člen dozorčí rady
Čeladná, , PSČ 739 12
den vzniku členství: 13. 4. 2019 - 24. 10. 2020
od 27. 5. 2019 do 28. 2. 2022
MUDr. PAVEL FRŇKA - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Přemyslovská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 4. 2019 - 15. 12. 2021
den vzniku funkce: 15. 4. 2019 - 15. 12. 2021
od 27. 5. 2019 do 28. 2. 2022
Ing. JONÁŠ VOKŘÁL, MBA - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Lísky, PSČ 624 00
den vzniku členství: 13. 4. 2019 - 15. 12. 2021
od 28. 2. 2017 do 27. 5. 2019
Ing. ČENĚK KOZÁK - člen dozorčí rady
Praha - Střížkov, Lovosická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 12. 4. 2019
od 18. 3. 2015 do 28. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ UVÍZL - Člen dozorčí rady
Brodek u Prostějova, Císařská, PSČ 798 07
den vzniku členství: 12. 2. 2015 - 31. 12. 2016
od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2019
MUDr. MILAN LECKÉŠI - předseda dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 4. 2019
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 12. 4. 2019
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
Ing. TOMÁŠ KRČÁL - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 12. 2. 2015
od 14. 7. 2014 do 18. 3. 2015
MUDr. MILAN LECKÉŠI - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 14. 7. 2014 do 27. 5. 2019
MUDr. MAREK KOUDELKA - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 12. 4. 2019
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
TOMÁŠ KRČÁL - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
MILAN LECKÉŠI - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 30. 5. 2013 do 14. 7. 2014
MAREK KOUDELKA - člen dozročí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 2. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
Ing. Tomáš Krčál - předseda dozorčí rady
Vranov, , PSČ 664 32
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
MUDr. Milan Leckéši - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Třanovského, PSČ 757 01
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
od 6. 6. 2012 do 30. 5. 2013
MUDr. Marek Koudelka - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 13. 5. 2013
Akcionáři
od 28. 2. 2022
Reprofit International s.r.o., IČO: 27677851
Brno - Pisárky, Hlinky, PSČ 603 00
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+182

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+78

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+28

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-36

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-40

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-97

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services