Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RegioJet holding a.s.
IČO: 29379261

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 11. 2012
Obchodní firma
od 1. 2. 2020

RegioJet holding a.s.

od 16. 7. 2014 do 1. 2. 2020

STUDENT AGENCY holding a.s.

od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014

STUDENT AGENCY holding, a.s.

Sídlo
IČO
od 29. 11. 2012

29379261

Identifikátor datové schránky:5bfnpbz
Právní forma
od 29. 11. 2012
Akciová společnost
Spisová značka6783 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 16. 7. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 2. 2020
- Společnost RegioJet holding a.s. (dříve s obchodní firmou STUDENT AGENCY holding a.s.), se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ 293 79 261, se rozdělila odštěpením se vznikem jedné nové společnosti STUDENT AGENCY holding a.s., se sídlem Brno , náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ 088 94 981, na základě projektu ze dne 18.12.2019. Na nově založenou společnost STUDENT AGENCY holding a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ 088 94 981, přešla část jmění společnosti RegioJet h olding a.s. (dříve s obchodní firmou STUDENT AGENCY holding a.s.) specifikovaná v projektu.
od 16. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 7. 2014 do 1. 2. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 7. 2014 do 1. 2. 2020
- Počet členů správní rady: 1
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku (slovy: čtyři sta padesát dva milionů korun českých), na částku 454 000 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát čtyři milionů korun českých), přičemž upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 452 (slovy: čtyři sta padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Jediný akcionář Společnosti - pan Ing. Radim Jančura prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Připouští, aby všechny nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě [452 (slovy: čtyři sta padesát dva) kusů] byly upsány s vyloučením přednostního práva předem určeným zájemcem - panem Ing. Radimem Jančurou, narozeným 12.01.1972, bytem Bílovice nad Svit avou, Palackého 165. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé akcie 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existují splatné pohledávky pana Ing. Radima Jančury, narozeného 12.01.1972, bytem Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, za společností STUDENT AGENCY holding, a.s. se sídlem n áměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 293 79 261, v celkové výši 452 161 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva milionů jedno sto šedesát jedna tisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ 253 17 075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24882, ze dne 17.12.2012, uzavřené mezi panem Ing. Radimem Jančurou, jak o převodcem a společností STUDENT AGENCY holding, a.s., jako nabyvatelem, ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti ORBIX, s.r.o. se sídlem Praha, Ječná 1636/37, PSČ 120 00, IČ 266 94 638, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87838, ze dne 17.12.2012, uzavřené mezi panem Ing. Radimem Jančurou, jako převodcem a společností STUDENT AGENCY holding, a.s., jako nabyvatelem, a ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti DPL Real, s.r.o. se sí dlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ 276 86 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51411, ze dne 17.12.2012, uzavřené mezi panem Ing. Radimem Jančurou, jako převodcem a společností STUDENT AGENCY ho lding, a.s., jako nabyvatelem, a které jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Existence závazku společnosti STUDENT AGENCY holding, a.s. vůči panu Ing. Radimovi Jančurovi byla ověřena a potvrzena auditorskou společností BDO CA s.r.o. se sídlem Brno, Mar ie Steyskalové 14, osvědčení č. KA ČR č. 305, zprávou ze dne 17.05.2013.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele - pana Ing. Radima Jančury, narozeného 12.01.1972, bytem Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, za společností STUDENT AGENCY holding, a.s. se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 293 79 261, v celkové výši 452 161 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva milionů jedno sto šedesát jedna tisíc korun českých), vyplývající z výše uvedených smluv o převodu obchodních podílů ze dne 17. 12.2012, proti pohledávce společnosti STUDENT AGENCY holding, a.s. se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 293 79 261, na splacení emisního kursu 452 (slovy: čtyři sta padesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ka ždá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Rozdíl mezi emisním kurzem akcií a výší započítávané pohledávky ve výši 161 000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc korun českých) tvoří emisní ážio.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Radima Jančury, narozeného 12.01.1972, bytem Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, bude započtena ve výši 452 000 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva milionů korun českých) na splacení emisního kursu 452 (slovy: čtyři sta padesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), upsaných panem Ing. Radimem Jančurou na zvýšení základního kapitálu, e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvý šení základního kapitálu.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem - panem Ing. Radimem Jančurou, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti STUDENT AGENCY holding, a.s., mezi předem určeným zájemcem, panem Ing. Radimem Jančurou, a společností STUDENT AGENCY holding, a.s.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do místa jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu.
od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013
- Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti STUDENT AGENCY holding, a.s., když pro Společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu.
Kapitál
od 17. 7. 2013
Základní kapitál 454 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2012 do 17. 7. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2013
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 454 v listinné podobě.
od 29. 11. 2012 do 17. 7. 2013
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 30. 12. 2019
Ing. RADIM JANČURA - Statutární ředitel
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku funkce: 17. 7. 2019
od 16. 7. 2014 do 30. 12. 2019
Ing. RADIM JANČURA - Statutární ředitel
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku funkce: 16. 7. 2014 - 16. 7. 2019
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Ing. Radim Jančura - člen představenstva
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 16. 7. 2014
od 16. 7. 2014
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Správní rada
od 30. 12. 2019
Ing. RADIM JANČURA - předseda správní rady
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku funkce: 17. 7. 2019
od 16. 7. 2014 do 30. 12. 2019
Ing. RADIM JANČURA - předseda správní rady
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
den vzniku funkce: 16. 7. 2014 - 16. 7. 2019
Dozorčí rada
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Martina Blahová - předseda dozorčí rady
Syrovice, , PSČ 664 67
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 29. 11. 2012 - 16. 7. 2014
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Eva Sedlmajerová - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 16. 7. 2014
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Přemysl Vícha - člen dozorčí rady
Staré Město, Sochorcova, PSČ 686 03
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 16. 7. 2014
Akcionáři
od 16. 7. 2014
Ing. RADIM JANČURA
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
od 29. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Radim Jančura
Bílovice nad Svitavou, Palackého, PSČ 664 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 34 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

Šanci mají jenom lidé, pro které je podnikání hlavní činností. Kdo s ním v březnu musel skončit, zpětně už nic nedostane.

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

31. 3. 2020 | | Petr Kučera | 37 komentářů

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

Přímá podpora míří na podnikatele, kteří kvůli krizovým opatřením přišli o významnou část příjmů. Místo 15 tisíc měsíčně půjde o 25 tisíc jednorázově.

Spořitelna pomůže dodavatelům. Faktury proplatí do 24 hodin

31. 3. 2020 | | Jiří Hovorka

Spořitelna pomůže dodavatelům. Faktury proplatí do 24 hodin

Česká spořitelna pomůže v době koronavirové krize svým dodavatelům s hotovostí. Od dubna jim výrazně urychlí proplácení faktur.

Zákaz prodeje se prodlužuje. Pro roušky jsou dvě výjimky

30. 3. 2020 | | Petr Kučera

Zákaz prodeje se prodlužuje. Pro roušky jsou dvě výjimky

Vláda podle očekávání prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách do soboty 11. dubna, původně měl skončit 1. dubna ráno. Pokračují i omezení volného pohybu.

Zálohy na silniční daň i mýto stačí zaplatit později

30. 3. 2020 | | Petr Kučera

Zálohy na silniční daň i mýto stačí zaplatit později

Ministryně financí Alena Schillerová se na Twitteru pochlubila další úlevou pro podnikatele.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 760,00 Kč
Expobank CZ 2 820,10 Kč
Komerční banka 2 822,36 Kč
Česká spořitelna 2 835,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 869,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+1
+
-
2.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

0
+
-
3.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

0
+
-
4.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

0
+
-

Články na Heroine.cz

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Asi už nikdy nebude příhodnější konstelace okolností pro prozkoumání fantazijního světa...více

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Týden předtím, než se oficiálně začalo mluvit o pandemii, jsem se sešla s doktorkou farmacie...více

Chci vidět děti. Jak řešit rodičovské konflikty v době nouzového stavu?

Chci vidět děti. Jak řešit rodičovské konflikty v době nouzového stavu?

Období nucené izolace a nouzového stavu je zvlášť těžké pro všechny, kdo zrovna řeší partnerské...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mám nárok na nějakou sociální dávku?
Poradna > Poradna při finanční tísni > Mám nárok na nějakou sociální dávku?

Otázka: Dobrý den, od prosince jsem evidovaný na úřadu práce, ale nepobírám podporu v nezaměstnanosti. Zároveň mám do konce roku podepsanou dohodu o pracovní činnosti u pracovní agentury, jedná se ale pouze o...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services