Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
Eden Arena, a.s., IČO: 29413001

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 1. 2013
Obchodní firma
od 29. 9. 2014

Eden Arena, a.s.

od 23. 1. 2013 do 29. 9. 2014

VINET Invest a.s.

Adresa sídla
od 23. 1. 2013 do 13. 3. 2013
Praha 8, Pobřežní , PSČ 186 00
IČO
od 23. 1. 2013

29413001

DIČ

CZ29413001

Identifikátor datové schránky:5jfqd9s
Právní forma
od 23. 1. 2013
Akciová společnost
Spisová značka18885 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 4. 2016
- výroba elektřiny
od 8. 4. 2016
- distribuce elektřiny
od 26. 4. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 1. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2013 do 4. 7. 2013
- Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku se rozhodl a přijal níže uvedená usnesení. Za prvé: Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, jako jediný akcionář společnosti VINET Invest a.s. činí, prostřednictvím svého zmocněnce, při výkonu působnosti valné hromady společnosti VINET Invest a.s., toto rozhodnutí: 1) základní kapitál společnosti VINET Invest a.s. ve stávající výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 342.000.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva milionů korun českých) na částku ve výši 344.000.000,-- Kč (s lovy: tři sta čtyřicet čtyři milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 3.420 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta dvacet kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akci e 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově vydané akcie budou téhož druhu jako akcie existující, budou s nimi spojena veškerá práva dle stanov společnosti, a nebudou přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu; 3) emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii, a bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Přednostní právo na upisování akcií se tak neaplikuje; 4) akcie, a to 3.420 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta dvacet kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akc ionář, tj. E SIDE PROPERTY LIMITED, společnost zapsaná v registru obchodních společností pro Anglii a Wales pod číslem 05816786, se sídlem Witan Gate House, 500-600 Witan Gate West, Milton Keynes, MK9 1SH, Spojené království Velké Británie a Severního Irs ka, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 5) emisní kurs upsaných akcií splatí jediný akcionář, tj. E SIDE PROPERTY LIMITED, nepeněžitým vkladem, který je v jeho vlastnictví, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) nemovitosti, a to: budova č.p. 1540 ve Vršovicích na pozemcích č.parc. 1856/17 a č.parc. 1856/18, vše v katastrálním území Vršovice (dále také jen „Budova“), a dále pozemek č.parc. 1743/4, pozemek č.parc. 1743/5, pozemek č.parc. 1770/2, pozemek č.parc. 1854/33, pozemek č.parc. 1856/15, pozemek č.parc. 1856/17, všechny v katastrálním území Vršovice (dále také jen „Pozemky“), když tyto nemovitosti (tj. Budova a Pozemky) jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, v katastru nemovitostí vedeném pro obec Prah a a katastrální území Vršovice, na listu vlastnictví č. 7576, a to včetně všech součástí a příslušenství, b) soubor movitých věcí ve výlučném vlastnictví společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED, které tvoří součást nebo příslušenství Budovy a jedná se o její vybavení a zařízení a které jsou podrobně specifikovány v rozhodnutí jediného akcionáře sepsaného dne 27.0 6.2013 jménem JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, jejím zástupcem, ustanoveným podle §24 notářského řádu, Mgr. Šárkou Aschenbrennerovou, N 087/2013, NZ 075/2013, (dále také jen „Movité věci“), (Budova, Pozemky a Movité věci dále také jen jako „Nepeněžitý vklad“.) Předmět shora uvedeného Nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo N32116/13, ze dne 25.06.2013, vypracovaným společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČO: 257 61 421, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860, znaleckým ústavem v oboru Ekonomika, Stavebnictví, jmenované, za účelem ocenění tohoto Nepeněžitého vkladu, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, usnesením Městsk ého soudu v Praze, ze dne 25.03.2013, č.j. 2Nc 4792/2013-17, které nabylo právní moci dne 19.04.2013, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 16.04.2013, č.j. 2Nc 4792/2013-19, které nabylo právní moci dne 24.04.2013. Předmět Nepeněžitého vkladu byl shora uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku ve výši 342.000.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva milionů korun českých). 6) Za shora uvedený Nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá: 3.420 ks (slovy: tři tisíce čtyři sta dvacet kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 7) Místem pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti VINET Invest a.s., tedy adresa U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10. 8) Lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s tím, že upisování akcií může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýš ení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u, 9) Místem pro splacení Nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, místem předání Budovy a Pozemků a místem předání Movitých věcí, je sídlo společnosti VINET Invest a.s., tedy adresa U Slavie 1 540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, s tím, že Nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za druhé: Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, jako jediný akcionář společnosti VINET Invest a.s., prostřednictvím svého zmocněnce, schvaluje Nepeněžitý vklad, uvedený shora v odstavci „Za prvé“ tohoto rozhodnutí jediného akcionáře, kterým bude splacen emisní kurs akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu, tj.: emisní kurs 3.420 ks (slovy: tří tisíc čtyř set dvaceti kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), když předmětem Nepeněžitého vkladu jsou: a) nemovitosti, a to: budova č.p. 1540 ve Vršovicích na pozemcích č.parc. 1856/17 a č.parc. 1856/18, vše v katastrálním území Vršovice (dále také jen „Budova“), a dále pozemek č.parc. 1743/4, pozemek č.parc. 1743/5, pozemek č.parc. 1770/2, pozemek č.parc. 1854/33, pozemek č.parc. 1856/15, pozemek č.parc. 1856/17, všechny v katastrálním území Vršovice (dále také jen „Pozemky“), když tyto nemovitosti (tj. Budova a Pozemky) jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, v katastru nemovitostí vedeném pro obec Prah a a katastrální území Vršovice, na listu vlastnictví č. 7576, a to včetně všech součástí a příslušenství, b) soubor movitých věcí ve výlučném vlastnictví společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED, které tvoří součást nebo příslušenství Budovy a jedná se o její vybavení a zařízení a které jsou podrobně specifikovány v rozhodnutí jediného akcionáře sepsaného dne 27.0 6.2013 jménem JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, jejím zástupcem, ustanoveným podle §24 notářského řádu, Mgr. Šárkou Aschenbrennerovou, N 087/2013, NZ 075/2013, (dále také jen „Movité věci“), (Budova, Pozemky a Movité věci dále také jen jako „Nepeněžitý vklad“.) Předmět shora uvedeného Nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo N32116/13, ze dne 25.06.2013, vypracovaným společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČO: 257 61 421, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860, znaleckým ústavem v oboru Ekonomika, Stavebnictví, jmenované, za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, usnesením Městsk ého soudu v Praze, ze dne 25.03.2013, č.j. 2Nc 4792/2013-17, které nabylo právní moci dne 19.04.2013, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 16.04.2013, č.j. 2Nc 4792/2013-19, které nabylo právní moci dne 24.04.2013. Obsah uvedeného znaleckého posudku bere jediný akcionář společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, prostřednictvím svého zmocněnce, na vědomí. Za třetí: Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, jako jediný akcionář společnosti VINET Invest a.s., prostřednictvím svého zmocněnce, bere dále na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti VINET Invest a.s., dle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoník u o důvodech upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Důvodem pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady je, dle této zprávy, hospodářská využitelnost ve vztahu k předmětu podnikání společnosti VINET Invest a.s., kterým je realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, jakož i zprostředkování obchodu a služeb. Budovu, Pozemky i Movité věci bude možno využít právě k výše uvedeným podnikatelským účel ům společnosti VINET Invest a.s. Jelikož tento Nepeněžitý vklad může zásadním způsobem přispět k rozvoji podnikatelské činnosti společnosti VINET Invest a.s., tak získání výše uvedených aktiv představujících Nepeněžitý vklad je důležitým zájmem společnost i VINET Invest a.s. Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, jako jediný akcionář společnosti VINET Invest a.s., prostřednictvím svého zmocněnce, rozhoduje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu Nepeněžitým vkladem, uvedeným shora v odstavci „Za prvé“ tohoto rozhodnutí jediného akcionáře, je v důležitém zájmu společnosti.
Kapitál
od 4. 7. 2013
Základní kapitál 344 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 1. 2013 do 4. 7. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 440 v zaknihované podobě.
od 2. 4. 2015
Akcie jsou převoditelné na jiného akcionáře nebo osobu, která není akcionářem společnosti, jen se souhlasem valné hromady společnosti.
od 29. 9. 2014 do 2. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 440.
od 29. 9. 2014 do 2. 4. 2015
Akcie jsou převoditelné na jiného akcionáře nebo osobu, která není akcionářem společnosti, jen se souhlasem valné hromady společnosti.
od 8. 9. 2014 do 29. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 440 v listinné podobě.
od 4. 7. 2013 do 8. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 3 440 v listinné podobě.
od 23. 1. 2013 do 4. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 10. 2019
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - 1. místopředseda představenstva
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 10. 8. 2019
den vzniku funkce: 12. 8. 2019
od 3. 3. 2018
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - Předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 14. 12. 2017
den vzniku funkce: 14. 12. 2017
od 13. 9. 2017
DANIEL KONRÁD - 2. místopředseda představenstva
Praha - Kunratice, Merhoutova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 11. 9. 2017
den vzniku funkce: 11. 9. 2017
od 13. 9. 2017 do 19. 1. 2019
Ing. MARTIN KROB - 1. místopředseda představenstva
Mělník, Nová, PSČ 276 01
den vzniku členství: 29. 4. 2017 - 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 11. 9. 2017 - 4. 12. 2018
od 12. 5. 2017 do 13. 9. 2017
Ing. MARTIN KROB - Místopředseda představenstva
Mělník, Nová, PSČ 276 01
den vzniku členství: 29. 4. 2017
den vzniku funkce: 29. 4. 2017
od 12. 5. 2017 do 3. 3. 2018
Ing. KAREL GRYGAR - Předseda představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Dvořákova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 29. 4. 2017 - 13. 12. 2017
den vzniku funkce: 29. 4. 2017 - 13. 12. 2017
od 3. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Ing. KAREL GRYGAR - Člen představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Dvořákova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 29. 4. 2017
od 3. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Ing. MARTIN KROB - Člen představenstva
Mělník, Nová, PSČ 276 01
den vzniku členství: 29. 4. 2017
od 3. 5. 2017 do 6. 3. 2020
JUDr. ALEŠ STLUKA - Člen představenstva
Praha - Letňany, Bechyňská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 29. 4. 2017 - 16. 1. 2020
od 2. 4. 2015 do 3. 5. 2017
Ing. JAN KOLACÍ - člen představenstva
Říčany, Arbesova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 3. 2015 - 29. 4. 2017
od 23. 2. 2015 do 2. 4. 2015
Ing. PAVEL KUŘE - člen představenstva
Hronov, Karoliny Světlé, PSČ 549 31
den vzniku členství: 11. 2. 2015 - 17. 3. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Ing. PAVEL KUŘE - statutární ředitel
Hronov, Karoliny Světlé, PSČ 549 31
den vzniku funkce: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 5. 8. 2013 do 2. 9. 2013
JAN POSTOLKA - člen představenstva
Kladno - Rozdělov, Kořenského, PSČ 272 04
den vzniku členství: 11. 7. 2013 - 28. 8. 2013
od 5. 8. 2013 do 28. 3. 2014
JAN STUCHLÍK - člen představenstva
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Brázdimská, PSČ 250 01
den vzniku členství: 11. 7. 2013 - 26. 2. 2014
od 13. 3. 2013 do 29. 9. 2014
PAVEL KUŘE - člen představenstva
Hronov, Karoliny Světlé, PSČ 549 31
den vzniku členství: 22. 2. 2013
od 23. 1. 2013 do 13. 3. 2013
PETR LULÁK - člen představenstva
Koclířov, , PSČ 569 11
den vzniku členství: 23. 1. 2013 - 22. 2. 2013
od 13. 9. 2017
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva, jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění do 3.000.000 Kč včetně nebo ekvivalentu v cizí měně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jedn ání s hodnotou plnění nad 3.000.000,- Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, je společnost oprávněn zastupovat pouze předseda nebo 1. a 2. místopředseda společně.
od 3. 5. 2017 do 13. 9. 2017
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva, jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění do 3.000.000 Kč včetně nebo ekvivalentu v cizí měně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jedn ání s hodnotou plnění nad 3.000.000,- Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, je společnost oprávněn zastupovat pouze předseda.
od 23. 2. 2015 do 3. 5. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Společnost zastupuje její statutární ředitel.
od 23. 1. 2013 do 29. 9. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně.
Správní rada
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Mgr. VÁCLAV SLAVÍČEK - předseda správní rady
Kladno, L. Zápotockého, PSČ 272 01
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
den vzniku funkce: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Ing. PAVEL KUŘE - člen správní rady
Hronov, Karoliny Světlé, PSČ 549 31
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Mgr. EVA BALÍČKOVÁ - člen správní rady
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
Mgr. ANDREA MALÁ - člen správní rady
Bruntál, Brožíkova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
PAVEL STRNAD - člen správní rady
Praha 9 - Běchovice, Za poštovskou zahradou, PSČ 190 11
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
PETR ŠMÍD - člen správní rady
Kladno - Kročehlavy, Ostravská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
od 29. 9. 2014 do 23. 2. 2015
LENKA HALUZOVÁ - člen správní rady
Praha 10 - Vršovice, 28. pluku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 11. 2. 2015
Prokura
od 15. 7. 2015 do 12. 5. 2017
Ing. JAN ŠESTÁK
Praha - Hlubočepy, Lamačova, PSČ 152 00
od 15. 7. 2015 do 12. 5. 2017
- Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Prokurista není oprávněn jménem společnosti zcizovat či zatěžovat nemovité věci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí prokurista svůj podpis a dodatek označující prokuru.
od 23. 2. 2015 do 12. 5. 2017
HEDVIKA KNEBLOVÁ
Praha - Modřany, Hausmannova, PSČ 143 00
od 23. 2. 2015 do 12. 5. 2017
- Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu podniku.
Dozorčí rada
od 1. 10. 2019
Ing. XIAOKUN LI - Předseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, U milosrdných, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 8. 2019
den vzniku funkce: 12. 8. 2019
od 3. 3. 2018
Ing. KAREL GRYGAR - Člen dozorčí rady
Kojetín - Kojetín I-Město, Dvořákova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 14. 12. 2017
od 13. 9. 2017 do 1. 10. 2019
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - Předseda dozorčí rady
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 4. 2017 - 9. 8. 2019
den vzniku funkce: 11. 9. 2017 - 9. 8. 2019
od 12. 5. 2017 do 13. 9. 2017
Ing. MARCELA HRDÁ - Předsedkyně dozorčí rady
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 29. 4. 2017 - 11. 9. 2017
den vzniku funkce: 29. 4. 2017 - 11. 9. 2017
od 12. 5. 2017 do 13. 9. 2017
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 4. 2017
den vzniku funkce: 29. 4. 2017
od 3. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Ing. MARCELA HRDÁ - Člen dozorčí rady
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 29. 4. 2017
od 3. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Ing. RASTISLAV TAKÁČ - Člen dozorčí rady
Praha - Troja, Velká skála, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 4. 2017
od 23. 2. 2015 do 3. 5. 2017
Mgr. VÁCLAV SLAVÍČEK - člen dozorčí rady
Kladno, L. Zápotockého, PSČ 272 01
den vzniku členství: 11. 2. 2015 - 29. 4. 2017
od 19. 6. 2013 do 29. 9. 2014
VÁCLAV SLAVÍČEK - člen dozorčí rady
Kladno, L. Zápotockého, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 4. 2013 - 29. 9. 2014
od 19. 6. 2013 do 29. 9. 2014
LENKA HÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Kněževes, Jižní, PSČ 270 01
den vzniku členství: 29. 4. 2013 - 29. 9. 2014
od 13. 3. 2013 do 28. 3. 2014
LUCIE BRABCOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 2. 2013 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 22. 2. 2013 - 31. 12. 2013
od 23. 1. 2013 do 13. 3. 2013
JANA CHRENKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kamýk, Písnická, PSČ 142 00
den vzniku členství: 23. 1. 2013 - 22. 2. 2013
od 23. 1. 2013 do 19. 6. 2013
SIMONA DRAŠAROVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Plzeňská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 23. 1. 2013 - 22. 2. 2013
od 23. 1. 2013 do 19. 6. 2013
SIMONA VEJVODOVÁ - člen dozorčí rady
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 23. 1. 2013 - 22. 2. 2013
Akcionáři
od 14. 4. 2019
CITIC Europe Holdings a.s., IČO: 04170792
Praha - Nové Město, Nekázanka, PSČ 110 00
od 2. 10. 2018 do 14. 4. 2019
CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 04170792
Praha - Nové Město, Nekázanka, PSČ 110 00
od 13. 3. 2013 do 21. 8. 2013
E SIDE PROPERTY LIMITED
Milton Keynes, 500-600 Witan Gate West, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 1. 2013 do 13. 3. 2013
SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČO: 29137390
Praha 8 - Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 709,60 Kč
ČSOB 2 709,60 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 731,00 Kč
Raiffeisenbank 2 765,64 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

+3
+
-
2.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

0
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-4
+
-
4.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

-6
+
-
5.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-101
+
-

Články na Heroine.cz

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services