Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

B.G.M. Capital, a.s.
IČO: 43873863

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 12. 1991
Obchodní firma
od 23. 7. 1998

B.G.M. Capital, a.s.

od 20. 7. 1993 do 23. 7. 1998

První strojírenský investiční fond Bohemia, a.s.

od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993

První strojírenský IPS, a.s.

Sídlo
od 14. 1. 1997 do 22. 1. 2014
Praha 10, Žernovská 6
od 10. 5. 1995 do 14. 1. 1997
Praha 8, Thámova 20
od 16. 12. 1991 do 10. 5. 1995
Praha 7, Osadní 26
IČO
od 16. 12. 1991

43873863

DIČ

CZ43873863

Identifikátor datové schránky:q3jnmwk
Právní forma
od 16. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1096 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 8. 2004 do 19. 8. 2010
- realitní činnost
od 23. 4. 2002 do 19. 8. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- poradenská činnost v oblasti řídících systémů a ekonomických záměrů
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- poradenská činnost v oblasti obchodu
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- pronájem motorových vozidel
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- pronájem průmyslového zboží
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- leasing technologických zařízení
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- faktoring
od 23. 7. 1998 do 19. 8. 2010
- forfaiting
od 20. 7. 1993 do 23. 7. 1998
- používání prostředků získaných podle předchozího odstavce ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo jejich ukládání na zvláštní účet u bank.
od 20. 7. 1993 do 23. 7. 1998
- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování)
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
- shromažďovat investiční kupóny a jejich prostřednictvím provádět nákupy akcií podniků určených k privatizaci touto formou s cílem umístit investiční kupóny do majetku, který zabezpečí jejich spolehlivé a výnosné uložení
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
- provozování obchodní a podnikatelské činnosti potřebné pro umístění a hospodaření s jejím základním jměním a provozováním obchodu a podnikání bezprostředně souvisejících s činností uvedenou v prvním odstavci
Předmět činnosti
od 27. 10. 2004
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 17. 2. 2020
- Valná hromada společnosti konaná dne 13.2.2020 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti B.G.M. Capital, a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 863, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096 (dále je "Společnost") v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK k onstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen "Hlavní akcion ář"), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spoj en více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostat ních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2. Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen "minoritní akcionáři") na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Ma nagers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Rozhodný den"). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. 3. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí část ku 344,- Kč (tři sta čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) (dále jen "Protiplnění"). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 45/2019 ze dne 18. 12. 2019, vypracovaným znaleckým ústavem A - Consult plus, spol. s r.o. - znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (d ále jen "Znalecký posudek"). 4. Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 (dále jen "ČSOB"). 5. Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění mino ritním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. 6. Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst.1 ZOK, tedy do 30 (třiceti) dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavn ího akcionáře v souladu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 1 0, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hod, po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat p odle ust. § 346 odst. 1, věta první ZOK. 7. ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne prot iplnění podle pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 2 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přirůstající od Rozhodného dne, kdy d ojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minor itní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti.
od 22. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 12. 2007 do 9. 6. 2008
- Valná hromada konaná dne 11.12.2007 schválila: Snížení základního kapitálu společnosti o částku 19.484.000,-Kč ( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) z původní výše 275.647.500,-Kč na částku 256.163.500,-Kč (slov: dvěstěpadesát šest milionů jednostošedesáttři tisíc pětse t korun českých). Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyvedení všech vlastních akcií v majetku společnosti z majetku společnosti. S částkou 19.484.000,-Kč( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že bude zaúčtována v účetnictví společnosti oproti účtu 411 Základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 19.484.000,-Kč ( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) a jejich pořizovací cenou ve výši 14.418.160,-Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyřistaosmnáct tisíc jednosto š edesát korun českých), tj. částka 5.065.840,-Kč (slovy: pět milionů šedesát pět tisíc osmsetčtyřicet korun českých), bude zaúčtována ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypl áceno žádné plnění. Základní kapitál bude snížen pouze za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Společnost po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí v souladu s § 213 odst. 2 obchodního zákoníku všechny vlastní akcie v majetku společnosti vydané ve formě hromadných listin, tj.celkem 38.968 (slovy: třicetosmtisícdevětsetšedesátosm) kusů akcií emitovaných společností B.G.M. Capital, a.s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,-Kč na akcii, v listinné podobě, těchto čísel : 474655-474750, 474841-474921, 475003-475081, 475218-475457, 475518-475572, 475573-475734, 475789-475888, 476139-476171, 476205-476236, 476301-476331, 482242-498921, 507772-507883, 510478-516012, 518713-518738, 519964-523713, 526738-526761, 526786-526808, 526832-526853, 526876-526959, 526981-527040, 527170-527277, 527314-527364, 529574-537298, 542489-543006, 543553-543604, 543774-544253, 544482-544503, 544537-544576, 544607-544666, 544865-545422, 545737-545760, 545801-545828, 546649-548322, 549415-549454, 549853-550173, 550210-550247, 550279-550282.
od 11. 2. 1999 do 9. 6. 2008
- Valná hromada společnosti dne 22.12.1998 schválila : 1. Snížení základního jmění společnosti o 31.896.500,- Kč (slovy:třeicetjedenmilionosmsetdevadesátšesttisícpětset korun českých) z důvodu likvidace vlastních akcií v majetku společnosti, t.j. snížení základního jmění o souhrn jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, nabytých povinným odkupem od akcionářů, podle tehdy platných ustanovení zákona č. 248/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 2. Snížení základního jmění bude provedeno zrušením vlastních akcií v majetku společnosti, vydaných v zaknihované podobě tak, že společnost podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení 63.793 kusů akcií na svém účtu a v registru emitenta.
od 15. 1. 1996 do 23. 7. 1996
- Dne 27.9.1995 řádná valná hromada společnosti přijala úmysl snížit základní jmění společnosti z částky 615 088 000,- Kč o částku 307 544 000,- Kč, tj. základní jmění po snížení by činilo 307 544 000,- Kč.
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
- Ředitel společnosti: JUDr. Petr Hála
od 16. 12. 1991 do 23. 7. 1996
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem z 25.11.1991. Zakladatel uskutečnil v souladu s § 25 zák.č. 104/1990 Sb. jednorázové založení společnosti. Založil zakladatelský plán s tím, že schválil stanovy společnosti, jmenoval členy představenstva a dozorčí rady.
od 16. 12. 1991 do 23. 7. 1996
- Ze 100 % upsaného kapitálu je ke dni 3.12.1991 splaceno více než 30 %.
od 16. 12. 1991 do 23. 7. 1996
- Ke dni zřízení akciové společnosti byl dán souhlas ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 27.11.1991 pod čj. 91/0368/20.
Kapitál
od 22. 1. 2014
Základní kapitál 256 163 500 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 6. 2008 do 22. 1. 2014
Základní kapitál 256 163 500 Kč
od 13. 1. 2003 do 9. 6. 2008
Základní kapitál 275 647 500 Kč
od 21. 3. 2002 do 13. 1. 2003
Základní kapitál 307 544 000 Kč
od 23. 7. 1996 do 21. 3. 2002
Základní kapitál 307 544 000 Kč
od 10. 11. 1993 do 23. 7. 1996
Základní kapitál 615 088 000 Kč
od 20. 7. 1993 do 10. 11. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
Základní kapitál 100 000 Kč
od 22. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno 500, počet akcií: 512 327 v listinné podobě.
od 9. 6. 2008 do 22. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 511 327 v listinné podobě.
od 27. 10. 2004 do 9. 6. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 550 295.
od 27. 10. 2004 do 9. 6. 2008
v listinné podobě
od 27. 10. 2004 do 22. 1. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 27. 10. 2004 do 22. 1. 2014
v listinné podobě
od 13. 1. 2003 do 27. 10. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 550 295.
od 13. 1. 2003 do 27. 10. 2004
v zaknihované podobě
od 23. 7. 1996 do 13. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 614 088.
od 23. 7. 1996 do 13. 1. 2003
v zaknihované podobě
od 23. 7. 1996 do 27. 10. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 23. 7. 1996 do 27. 10. 2004
v zaknihované podobě
od 10. 11. 1993 do 23. 7. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 10. 11. 1993 do 23. 7. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 614 088.
od 20. 7. 1993 do 10. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 20. 7. 1993 do 10. 11. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 900.
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 28. 7. 2015
LADISLAV ADAMEC - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2015
od 28. 7. 2015
JAN HALOUSKA - místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2015
od 28. 7. 2015
MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 22. 1. 2014 do 28. 7. 2015
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 19. 8. 2010 do 22. 1. 2014
Ing. Martina Rusňáková - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010
od 19. 8. 2010 do 28. 7. 2015
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 19. 8. 2010 do 28. 7. 2015
Ing. Jan Halouska - místopředseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Předseda představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 21. 3. 2002 do 6. 9. 2005
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
od 19. 10. 1999 do 6. 9. 2005
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
od 10. 12. 1997 do 19. 10. 1999
Ing. Jan Halouska - Místopředseda představenstva
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 10. 12. 1997 do 6. 9. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Předseda představenstva
Praha 7, M. Horákové 56
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
od 29. 5. 1997 do 10. 12. 1997
ing. Jindřich Hrabal - Předseda představenstva
Praha 5, Brdičkova 1912/14
od 14. 1. 1997 do 29. 5. 1997
ing. Jindřich Hrabal - Předseda představenstva
Praha 5, Brdičkova 1912/14
od 14. 1. 1997 do 10. 12. 1997
ing. Petr Babulík - Člen představenstva
Praha 6, Nad spáleným mlýnem 634/8
od 14. 1. 1997 do 21. 3. 2002
ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Praha 4, Klírova 1916/4
od 23. 7. 1996 do 14. 1. 1997
ing. Jindřich Hrabal - Předseda představenstva
Praha 5, Brdičkova 1912/14
od 23. 7. 1996 do 14. 1. 1997
ing. Tomáš Rosa - Člen představenstva
Praha 2, Šmilovského 1244/3
od 15. 1. 1996 do 23. 7. 1996
ing. Zdeněk Lenger - Předseda představenstva
Praha 8, Hackerova 793/5
od 15. 1. 1996 do 14. 1. 1997
ing. Tomáš Vais - Místopředseda představenstva
Praha 4, Klapálkova 2241/7
od 10. 5. 1995 do 15. 1. 1996
ing. Pavel Kindl - Místopředseda představenstva
Praha 5, Pražského 603
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
ing. Vladimír Blesk - První místopředseda předst.
Praha 9, Zárybská 671/8
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
JUDr. Jan Cafourek - Druhý místopředseda předst.
Praha 7, Šmeralova 11
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
ing. Pavel Kindl - Člen představenstva
Praha 5, Pražského 603
od 30. 1. 1995 do 15. 1. 1996
ing. Petr Babulík - Předseda představenstva
Praha 6, Nad spáleným mlýnem 634/8
od 30. 1. 1995 do 23. 7. 1996
Zdeněk Kadlec - Člen představenstva
Praha 3, Baranova 17
od 10. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Jaroslav Mazánek - 2.místopředseda
Odolena Voda, Čsl. armády 362
od 10. 11. 1993 do 30. 1. 1995
Zdeněk Kadlec - člen představenstva
Praha 3, Baranova 17
od 20. 7. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Antonín Kyncl - 1.místopředseda
Praha 4, Antala Staška 67
od 20. 7. 1993 do 30. 1. 1995
JUDr. Miroslav Střeleček - člen představenstva
Praha 10, Kobylákova 816
od 20. 7. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Pavel Janda - člen představenstva
Praha 5, Fleglova 1506
od 6. 4. 1992 do 20. 7. 1993
ing. Josef Margetinec - 1.místopředseda
, Hodžova 1504
od 6. 4. 1992 do 20. 7. 1993
ing. Pavol Štulrajter - člen představenstva
Brezno, Klementisa 8, PSČ 977 01
od 6. 4. 1992 do 20. 7. 1993
ing. Antonín Kyncl - člen představenstva
Praha 4, Antala Staška 67
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
ing. Jaromír Zbožínek - předseda
Zlín, Luční 4570
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
Vladimír Váňa - 2.místopředseda
Praha 2, Plavecká 5
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Ivo Čapek - člen představenstva
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Jiří Maroušek - člen představenstva
Praha 2, Bělehradská 58
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. František Horák - člen představenstva
Praha 4, Augustinova 2072
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Ivan Kubišta - člen představenstva
Praha 9, Křivoklátská 455
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Jiří Sladký - člen představenstva
Praha 5 - Radotín, Matějovského 192/1
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Tomáš Dvořák - člen představenstva
Liberec I, E.Krásnohorské 319/2, PSČ 460 01
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Radomír Zbožínek - předseda
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Josef Margetinec - 1.místopředseda
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
Vladimír Váňa - 2.místopředseda
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Ivo Čapek - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Pavol Štulrajter - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Jiří Maroušek - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Antonín Kyncl - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. František Horák - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Ivan Kubišta - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Jiří Sladký - člen představenstva
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Tomáš Dvořák - člen představenstva
,
od 22. 1. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.
od 9. 9. 1998 do 22. 1. 2014
Za společnost jedná představenstvo a to každý člen samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis každý člen představenstva samostatně.
od 23. 1. 1997 do 9. 9. 1998
Za společnost jedná představenstvo nebo nejméně jeho dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva.
od 10. 5. 1995 do 23. 1. 1997
Za společnost jedná představenstvo nebo nejméně jeho dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva podpisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracovních věcech ředitel společnosti.
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva podpisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracovních věcech ředitel společnosti.
od 10. 11. 1993 do 30. 1. 1995
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti buď první nebo druhý místopředseda v tomto pořadí anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva podpisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracovních věcech ředitel společnosti.
od 20. 7. 1993 do 10. 11. 1993
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti první a druhý místopředseda v tomto pořadí. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva podpisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracovních věcech ředitel společnosti.
od 16. 12. 1991 do 20. 7. 1993
Zastupování společnosti: Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti za společnost jednají ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva a v pracovně právních věcech jedná za společnost její ředitel. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva podpisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracovních věcech ředitel společnosti.
Dozorčí rada
od 22. 8. 2018
Ing. MARTIN ADAMEC - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2018
od 13. 10. 2017 do 22. 8. 2018
Ing. MARTIN ADAMEC - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 7. 2012 - 22. 6. 2018
od 31. 8. 2016 do 13. 10. 2017
Ing. MARTIN ADAMEC - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 7. 2012
od 28. 7. 2015
DANA LORENCOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2015
od 28. 7. 2015
MARCELA POUCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Čumpelíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 15. 7. 2015 do 28. 7. 2015
DANA LORENCOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 22. 1. 2014 do 31. 8. 2016
Ing. MARTIN ADAMEC - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 7. 2012
od 1. 9. 2013 do 22. 1. 2014
Ing. MARTIN ADAMEC
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 7. 2012
od 20. 7. 2012 do 1. 9. 2013
Ing. Martin Adamec
Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 997/19, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 7. 2012
od 20. 7. 2012 do 28. 7. 2015
Ing. Vladimír Novák - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Velká, PSČ 503 41
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 24. 6. 2015
od 19. 8. 2010 do 20. 7. 2012
Ing. Dagmar Roušarová - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Husova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 15. 6. 2012
od 19. 8. 2010 do 20. 7. 2012
Ing. Vladimír Novák - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Jabloňová, PSČ 503 11
den vzniku členství: 24. 6. 2010
od 19. 8. 2010 do 15. 7. 2015
Dana Lorencová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 24. 6. 2010
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Ing. Dagmar Roušarová - předseda dozorčí rady
Říčany, Husova 260, PSČ 251 01
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Ing. Vladimír Novák - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Jabloňová 584
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 6. 9. 2005 do 19. 8. 2010
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 23. 4. 2002 do 6. 9. 2005
Ing. Vladimír Novák
Hradec Králové, Jabloňová 584
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
od 21. 3. 2002 do 6. 9. 2005
Ing. Dagmar Roušarová
Říčany, Husova 260, PSČ 251 01
den vzniku členství: 10. 10. 2000 - 20. 6. 2005
od 11. 2. 1999 do 6. 9. 2005
Dana Lorencová
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 6. 2005
od 23. 7. 1998 do 21. 3. 2002
Ing. Andrea Paslerová
Říčany, Na vyhlídce 1891, PSČ 251 01
od 10. 12. 1997 do 23. 7. 1998
Ing. Andrea Paslerová
Praha 10, Frostova 339
od 10. 12. 1997 do 11. 2. 1999
JUDr. Ivan Cafourek
Praha 7, Šmeralova 11
od 10. 12. 1997 do 23. 4. 2002
Ing. Vladimír Novák
Hradec Králové, Jabloňová 584
den vzniku členství: 16. 6. 2000
od 29. 5. 1997 do 10. 12. 1997
ing. Jan Halouska
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 29. 5. 1997 do 10. 12. 1997
ing. Ladislav Adamec
Praha 7, Milady Horákové 387/56
od 14. 1. 1997 do 10. 12. 1997
Václav Landfeld
Praha 9, Lihovarská 11
od 23. 7. 1996 do 14. 1. 1997
Václav Landfeld
Praha 9, Lihovarská 11
od 23. 7. 1996 do 29. 5. 1997
Zdeněk Kadlec
Praha 3, Baranova 17
od 10. 5. 1995 do 23. 7. 1996
ing. Jindřich Hrabal
Praha 5, Brdičkova 1912
od 10. 5. 1995 do 23. 7. 1996
ing. Rudolf Šnobl
Praha 9, Odlehlá 322
od 10. 5. 1995 do 29. 5. 1997
JUDr. Jan Cafourek - Předseda dozorčí rady
Praha 7, Šmeralova 11
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
ing. Jaroslav Mazánek - Předseda dozorčí rady
Odolena Voda, Čsl. armády 362
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
JUDr. Pavel Pajdl
Teplice, Kollárova 3a
od 30. 1. 1995 do 10. 5. 1995
ing. Tomáš Dvořák
Liberec, E. Krásnohorské 319/2
od 10. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Jan Voda - člen
Praha 10, Janovská 371
od 10. 11. 1993 do 30. 1. 1995
ing. Karel Mužátko - člen
Žďár nad Sázavou, Veselíčko 53
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
ing. Bohumil Jarušek
České Budějovice, Netolická 2, PSČ 370 01
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
ing. Václav Pavlíček
Rakovník, Spalova 2259, PSČ 269 01
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
ing. Štefan Tomášík
Trnava, Botanická 36, PSČ 917 01
od 6. 4. 1992 do 10. 11. 1993
ing. Antonín Rubín
Praha 6, U zeměpisného ústavu 2
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Jan Němec, CSc. - předseda
Tábor, Bezručova 1807, PSČ 390 01
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Pavel Koštek - místopředseda
Praha 5, Gabinova 833
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Miroslav Bím
Varnsdorf, Čelakovická 755, PSČ 407 47
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
ing. Vladimír Kopl
Olomouc, Urxova 5, PSČ 771 00
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
JUDr. Pavel Marek
Praha 1, Školská 26
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
Severin Krabatsch
Rožumberk n. Vl., Přízez 47
od 6. 4. 1992 do 30. 1. 1995
PhDr. Jaroslav Holub
Liberec 14, Borový vrch 743, PSČ 460 01
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Jan Němec - předseda
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Pavel Koštek - místopředseda
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Bohumil Jarušek
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Miroslav Bím
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Václav Pavlíček
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Štefan Tomášík
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Vladimír Kopl
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
JUDr. Pavel Marek
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
Severin Krabatsch
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
PhDr. Jaroslav Holub
,
od 16. 12. 1991 do 6. 4. 1992
ing. Antonín Rubín
,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

+190
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+144
+
-
3.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+61
+
-
4.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-393
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-441
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services