Interpharma Praha, a.s.
IČO: 44265409

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu31. 12. 1991
Obchodní firma
od 31. 12. 1991

Interpharma Praha, a.s.

Sídlo
od 31. 12. 1991 do 24. 5. 2016
Praha 4-Modřany, Komořanská 955
IČO
od 31. 12. 1991

44265409

DIČ

CZ44265409

Identifikátor datové schránky:wdtqjhc
Právní forma
od 31. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1280 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 6. 2002
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klafikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 4. 6. 2002
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 4. 6. 2002
- velkoobchod
od 4. 6. 2002
- výroba léčiv
od 4. 6. 2002
- výroba kosmetických přípravků
od 4. 6. 2002
- výroba potravinářských výrobků
od 4. 6. 2002
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 4. 6. 2002
- výroba tepelné energie
od 4. 6. 2002
- rozvod tepelné energie
od 4. 6. 2002
- poskytování technických služeb
od 4. 6. 2002
- realitní činnost
od 21. 4. 1993
- chemická výroba-výroba pro farmacii
od 21. 4. 1993
- výroba zdravotnických potřeb
od 21. 4. 1993
- výroba chirurgického šicího materiálu
od 21. 4. 1993 do 4. 6. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
- 1. chemicko-farmaceutická výroba, s výjimkou činností, k nimž je nutné zvláštní povolení podle platných předpisů
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
- 2. výroba chirurgických šicích materiálů
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
- 3. výroba diagnostických a terapeutických přístrojů, vč. jiného zdravotnického a sanitárního materiálu
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
- 4. distribuce a prodej výrobků a zařízení z předmětu podnikání, včetně obchodní činnosti v rozsahu předmětu podnikání
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
- 5. zprostředkovatelská poradenská činnost v oboru lékárnického, zdravotnického a sanitárního materiálu a zboží
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2012 do 26. 9. 2012
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 6. září 2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 376.314.000,- Kč o částku 952.668.600,- Kč na celkovou částku 1.328.982.600,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Specifikace nově upisovaných akcií: Druh akcií: kmenové. Podoba: listinné. Forma: na jméno. Počet: 481 kusů. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.980.600,- Kč. Emisní ážio připadající na jednu akcii: 688,98 Kč. Jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 952.668.600,- Kč. Emisní kurs akcie s emisním ážiem: 1.981.288,98 Kč. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov společnosti. Akcie nebudou kótované. Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelům, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Jediný akcionář následně prohlásil, že ve smyslu § 204a odst. 1 obch. zák. využívá svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář rozhoduje, že základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Jediný akcionář upíše všechny nové akcie za emisní kurs 1.981.288,98 Kč za jednu akcii, tvořený jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 1.980.600,- Kč a emisním ážiem připadajícím na jednu akcii ve výši 688,98 Kč na základě smlouvy, kterou uzavře se spole čností v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obch. zák. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy musí být úředně ověřeny. Společnost je povinna zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě jednoho týdne od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií začne prvním dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného ak cionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jedinému akcionáři bude poskytnuta k upsání akcií (k akceptaci návrhu smlouvy o upsání akcií) lhůta čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude sídlo společnosti Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., IČO: 28909771, Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2, každý pracovní den od 8:00 h do 18:00 h. Emisní kurs akcií bude splacen v penězích na účet společnosti č. xxxx, zřízený za účelem navýšení základního kapitálu společnosti, vedený u Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Prague Branch, organizační složka, Klicperova 3208/12, 150 00 P raha 5, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 16. 9. 2009 do 30. 9. 2009
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 198.060.000,- Kč o částku 178.254.000,- Kč na celkovou částku 376.314.000 Kč ----------------------------------------------------- -------------------- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.---------- Specifikace nově upisovaných akcií:--------------------------------------------------------------------- Druh akcií: kmenové. Podoba: listinné. Forma: na jméno. Počet: 90 kusů. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.980.600 Kč. Emisní ážio připadající na jednu akcii: 4.622,22 Kč. Jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 178.254.000,- Kč. Emisní kurs akcie s emisním ážiem: 1.985.222,22 Kč. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie nebudou kótované.------- Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelům, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu.------------------------------------------------------------------------------- Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.------------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář následně prohlásil, že se ve smyslu § 204a odst.1 obch. zák využívá svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti.--------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Jediný akcionář rozhoduje, že základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. -------------------------------------- Jediný akcionář upíše všechny nové akcie za emisní kurs 1.985.222,22 Kč za jednu akcii, tvořený jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 1.980.600,- Kč a emisním ážiem připadajícím na jednu akcii ve výši 4.622,22 Kč na základě smlouvy, kterou uzavře se spo lečností v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obch. zák. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák a podpisy musí být úředně ověřeny. ----------------------------------------- ------------------------------ Společnost je povinna zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě jednoho týdne od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Upisování akcií začne prvním dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného ak cionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jedinému akcionáři bude poskytnuta k upsání akcií ( k akceptaci návrhu smlouvy o upsání akcií) lhůta čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. ------------------------ Místem pro upsání akcií (místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií) bude sídlo společnosti Vejmelka & Wünsch s.r.o. v Praze 2, Italská 27 každý pracovní den od 8,00 do 15,00 hod. ---- Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích na zvláštní účet společnosti č. xxxx, vedený u Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., pobočka Praha, Klickperova 3208/12, 150 00 Praha 5, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.--- --
od 16. 6. 1998 do 5. 1. 2016
- Stanovy společnosti se mění tak, že platí stanovy ze dne 29.05.1997.
od 31. 12. 1991
- Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 29.10.1991, jednorázově dle ustn. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. Byly schváleny stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizor účtu.
od 31. 12. 1991 do 5. 1. 2016
- Ze 100 % psaných akcií bylo splaceno celých 100 %.
Kapitál
od 26. 9. 2012
Základní kapitál 1 328 982 600 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2009 do 26. 9. 2012
Základní kapitál 376 314 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 1991 do 30. 9. 2009
Základní kapitál 198 060 000 Kč
od 26. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 671.
od 30. 9. 2009 do 26. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 190.
od 4. 2. 2008 do 30. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 15. 9. 1998 do 4. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 15. 9. 1998 do 4. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 15. 9. 1998 do 4. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 15. 9. 1998 do 4. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 9. 1998 do 4. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 22. 12. 1994 do 15. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 940.
od 22. 12. 1994 do 15. 9. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 4 060.
od 31. 12. 1991 do 22. 12. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 955.
od 31. 12. 1991 do 22. 12. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 560.
Statutární orgán
od 22. 8. 2017
Yosuke Maki - člen představenstva
Princeton, New Jersey, 379 Ewing Street, PSČ 085 40, Spojené státy americké
den vzniku členství: 3. 6. 2010
od 10. 2. 2017
SHINICHI TAIRA - člen představenstva
Tokushima, 66-1 Irinomoto Furukawa, Ojin-cho, Japonsko
den vzniku členství: 10. 2. 2017
od 24. 8. 2016 do 31. 1. 2017
HIROSHI INAKA - člen představenstva
San Francisco, Kalifornie, 405 Davis Court #1107, Spojené státy americké
den vzniku členství: 25. 11. 2015 - 15. 12. 2016
od 24. 5. 2016
Ing. IVAN HLAVÁČEK, CSc. - člen
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 1. 2002
od 22. 10. 2013 do 14. 6. 2016
MASUHIRO YOSHITAKE - člen představenstva
Princeton, 76 Roper Road, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 1. 12. 2015
od 29. 11. 2012 do 24. 5. 2016
Ing. Jana Horniaková, Ph.D. - člen představenstva
Detva, A.Bernoláka 930/6, PSČ 962 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2012 - 1. 12. 2015
od 31. 3. 2011 do 29. 11. 2012
Dr.rer.nat.,Dipl.Ing. Radka Alexy - člen představenstva
Dobřichovice, Jabloňová 945, PSČ 252 29
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 14. 9. 2012
od 7. 6. 2010 do 24. 5. 2016
Ing. Ivan Hlaváček, CSc. - člen
Praha 6 - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 1. 2002
od 7. 6. 2010 do 22. 8. 2017
Yosuke Maki - člen představenstva
Frankfurt am Main, Hausener Obergasse 20e, 60488, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 6. 2010
od 22. 5. 2009 do 7. 6. 2010
Koji Ueda - člen představenstva
Hyogo 663-8035, Nishinomiya, Kitaguchi-cho 1-1-1209, Japonsko
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 3. 6. 2010
od 22. 5. 2009 do 22. 10. 2013
Masuhiro Yoshitake - člen představenstva
NJ 08540, Princeton, 8 Devonshire Drive, New Jersey, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 5. 2009
od 11. 3. 2009 do 12. 3. 2015
Scott Hollander - člen představenstva
New Jersey Princeton, 5 Caroline Drive, Spojené státy americké
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 8. 1. 2015
od 25. 9. 2007 do 31. 3. 2011
Dr.rer.nat.,Dipl.Ing. Radka Alexy - člen představenstva
Černošice, Tyršova 2084, PSČ 252 28
den vzniku členství: 10. 9. 2007
od 28. 8. 2004 do 26. 9. 2006
PharmDr. Luděk Lemberk - člen představenstva
Praha 8, Bukolská 776/9, PSČ 181 00
den vzniku členství: 22. 7. 2004 - 23. 11. 2005
od 17. 2. 2004 do 28. 8. 2004
Ing. Jan Štěpánek - člen
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 649
den vzniku členství: 4. 12. 2003 - 22. 7. 2004
od 4. 6. 2002 do 17. 2. 2004
MUDr. Ondřej Masner - člen
Řevnice, Školní 610
den vzniku členství: 16. 1. 2002 - 4. 12. 2003
od 4. 6. 2002 do 7. 6. 2010
Ing. Ivan Hlaváček, CSc. - člen
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského 859
den vzniku členství: 16. 1. 2002
od 3. 9. 1998 do 4. 6. 2002
RNDr. Martin Konáš, CSc. - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Družstevní ochoz 961/54
od 16. 6. 1998 do 3. 9. 1998
Ing. František Macek - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice 640, Alžírská 10
od 16. 6. 1998 do 4. 6. 2002
Ing. Jan Štěpánek - člen představenstva
Praha 4, Cílkova 649
od 16. 6. 1998 do 11. 3. 2009
Prof.MUDr. Miloš Sovák - předseda představenstva
Praha l, Na Zábradlí l
od 5. 6. 1996 do 16. 6. 1998
Ing. František Macek - místopředseda představenstva
Praha 6, Alžírská 640
od 5. 6. 1996 do 16. 6. 1998
Ing. Jan Štěpánek - místopředseda představenstva
Praha 4, Cílkova 649
od 24. 6. 1994 do 5. 6. 1996
Ing. Petr Taufmann - místopředseda představenstva
Praha 4, 5. května 19
od 24. 6. 1994 do 5. 6. 1996
Ing. Miroslav Londýn - místopředseda představenstva
Praha 10, Libkovská 10
od 24. 6. 1994 do 16. 6. 1998
Ing. Mojmír Sovák - předseda představenstva
Praha 1, Havelská 9
od 24. 6. 1994 do 16. 6. 1998
Prof.Dr. Miloš Sovák - člen představenstva
USA,
od 24. 6. 1994 do 16. 6. 1998
- úplná adresa: 3333 N. Torrey Pines Ct., La Jolla California 92037
od 24. 6. 1994 do 16. 6. 1998
Dr. Guido Bischofberger - člen představenstva
Zurich, Švýcarsko, Bundtacherstr. 8 CH-8127
od 25. 6. 1993 do 24. 6. 1994
Quido Bishofberger - člen představenstva
Forch Zurich, Švýcarsko, Bundtacherstr. 8 CH-8127
od 25. 6. 1993 do 24. 6. 1994
Ing. Jiří Hála - člen představenstva
Praha 5, Nad parkem 877
od 21. 4. 1993 do 24. 6. 1994
JUDr. Pavel Kraus, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Mezilesní 555/3
od 31. 12. 1991 do 25. 6. 1993
František Strnad - člen představenstva
Praha 4-Modřany, Šumavského 1
od 31. 12. 1991 do 25. 6. 1993
Ing. František Kviz - člen představenstva
Praha 4-Podolí, Podolská 116
od 31. 12. 1991 do 24. 6. 1994
prof.Dr. Miloš Sovák - předseda představenstva
USA,
od 31. 12. 1991 do 24. 6. 1994
- úplná adresa: 3333 N. Torrey, Pines Ct. La Jolla California 92037
od 31. 12. 1991 do 24. 6. 1994
Ing. Jiří Michal - místopředseda představenstva
Praha 5-Smíchov, nám. J. Machka 16
od 31. 12. 1991 do 24. 6. 1994
Prof.Dr. Ulrich Speck - člen představenstva
Reinickendorf, Berlin 28, Benediktinerstr. 50
od 16. 6. 1998
Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva samostatně, každý zvlášť. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva samostatně, každý zvlášť.
od 21. 4. 1993 do 16. 6. 1998
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jednání za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: 1) předseda nebo místopředseda představenstva 2) 2 členové představenstva společně na základě zmocnění předsedy nebo místopředsedy představenstva
od 31. 12. 1991 do 21. 4. 1993
Zastupování a podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 8. 2016
NORIHIRO KAJIKAWA - člen dozorčí rady
Tokushima, Tokushima Prefecture, Nakayoshino-cho 3-84-2, Japonsko
den vzniku členství: 27. 3. 2015
od 30. 5. 2012 do 12. 3. 2015
Ing. Martin Fořt - člen dozorčí rady
Praha 10, Kružberská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 14. 10. 2014
od 30. 5. 2012 do 12. 3. 2015
Tomáš Jíra - člen dozorčí rady
Praha 12, Levského, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 14. 10. 2014
od 30. 5. 2012 do 18. 7. 2015
Joel Timberlake - člen dozorčí rady
West Windsor, Priory Road 21, NJ 08550, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 27. 3. 2015
od 26. 9. 2006 do 30. 5. 2012
Petra Matoušková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Michle, V Dolině 1/1154, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 11. 2011
od 17. 2. 2004 do 30. 5. 2012
Vladimír Horák - člen
Praha 4, Za Strojírnami 17/1599
den vzniku členství: 4. 12. 2003 - 30. 11. 2011
od 4. 6. 2002 do 17. 2. 2004
Ing. Jan Štěpánek - člen dozorčí rady
Praha 4, Cílkova 649
den vzniku členství: 16. 1. 2002 - 4. 12. 2003
od 12. 4. 2000 do 4. 6. 2002
Ing. Ivan Hlaváček - člen dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského 859/10
od 16. 6. 1998 do 12. 4. 2000
Ing. Mojmír Sovák - předseda dozorčí rady
Praha 1, Na Zábradlí 1
od 16. 6. 1998 do 26. 9. 2006
Ing. Jiří Černý - člen
Praha 4, Čimelická 960
od 16. 6. 1998 do 30. 5. 2012
František Kotrbatý - člen
Praha 4, Nad Vltavou 10
od 5. 6. 1996 do 16. 6. 1998
ing. Jiří Černý - člen
Praha 4, Čimelická 960
od 25. 6. 1993 do 16. 6. 1998
František Strnad - člen dozorčí rady
Praha 4-Podolí, Šumavského 1
od 25. 6. 1993 do 16. 6. 1998
Ing. Vlastimil Kašpar - člen dozorčí rady
Praha 10, Starostrašnická 16
od 21. 4. 1993 do 5. 6. 1996
ing. Jan Štěpánek - člen dozorčí rady
Praha 4, Cílkova 649
Akcionáři
od 29. 9. 2008
Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
Tokio, 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535, Japonsko
od 14. 11. 2002 do 29. 9. 2008
INTERPHARMA WEST, Inc.
227 N. El Camino Real, Suite 101, Encinitas, California 92024, Spojené státy americké
od 14. 11. 2002 do 29. 9. 2008
- registrovaná na Britských Panenských ostrovech, registrační číslo 76610.
od 15. 9. 1998 do 14. 11. 2002
RNDr. Marta Sováková
Praha 1, Na Zábradlí 1/205
Hodnocení firmy
+11
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 8 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+84
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-63
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-131
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-178
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-223
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.