Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČO: 44269595 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Údaje byly staženy 16. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 44269595. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 44269595 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 11. 1991
Obchodní firma
od 31. 10. 1997

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

od 11. 4. 1996 do 31. 10. 1997

Harvardský průmyslový holding, a.s.

od 21. 11. 1991 do 11. 4. 1996

Harvardský dividendový investiční fond, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 8. 2017
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Staré Město
Ulice: Uhelný trh
Adresní místo: Uhelný trh 414/9
PSČ: 11000
od 19. 9. 2016 do 21. 8. 2017
Praha, Ohradní , PSČ 140 00
od 21. 11. 1991 do 19. 9. 2016
Praha 4 - Michle, Ohradní 65
IČO
od 21. 11. 1991

44269595

Identifikátor datové schránky:43wwky9
Právní forma
od 21. 11. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1040 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 5. 1997
- poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor
od 14. 5. 1997
- poskytování leasingu na věci movité
od 14. 5. 1997
- automatizované zpracování dat
od 14. 5. 1997
- zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb
od 11. 4. 1996
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 4. 1996
- ekonomické a finanční poradenství
od 11. 4. 1996
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 6. 5. 1993 do 11. 4. 1996
- soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kuponů, jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kuponové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., nákup nemovitostí, movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (Zákon o investičních fondech) s cílem zajistit akcionářům postupné dlouhodobé
od 6. 5. 1993 do 11. 4. 1996
- zhodnocování jejich podílů na kapitálu fondu
od 21. 11. 1991 do 6. 5. 1993
- soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kuponů, jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kuponové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku s cílem zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu společnosti
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2021 do 23. 6. 2021
- "Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6 250 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc Kč) na částku 46 138 578,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm Kč) s tím, že se nepřipouští upisován í akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6 250 000 (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činí 4,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Nové akcie v počtu 6 250 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůt ě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou. Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel: 1. Představenstvo Společnosti zašle Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne schválení tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu písemný návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující všechny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doruči t představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh. 2. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 6 250 000 kusů akcií. 3. Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií v celkové výši 25 000 000,- Kč na účet Společnosti č. 2113xxxx vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností. Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 6xxxx8578 na jedné nove akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Upisovat lze pouze cele akcie Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií v celkové výši 25 000 000,- Kč na účet Společnosti. S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základníh o kapitálu pro pokračování její likvidace, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo modifikující přednostní právo akcionářů: Ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti, upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním , a to tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12xxxx8578 na jedné nove akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Koupit lze pouze cele akcie Společnosti. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, kte ré jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které js ou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií. Takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že příp adná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Druhé kolo prodeje akcií bude zahá jeno do šedesáti (60) pracovních dnů, následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, koná se prodej ve třetím kole. V případě, že nebudou prodány v šechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií bude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, třetí kolo prodeje akcií neproběhne a takové akcie budou prodány bez využití přednos tního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář, v rozsahu, který si sám zvolí, nejvýše však počet akcií, který je ve třetím kole k dispozici. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů v e třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynáso bí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií. Takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsl edné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcio náři neprojeví zájem koupě, zůstávají k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do šedesáti (60) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole budou nové akcie, neprodané v prvních třech kolech, prodány předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Br no, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrté m kole prodeje akcií, jak je specifikováno v pravidlech prodeje nových akcií ve druhém, třetím a čtvrtém kole prodeje nových akcií. Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 62 50000/39888578 na jedné nove akcii, o jmenovité hodnotě 1,- Kč; b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 hod. do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí tři (3) týdny. V informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK bude oznámen počátek prvního kola prodeje, tedy den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé. Informace o pře dnostním právu akcionářů bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva; d) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401xxxx,IBAN:CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bud e připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne, následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole; f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé; g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií. Ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pr o specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář řádně a včas nezaplatí cenu za akcie. Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje: a) ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodá ny v prvním kole, tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12xxxx8578 na jedné nove akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč, kupovat lze pouze cele akcie Společnosti. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, kte ré jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které js ou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že pří padná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena; b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osob ně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí tři (3) týdny, počátek lhůty bude zveřejněn v informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bud e rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva; d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal, nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401xxxx,IBAN:CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bud e připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne, následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole; f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí řádně a včas cenu za akcie, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním k ole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliv í akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím, že výsledek bude z aokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené c eny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje: a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Poče t akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akc ií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a vča s uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 hod. do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje činí tři (3) týdny, počátek lhůty bude zveřejněn v informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bud e rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva; d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů; nakupovat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít j menovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401xxxx,IBAN:CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bude připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole; f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí řádně a včas cenu za akcie, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s t ím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případn á část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje: Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Kr ajským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Vš echny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401xxxx, IBAN:CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obchodníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od dne, kdy budou spl něny podmínky pro prodej nových akcií společnosti EuroHost, s.r.o. V případě, že nebudou prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií bude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, třetí kolo prodeje akcií neproběhne, budou takové akc ie prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společností EuroHost, s.r.o. Společná ustanovení pro prodej nových akcií: Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti ve stanovách Společnosti. Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie, tyto budou předány akcionářům po provedení úhrady kupní ceny za akcie. Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo. Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře právnickou osobu, se prokazuje platným dokladem totožnosti. O soba zastupující akcionáře právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice, je dále povinna předložit výpis akcionáře-právnické osoby prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem z rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku ne starší než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká rep ublika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Pro případ, že bude v České republice zhoršená epidemiologická situace ve vztahu k onemocnění COVID-19, lze pro prodeje akcií využít možnosti distančního prodeje nových akcií. Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.
od 18. 6. 2020
- "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41 466 840,- Kč (slovy: čt yřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39 888 578,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých). Další povinné náležitosti usneseni: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Na základě darovacích smluv z 11.května 2018 nabyla od společnosti BERIO HOLDINGS CO. LIMITED a HARMS HOLDING CO. LIMITED Společnost své vlastni akcie v poctu odpovídajícím celkem 1.578.262 ks (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedes át dva kusy) o jmenovité hodnotě 1,- Kc (dále jen Rušené akcie). Podle § 308 ZOK, pokud společnost akcie nezcizí do 1 roku od jejich nabytí, akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcii odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dv a korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, ze Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), nemůže b yt vyplacena akcionářům společnosti ani převedená na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, neboť byly Rušené akcie Společnosti darovány. Zvláštní ustanoveni základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usneseni valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo zajisti, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcii.
od 19. 10. 2018
- "Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč. Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č . 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lh ůtě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou. Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel: 1.Představenstvo Společnosti zašle či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující vš echny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh. 2.Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií. 3.Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií na účet Společnosti č. 2113xxxx vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností. Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akc ii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií Společnosti. S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základníh o kapitálu pro pokračování její likvidace a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo: Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnos ti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jedn otlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práv a ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k obje mu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třet ím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uh razena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodejů budou prodány předem určenému zájemci-společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sí dlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrté m kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává p řednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na in ternetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci. d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1 ,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12xxxx, název účtu BH SECURITIES AS., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC ( SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení; h) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pr o specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou ak cie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje: a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole pr odeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvá ch o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet; b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na i nternetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit až 5 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objem u prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč ; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIF T) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu p rodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Poč et akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií , které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s t ím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případn á část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následující ch po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje: a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, kt erý bude stanoven v den, následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude a kcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, akcionář vykonává přednostní pr ávo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveř ejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo upl atněno poprvé. d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal; koupit lze pouze celé akcie; všechn y akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ že by nebylo možné vzhledem k objemu pr odaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím k ole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nový ch akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhraze na, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů násl edujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje: Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci- společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Kra jským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Vše chny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena ak cie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 12xxxx, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 00 00 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československá obchodní banka, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obcho dníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií. Společná ustanovení pro prodeje nových akcií: Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo. Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře-právnické osoby z o bchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň o patřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny."
od 21. 3. 2017
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2016, č.j. 73 Cm 321/2015-90, které nabylo právní moci dne 6.3.2017, byli jmenováni dva likvidátoři společnosti.
od 15. 6. 2005
- Údaje o konkursu: Zánik účinků prohlášení konkursu nastal dne 9.5.2005.
od 6. 6. 2005
- Údaje o konkursu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkursu na majetek dlužníka zamítají.
od 14. 5. 1997
- valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595 s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125 Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117 Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109 Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095 se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726 a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností.
od 21. 11. 1991
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti.
od 21. 11. 1991 do 6. 5. 1993
- Zakladatel upsal celý základní kapitál 100.000,-Kčs /slovy jednosto tisíc korun/, rozdělený na 10 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,-Kčs /slovy deset tisíc korun/.
Kapitál
od 23. 6. 2021
Základní kapitál 46 138 578 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2020 do 23. 6. 2021
Základní kapitál 39 888 578 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 10. 2018 do 2. 11. 2020
Základní kapitál 41 466 840 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2018 do 19. 10. 2018
Základní kapitál 16 466 840 Kč, splaceno err %.
od 14. 5. 1997 do 2. 10. 2018
Základní kapitál 16 466 840 000 Kč
od 20. 8. 1995 do 14. 5. 1997
Základní kapitál 7 032 552 000 Kč
od 27. 7. 1993 do 20. 8. 1995
Základní kapitál 6 634 002 000 Kč
od 26. 11. 1992 do 27. 7. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 11. 1991 do 26. 11. 1992
Základní kapitál 100 000 Kč
od 23. 6. 2021
Akcie na jméno 1, počet akcií: 46 138 578 v listinné podobě.
od 2. 11. 2020 do 23. 6. 2021
Akcie na jméno 1, počet akcií: 39 888 578 v listinné podobě.
od 11. 7. 2019 do 2. 11. 2020
Akcie na jméno 1, počet akcií: 41 466 840 v listinné podobě.
od 19. 10. 2018 do 11. 7. 2019
Akcie na jméno 1, počet akcií: 25 000 000 v listinné podobě.
od 2. 10. 2018 do 11. 7. 2019
Akcie na majitele err, počet akcií: 16 466 840 v zaknihované podobě.
od 14. 5. 1997 do 2. 10. 2018
Akcie na majitele err, počet akcií: 16 466 840.
od 20. 8. 1995 do 14. 5. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 7 032 552.
od 27. 7. 1993 do 20. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 634 002.
od 26. 11. 1992 do 27. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 21. 11. 1991 do 26. 11. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 14. 6. 2022
RNDr. JAN MATERNA, Ph.D - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 10. 6. 2022
od 14. 6. 2022
JUDr. DAGMAR MIXOVÁ - člen představenstva
Praha - Bohnice, Sopotská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 10. 6. 2022
od 14. 6. 2022
Mgr. RENATA REICHMANOVÁ - člen představenstva
Děčín - Děčín X-Bělá, Družstevní, PSČ 405 02
den vzniku členství: 10. 6. 2022
od 11. 7. 2019 do 14. 6. 2022
JAKUB SEDLÁČEK - předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Romana Blahníka, PSČ 156 00
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
od 11. 7. 2019 do 14. 6. 2022
RNDr. JAN MATERNA, Ph.D - člen představenstva
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
od 11. 7. 2019 do 14. 6. 2022
Mgr. RENATA REICHMANOVÁ - člen představenstva
Děčín - Děčín X-Bělá, Družstevní, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
od 17. 8. 2018 do 11. 7. 2019
Mgr. RENATA REICHMANOVÁ - člen představenstva
Děčín - Děčín X-Bělá, Družstevní, PSČ 405 02
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
od 21. 8. 2017 do 11. 7. 2019
JAN MATERNA - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
od 21. 8. 2017 do 11. 7. 2019
JAKUB SEDLÁČEK - Předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Romana Blahníka, PSČ 156 00
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
den vzniku funkce: 7. 6. 2017 - 27. 6. 2019
od 18. 6. 2013 do 18. 6. 2013
TOMÁŠ CABALKA - člen představenstva
Praha 4 - Michle, Hodonínská, PSČ 141 00
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 29. 5. 2013
od 18. 6. 2013 do 18. 6. 2013
MILAN HUSNÍK - člen představenstva
Praha 4 - Háje, Tatarkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 13. 2. 2009 - 19. 12. 2011
od 18. 6. 2013 do 11. 11. 2015
KAREL STANĚK - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 28. 2. 2013
den vzniku funkce: 29. 2. 2008 - 28. 2. 2013
od 18. 6. 2013 do 21. 8. 2017
JAN MATERNA - člen představenstva
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 3. 2017
od 4. 12. 2008 do 18. 6. 2013
Karel Staněk - předseda představenstva
Praha 6, Charlese De Gaulla 9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 29. 2. 2008
den vzniku funkce: 3. 5. 2004 - 29. 2. 2008
od 4. 12. 2008 do 18. 6. 2013
JUDr. Tomáš Cabalka - člen
Stříbrná Skalice, U jabloně 358, PSČ 281 67
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 2. 2008
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
Pavel Matějka - předseda
Hradec Králové, Třešňová 516, PSČ 503 11
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 4. 2004
den vzniku funkce: 14. 10. 2003 - 29. 4. 2004
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
JUDr. Tomáš Cabalka - člen
Praha 4 - Michle, Hodonínská 882/10
den vzniku členství: 12. 10. 2003
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
Luděk Černý - člen
Liběšice u Žatce, 117, PSČ 439 63
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 4. 2004
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
Jiří Punar - člen
Kolín V, B. Němcové 1303, PSČ 280 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 4. 2004
od 25. 6. 2007 do 18. 6. 2013
Milan Husník - člen
Praha 4, U družstev 7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 12. 1. 2009
od 19. 4. 2002 do 14. 8. 2003
Luděk Černý - člen představenstva
Liběšice u Žatce, č.p. 117, PSČ 439 63
den vzniku členství: 26. 8. 1999 - 18. 12. 2000
od 19. 4. 2002 do 25. 6. 2007
Ing. Drahomír Ziegler - člen představenstva
Praha 9, Prachovská 1452/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 26. 8. 1999 - 26. 8. 1999
od 31. 10. 1997 do 8. 4. 2005
Ing. Boris Vostrý - předseda představenstva
Praha 6, Sartoriova 28
den vzniku členství: 20. 6. 1996 - 16. 8. 2001
den vzniku funkce: 21. 8. 1997 - 16. 8. 2001
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
JUDr. Eva Pužejová - člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2146
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
JUDr. Radko Resch - člen představenstva
Praha 4, Podolská 496/124
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
ing. Pavel Gromus - člen představenstva
Praha 6, U Valu 863/4
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
ing. Milan Bubeníček - člen představenstva
Praha 10, Starostrašnická 14/51
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
ing. Boris Vostrý - člen představenstva
Praha 6, sartoriova 28
od 14. 5. 1997 do 19. 4. 2002
ing. Jiří Bednář - člen představenstva
Praha 4, Květnového vítězství 1866
den vzniku členství: 20. 6. 1996 - 26. 8. 1999
od 14. 5. 1997 do 19. 4. 2002
ing. Lubomír Pužej - člen představenstva
Praha 6, Ciolkovského 6
den vzniku členství: 20. 6. 1996 - 26. 8. 1999
od 18. 3. 1996 do 14. 5. 1997
doc.ing. Miroslav Dopita, CSc. - člen představenstva
Praha 4, U družstva Práce 1552
od 3. 8. 1992 do 18. 3. 1996
ing. Pavel Trávníček - člen představenstva
Praha 8, Rosenbergových 16
od 3. 8. 1992 do 14. 5. 1997
JUDr. Marie Kraliková - předseda představenstva
Praha 4 - Spořilov II, Střimelická 2497
od 3. 8. 1992 do 14. 5. 1997
JUDr. Vratislav Oehm - člen představenstva
Praha 4, U družstva Práce 41
od 21. 11. 1991 do 3. 8. 1992
JUDr. Jaroslav Dušek - předseda představenstva
Praha 8, Ratibořská 749/34
od 21. 11. 1991 do 3. 8. 1992
Doc.ing. Antonín Pešek - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Hrdličkova 2177
od 21. 11. 1991 do 3. 8. 1992
ing. Jiří Vrzala - člen představenstva
Praha 4, Mezivrší
od 14. 8. 2003
Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni.
od 22. 5. 2002 do 14. 8. 2003
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 31. 10. 1997 do 22. 5. 2002
Po dobu likvidace jedná jménem společnosti likvidátor. Likvidátor podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti s dovětkem v likvidaci připojí svůj podpis s dodatkem - likvidátor.
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo dva členové spředstavenstva společně.
od 21. 11. 1991 do 14. 5. 1997
Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: -všichni členové představenstva nebo -jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli zmocněni, nebo -předseda představenstva nebo -ředitel společnosti.
Likvidace
od 10. 8. 2018
Tomko a partneři, v.o.s., IČO: 01696262
Praha - Vinohrady, Řipská, PSČ 130 00
od 21. 3. 2017
JUDr. DAGMAR MIXOVÁ
Praha - Bohnice, Sopotská, PSČ 181 00
od 21. 3. 2017
- adresa kanceláře: Masarykova 93/231, Klíše, 400 01 ústí nad Labem.
od 21. 3. 2017 do 10. 8. 2018
Tomko a partneři, v.o.s., IČO: 01696262
Praha - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
od 9. 8. 2015 do 7. 12. 2020
doc. Ing. ZDENĚK ČASTORÁL, DrSc.
Praha - Kamýk, Rytířova, PSČ 143 00
od 15. 12. 2000 do 9. 8. 2015
doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.
Praha 4, Rytířova 812
od 31. 10. 1997 do 15. 12. 2000
Ing. Boris Vostrý
Praha 6, Sartoriova 28
od 8. 8. 2021
Společnost zastupuje každý likvidátor samostatně.
od 21. 3. 2017 do 8. 8. 2021
Likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně.
Dozorčí rada
od 14. 6. 2022
JAKUB SEDLÁČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Zbraslav, Romana Blahníka, PSČ 156 00
den vzniku členství: 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 10. 6. 2022
od 14. 6. 2022
JIŘÍ PUNAR - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín V, Boženy Němcové, PSČ 280 02
den vzniku členství: 10. 6. 2022
od 14. 6. 2022
Ing. TOMÁŠ ŠEVČÍK - člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnícka 5846/64, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2022
od 6. 8. 2019 do 14. 6. 2022
Ing. TOMÁŠ ŠEVČÍK - člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnícka 5846/64, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 4. 7. 2019 - 10. 6. 2022
od 11. 7. 2019 do 6. 8. 2019
Ing. TOMÁŠ ŠEVČÍK - člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnícka 5846/64, PSČ 821 08, Singapurská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 7. 2019
od 11. 7. 2019 do 14. 6. 2022
KAREL STANĚK - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 4. 7. 2019 - 10. 6. 2022
od 11. 7. 2019 do 14. 6. 2022
JIŘÍ PUNAR - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín V, Boženy Němcové, PSČ 280 02
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 10. 6. 2022
den vzniku funkce: 4. 7. 2019 - 10. 6. 2022
od 21. 8. 2017 do 11. 7. 2019
TOMÁŠ ŠEVČÍK - Člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnícka 5846/64, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
od 21. 8. 2017 do 11. 7. 2019
KAREL STANĚK - Předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
den vzniku funkce: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
od 21. 8. 2017 do 11. 7. 2019
JIŘÍ PUNAR - Člen dozorčí rady
Kolín - Kolín V, Boženy Němcové, PSČ 280 02
den vzniku členství: 29. 5. 2017 - 27. 6. 2019
od 18. 6. 2013 do 18. 6. 2013
JAKUB SEDLÁČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Lahovice, Na staré, PSČ 159 00
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 21. 2. 2013
den vzniku funkce: 29. 2. 2008 - 21. 2. 2013
od 18. 6. 2013 do 18. 6. 2013
JAN KAŠPAR - člen dozorčí rady
Mukařov, Nad Vysokou, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 1. 2011 - 22. 8. 2011
od 18. 6. 2013 do 18. 6. 2013
TOMÁŠ BERKA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 1. 2011 - 19. 12. 2011
od 18. 6. 2013 do 18. 12. 2015
JAKUB SEDLÁČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Zbraslav, Romana Blahníka, PSČ 156 00
den vzniku členství: 21. 2. 2013 - 3. 10. 2013
den vzniku funkce: 21. 2. 2013 - 3. 10. 2013
od 18. 6. 2013 do 21. 8. 2017
JIŘÍ PUNAR - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín V, Boženy Němcové, PSČ 280 02
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 3. 2017
od 18. 6. 2013 do 21. 8. 2017
TOMÁŠ ŠEVČÍK - člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnická 5846/64, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 3. 2017
od 4. 12. 2008 do 4. 12. 2008
RNDr. Petr Kaňovský - předseda dozorčí rady
Brno, Letovická 10, PSČ 621 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 10. 3. 2006
den vzniku funkce: 30. 3. 2004 - 21. 10. 2005
od 4. 12. 2008 do 18. 6. 2013
Jakub Sedláček - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na staré 102, PSČ 159 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 2. 2008
den vzniku funkce: 21. 10. 2005 - 29. 2. 2008
od 4. 12. 2008 do 18. 6. 2013
Ing. Jan Kašpar - člen dozorčí rady
Mukařov, Nad Vysokou 321, PSČ 251 62
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 14. 1. 2011
od 4. 12. 2008 do 18. 6. 2013
Tomáš Berka - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, Jílovská 442, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 14. 1. 2011
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
Karel Staněk - předseda
Praha 6, Charlese De Gaulla 9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003 - 29. 4. 2004
den vzniku funkce: 12. 10. 2003 - 23. 3. 2004
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
RNDr. Petr Kaňovský - člen
Brno, Letovická 10, PSČ 621 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003
od 25. 6. 2007 do 4. 12. 2008
Jakub Sedláček - člen
Praha 5, Na staré 102, PSČ 159 00
den vzniku členství: 12. 10. 2003
od 19. 4. 2002 do 25. 6. 2007
Ing. Tomáš Ševčík - člen
Praha 9, Kpt. Stránského 993, PSČ 190 00
den vzniku členství: 26. 8. 1999 - 26. 8. 1999
od 19. 4. 2002 do 25. 6. 2007
JUDr. Jiří Podzimek - člen
Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 8. 1999 - 26. 8. 1999
od 19. 4. 2002 do 13. 10. 2008
JUDr. Jana Sainerová - člen
Praha 7, Kostelní 26, PSČ 170 00
den vzniku členství: 26. 8. 1999 - 26. 8. 1999
od 31. 10. 1997 do 19. 4. 2002
Ing. Pavel Gromus - člen
Praha 6, U Valu 863/4
den vzniku členství: 20. 8. 1997 - 26. 8. 1999
od 31. 10. 1997 do 19. 4. 2002
JUDr. Eva Pužejová - člen
Praha 5, Seydlerova 2146
den vzniku členství: 20. 8. 1997 - 26. 8. 1999
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
JUDr. Marie Kraliková - člen
Praha 4, Střimelická 2497
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
ing. Ladislav Seidl - člen
Praha 5, Suchý vršek 2137
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
JUDr. Ivan Kralik - člen
Praha 4, Tererova 1347
od 14. 5. 1997 do 31. 10. 1997
JUDr. František Maňák - člen
Praha 8, Přemyšlenská 36
od 14. 5. 1997 do 19. 4. 2002
ing. Alena Kalinová - člen
Praha 10, Konopišťská 8
den vzniku členství: 20. 8. 1997 - 26. 8. 1999
od 2. 9. 1994 do 14. 5. 1997
ing. Jan Kalina - člen dozorčí rady
Praha 8, Hovorčovická 15
od 6. 5. 1993 do 14. 5. 1997
JUDr. Ladislav Vocl - člen dozorčí rady
Praha 4, Hrudičkova 2094
od 13. 11. 1992 do 2. 9. 1994
ing. Jiří Novotný - člen dozorčí rady
Praha 10, Tolstého 5
od 3. 8. 1992 do 6. 5. 1993
JUDr. Eva Pužejová - člen dozorčí rady
Praha 6, Bolívarova 2075
od 3. 8. 1992 do 14. 5. 1997
ing. Jiří Bastl - člen dozorčí rady
Praha 10, Chládkova 6
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+57

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-121

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-145

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-145

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-185

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-205

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Cena jednoho bitcoinu se propadla už o víc než milion korun, jako nikdy v historii. Je to jeho konec?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services