ARKUS, akciová společnost v likvidaci, IČO: 44444133 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ARKUS, akciová společnost v likvidaci Údaje byly staženy 10. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 44444133. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 44444133 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 1992
Obchodní firma
od 5. 1. 2011

ARKUS, akciová společnost v likvidaci

od 10. 4. 1997 do 5. 1. 2011

ARKUS, akciová společnost

od 11. 5. 1993 do 10. 4. 1997

Agrofond Hradec Králové, akciová společnost, investiční fond

od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993

Agrofond Hradec Králové, investiční privatizační fond, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 6. 2002 do 7. 9. 2015
Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
Plzeň, Guldenerova 5, PSČ 301 00
od 10. 1. 1992 do 10. 4. 1997
Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 501 01
IČO
od 10. 1. 1992

44444133

DIČ

CZ44444133

Identifikátor datové schránky:hujcv3b
Právní forma
od 10. 1. 1992
Akciová společnost
Spisová značka668 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 29. 4. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- inženýrská činnost ve výstavbě
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- zprostředkování obchodu
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- zprostředkování služeb
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- specializovaný maloobchod
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- velkoobchod
od 18. 6. 2002 do 29. 4. 2009
- příprava a vypracování technických návrhů
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
- zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 1. 1992 do 10. 4. 1997
- - sdružování privatizačních kupónů jednotlivých občanů a jejich skupin k investování v procesu privatizace - nákupy akcií privatizovaných podniků za použití sdružovaných privatizačních kuponů - nákupy a prodej cenných papírů v souvislosti s investiční činností podnikatelů - výkon práce akcionáře vč. podnikatelské akcivity ve společnostech, jejichž akcie IPF vlastní
Ostatní skutečnosti
od 7. 9. 2015 do 21. 1. 2016
- Usnesení valné hromady ze dne 01.09.2015 o snížení základního kapitálu Společnosti: 1. Důvod snížení Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost byla s účinností ke dni 01.01.2011 zrušena s likvidací, jsou tedy činěny pouze úkony související s likvidací a Společnost nepotřebuje ke své činnosti základní kapitál v současné výši. Účel em snížení základního kapitálu Společnosti je tak optimalizace základního kapitálu vzhledem k likvidaci Společnosti a umožnění výplaty nepotřebné finanční částky akcionářům Společnosti. 2. Rozsah snížení Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 178.361.500,- Kč o částku 164.092.580,- Kč na částku 14.268.920,- Kč, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u každé akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč dojde ke snížení její jmen ovité hodnoty na 40,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nové jmenovité hodnoty na dosavadních akciích Společnosti. Druh a forma akcií se nemění. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 164.092.580,- Kč, o kterou bude snížen základní kapitál, bude v plné výši vyplacena akcionářům Společnosti podle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. 4. Lhůta pro předložení listinných akcií Likvidátor vyzve způsobem stanoveným v § 526 zákona č. 91/2012 Sb. akcionáře, kteří vlastní akcie Společnosti, aby je předložili k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Akcionáři jsou povinni předložit akcie Společnosti k vyznačení jejich nové jmenovité hodno ty do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy budou písemně vyzváni k předložení akcií. Tuto výzvu akcionářům likvidátor Společnosti učiní bezodkladně, nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu na částku 14.268.920,- Kč do obchodního rejs tříku.
od 5. 1. 2011
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. prosince 2010 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 1. ledna 2011.
od 3. 6. 2008 do 8. 10. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 668 (dále jen "společnost") konaná dne 27.5.2008, 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti ARKUS, akciová společnost je pan Josef Chvojka, bytem Plzeň, Bělohorská 6, PSČ 301 64, rodné číslo 31 06 24/049 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doruče ní jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 15.4.2008 jejich předložením společnosti a na d nešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 344.563 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 500,- Kč, emitovaných společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, vydanou spole čností ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 668. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem čísl o 070 ze dne 3.3.2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 070 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie společnosti ARKUS a.s. na 48,53% nominální hodnoty, což představuje částku: 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet t ři koruny české) za akcii o nominální hodnotě 500,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společnosti stanovena metodou majetkového ocenění - stanovení substanční hodno ty. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti M e r x a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 22.5.2008. Pan Josef Chvojka, bytem Plzeň, Bělohorská 6, PSČ 301 00, rodné číslo 31 06 24/049, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů ( akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění. Notářský zápis NZ 111/2008, N 119/2008 ze dne 27.05.2008, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude po jeho vyhotovení k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíl u B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183 m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obc hodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. Společnos t Merx a.s. poskytuje protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 7. 2. 2005 do 3. 8. 2005
- Usnesení mimořádně valné hromady, konané dne 16.12.2004. 1. Základní kapitál společnosti, který činí 187 296 000,- Kč se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou v e výši 20 000 000,- Kč což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 167 296 000,- Kč - dolní hranice snížení základního kapitálu. 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč série A. 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 40 000 kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 50,- Kč. 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 2123c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na zá kladě veřejného návrhu smlouvy. 8. Vzhledem k tomu, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních postředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy, pověřuje se představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostřed ků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (článek č. 29 "Oznamování"), form ou veřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. 11. Představenstvo může, nad rámec článku 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snižení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady zaslat akc ionářům osobní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. 12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. 13. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí - ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle ustanovení § 213c obch. zák oníku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámec potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odt. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. 14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 (šedesáti) kal endářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodn ý způsob úhrady kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. 15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo.
od 30. 10. 1992 do 22. 7. 1993
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 300.000,--.
od 10. 1. 1992 do 10. 1. 1992
- Zastupování a podepisování: Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dále statutární zástupci společnosti: - předseda představenstva společnosti - čelnové správy společnosti - za společnost podepisují - předseda představenstva sám - nebo místopředseda a další člen představenstva
od 10. 1. 1992 do 30. 10. 1992
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 100.000,--. Je rozdělen na 100 akcií nominální hodnoty Kčs 1.000,--. Akcie znějí na jméno. Dle potvrzení Agrobanky, Hradec Králové, a.s. bylo na účet společnosti č. 13302-534 složeno Kčs 100.000,--.
Kapitál
od 21. 1. 2016
Základní kapitál 14 268 920 Kč
od 3. 8. 2005 do 21. 1. 2016
Základní kapitál 178 361 500 Kč
od 31. 8. 1995 do 3. 8. 2005
Základní kapitál 187 296 000 Kč
od 22. 7. 1993 do 31. 8. 1995
Základní kapitál 149 850 000 Kč
od 21. 1. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 356 723.
od 3. 8. 2005 do 21. 1. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 356 723.
od 3. 8. 2005 do 21. 1. 2016
v listinné podobě
od 2. 9. 2002 do 3. 8. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 374 592.
od 2. 9. 2002 do 3. 8. 2005
v listinné podobě
od 31. 8. 1995 do 2. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 374 592.
od 22. 7. 1993 do 31. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 149 850.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 8. 2006 do 21. 10. 2011
Tomáš Fremr - předseda představenstva
Blovice, Pod Rybníčkem 705, PSČ 336 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 18. 8. 2006 do 21. 10. 2011
Ing. Pavel Kovařík - místopředseda představenstva
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 30. 9. 2004 do 18. 8. 2006
Tomáš Fremr - Předseda představenstva
Blovice, 5. května 661, PSČ 336 01
den vzniku členství: 24. 1. 2002 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 8. 7. 2004 - 30. 6. 2006
od 30. 9. 2004 do 18. 8. 2006
Ing. Pavel Kovářík - Místopředseda představenstva
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 9. 2002 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 8. 7. 2004 - 30. 6. 2006
od 30. 9. 2004 do 3. 1. 2011
Jan Kůrka - Člen představenstva
Plzeň, Šeříková 20, PSČ 326 00
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 25. 9. 2009
od 23. 11. 2002 do 30. 9. 2004
Tomáš Fremr - Místopředseda představenstva
Blovice, 5. května 661, PSČ 336 01
den vzniku členství: 24. 1. 2002
den vzniku funkce: 4. 9. 2002 - 8. 7. 2004
od 23. 11. 2002 do 30. 9. 2004
Ing. Pavel Kovářík - Člen představenstva
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 9. 2002
od 18. 6. 2002 do 23. 11. 2002
Ing. Josef Doupovec - Místopředseda představenstva
Klatovy, Tyršova 447, PSČ 339 01
den vzniku členství: 24. 1. 2002 - 4. 9. 2002
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 4. 9. 2002
od 18. 6. 2002 do 23. 11. 2002
Tomáš Fremr - Člen představenstva
Blovice, 5. května 661, PSČ 336 01
den vzniku členství: 24. 1. 2002
od 18. 6. 2002 do 30. 9. 2004
Čestmír Velíšek - Předseda představenstva
Nezvěstice, Losiná 45, PSČ 332 04
den vzniku členství: 24. 1. 2002 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 30. 6. 2003
od 6. 10. 2000 do 18. 6. 2002
Ing. Petr Květon - člen představenstva
Chodská Lhota, 22, PSČ 345 10
od 29. 2. 2000 do 6. 10. 2000
Ing. Ivo Slováček - člen představenstva
Plzeň, Kaznějovská 58, PSČ 323 26
od 10. 4. 1997 do 29. 2. 2000
Ing. Marcel Tušic - Člen představenstva
Hradec Králové, Drtinova 110, PSČ 503 11
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
Jaroslav Kuchyňka - Předseda představenstva
Losiná, 98, PSČ 332 05
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
Ing. Miroslav Hrabík - Místopředseda představenstva
Nýřany, Dlouhá 977, PSČ 330 23
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Jaroslav Kuchyňka - Předseda představenstva
Losiná, 98, PSČ 332 05
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Jaroslav Mohelský - Místopředseda představenstva
Hradec Králové, Pod zámečkem 277
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Miroslav Hrabík - Člen představenstva
Nýřany, Dlouhá 977, PSČ 330 23
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Antonín Rubáš - Člen představenstva
Střeziměř, 4, PSČ 340 32
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ferdinand Bouchal - Člen představenstva
Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, PSČ 538 03
od 27. 9. 1994 do 31. 8. 1995
Ing. Jaroslav Mohelský - Předseda představenstva
Hradec Králové, Pod zámečkem 277
od 27. 9. 1994 do 31. 8. 1995
Ing. Zdeněk Rychtera - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Družstevní 1667
od 7. 2. 1994 do 27. 9. 1994
Ing. Miloslav Beneš - Předseda představenstva
Hradec Králové, Suchého 548
od 7. 2. 1994 do 31. 8. 1995
Ing. Josef Kulhánek - Člen představenstva
Stěžery, 246
od 22. 7. 1993 do 27. 9. 1994
Ing. Zdeněk Rychtera - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Družstevní 1667
od 11. 5. 1993 do 7. 2. 1994
Ing. Zdeněk Rodr - Člen představenstva
Hořice v Podkronoší, Kocianova 1733
od 11. 5. 1993 do 31. 8. 1995
Ing. Zdeněk Hausvater - Člen představenstva
Hradec Králové, Labská kotlina 1004
od 30. 10. 1992 do 22. 7. 1993
Josef Malíř - Člen představenstva
Všestary, 32
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Eva Klecarová - Místopředseda představenstva
Kosičky, 11
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Karel Hubený - Člen představenstva
Hradec králové, J.Masaryka 1320
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Jaroslav Herčík - Člen představenstva
Hradec Králové, Na Kotli 1176
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Zdeněk Rychtera - Člen představenstva
Hořice, Družstevní 1667
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Jiří Soukal - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Fučíkova 892
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Vratislav Jůn - Člen dozorčí rady
Hořice, Přátelství 1920
od 10. 1. 1992 do 11. 5. 1993
Drahomíra Havlíčková - Člen dozorčí rady
Bolehošť, Ledce 58
od 10. 1. 1992 do 7. 2. 1994
Ing. František Pospíšil - Předseda představenstva
Hradec Králové, Dobrovského 745
od 10. 1. 1992 do 7. 2. 1994
Ing. Zdeněk Rodr - Člen představenstva
Hořice, Kociánova 1672
od 10. 1. 1992 do 7. 2. 1994
Ing. Eva Klecarová - Člen správy fondu
Kosičky, 11
od 10. 1. 1992 do 7. 2. 1994
Josef Hypský - Člen správy fondu
Hradec Králové, Na kotli 1173
od 10. 1. 1992 do 27. 9. 1994
Ing. Zdeněk Martinec - Člen představenstva
Tutleky, 22
od 10. 1. 1992 do 27. 9. 1994
Ing. Václav Morávek - Člen představenstva
Kostelec n.Orl., Sadová 1357
od 10. 1. 1992 do 27. 9. 1994
Ing. Marie Brabencová - Člen představnestva
Hradec králové, Rosenbergových 1194
od 10. 1. 1992 do 31. 8. 1995
Václav V a l e n t a , dipl.techn. - Člen představenstva
Hradec Králové, Dobrovského 720
od 10. 4. 1997
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva samostatně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce alespoň: a) předseda samostatně či místopředseda spolu s dalším členem představenstva b) nebo dva členové představenstva.
od 27. 9. 1994 do 27. 9. 1994
Zastupování a podepisování: Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dále statutární zástupci společnosti: - předseda představenstva společnosti - členové správy společnosti - oprávněná osoba (y) na základě plné moci Za společnost podepisují: - předseda představenstva sám nebo - místopředseda a další člen představenstva nebo - oprávněná osoba (y) na základě plné moci Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoba (y) dle par. 15 s uvedením jména a funkce.
od 27. 9. 1994 do 10. 4. 1997
Zastupování a podepisování: Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dále statutární zástupci společnosti: - předseda představenstva společnosti - členové správy společnosti - oprávněná osoba(y) na základě plné moci Za společnost podepisují: - předseda představenstva sám nebo - místopředseda a další člen představenstva nebo - oprávněná osoba (y) na základě plné moci. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoba (y) dle par. 15 s uvedením jména a funkce.
od 10. 1. 1992 do 27. 9. 1994
Zastupování a podepisování: Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dále statutární zástupci společnosti: - předseda představenstva společnosti - členové správy společnosti Za společnost podepisují: - předseda představenstva sám nebo - místopředseda a další člen představenstva.
Likvidace
od 9. 2. 2017
TOMÁŠ FREMR
Blovice, Pod Rybníčkem, PSČ 336 01
od 13. 12. 2013 do 9. 2. 2017
TOMÁŠ FREMR
Blovice, Pod rybníčkem, PSČ 336 01
od 5. 1. 2011 do 13. 12. 2013
Tomáš Fremr
Blovice, Pod Rybníčkem, PSČ 336 01
Dozorčí rada
od 29. 4. 2009 do 21. 10. 2011
JUDr. Jaroslav Kosnar - předseda dozorčí rady
Plzeň, Mezi Silnicemi 133/37, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 28. 8. 2006 do 29. 4. 2009
JUDr. Jaroslav Kosnar - předseda dozorčí rady
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 338 42
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 18. 8. 2006 do 28. 8. 2006
JUDr. Pavel Kosnar - předseda dozorčí rady
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 338 42
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 18. 8. 2006 do 21. 10. 2011
Pavla Kuchyňková - člen dozorčí rady
Nezvěstice - Losiná, 98, PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 9. 3. 2006 do 21. 10. 2011
Ing. Vincent Pillár - člen dozorčí rady
Košice, Za Amfiteátrom 10, PSČ 040 01
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 3. 2011
od 2. 9. 2002 do 9. 3. 2006
Jana Picková - Člen dozorčí rady
Český Brod, Maroldova 966, PSČ 282 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 23. 6. 2005
od 18. 6. 2002 do 18. 8. 2006
JUDr. Jaroslav Kosnar - Předseda dozorčí rady
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 338 42
den vzniku členství: 24. 1. 2002 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 30. 6. 2006
od 18. 6. 2002 do 18. 8. 2006
Pavla Kuchyňková - Člen dozorčí rady
Nezvěstice, Losiná 98, PSČ 332 04
den vzniku členství: 24. 1. 2002 - 30. 6. 2006
od 6. 10. 2000 do 18. 6. 2002
Michaela Velíšková - předseda dozorčí rady
Nezvěstice, Nebílovy 32, PSČ 332 04
od 29. 2. 2000 do 6. 10. 2000
Ing. Petr Květon - Předseda dozorčí rady
Chodská Lhota, 22, PSČ 345 10
od 10. 4. 1997 do 29. 2. 2000
Ing. Michael Doubek - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Škroupova 725, PSČ 500 02
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
Miroslava Nozarová - Místopředseda dozorčí rady
Merklín, Na Výhledech 313, PSČ 334 52
od 10. 4. 1997 do 18. 6. 2002
Pavla Mácová - Člen dozorčí rady
Starý Plzenec, Hálkova 968, PSČ 332 02
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Rudolf Fryček - Předseda
Karlovy Vary-St.Role, Holečkova 503, PSČ 360 17
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Josef Malíř - Člen
Všestary, 32, PSČ 503 12
od 31. 8. 1995 do 10. 4. 1997
Ing. Jiří Hofman - Člen
Janovice n.Úhl.367, , PSČ 340 21
od 11. 5. 1993 do 31. 8. 1995
Ing. Eva Krausová
Třebechovice p.O., Slezská 807
od 11. 5. 1993 do 31. 8. 1995
Ing. Václav Morávek
Kostelec n.O., Sadová 1357
od 11. 5. 1993 do 31. 8. 1995
Ing. Zdeněk Martinec
Tutleky, 22
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+340

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+239

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-26

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-67

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-104

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-105

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services