GESTA a.s. Rynoltice, IČO: 44569785 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GESTA a.s. Rynoltice Údaje byly staženy 24. 9. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 44569785. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 44569785 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku27. 7. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 15. 6. 1993 do 27. 7. 2015

GESTA a.s. Rynoltice

od 1. 5. 1992 do 15. 6. 1993

GESTA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Rynoltice 149, PSČ 463 53
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
Rynoltice, čp. 149, PSČ 463 55
od 1. 5. 1992 do 3. 2. 2000
Rynoltice,
IČO
od 1. 5. 1992 do 27. 7. 2015

44569785

DIČ

CZ44569785

Právní forma
od 1. 5. 1992 do
Akciová společnost
Spisová značka223 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
- Obráběčství
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
- Zámečnictví, nástrojářství
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 8. 1. 2009 do 27. 7. 2015
- činnost prováděná hornických způsobem v souladu s ustanovením § 3 písm.a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů p rováděné k komu účelu" - zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
od 16. 9. 2005 do 1. 11. 2014
- činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
od 16. 9. 2005 do 27. 7. 2015
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 3. 2. 2000 do 16. 9. 2005
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- projektování a vyhodnocování geologických prací
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- kovoobráběčství
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- zámečnictví
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 3. 2. 2000 do 1. 11. 2014
- pronájem motorových vozidel
od 3. 2. 2000 do 27. 7. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 1. 5. 1992 do 3. 2. 2000
- - inženýrská geologie - hydrogeologie, průzkum a vyhledávání vodních zdrojů, hloubení a rekonstrukce vrtaných studní - vrtné práce pro geologický, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum a jejich aplikace v dalších průmyslových odvětvích - pozemní, vodohospodářské a ekologické stavby - strojírenská výroba - ekologie a ochrana životního prostředí - geodetické a kartografické práce
od 1. 5. 1992 do 3. 2. 2000
- - expertní, konzultační a projektová činnost v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie, vrtných prací, ekologie a ochrany životního prostředí - nákladní doprava - stravovací a ubytovací služby pro cestovní ruch - obchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 20. 9. 2013 do 27. 7. 2015
- Společnost PURUM KRAFT a.s., IČ 278 63 468, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11605 (dále případně jen „Hlavní akcionář“), kte rá je hlavním akcionářem společnosti GESTA a.s. Rynoltice, se sídlem Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 223 (dále také jen „Společnost“) osvědčila potvrzením schovatele o úschově cenných papírů ze dne 4.7.2013, že vlastní akcie vydané Společností a s nimiž je spojen 99,04% podíl na hlasovacích právech Společnosti, konkrétně pak 61.875 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, vlastněným akcionáři Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické práva k akciím vydaným S polečností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie Společnosti protiplnění ve výši 749,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je ve smyslu § 183i a násl. obchodní ho zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 238-33/2013 ze dne 12.6.2013 vypracovaný společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ 246 64 651, se sídlem Jakubská 2, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 164462, znalcem v oboru ekonomika (dále jen „znalec“), podle kterého znalec považuje za reálnou tržní hodnotu 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částku ve výši 749,- Kč. Dosavadní vlastníci akcií případně zástavní věřitelé uvedení v § 183l odst. 4 obchodního zákoníku předloží akcie Společnosti do 30 dnů ode Dne přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Akcie, které ne budou předloženy do jednoho měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost PPF banka a.s., IČ 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834. Způsob výplaty spolu s údaji potřebnými pro výplatu protiplnění je třeba oznámit při předání účastnických cenných papírů Společnosti. V případě, kdy částka plnění poskytovaná oprávněné osobě bude vyšší než 15 000 EUR, musí být platba protiplnění provedena v souladu se zákonem č.254/2004 Sb. v platném znění bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, tj. je vyloučena platba v hotovosti, příp. peněžní poukázkou. V případě, že oprávněná osoba při úkonech spojených s výplatou protiplnění bude za stoupena, předloží zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
od 24. 1. 1994 do 19. 2. 1996
- Ing. Luděk Businský, bytem Hrnčířská 7, Ústí nad Labem
od 24. 1. 1994 do 19. 2. 1996
- Ing. Stanislav Hnělička, bytem Na pískovně 667, Liberec 14
od 24. 1. 1994 do 19. 2. 1996
- Emil Horáček, bytem 5. května 1920, Česká Lípa
od 24. 1. 1994 do 27. 7. 2015
- Valná hromada dne 25.8.1993 rozhodla o změně článků 10 odst. 2, 14 odst. 3i, 15 odst. 3, 20 odst. 2, 27 odst. 2, 29, 34 odst. 1, 45 odst. 1,2.
od 15. 6. 1993 do 27. 7. 2015
- Valná hromada dne 18.2.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl. 1, čl. 2, čl. 5, čl. 6, čl. 9, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 1.
od 1. 5. 1992 do 15. 6. 1993
- Základní jmění společnosti činí 53 145 000,- Kčs (slovy: padesáttřimilionůstočtyřicetpěttisíc korun). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Československý uranový průmysl Stráž pod Ralskem, o.z. GESTA. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 53 145 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 24. 1. 1994
- Dozorčí rada společnosti: MUDr. Josef K u b í n e k , bytem Rynoltice 121, Štěpán B i t t n e r , bytem Liberec 6, Gagarinova 873 a Petr K r a u s , bytem Liberec 10, Jáchymovská 263.
od 1. 5. 1992 do 27. 7. 2015
- Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majtku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Československý uranový průmysl Stráž pod Ralskem, o.z. GESTA. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 27. 7. 2015 do 27. 7. 2015
Základní kapitál 62 475 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 2. 2000 do 3. 2. 2000
Základní kapitál 62 475 000 Kč
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 62 475.
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 20. 9. 2013 do 1. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 62 475.
od 26. 6. 2009 do 20. 9. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 62 475.
od 15. 6. 1993 do 26. 6. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 62 475.
Statutární orgán
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Ing. RADIM BEŇOVIČ - předseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Modřínová, PSČ 725 28
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2011
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
DANIEL KRAFT - místopředseda představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2011
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
ROMAN ROHEL - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, K Pekárně, PSČ 739 23
den vzniku funkce: 19. 6. 2012
od 2. 7. 2012 do 1. 11. 2014
Roman Rohel - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí, K Pekárně, PSČ 739 23
den vzniku funkce: 19. 6. 2012
od 24. 1. 2012 do 2. 7. 2012
Jiří Pustelník - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Břenkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 12. 2011 - 19. 6. 2012
od 24. 1. 2012 do 1. 11. 2014
Ing. Radim Beňovič - předseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Modřínová, PSČ 725 28
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2011
od 24. 1. 2012 do 1. 11. 2014
Daniel Kraft - místopředseda představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2011
od 18. 10. 2011 do 24. 1. 2012
Daniel Kraft - předseda představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 9. 2011 - 8. 12. 2011
od 18. 10. 2011 do 24. 1. 2012
Ing. Radim Beňovič - místopředseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, , PSČ 725 28
den vzniku členství: 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 9. 2011 - 8. 12. 2011
od 18. 10. 2011 do 24. 1. 2012
Pavel Košík - člen představenstva
Česká Lípa, Jižní, PSČ 470 01
den vzniku členství: 30. 9. 2011 - 8. 12. 2011
od 29. 3. 2011 do 18. 10. 2011
Kamil Marek - člen představenstva
Ústí nad Labem, Na Spálence, PSČ 400 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 30. 9. 2011
od 8. 1. 2009 do 29. 3. 2011
Jiří Štípek - Člen představenstva
Most, Chomutovská 2232/22, PSČ 434 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 23. 2. 2011
od 8. 1. 2009 do 18. 10. 2011
Ing. Vladimír Hůda - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Brožíkova 167/11, PSČ 400 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
od 8. 1. 2009 do 18. 10. 2011
Ing. Lenka Kokešová - Místopředseda představenstva
Litvínov - Horní Litvínov, Šaldova 1184, PSČ 436 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
od 18. 7. 2008 do 8. 1. 2009
Jiří Štípek - Člen představenstva
Most, Chomutovská 2232/22, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
od 13. 12. 2007 do 18. 7. 2008
Jiří Štípek - Člen představenstva
Most, Lidická 71/16, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003
od 13. 12. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Vladimír Hůda - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Brožíkova 167/11, PSČ 400 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
od 13. 12. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Lenka Kokešová - Místopředseda představenstva
Litvínov - Horní Litvínov, Šaldova 1184, PSČ 436 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
od 17. 6. 2004 do 13. 12. 2007
Vladimír Hůda - Předseda představenstva
Most, U věžových domů 2946, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 6. 2003
od 17. 6. 2004 do 13. 12. 2007
Ing. Lenka Kokešová - Místopředseda představenstva
Litvínov, Komenského 1209, PSČ 436 06
den vzniku členství: 17. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 6. 2003
od 17. 6. 2004 do 13. 12. 2007
Jiří Šťípek - Člen představenstva
Most, Lidická 60/71, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003
od 3. 2. 2000 do 17. 6. 2004
Vladimír Hůda - Předseda představenstva
Most, U věžových domů 2946
od 3. 2. 2000 do 17. 6. 2004
Petr Ponert - Místopředseda představenstva
Most, Družstevní 1735
od 3. 2. 2000 do 17. 6. 2004
Mgr. Pavel Veselý - Člen představenstva
Česká Lípa, Okružní 2101
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Vladimír Hůda - Člen představenstva
Most, U věžových domů 2946
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Petr Ponert - Člen představenstva
Most, Družstevní 1735
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Ing. Miroslav Hanzlík - Člen představenstva
Liberec 6, Gagarinova 873
od 27. 9. 1995 do 3. 2. 2000
Mgr. Pavel Veselý - Člen představenstva
Česká Lípa, Okružní 2101
od 24. 1. 1994 do 27. 9. 1995
JUDr. Boris Tregler - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 15
od 15. 6. 1993 do 19. 2. 1996
Ing. Antonín Kubelka - Člen představenstva
Česká Lípa, Uranová 2010
od 15. 6. 1993 do 19. 2. 1996
Stanislav Ludvík - Člen představenstva
Česká Lípa, Šeříková 2839
od 1. 5. 1992 do 15. 6. 1993
JUDr. Petr Ulmann - Člen představenstva
Liberec 10, Jáchymovská 283
od 1. 5. 1992 do 24. 1. 1994
Miroslav Kubín - Člen představenstva
Liberec 10, Jáchymovská 264
od 1. 5. 1992 do 19. 2. 1996
Petr Melichar - Člen představenstva
Liberec 7, Gagarinova 873
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně.
od 24. 1. 2012 do 1. 11. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány státní správy a samosprávy v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místop ředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda, nebo samostatně pře dseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Podepisování se děje tak, že oprávněné osoby k vytištěné či napsané obchodní firmě sp olečnosti připojí svůj podpis.
od 8. 1. 2009 do 24. 1. 2012
Jménem společnosti jedná a zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány státní správy a samosprávy v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva nebo předseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Podepisování se děje tak, že oprávněné osoby k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 11. 11. 2004 do 8. 1. 2009
Jménem společnosti jedná a zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány státní správy a samosprávy v plném rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva nebo samostatně předseda. Podepisovat za společnost může i samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Podepisování se děje tak, že oprávněné osoby k vytištěnému či napsané obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 3. 2. 2000 do 11. 11. 2004
Jménem společnosti jedná a zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány státní správy a samosprávy v plném rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. Podepisování se děje tak, že oprávněné osoby k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 3. 2. 2000
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Mgr. JAN GAJDOŠÍK - předseda dozorčí rady
Čeladná, , PSČ 739 12
den vzniku členství: 8. 12. 2011
den vzniku funkce: 9. 12. 2011
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
Mgr. ONDŘEJ KEHAR - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Radimova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 9. 2011
od 18. 7. 2013 do 27. 7. 2015
OLGA RYVOLOVÁ - člen dozorčí rady
Chrastava - Horní Chrastava, Frýdlantská, PSČ 463 31
den vzniku členství: 28. 6. 2013
od 24. 1. 2012 do 1. 11. 2014
Mgr. Jan Gajdošík - předseda dozorčí rady
Čeladná, , PSČ 736 12
den vzniku členství: 8. 12. 2011
den vzniku funkce: 9. 12. 2011
od 18. 10. 2011 do 18. 7. 2013
Mgr. Jana Řehořková - člen dozorčí rady
Česká Lípa, Eliášova, PSČ 470 01
den vzniku členství: 30. 9. 2011 - 28. 6. 2013
od 18. 10. 2011 do 1. 11. 2014
Mgr. Ondřej Kehar - člen dozorčí rady
Útušice, , PSČ 332 09
den vzniku členství: 30. 9. 2011
od 15. 8. 2011 do 18. 10. 2011
Tomáš Binder - člen dozorčí rady
Liberec 10, Tovární, PSČ 460 10
den vzniku členství: 2. 8. 2011 - 30. 9. 2011
od 29. 3. 2011 do 15. 8. 2011
Ing. Marta Medlíková - člen dozorčí rady
Liberec 6, Burianova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 2. 8. 2011
od 8. 1. 2009 do 29. 3. 2011
Kamil Marek - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Na Spálence 396/9, PSČ 400 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 23. 2. 2011
od 8. 1. 2009 do 18. 10. 2011
Ing. Petr Šatra - Předseda dozorčí rady
Most, Jugoslávská 1785/36, PSČ 434 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2008 - 30. 9. 2011
od 8. 1. 2009 do 24. 1. 2012
Štěpán Bittner - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Gagarinova 873, PSČ 460 06
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 8. 12. 2011
od 18. 8. 2005 do 8. 1. 2009
Kamil Marek - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Na Spálence 396/9, PSČ 400 01
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 2. 11. 2008
od 17. 6. 2004 do 18. 8. 2005
Ing. Jiří Rybář - Člen dozorčí rady
Most, J.Skupy 81/2281, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 6. 6. 2005
od 17. 6. 2004 do 8. 1. 2009
Ing. Petr Šatra - Předseda dozorčí rady
Most, Jugoslávská 1785/36, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 17. 9. 2008
od 3. 2. 2000 do 17. 6. 2004
Ing. Petr Šastra - Předseda dozorčí rady
Most, K. Maxe 634/730
od 3. 2. 2000 do 17. 6. 2004
Ing. Jan Cílek - Člen dozorčí rady
Most, Brněnská 1857/3, bl. 407
od 3. 2. 2000 do 8. 1. 2009
Štěpán Bittner - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Gagarinova 873
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Mgr. Ludvík Černíček - Člen
Most, Lidická 607
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Milan Klouzek - Člen
Liberec 10, Jáchymovská 279
od 19. 2. 1996 do 3. 2. 2000
Václav Janata - Člen
Liberec 10, Jáchymovská 261
Akcionáři
od 1. 11. 2014 do 27. 7. 2015
PURUM KRAFT a.s., IČO: 27863468
Praha 1 - Staré Město, Národní, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+183

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+9

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

+2

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-11

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-21

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-132

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services