Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
IČO: 44569971 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku31. 12. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 9. 1999 do 31. 12. 2005

Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

od 14. 10. 1994 do 13. 9. 1999

Teplárna Ústí nad Labem, akciová společnost                    zkráceně: Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

od 1. 5. 1992 do 14. 10. 1994

Teplárna Trmice a.s.

Sídlo
od 26. 11. 2003 do 31. 12. 2005
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
od 14. 10. 1994 do 26. 11. 2003
Trmice, Edisonova 453
od 1. 5. 1992 do 14. 10. 1994
Ústí nad Labem - Trmice, Edisonova 453
IČO
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005

44569971

DIČ

CZ44569971

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka232 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 26. 11. 2003 do 31. 12. 2005
- obchod s elektřinou
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- správa a údržba nemovitostí
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- poskytování technických služeb
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- úprava a rozvod užitkové vody
od 9. 4. 2003 do 31. 12. 2005
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 3. 11. 1999 do 31. 12. 2005
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 13. 9. 1999 do 31. 12. 2005
- pronájem hmotného investičního majetku
od 13. 9. 1999 do 31. 12. 2005
- výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely
od 10. 5. 1993 do 13. 9. 1999
- hostinská činnost
od 10. 5. 1993 do 13. 9. 1999
- silniční motorová doprava
od 10. 5. 1993 do 9. 4. 2003
- investorská činnost v oblasti teplárenství
od 10. 5. 1993 do 9. 4. 2003
- odborný výcvik učňů
od 10. 5. 1993 do 31. 12. 2005
- úprava vody pro průmyslové účely
od 10. 5. 1993 do 31. 12. 2005
- montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 10. 5. 1993 do 31. 12. 2005
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 10. 5. 1993 do 31. 12. 2005
- poskytování ubytovacích služeb v kategorii turistická ubytovna * a **, chatová osada **
od 10. 5. 1993 do 31. 12. 2005
- expertivní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- investorská činnost
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- expertizní činnost v materiálové oblasti energetických zařízení
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- provoz zařízení pro vzdělávání učňů
od 1. 5. 1992 do 9. 4. 2003
- inženýrská činnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005
- výroba a prodej elektřiny a tepla
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005
- rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů tepla
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2005 do 31. 12. 2005
- Vymazává se ke dni 31.12.2005 z obchodního rejstříku Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, IČ: 44569971. Právní důvod výmazu: Společnost zanikla sloučením se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2005.
od 20. 7. 2000 do 23. 10. 2000
- Usnesením o zvýšení základního jmění společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. přijaté řádnou valnou hromadou společnosti dne 20. června 2000; 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 16 950 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 16 950 ks akcií (slovy: šestnáctisíc devítiset padesáti), každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun). 3. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku budou všechny akcie nabídnuty k upisování jedinému zájemci a to jednomu ze stávajících akcionářů společnosti - Městu Trmice. 4. Upsané akcie budou vydány na majitele v zaknihované podobě, kmenové, veřejně obchodovatelné, neomezeně převoditelné. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Trmice, Edisonova 453 a lhůta pro upisování činí 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je 1 000,- Kč a je splatný nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Trmice, Edisonova 453. 7. Základní jmění se zvyšuje formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je "Teplovod Trmice Žižkova ulice" vedený pod evidenčním číslem 2-827-401-0056, který je v majetku Města Trmice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku oceněn dvěma znaleckými posudky" a) Ing. Dr. Josef Vlach, DrSc. č. posudku 206 ze dne 5.6.2000 ... 17 000 000,- Kč b) Ing. Vincenc Staněk č. posudku 8/2000 ze dne 5.6.2000 ... 16 950 000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí valné hromady se na nepeněžitý vklad akcionáře, tj. Města Trmice, započítává částka 16 950 000,- Kč.
od 13. 9. 1999 do 31. 12. 2005
- Valná hromada schválila dne 8.6.1999 změny stanov.
od 17. 6. 1998 do 13. 9. 1999
- Valná hromada dne 20.1.1998 schválila nové znění stanov společnosti.
od 29. 7. 1997 do 1. 12. 1997
- 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o Kč 29 379 000, slovy dvacetdevětmilionůtřistasedmdesátdevěttisíc korun českých s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění. 2. Počet upisovaných akcií je 29 379 kusů, slovy dvacetdevěttisíctřistasedmdesátdevět kusů o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy jedentisíc korun českých. 3. Upisované akcie budou vydány na majitele, v zaknihované podobě, kmenové, veřejně obchodovatelné, neomezeně převoditelné. 4. Akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. 5. Podle § 204a odst. 5 obch. zák. se zcela vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů spojené s jimi vlastěnými akciemi. Tímto důležitým zájmem je zájem společnosti na získání vlastnického práva k předmětu nepeněžitého vkladu. 6. Místo pro upisování akcií je určeno v sídle společnosti: Trmice, Edisonova 453, zasedací místnost generálního ředitele, ve lhůtě jednoho dne, datum počátku jejího běhu je 1.9. 1997. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- je Kč 1 000,-. 7. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je určeno v sídle společnosti: Trmice, Edisonova 453, zasedací místnost generálního ředitele, ve lhůtě jednoho dne, datum počátku jejího běhu je 1.9. 1997. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou parovody v majetku Města Trmice, a to parovod Tyršova - Tylova, inventární číslo 2-827-401-0024, parovod Trmice - Újezd inventární číslo 2-827-401-0025, parovod propojovací Tyršova - U školy, inventární číslo 2-827-401-0030, parovod Václavské náměstí - V polích, inventární číslo 2-827-401-0034 a parovod Trmice - Žižkova - Horská, inventární číslo 2-827-401-0052. 9.Výše ocenění nepeněžitého vkladu je určena znaleckým posudkem Ing. Dr. Josefa Vlacha, číslo posudku 174 ze dne 23.4.1997 částkou Kč 29 379 000,-, slovy dvacetdevětmilionůtřistasedmdesátdevěttisíc korun českých a znaleckým posudkem Ing. Václava Šimůnka, číslo posudku 106/97 ze dne 23.4.1997 částkou Kč 29 379 000,-, slovy dvacetdevětmilionůtřistasedmdesátdevěttisíc korun českých.
od 27. 2. 1997 do 1. 12. 1997
- rozsah splacení základního jmění: 100%
od 10. 5. 1993 do 17. 6. 1998
- Valná hromada dne 18.3.1993 schválila nové znění stanov, které je založeno ve spise obchodního rejstříku.
od 31. 12. 1992 do 10. 5. 1993
- Valná hromada akciové společnosti dne 15.10.1992 schválila nové znění stanov, které je založeno ve spise obchodního rejstříku.
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992
- Základní jmění společnosti činí 928 509 000,- Kčs (slovy: devětsetdvacetosmmilionůpětsetdevěttisíc korun). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severočeské teplárenské závody Most, odštěpný závod Teplárna Trmice.
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 928 509 akcií na majitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005
- Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Severočeské teplárenské závody Most.
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 2005
- V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 23. 10. 2000 do 31. 12. 2005
Základní kapitál 1 035 793 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 1997 do 23. 10. 2000
Základní kapitál 1 018 843 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 1992 do 1. 12. 1997
Základní kapitál 989 464 000 Kč
od 23. 10. 2000 do 31. 12. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 035 793.
od 23. 10. 2000 do 31. 12. 2005
Akcie jsou v zaknihované podobě
od 1. 12. 1997 do 23. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 018 843.
od 31. 12. 1992 do 1. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 989 464.
Statutární orgán
od 9. 2. 2005 do 31. 12. 2005
Francois Habegre - Člen představenstva
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR: Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 702 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001
od 9. 2. 2005 do 31. 12. 2005
Jean-Michel Mazalerat - Člen představenstva
Nicolas Chuquet 5, Paris, 75017, Francie, bytem v ČR: Ostrava-Stará Bělá, Hašlerova 674/9, PSČ 724 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 9. 2. 2005
Francois Habegre - Člen představenstva
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001
od 4. 8. 2004 do 9. 2. 2005
Jean-Michel Mazalerat - Člen představenstva
Nicolas Chuquet 5, Paris, 75017, Francie, bytem v ČR Ostrava-Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Renaud Capris - Předseda představenstva
6, Impasse de Bousquettis, 311 20 Roquettes, Francie, bytem v ČR Slezská Ostrava, Chladná 11/1949, PSČ 710 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
den vzniku funkce: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Patrick Roussel - Člen představenstva
4, Rue des Tisserands, Linselles, Francie, bytem v ČR Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 21/6820, PSČ 709 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Ing. Zdeněk Duba - Člen představenstva
Praha 4 - Písnice, Ke Kurtům 374/21, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 26. 11. 2003 do 4. 8. 2004
Denis Givois - Člen představenstva
Praha 1, Školská 20/869, PSČ 110 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001 - 7. 5. 2004
od 26. 11. 2003 do 4. 8. 2004
Francois Habegre - Předseda představenstva
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001
den vzniku funkce: 17. 12. 2002 - 7. 5. 2004
od 9. 4. 2003 do 4. 8. 2004
Gilles Humbert - Člen představenstva
Praha 6, Matějská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 4. 2002 - 7. 5. 2004
od 9. 4. 2003 do 4. 8. 2004
Ing. Jan Demjanovič - Člen představenstva
Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 432 01
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 7. 5. 2004
od 17. 12. 2001 do 9. 4. 2003
Ing. Zdeněk Duba - Člen představenstva
Praha 4 - Písnice, Ke Kurtům 374/21, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001 - 17. 5. 2002
od 17. 12. 2001 do 9. 4. 2003
JUDr. Lubomír Lubojacký - Člen představenstva
Klimkovice, Havlíčkova 225, PSČ 742 83
den vzniku členství: 31. 8. 2001 - 16. 4. 2002
od 17. 12. 2001 do 26. 11. 2003
Denis Givois - Předseda představenstva
Praha 4, U Družstva práce 92/1734, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 17. 12. 2002
od 17. 12. 2001 do 26. 11. 2003
Francois Habegre - Člen představenstva
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001
od 17. 12. 2001 do 31. 12. 2005
Ing. Josef Novák - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Osvoboditelů 219, PSČ 400 01
den vzniku členství: 31. 8. 2001
den vzniku funkce: 31. 8. 2001
od 13. 9. 1999 do 17. 12. 2001
Ing. Jiří Forman - Člen představenstva
Děčín IV., Štursova 14, PSČ 400 03
od 13. 9. 1999 do 4. 8. 2004
Ing. Erich Grünbaum - Člen představenstva
Krupka, Sídliště 565
den vzniku členství: 20. 3. 2002 - 7. 5. 2004
od 17. 6. 1998 do 13. 9. 1999
Ing. Erich Grünbaum - Člen představenstva
Most, Dobnerova 2941
od 17. 6. 1998 do 17. 12. 2001
Ing. Jiří Kubizňák - Člen představenstva
Teplice, Trnovanská 1329/65
od 17. 6. 1998 do 17. 12. 2001
Ing. Edvard Renner - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Tolstého 1186
od 17. 6. 1998 do 9. 4. 2003
Ing. Karel Žáček - Člen představenstva
Kadaň, Koželužská 1521
od 27. 2. 1997 do 17. 6. 1998
Ing. Vladimír Ježek - Člen představenstva
Praha 5, U Klikovky 7/1706
od 27. 2. 1997 do 13. 9. 1999
Ing. Vladislav Krajíc - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Na Hřebence 1458/2, PSČ 400 03
od 27. 2. 1997 do 17. 12. 2001
Ing. Jiří Šťastný - Předseda představenstva
Děčín, 28.října 15, PSČ 405 01
od 23. 9. 1996 do 27. 2. 1997
Ing. Pavel Pešek, CSc. - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Tolstého 1221/36
od 23. 9. 1996 do 27. 2. 1997
Ing. Vladimír Bukač - Člen představenstva
Praha 7, Letohradská 5, PSČ 170 00
od 23. 9. 1996 do 17. 6. 1998
Ing. Josef Novák - Člen představenstva
Most, Františka Malíka 1016/9, PSČ 434 01
od 23. 9. 1996 do 17. 12. 2001
Jaroslav Chvalina - Místopředseda představenstva
Děčín, Oblouková 79, PSČ 405 01
od 24. 4. 1996 do 23. 9. 1996
Ing. Pavel Pešek, CSc. - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Tolstého 1221/36
od 24. 4. 1996 do 27. 2. 1997
Mgr. Petr Seidl - Člen představenstva
Praha 3, Lucemburská 1
od 24. 4. 1996 do 17. 6. 1998
Ing. Petr Novotný, CSc. - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Kočkovská 5, PSČ 400 11
od 24. 4. 1996 do 17. 6. 1998
Ing. Jan Škarka - Člen představenstva
Praha 4, Klapálkova 2243, PSČ 140 01
od 14. 10. 1994 do 24. 4. 1996
Ing. Roman Kuták - Člen představenstva
Praha 2, Václavská 18
od 14. 10. 1994 do 24. 4. 1996
- přechodné bydliště: Teplice, Scheinerova 1832
od 14. 10. 1994 do 24. 4. 1996
Ing. Pavel Pešek, CSc. - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Tolstého 1221/36
od 14. 10. 1994 do 23. 9. 1996
Jaroslav Chvalina - Člen představenstva
Děčín, Oblouková 302/79
od 10. 5. 1993 do 14. 10. 1994
Ing. Jindřich Tesař - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Družstevní 23
od 10. 5. 1993 do 14. 10. 1994
Miroslav Janda - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Jizerská 2944/59
od 10. 5. 1993 do 24. 4. 1996
Ing. Rudolf Tomani - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Svojsíkova 2675/32
od 10. 5. 1993 do 24. 4. 1996
Ing. Stanislav Procházka - Člen představenstva
Praha 4 - Roztyly, Augustinova 2072
od 10. 5. 1993 do 23. 9. 1996
Ing. Petr Paciorek - Předseda představenstva
Praha 8 - Bohnice, Ratibořická 748
od 10. 5. 1993 do 23. 9. 1996
Alena Novotná - Člen představenstva
Teplice, V závětří 1669
od 31. 12. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. Stanislav Kryl - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Kamenná 12
od 31. 12. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. Jindřich Tesař - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Družstevní 23
od 31. 12. 1992 do 14. 10. 1994
Ing. Ludvík Malec - Generální ředitel
Ústí nad Labem, Střížovická 18
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992
Ing. Ludvík Malec - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Střížovická 18
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992
Ing. Jindřich Tesař - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Družstevní 23
od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992
Ing. Stanislav Kryl - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Kamenná 12
od 26. 4. 1999 do 31. 12. 2005
Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, anebo předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 5. 1992 do 26. 4. 1999
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Oto Neubauer - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, Hálkova 12, PSČ 400 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002
den vzniku funkce: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Daniel Melin - Místopředseda dozorčí rady
3, Rue de Marmouzots, Dijon, 210 00, Francie, bytem v ČR Ostrava-Stará Bělá, Hašlerova 674/9, PSČ 724 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004
den vzniku funkce: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Ing. Jiří Lukeš - Člen dozorčí rady
Klímkovice, Nádražní 853, PSČ 742 83
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2005
Radek Vonka - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Masarykova 824/199, PSČ 400 01
den vzniku členství: 7. 5. 2004
od 26. 11. 2003 do 31. 12. 2005
Roman Černý - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Spartakiádní 29/275, PSČ 400 10
den vzniku členství: 1. 5. 2003
od 26. 11. 2003 do 31. 12. 2005
Ing. Jan Jindřich - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Nová Ves 1588, PSČ 400 03
den vzniku členství: 30. 7. 2003
od 9. 4. 2003 do 26. 11. 2003
Jiří Böhm - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Gagarinova 2688/1, PSČ 400 01
den vzniku členství: 30. 7. 1999 - 30. 7. 2003
od 9. 4. 2003 do 4. 8. 2004
Oto Neubauer - Místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, Hálkova 12, PSČ 400 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002
den vzniku funkce: 19. 4. 2002 - 7. 5. 2004
od 9. 4. 2003 do 4. 8. 2004
Ing. Miroslav Pátek - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, Vinařská 744/24, PSČ 400 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 7. 5. 2004
den vzniku funkce: 19. 4. 2002 - 7. 5. 2004
od 9. 4. 2003 do 4. 8. 2004
Ing. Zdeňka Montagová - Člen dozorčí rady
Bílina, Mírové náměstí 90/15, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 3. 2002 - 3. 5. 2004
od 17. 12. 2001 do 4. 8. 2004
Gérard Levet - Člen dozorčí rady
89410 BEON, 18, Rue de La Fontaine, Francie, bytem v ČR Praha 2, Vinohradská 22, PSČ 120 00
den vzniku členství: 31. 8. 2001 - 7. 5. 2004
od 13. 9. 1999 do 17. 12. 2001
Ing. Josef Krulich - Člen dozorčí rady
Louny, Osvoboditelů 320
od 13. 9. 1999 do 9. 4. 2003
Jiří Böhm - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Gagarinova 2688/1
od 17. 6. 1998 do 9. 4. 2003
Ing. Jan Demjanovič - Člen dozorčí rady
Chomutov, M.Kopeckého 4827
od 29. 7. 1997 do 13. 9. 1999
Ing. Jiří Forman - Člen dozorčí rady
Liberec, Barvířská 33/4
od 23. 9. 1996 do 29. 7. 1997
Ing. Vladimír Novák - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Meruňkova 2851/11
od 23. 9. 1996 do 17. 6. 1998
Ing. Petr Hlinomaz, CSc. - Člen dozorčí rady
Kladno II - Kročehlavy, Dánská 2276
od 23. 9. 1996 do 9. 4. 2003
Ing. Miroslav Pátek - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, Vinařská 744/24
od 23. 9. 1996 do 26. 11. 2003
Ing. Jan Kouřimský - Člen dozorčí rady
Teplice, J.Koziny 1491/26, PSČ 415 01
den vzniku členství: 2. 6. 2000 - 7. 10. 2002
od 24. 4. 1996 do 23. 9. 1996
Ing. František Bartůšek - Člen dozorčí rady
Brno, Teuschlova 31
od 10. 5. 1993 do 24. 4. 1996
PhDr. Vlastimil Šindýlek - Člen dozorčí rady
Poděbrady, Dr.Horákové 384/45
od 10. 5. 1993 do 23. 9. 1996
Ing. Jaroslav Hořínek - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Boloňská 307/46
od 10. 5. 1993 do 23. 9. 1996
Ing. Vladimír Hoffman - Člen dozorčí rady
Praha 9, Františkova 903
od 10. 5. 1993 do 23. 9. 1996
Václav Kareš - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Rabasova 12
od 10. 5. 1993 do 13. 9. 1999
Pavel Jůza - Člen dozorčí rady
Svádov, Vítězná 241
od 10. 5. 1993 do 9. 4. 2003
Oto Neubauer - Místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, Hálkova 12
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. Robert Vršanský - Člen
Ústí nad Labem, SNP 332/368
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. Zdenka Svobodová - Člen
Ústí nad Labem, Rabasova 13
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Oto Neubauer - Člen
Ústí nad Labem, Hálkova 12
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 17 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v minulosti a studovat, jak se tehdy lidem žilo, co je zajímalo, trápilo, jaké se řešily...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+85
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-170
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-241
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-270
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-472
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 587,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Narok na davky
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Narok na davky

Otázka: Dobry den,chci se zeptat,zda mam narok na nejake davky,v pripade ze pote co zkonci rodicovska dovolena a urad prace vyplati podporu po dobu peti mesicu, kdyz sdilim spolecnou domacnost s dedeckem,ktery...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.