Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemská a.s. v likvidaci
IČO: 44964609 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1991
Datum zániku1. 10. 2009
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 7. 5. 2007 do 1. 10. 2009

Zemská a.s. v likvidaci

od 30. 5. 1997 do 7. 5. 2007

Zemská a.s.

od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997

Moravská zemská a.s.

od 13. 7. 1993 do 22. 2. 1996

I. Cihlářský investiční fond, a.s.

od 31. 12. 1991 do 13. 7. 1993

I. Cihlářský investiční privatizační fond, a.s.

Sídlo
od 17. 10. 2004 do 1. 10. 2009
Rokycany, Pivovarská č.p. 98, PSČ 337 01
od 25. 2. 2003 do 17. 10. 2004
Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00
od 30. 5. 1997 do 25. 2. 2003
Klatovy, Tyršova 447, PSČ 339 01
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Brno, Šumavská 31, PSČ 602 00
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
Brno, Jakubská 5, PSČ 602 00
od 11. 8. 1993 do 8. 11. 1995
Brno, Mezírka 1, PSČ 659 16
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
Brno, Mezírka 35, PSČ 659 16
IČO
od 31. 12. 1991 do 1. 10. 2009

44964609

DIČ

CZ44964609

Právní forma
od 31. 12. 1991 do 1. 10. 2009
Akciová společnost
Spisová značka657 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 10. 2001 do 1. 10. 2009
- poradenská činnost v oblasti výroby, odbytu, organizace a řízení
od 10. 10. 2001 do 1. 10. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb v režimu živnosti volné
od 19. 3. 1996 do 1. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 3. 1996 do 1. 10. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování)
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- na základě pověření majitelů investičních bodů nakupování akcií za investiční body
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- činnosti bezprostředně související s kolektivním investo- váním, zejména:
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- a) nákup a prodej veřejně obchodovatelných cenných papírů, vč. státních obligací, případně cenných papírů, u nichž lze předpokládat, že budou veřejně obchodovatelné
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- b) nákup a prodej nemovitostí vč. pozemků a podnikání s nimi
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- d) vklady podle smluv o tichém společenství
od 11. 8. 1993 do 19. 3. 1996
- c) nákup a prodej movitých věcí a podnikání s nimi
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
- nákup akcií za investiční kupóny čs. občanů, ve smyslu § 17 odst. 3, nař. vlády ČSFR č. 383/1991 Sb. zejména nákup a prodej akcií Cihlářského sdružení, a.s. Brno a cihlářských státních pod- niků a státních akc. společností určených na kupónovou privati- zaci,
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
- účast na podnikání jiných právnických osob,
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
- hospodaření s prostředky investičního privatizačního fondu (nákup a prodej cenných papírů, odprodej majetkových účastí ve prospěch Fondu),
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
- další činnosti podmiňující a související s výše uvedeným před- mětem činnosti.
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2009
- Vymazává se obchodní společnost Zemská a.s. v likvidaci, se sídlem Rokycany, Pivovarská č.p. 98, PSČ 337 01, identifikační číslo 449 64 609 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace společnosti.
od 7. 5. 2007 do 1. 10. 2009
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 30. 04. 2007 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 01. 05. 2007.
od 18. 7. 2006 do 21. 11. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti Zemská a.s., se sídlem v Rokycanech, Pivovarská 98, PSČ 337 01, IČ 449 64 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 657 (dále jen "společnost"), 1) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Zemská a.s. je paní Věra Spěváčková, r.č. xxxx, bytem Rokycany, Horymírova 1026, PSČ 337 01, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimo řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti.Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 03. 03. 2006 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hrom adě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem 51.334 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1.100 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykona t právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje přechod ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 1.616 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na osobu hlavního akcionáře společnosti paní Věru Spěváčkovou, r.č. xxxx, bytem Rokycany, Ho rymírova 1026, PSČ 337 01, a to za protiplnění ve výši 891,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 9/2006 ze dne 19. 04. 2006 (vč. Dodatku č.1), který vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializ ací oceňování cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, U Bazénu 404/9 a rozhodnutím ČNB č.j. 45/N/57/2006/2/2006/2388/540 (dle § 183i odst. 5, OZ). 3) konstatuje a osvědčuje, že akcionář paní Věra Spěváčková, r.č. xxxx, bytem Rokycany, Horymírova 1026, PSČ 337 01, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávně ným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Závěr znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, (č. posudku 9/2006, vč. Dodatku č. 1) s cílem stanovit aktuální cenu akcií v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (v platném znění) pro účely výkupu účastnických cenných papírů v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v platném znění). Znalkyně pro s tanovení výše přiměřeného protiplnění použila ocenění na základě analýzy majetku a to z důvodu, že hodnota podniku je tvořena aktivy, nikoliv jeho výnosy. Na základě této metody dospěla k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění, odpovídající hodnotě akci í společnosti Zemská a.s. činí 891,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 178.200,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. V sídle společnosti je k nahlédnutí notářský zápis NZ 199/2006, N 199/2006 ze dne 23. 06. 2006, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení. Společnost upozorňuje akcionáře, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu výše uvedeného usnesení do o bchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím, uvedeným v usnesení, na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci ? společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČ 648 32 341, zapsané v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1004, tel. 377237510, 377237810 v jeho sídle v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Hlavní akcionář poskytne protiplnění prostřednictvím svého zmocněnce společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČ 648 32 341, a to na své náklady do jednoho týdne od předání akcií.
Kapitál
od 26. 8. 1996 do 1. 10. 2009
Základní kapitál 272 950 000 Kč
od 11. 8. 1993 do 26. 8. 1996
Základní kapitál 52 950 000 Kč
od 13. 7. 1993 do 11. 8. 1993
Základní kapitál 1 850 000 Kč
od 31. 12. 1991 do 13. 7. 1993
Základní kapitál 100 000 Kč
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
v listinné podobě
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 52 950.
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
v listinné podobě
od 10. 10. 2001 do 25. 2. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 52 950.
od 10. 10. 2001 do 25. 2. 2003
52.950 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v zaknihované podobě s charakterem veřejně neobchodovatelných cenných papírů bez omezení převoditelnosti
od 26. 8. 1996 do 25. 2. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
od 26. 8. 1996 do 25. 2. 2003
1 100 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč s charakterem veřejně neobchodovatelných cenných papírů bez omezení převoditelnosti.
od 11. 8. 1993 do 10. 10. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 52 950.
od 11. 8. 1993 do 10. 10. 2001
52 950 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v zaknihované podobě s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů bez omezení převoditelnosti.
od 13. 7. 1993 do 11. 8. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 850.
od 31. 12. 1991 do 13. 7. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 4. 2. 2004 do 1. 10. 2009
Jan Vondryska - předseda
Klatovy IV, Studenstská 414, PSČ 339 01
den vzniku členství: 31. 7. 2003
den vzniku funkce: 31. 7. 2003
od 25. 2. 2003 do 1. 10. 2009
Blanka Čechová - člen představenstva
Dlažov, Nová Víska 6, PSČ 340 21
den vzniku členství: 9. 7. 2002
od 10. 10. 2001 do 25. 2. 2003
Ing. Jaroslav Průcha - Předseda představenstva
Předenice, 39, PSČ 332 09
od 5. 11. 1999 do 10. 10. 2001
Ing. Josef Velíšek - předseda představenstva
p. Střížovice, Nebílovy 32, PSČ 332 04
od 30. 5. 1997 do 5. 11. 1999
Ing. Ivo Slováček - předseda představenstva
Ostrava, Na Kamenci 2, PSČ 628 00
od 30. 5. 1997 do 25. 2. 2003
Blanka Čechová - člen představenstva
Klatovy, U Slunce 407
od 30. 5. 1997 do 1. 10. 2009
Miloslava Nozarová - členka představenstva
Merklín, Na Výhledech 315, PSČ 334 52
den vzniku členství: 9. 7. 2002
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Ing. Petr Květoň - člen představenstva
Loučim, Chocká Lhota 22, PSČ 345 10
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Jiří Šilhánek - člen představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Magda Driáková - předsedkyně představenstva
Brno, Vlčnovská 14, PSČ 628 00
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Tomáš Fremr - místopředseda představenstva
Nebílovy č. 42, , PSČ 332 07
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Miloslava Nozarová - členka představenstva
Merklín, Na Výhledech 315, PSČ 334 52
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
PhDr. Evžen Dvořák - předseda představenstva
Brno, Palackého 168
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
Jiří Šilhánek - člen představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 30. 12. 1994 do 8. 11. 1995
PhDr. Evžen Dvořák - člen představenstva
Brno, Palackého 168
od 31. 12. 1991 do 30. 12. 1994
Vojtěch Stokláska - člen představenstva
Praha 4, Boháčova 862
od 31. 12. 1991 do 8. 11. 1995
Ing. Jozef Macík, CSc. - člen představenstva
Brno, Jaselská 17
od 31. 12. 1991 do 8. 11. 1995
Ing. Libor Křivánek - člen představenstva
Brno, Rázusova 5a
od 31. 12. 1991 do 8. 11. 1995
Ing. František Kadubec - člen představenstva
Brno, Slezákova 49
od 31. 12. 1991 do 8. 11. 1995
Ing. Milan Boháč - člen představenstva
Žilina, Hečkova 18
od 30. 5. 1997 do 1. 10. 2009
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému jménuspolečnosti připojí podpisy osoba nebo společně osoby takto: a) všichni členové představenstva nebo b) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo c) společně dva členové představenstva nebo d) na základě písemného pověření představenstvem: - samostatně představenstvem jmenovaný ředitel společnosti, - samostatně předseda představenstva - samostatně jeden člen představenstva.
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí podpisy osoba nebo společně osoby takto: - všichni členové představenstva nebo - společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo - společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo - na základě pověření představenstva samostatně předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva.
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva.
od 11. 8. 1993 do 8. 11. 1995
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce: - nejméně dva členové představenstva, nebo - jiné osoby a prokuristé v rozsahu udělené plné moci či prokury, nebo - pracovníci správce v rozsahu smlouvy se správcem
od 31. 12. 1991 do 11. 8. 1993
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva.
Likvidace
od 7. 5. 2007 do 1. 10. 2009
Jan Vondryska
Klatovy IV, Studentská 414, PSČ 339 01
Dozorčí rada
od 17. 10. 2004 do 1. 10. 2009
JUDr. Jana Lexová - člen dozorčí rady
Plzeň, Borůvková 3, PSČ 312 00
den vzniku členství: 15. 11. 2003
od 4. 2. 2004 do 10. 9. 2005
Ing. Lubomír Spěváček - předseda
Rokycany, 20. výročí osvobození 733, PSČ 337 03
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 26. 8. 2003
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 26. 8. 2003
od 4. 2. 2004 do 1. 10. 2009
Josef Kašpar - člen
Nezvěstice, Nebílovy 26, PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2003
od 25. 2. 2003 do 4. 2. 2004
Petra Velíšková - Člen
Nebílovy, 32, PSČ 332 04
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 9. 7. 2002
od 10. 10. 2001 do 4. 2. 2004
Jan Vondryska - člen
Klatovy IV, Studentská 414, PSČ 339 01
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 31. 7. 2003
od 10. 10. 2001 do 4. 2. 2004
Ing. Josef Velíšek - předseda
p. Střížovice, Nebílovy 32, PSČ 332 04
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 9. 7. 2002
den vzniku funkce: 9. 7. 2002
od 5. 11. 1999 do 10. 10. 2001
Jan Vondryska - předseda
Klatovy IV, Studentská 414, PSČ 339 01
od 30. 5. 1997 do 5. 11. 1999
Gabriela Hajšmanová - předseda
Plzeň, Třešňová 2, PSČ 301 00
od 30. 5. 1997 do 10. 10. 2001
Ing. Jaroslav Průcha - člen
Předenice, 39
od 30. 5. 1997 do 25. 2. 2003
Václav Holub - člen
Klatovy, Lesní 675
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Ing. Aleš Šilhánek - předseda
Slavkov u Brna, Tyršova 1109, PSČ 684 01
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Gabriela Hajšmanová - členka
Plzeň, Třešňová 2, PSČ 301 00
od 22. 2. 1996 do 30. 5. 1997
Zdeňka Matoušková - členka
Brno, Petrůvky 9
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
Ing. Zdeněk Kronus - předseda
Brno, Bořetická 9
od 8. 11. 1995 do 22. 2. 1996
Zdeňka Matoušková - členka
Brno, Petrůvky 9
od 30. 12. 1994 do 8. 11. 1995
JUDr. Petr Jaeger
Brno, U hřiště 11
od 30. 12. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Zdena Lorenzová
Brno, Božetěchova 99
od 30. 12. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Zdeněk Kronus
Brno, Bořetická 9
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+7
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

+2
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-69
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-130
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-208
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odstoupení od smlouvy bez sankcí
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odstoupení od smlouvy bez sankcí

Otázka: Dobrý den, podobný dotaz jsem bohužel nenašel, proto se ptám: Jako dlouholetý klient spol. Telefonika 02 jsem si dne 14.6.2019 v prodejně 02 v Jablonci n/N objednal základní modem nutný pro připojení k...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services