EKOFOND a.s., IČO: 44965001 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EKOFOND a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 44965001. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 44965001 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1991
Datum zániku30. 9. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008

EKOFOND a.s.

od 1. 7. 2004 do 12. 9. 2007

EKOFOND a.s. v likvidaci

od 29. 5. 1996 do 1. 7. 2004

EKOFOND a.s.

od 14. 7. 1993 do 29. 5. 1996

EKOFOND investiční fond, a.s.

od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993

EKOFOND a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 28. 12. 2001 do 30. 9. 2008
Brno, Rašínova č.or.2,č.p.103, PSČ 602 00
od 14. 7. 1993 do 28. 12. 2001
Brno, Rašínova 2
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Brno, Brandlova 4
IČO
od 31. 12. 1991 do 30. 9. 2008

44965001

DIČ

288

Právní forma
od 31. 12. 1991 do 30. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka624 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 29. 5. 1996 do 30. 9. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 5. 1996 do 30. 9. 2008
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 14. 7. 1993 do 29. 5. 1996
- kolektivní investování a vjeho rámci soustřeďování peněžních prostředků za účelem jejich investování do cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství a činnosti bezprostředně s těmito činnostmi související
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
- investování /investiční postup/ ve smyslu § 17 odst. 3 nař. vl. ČSFR č. 383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
- hospodaření s prostředky fondu zahrnující zejména nákup, prodej cenných papírů /akcií společnosti, různých druhů dluhopisů včetně státních obligací apod/. nebo získávání a odprodej majetkových účastí ve prospěch fondu s cílem zhodnocování majetku fondu.
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2008
- Společnost zanikla bez likvidace s převodem jmění na jediného akcionáře - S.M.K., a.s., IČO 494 32 036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01. Rozhodným dnem pro převod jmění byl 1.leden 2008. Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění byl o schváleno rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.7.2008, o kterém byl vyhotoven notářský zápis NZ 443/2008, N 477/2008 notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou. Smlouva o převzetí jmění byla uzavřena dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/20 08 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou.
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
- Jediný akcionář schválil dne 23.7.2007 změnu stanov, s účinností ke dni 31.8.2007, spočívající ve změně odstavce 1 (obchodní firma).
od 30. 3. 2007 do 4. 7. 2007
- Usnesení Valné hromady Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.03.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s v likvidaci určuje: Akcionář společnosti S.M.K., a.s., IČO 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, č.vl. 1081, který je vlastníkem 193 714 kusů akcií, kmenových na majitele, v zak nihované podobě, SIN770000001030, každá o jmenovité hodnotě 40,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 8 533 840,-Kč, rozdělenému na 213 346 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, představuje podíl 90,8% na základním ka pitálu, je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci dne 20.března 2007 bylo osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci k rozhodnému dni 13.března 2007, že společnost S.M.K., a.s., IČO: 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, což prokazuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 05.02.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Počet hlasů spojených s je dnotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že S.M.K., a.s. je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada EKOFOND a.s. v likvidaci schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, tj. 19 632 ks zaknihovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, SIN770000001030, takto: tyto kmenové akcie v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovi té hodnotě 40,- Kč, nekotované (tj. neobchodovatelné na veřejných trzích), SIN770000001030, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcioářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 56,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 40,- Kč, SIN770000001030, která je doložena znaleckým posudkem č. 06-01/07 ze dne 2.ledna 2007, zhotoveným soudním znalcem Ing. Petrem Pelcem, Ph.D., bytem Zlatá Hora 1365, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01. Při ocenění akcií byl použit přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty a účetní hodnota). Výsledná hodnota je určena aplikací nejvíce vhodné metody likvidačn í. Majetková metoda byla použita jako podpůrná. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společnost CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. po provedení zápisu změny vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. 4. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/3/2006/2, 2007/1381/540 ze dne 24.ledna 2007, kterým byl S.M.K., a.s., udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přij etí usnesení valné hromady společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, IČO: 44965001, se sídlem Brno, Rašínova č.or. 2, č.p. 103, PSČ: 602 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na S.M.K., a.s. jako hlavního akcionáře spole čnosti, a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 40,-Kč. 5. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář S.M.K.,a.s. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO: 63907 020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00. 6. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci : Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 26. 5. 2005 do 30. 9. 2008
- Valná hromada společnosti konaná dne 11.4.2005 schválila změnu stanov.
od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2008
- Valná hromada společnosti, konaná dne 17.května 2004, schválila změnu stanov. Dále řádná valná hromada rozhodla o zrušení společnosti k 1.7.2004 a jejím vstupu do likvidace k tomuto datu.
od 8. 8. 2000 do 30. 3. 2001
- Valná hromada společnosti, konaná dne 18.7.2000, schválila toto usnesení o snížení základního jmění společnosti: 1. Základní jmění společnosti se snižuje ze stávající výše 85.338.400,- Kč o částku 76.804.560.,-Kč na hodnotu základního jmění 8.533.840,-Kč,
od 8. 8. 2000 do 30. 3. 2001
- 2. Důvod snížení základního jmění - skutečnost, že společnost k realizaci svého předmětu činnosti nepotřebuje základní jmění ve stávající výši,
od 8. 8. 2000 do 30. 3. 2001
- 3. Způsob snížení základního jmění: Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií (celkem je vydáno 213 346 kusů akcií). Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 360,-Kč (stávající jmenovitá hodnota každé akcie je 400,-Kč), tj. jmenovitá hodnota každé akcie po snížení základního jmění činí 40,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v Středicku cenných papírů.
od 8. 8. 2000 do 30. 3. 2001
- 4. Snížení základního jmění se děje s poskytnutím plnění akcionářům, na jednu akcii o stávající jmenovité hodnotě 400,-Kč akcionář obdrží 360,-Kč (tj. částku odpovídající snížení jmenovité hodnoty každé akcie). Toto plnění bude akcionářům poskytnuto po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu plnění z titulu snížení základního jmění akcionářům bude pátý kalendářní den ode dne, kdy usnesení obchodního rejstříku o snížení základního jmění nabyde právní moci. K tomuto dni představenstvo zajistí výpis z registru emitenta cenných papírů v SCP a plnění z titulu snížení základního jmění bude poskytnuto akcionářům uvedeným v registru emitenta cenných papírů k tomuto datu. Plnění z titulu snížení základního jmění je splatné do třiceti dnů po rozhodném dni (pokud představenstvo tuto lhůtu nezkrátí). Společnost vyplatí plnění z titulu snížení základního jmění každému akcionáři (tj. fyzickým i právnickým osobám, zahraničním i tuzemským) poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta cenných papírů z SCP, nebo, pokud akcionář společnosti nejpozději k rozhodnému dni písemně sdělí číslo bankovního účtu, na tento sdělený bankovní účet. Na bankovní účet však bude plnění zasláno pouze na výslovnou žádost akcionáře. Plnění bude akcionářům poskytnuto na jejich náklady, tj. od plnění případajícího na příslušný počet akcií budou odečteny náklady na poštovné, pokud bude plnění poskytováno poštovní poukázkou. Společnost neodpovídá za správnost příslušných údajů (zejm. místo bydliště) o osobě akcionáře, vedených v SCP. V případě, že nebude možno plnění akcionáři doručit na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta cenných papírů SCP, bude příslušná částka uložena u společnosti a vyplacena akcionáři v sídle společnosti, po prokázání jeho totožnosti. Od této částky budou odečteny náklady, které společnosti vznikly v souvislosti s tím, že akcionáři nebylo možno plnění vyplatit poštovní poukázkou, popř. další nutné náklady.
od 8. 8. 2000 do 30. 9. 2008
- Valná hromada společnosti, konaná dne 18.7.2000, schválila změnu stanov a stanovy společnosti v jejich úplném znění.
od 9. 9. 1997 do 30. 9. 2008
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 10.7.1997.
od 29. 5. 1996 do 30. 9. 2008
- Zapisuje se změna stanov v čl.1,3,6,8,12 přijatá valnou hromadou 6.5.1996.
od 4. 8. 1995 do 30. 9. 2008
- Ke dni 4.8.1995 se zapisuje změna stanov v čl.4,5,6,9,12, přijatá valnou hromadou dne 2.6.1995.
od 28. 9. 1994 do 30. 9. 2008
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 30.6.1994 o záměru snížit základní jmění na 12,630.400 Kč
od 28. 9. 1994 do 30. 9. 2008
- Ke dni 30.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění.
od 31. 12. 1991 do 30. 9. 2008
- Způsob zřízení: jednorázově zakladatelským plánem ze dne 21.12.1991
Kapitál
od 30. 3. 2001 do 30. 9. 2008
Základní kapitál 8 533 840 Kč, splaceno 8 533 840 Kč.
od 9. 9. 1997 do 30. 3. 2001
Základní kapitál 85 338 400 Kč, splaceno 85 338 400 Kč.
od 4. 8. 1995 do 9. 9. 1997
Základní kapitál 85 338 400 Kč
od 15. 12. 1994 do 4. 8. 1995
Základní kapitál 12 630 400 Kč
od 5. 11. 1993 do 15. 12. 1994
Základní kapitál 31 576 000 Kč
od 14. 7. 1993 do 5. 11. 1993
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Základní kapitál 100 000 Kč
od 30. 3. 2001 do 30. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 213 346.
od 4. 8. 1995 do 30. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 213 346.
od 15. 12. 1994 do 4. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 31 576.
od 5. 11. 1993 do 15. 12. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 31 576.
od 14. 7. 1993 do 5. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Lubomír Stoklásek - předseda představenstva
Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00
den vzniku členství: 31. 8. 2007
den vzniku funkce: 3. 9. 2007
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
JUDr. Petra Štěpánková - člen představenstva
Brno, Vlkova 2364/7, PSČ 628 00
den vzniku členství: 31. 8. 2007
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Drahoslav Macháček - člen představenstva
Babice u Rosic, Růžová 268, PSČ 664 84
den vzniku členství: 31. 8. 2007
od 8. 8. 2000 do 12. 9. 2007
Zdeněk Fučík - člen představenstva
Brno, Vychodilova 12
den vzniku funkce: 18. 7. 2000 - 18. 7. 2005
od 5. 10. 1999 do 8. 8. 2000
Dana Ondrová - člen představenstva
Brno, Švermova 25
od 5. 10. 1999 do 12. 9. 2007
Ing. Bedřich Nechvátal - předseda představenstva
Brno, Rooseveltova 11
den vzniku funkce: 30. 8. 1999 - 30. 8. 2004
od 5. 10. 1999 do 12. 9. 2007
Ing. Zdeněk Heneš - člen představenstva
Brno, Josefy Faimonové 24
den vzniku funkce: 30. 8. 1999 - 30. 8. 2004
od 9. 9. 1997 do 5. 10. 1999
Ing. Věra Herková - člen představenstva
Brno, Teyschlova 21
od 9. 9. 1997 do 5. 10. 1999
Mgr. Jaroslava Polachová - členka představenstva
Brno, Vránova 17
od 9. 9. 1997 do 5. 10. 1999
Mgr. Petra Štěpánková - předsedkyně představenstva
Brno, Vlkova 7
od 18. 10. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Miroslav Doležel - člen představenstva
Brno, Botanická 52
od 28. 9. 1994 do 18. 10. 1994
Ing. Miroslav Čajka - člen představenstva
Brno, Ukrajinská 23
od 28. 9. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Věra H e r k o v á - člen představenstva
Brno, Teyschlova 21
od 28. 9. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Stanislav Křemen - předseda představenstva
Brno, Bieblova 11
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Stanislav Křemen - člen představenstva
Brno, Bieblova 11
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Miroslav Vávra - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Studentská 30/5
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Ladislav Jenček - člen představenstva
Brno, Absolonova 2a
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Lubomír Stoklásek - předseda
Brno, Zemědělská 60
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Vladimír Kozumplík - člen představenstva
Brno, Kainarova 12
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Vladimír Kovařík - člen představenstva
Brno, Kubkova 31
od 14. 7. 1993 do 30. 9. 2008
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové předsta- venstva.
od 31. 12. 1991 do 14. 7. 1993
Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis dva z členů představenstva.
Likvidace
od 1. 7. 2004 do 12. 9. 2007
JUDr. Petra Štěpánková
Brno, Vlkova 7, PSČ 628 00
Dozorčí rada
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Jitka Suchomelová - člen dozorčí rady
Brno, Strnadova 2373/5, PSČ 628 00
den vzniku členství: 31. 8. 2007
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Vladimíra Fousová - člen dozorčí rady
Brno, Blažkova 20/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 31. 8. 2007
od 12. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Milena Maksová - člen dozorčí rady
Brno, Mikuláškovo náměstí 563/3, PSČ 625 00
den vzniku členství: 31. 8. 2007
od 25. 3. 2003 do 1. 7. 2004
JUDr. Petra Štěpánková - členka
Brno, Vlkova 7, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 22. 7. 2002 - 17. 5. 2004
od 25. 3. 2003 do 12. 9. 2007
Pavla Korešová - členka
Brno, Tomanova 12, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 22. 7. 2002 - 22. 7. 2007
od 25. 3. 2003 do 12. 9. 2007
Jitka Suchomelová - členka
Brno, Strnadova 5, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 22. 7. 2002 - 22. 7. 2007
od 8. 8. 2000 do 25. 3. 2003
Miloslava Benešová - členka
Brno, Mutěnická 19
den vzniku funkce: 19. 7. 2000 - 22. 7. 2002
od 6. 1. 2000 do 8. 8. 2000
Miloslava Benešová - členka
Brno, Pálavské náměstí 8
od 5. 10. 1999 do 25. 3. 2003
Jaroslava Urbanová - členka
Brno, Langrova 25
den vzniku funkce: 30. 8. 1999 - 16. 10. 2001
od 9. 9. 1997 do 5. 10. 1999
Ing. Roman Čajka - předseda
Brno, Ukrajinská 23
od 9. 9. 1997 do 6. 1. 2000
Lenka Ondráková - členka
Jemnice, Lesnická 889
od 9. 9. 1997 do 25. 3. 2003
Kateřina Rafajová - členka
Brno, Spáčilova 4
den vzniku funkce: 10. 7. 1997 - 10. 7. 2002
od 18. 10. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Ladislav Šteffek - člen
Brno, Štouračova 4
od 28. 9. 1994 do 18. 10. 1994
Ing. Ladislav Štefek - člen
Brno, Štouračova 4
od 28. 9. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Metodějka Stoklásková - předsedkyně
Brno, Zemědělská 60
od 28. 9. 1994 do 9. 9. 1997
Ing. Roman Čajka - člen
Brno, Ukrajinská 23
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Metodějka Stoklásková
Brno, Zemědělská 60
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Miloslav Polešák
Brno, Sabinova 4
od 14. 7. 1993 do 28. 9. 1994
Ing. Petr Herka
Brno, Teyschlova 218
Akcionáři
od 4. 7. 2007 do 30. 9. 2008
S.M.K., a.s., IČO: 49432036
Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+97

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+84

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+58

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-10

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-22

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může to dojít tak daleko,...

Partners Financial Services