Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PERLA, netkaný textil, a.s.
IČO: 44992220

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 12. 1991
Obchodní firma
od 30. 11. 2015

PERLA, netkaný textil, a.s.

od 27. 6. 1996 do 30. 11. 2015

Moravský zemský holding, a.s.

od 28. 6. 1993 do 27. 6. 1996

Moravský zemský investiční fond, a.s.

od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993

MORAVSKÁ ZEMSKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST A. S.

Sídlo
od 20. 9. 2005 do 30. 11. 2015
Plzeň, Solní 4, č.p. 278, PSČ 301 00
od 24. 10. 2001 do 20. 9. 2005
Brno, Příkop 4, č.p.843, PSČ 604 34
od 18. 8. 1998 do 24. 10. 2001
Brno, Příkop 4, PSČ 604 34
od 11. 4. 1995 do 18. 8. 1998
Brno, Šumavská 31, PSČ 612 54
od 23. 9. 1993 do 11. 4. 1995
Brno, Hlinky 104, PSČ 660 91
od 30. 12. 1991 do 23. 9. 1993
Brno, Vídeňská 103
IČO
od 30. 12. 1991

44992220

Identifikátor datové schránky:wz8e993
Právní forma
od 30. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka10784 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 11. 2015
- barvení a chemická úprava textilií
od 26. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 10. 2006 do 26. 3. 2010
- realitní činnost
od 20. 10. 2006 do 26. 3. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 8. 1998 do 26. 3. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 6. 1996 do 26. 3. 2010
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 12. 1991 do 27. 6. 1996
- správa investičního privatizačního fondu investiční činnost ve smyslu par. 17 odst. 3 nařízení vlády ČSFR č.383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů hospodaření s prostředky společnosti, t.j. nákup a prodej cenných papírů nebo získávání nebo odprodej majetkových účastí fondu s cílem zhodnocení majetku společnosti podnikatelská činnost související se správou IPF
Ostatní skutečnosti
od 30. 11. 2015
- Na společnost přešlo fúzí sloučením celé jmění zanikající společnosti PERLA, netkaný textil, a.s. se sídlem Zábřeh, 28.října 8, 789 12, IČ: 609 17 661.
od 2. 10. 2014 do 5. 10. 2015
- Řádná valná hromada Společnosti Moravský zemský holding, a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Solní 4, č.p. 278, IČ 449 92 220, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1189 u Krajského soudu v Plzni (dále jen "Společnost") konaná dne 19.9.2014, v so uladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., (dále jen ZOK) 1) Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti Moravský zemský holding, a.s. je společnost com/tech INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČ 167 35 625, se sídlem 301 00 Plzeň, Solní 4, č.p. 278 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cen né papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % po díl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 08.08.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu a kcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 112.028 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno , v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,38 % (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,38 % (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost com/tech INTERNATIONAL, spol. s r.o. je tedy jako hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zve řejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku o soby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 140,- K č. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1438-49/2014 ze dne 25.6.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Poskytnuté protiplnění je o 14,- Kč na jednu akcii vyšší (tedy o cca 20 %), než stanovil znalecký posudek. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013. Ve výr okové části znaleckého posudku číslo 1438-49/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota společnosti Moravský zemský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Solní 4, č.p. 278, PSČ 301 00, IČ 449 92 220, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1189, zjišťovaná pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstvech, k datu oceněn í 31.12.2013, činí: 8.100.000,- Kč (slovy: osm milionů sto tisíc korun českých), což znamená, že hodnota jedné akcie byla po zaokrouhlení stanovena na částku 67,- Kč (slovy: šedesát sedm korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protip lnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako ob chodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4) Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 19.09.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8 :00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 602633950. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnos ti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle sp olečnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111 a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného o dkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 30. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 7. 2014 do 30. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 7. 2014 do 30. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 11. 6. 2012 do 23. 7. 2012
- Dne 6.4.2012 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se snižuje z důvodu uhrazení neuhrazené ztráty minulých let a za účelem převodu prostředků do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 60.637.000,- Kč (šedesát milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých) o částku 43.658.640,- Kč (čtyřicet tři miliony šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých) na částku 16.978.360, - Kč (šestnáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých). 3. Poměrná část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 43.428.568,- Kč (čtyřicet tři miliony čtyři sta dvacet osm tisíc pět set šedesát osm korun českých) bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let a poměrná část částky odpovíd ající snížení základního kapitálu ve výši 230.072,- Kč (dvě stě třicet tisíc sedmdesát dvě koruny české) bude použita jako příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 360,- Kč (tři sta šedesát korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která tedy před snížením činila 500,- Kč (pět set korun českých) se tak snižuje na hodnotu 140,- Kč (sto čtyřicet korun českých). 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících, které akcionáři společnosti za tím účelem předloží k rukám představenstva společnos ti. Lhůta pro předložení akcií nebo hromadných listin tyto akcie nahrazujících za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty je 1 (jeden) měsíc ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty.
od 3. 4. 2006 do 10. 9. 2009
- Usnesení valné hromady ze dne 1. 3. 2006 o snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti, který činí 73.562.500,- Kč bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 20.000. 000,- Kč což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 53.562.500,- Kč ? dolní hranice snížení základního kapitálu. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 40.000 kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za nepla tné. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 100,- Kč. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřej ného návrhu smlouvy. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostřed ků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení nebo oznámeních o přijetí veřejného návrhu překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která veřejný návrh přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výp očet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený ve veřejném návrhu platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (Článek č. 39 ?Oznamování?), formou veřej ného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. Představenstvo může, nad rámec bodu 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady zaslat akcionářům os obní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valné hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí ? ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle ust. § 213c obch. zákoníku pouze při měřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí veřejného návrhu ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 kalendářních dnů od záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě 3 měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (n apř. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo.
od 18. 8. 1998 do 2. 10. 2014
- Společnost předložila úplné znění stanov schválené valnou hromadou 10.6.1998.
od 28. 7. 1995 do 2. 10. 2014
- Ke dni 28.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.2,5,8.
od 11. 4. 1995 do 2. 10. 2014
- Ke dni 11.4.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v kapitole II odst.2, kapitole VIII, odd.B, odst.2.
od 23. 9. 1994 do 2. 10. 2014
- Ke dni 28.6.1994 byly předloženy stanovy v novém znění.
od 30. 12. 1991
- Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení a.s. MZIS ze dne 20.11.1991, jednorázově dle par. 25 zák. č. 104/90 Sb. a na základě souhlasu Ministerstva pro správu nár. majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 3716/91 ze dne 27.12.1991.
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
- Základní kapitál společnosti činí 100.000,-- Kčs.
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
- Rozdělení kapitálu na 100 ks akcií v nominální hodnotě 1000,-- Kčs na majitele.
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
- Prokura: prokurista nebyl ustaven
od 30. 12. 1991 do 23. 9. 1994
- Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popříp. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
Kapitál
od 23. 7. 2012
Základní kapitál 16 978 360 Kč
od 10. 1. 2007 do 23. 7. 2012
Základní kapitál 60 637 000 Kč
od 28. 7. 1995 do 10. 1. 2007
Základní kapitál 73 562 500 Kč
od 23. 9. 1993 do 28. 7. 1995
Základní kapitál 61 232 500 Kč
od 28. 6. 1993 do 23. 9. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 30. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 140, počet akcií: 121 274.
od 23. 7. 2012 do 30. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 121 274.
od 10. 1. 2007 do 23. 7. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 121 274.
od 20. 9. 2005 do 10. 1. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 147 125.
od 28. 7. 1995 do 20. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 147 125.
od 23. 9. 1993 do 28. 7. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 122 465.
od 28. 6. 1993 do 23. 9. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 30. 11. 2015
Ing. JANA LUKÁČOVÁ - předseda představenstva
Jestřebí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 18. 11. 2015
den vzniku funkce: 18. 11. 2015
od 30. 7. 2014 do 30. 11. 2015
Ing. VÁCLAV HAJŠMAN - předseda představenstva
Chválenice, , PSČ 332 05
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 18. 11. 2015
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 18. 11. 2015
od 2. 8. 2013 do 30. 7. 2014
Ing. VÁCLAV HAJŠMAN - předseda představenstva
Chválenice, , PSČ 332 05
den vzniku členství: 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2012
od 30. 7. 2013 do 30. 7. 2014
STANISLAV POSPÍŠIL - Místopředseda představensta
Plzeň - Jižní Předměstí, Máchova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2013 - 8. 7. 2014
od 7. 5. 2013 do 30. 7. 2013
STANISLAV POSPÍŠIL - Místopředseda představensta
Plzeň - Jižní Předměstí, Máchova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 10. 2012 - 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 16. 10. 2012 - 7. 6. 2013
od 4. 6. 2012 do 7. 5. 2013
Miloslava Nozarová - místopředseda představenstva
Merklín, Na Výhledech 315, PSČ 334 52
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 29. 9. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 29. 9. 2012
od 4. 6. 2012 do 2. 8. 2013
Ing. Václav Hajšman - předseda představenstva
Chválenice, , PSČ 332 05
den vzniku členství: 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2012
od 4. 6. 2012 do 30. 7. 2014
Ing. Ján Koščo, PhD.
Košice, Vencová, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 6. 4. 2012 - 8. 7. 2014
od 4. 1. 2011 do 4. 6. 2012
Ing. Josef Kroupa - předseda představenstva
Předslav, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 6. 4. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 6. 4. 2012
od 20. 8. 2008 do 4. 12. 2010
Jan Vondryska - předseda představenstva
Klatovy IV, Studentská 414, PSČ 339 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 27. 5. 2010
od 3. 10. 2007 do 4. 6. 2012
Blanka Čechová - místopředseda představenstva
Nová Víska, 6, PSČ 339 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 30. 4. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2007
od 3. 10. 2007 do 4. 6. 2012
Miloslava Nozarová - člen představenstva
Merklín, Na Výhledech 315, PSČ 334 52
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 29. 9. 2012
od 8. 7. 2005 do 11. 4. 2008
Čestmír Velíšek - předseda představenstva
Losiná 45, p. Chválenice, okr. Plzeň-jih
den vzniku funkce: 29. 6. 2004 - 11. 10. 2007
od 7. 4. 2004 do 8. 7. 2005
Čestmír Velíšek - předseda představenstva
Losiná 45, p. Chválenice, okr. Plzeň-jih
den vzniku funkce: 14. 10. 2002 - 28. 6. 2004
od 7. 4. 2004 do 3. 10. 2007
Mgr. Václav Hajšman - místopředseda představenstva
Plzeň, Turistická 2
den vzniku funkce: 10. 10. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 4. 2004 do 3. 10. 2007
JUDr. Marek Hastík - člen představenstva
Brno, Bellova 25
den vzniku funkce: 10. 10. 2002
od 21. 2. 2001 do 7. 4. 2004
Čestmír Velíšek - místopředseda představenstva
Losiná 45 - p. Chválenice,
od 18. 8. 1998 do 21. 2. 2001
Čestmír Velíšek - člen představenstva
Losiná, 45
od 10. 2. 1997 do 18. 8. 1998
ing. Ivo Slováček - místopředseda představenstva
Ostrava 2, Na Kamenci 2/1361
od 10. 2. 1997 do 7. 4. 2004
Magda Driáková - členka představenstva
Brno, Vlčnovská 14
od 10. 2. 1997 do 17. 12. 2004
Ing. Aleš Šilhánek - předseda představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 11. 4. 1995 do 27. 6. 1996
ing. František Dočkal - člen představenstva
Zlín, Sokolská 622
od 11. 4. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Ivo Slováček - místopředseda představenstva
Ostrava 2, Na Kamenci 2/1361
od 11. 4. 1995 do 10. 2. 1997
Magda Driáková - členka představenstva
Brno, Vlčnovská 14
od 28. 6. 1993 do 11. 4. 1995
Ing. Jan Obadal - člen představenstva
Ostrava 1, Osvoboditelů 42
od 28. 6. 1993 do 11. 4. 1995
Ing. Miroslav Sadila - člen představenstva
Zlín, Kůty 1942
od 28. 6. 1993 do 27. 6. 1996
Ing. Alexander Togner - člen představenstva
Frýdek - Místek, Růžová 2194
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
Ing. Ludmila Vránová - člen představenstva
Brno, Mlýnská 54
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
Ing. Horymír Coufal - člen představenstva
Zlín, Potoky 16
od 30. 12. 1991 do 28. 6. 1993
Ing. Karel Bártek - člen představenstva
Zlín, Tečovice 261
od 30. 12. 1991 do 23. 9. 1994
Ing. Jiří Burget - člen představenstva
Brno, Suzova 10
od 30. 12. 1991 do 23. 9. 1994
Ing. Julius Hanika - člen představenstva
Zlín, Kamenná 2674
od 30. 12. 1991 do 11. 4. 1995
Ing. Václav K o u t s k ý - člen představenstva
Zlín, U náhonu 128
od 30. 12. 1991 do 10. 2. 1997
Ing. Aleš Šilhánek - předseda představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 30. 7. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 18. 8. 1998 do 30. 7. 2014
Podepisování: Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva nebo b) předseda představenstva samostatně nebo c) společně místopředseda představenstva /v době nepřítomnosti předsedy představenstva) a jeden člen představenstva nebo d) na základě pověření představenstvem: - samostatně jeden člen představenstva - samostatně ředitel společnosti.
od 23. 9. 1994 do 18. 8. 1998
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popříp. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva, ředitel společnosti zmocněný k tomu představenstvem.
Dozorčí rada
od 30. 11. 2015
Ing. JOSEF VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 18. 11. 2015
den vzniku funkce: 18. 11. 2015
od 30. 7. 2014 do 30. 7. 2014
BĚLUŠE VAŇKOVÁ
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 9. 2013 - 8. 7. 2014
od 30. 7. 2014 do 30. 11. 2015
ČESTMÍR VELÍŠEK - Předseda dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 18. 11. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2013 - 18. 11. 2015
od 2. 8. 2013 do 30. 7. 2014
RUDOLF BROUSEK - Člen dozorčí rady
Třemošná, Plaská, PSČ 330 11
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 8. 7. 2014
od 31. 7. 2013 do 30. 7. 2014
BĚLUŠE VAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 30. 7. 2013 do 2. 8. 2013
RUDOLF BROUSEK - Člen dozorčí rady
Třemošná, Plaská, PSČ 330 11
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 8. 7. 2014
od 30. 7. 2013 do 30. 7. 2014
ČESTMÍR VELÍŠEK - Předseda dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2013
od 7. 6. 2013 do 30. 7. 2013
ČESTMÍR VELÍŠEK - člen dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 2. 2. 2011
od 15. 2. 2011 do 7. 6. 2013
Čestmír Velíšek - člen dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 2. 2. 2011
od 4. 1. 2011 do 7. 5. 2013
Miloslav Menšík - předseda dozorčí rady
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 29. 9. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 29. 9. 2012
od 10. 9. 2009 do 26. 3. 2010
Ing. Václav Hajšman - předseda dozorčí rady
Chválenice, 66, PSČ 332 05
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 28. 2. 2010
den vzniku funkce: 13. 7. 2009 - 28. 2. 2010
od 20. 8. 2008 do 13. 6. 2009
Magda Driáková - předseda dozorčí rady
Brno - Tuřany, Heřmánkova 845/16, PSČ 620 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 2. 2. 2009
od 20. 8. 2008 do 31. 7. 2013
Běluše Vaňková - člen dozorčí rady
Nezvěstice - Losiná, 177, PSČ 332 04
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 3. 10. 2007 do 5. 6. 2008
Ing. Lubomír Spěváček - předseda dozorčí rady
Rokycany, Horymírova 1026, PSČ 337 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 30. 4. 2008
den vzniku funkce: 29. 6. 2007 - 30. 4. 2008
od 3. 10. 2007 do 13. 6. 2009
Magda Driáková - člen dozorčí rady
Brno, Heřmánková 16, PSČ 620 00
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 2. 2. 2009
od 8. 7. 2005 do 3. 10. 2007
Mgr. Markéta Fichtnerová - předseda dozorčí rady
Litvínov, K Loučkám 1354
den vzniku funkce: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2007
od 8. 7. 2005 do 4. 1. 2011
Dip.ing. Jiří Holomel - člen dozorčí rady
Třemošná u Plzně - Záluží, 180, PSČ 330 11
den vzniku funkce: 29. 6. 2004 - 29. 9. 2009
od 7. 4. 2004 do 8. 7. 2005
Mgr. Markéta Fichtnerová - členka
Litvínov, K Loučkám 1354
den vzniku funkce: 10. 10. 2002 - 28. 6. 2004
od 7. 4. 2004 do 3. 10. 2007
Miloslava Nozarová - členka
Merklín, Na výhledech 315
den vzniku funkce: 10. 10. 2002
od 21. 2. 2001 do 7. 4. 2004
Světlana Šichtařová - člen
Brno, Josefy Faimonové 14, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 27. 4. 2001 - 10. 10. 2002
od 21. 2. 2001 do 8. 7. 2005
Jaroslav Kuchyňka - předseda
Losiná 98 - p. Chválenice,
od 29. 9. 1998 do 21. 2. 2001
Jaroslav Kuchyňka - člen
Losiná 98,
od 18. 8. 1997 do 18. 8. 1997
Ing. Petr Květoň - člen
Loučim, Chocká Lhota 22
od 18. 8. 1997 do 21. 2. 2001
Ing. Petr Květon - člen
Loučim, Chocká Lhota 22
od 10. 2. 1997 do 18. 8. 1997
Dagmar Tomaštíková - členka
Ostrava-Dubina, J.Maluchy 42/8
od 10. 2. 1997 do 18. 8. 1998
ing. Slavomír Kolčava - předseda
Brno, Mikulovská 1
od 10. 2. 1997 do 7. 4. 2004
Miloslava Nozarová - členka
Merklín, Na výhledech 315
od 28. 7. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Slavomír Kolčava - předseda
Brno, Mikulovská 1
od 28. 7. 1995 do 10. 2. 1997
Miloslava Nozarová - členka
Merklín, Na výhledech 315
od 11. 4. 1995 do 28. 7. 1995
JUDr. Jaroslav Nejtek - předseda
Praha 4, Točitá 1729/11
od 11. 4. 1995 do 28. 7. 1995
ing. Slavomír Kolčava - člen
Brno, Mikulovská 1
od 11. 4. 1995 do 10. 2. 1997
Dagmar Tomaštíková - členka
Ostrava-Dubina, J.Maluchy 42/8
od 28. 6. 1993 do 11. 4. 1995
JUDr. Marie Kolísková - člen
Vyškov, Tyršova 24
od 28. 6. 1993 do 11. 4. 1995
Ing. Ivan Krajňanský - člen
Zlín, Na honech 4920
od 28. 6. 1993 do 11. 4. 1995
Jiří Šilhavík - člen
Zlín, Sv. Čecha 352
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 1 komentářů

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 4 komentáře

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 14 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

+4
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+3
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-2
+
-
4.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-36
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-42
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services