Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FREMIS, a.s.
IČO: 45145491

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 3. 1992
Obchodní firma
od 4. 3. 1992

FREMIS, a.s.

od 4. 3. 1992 do 4. 3. 1992

FREMIS, a. s.

od 4. 3. 1992 do 4. 3. 1992

FREMIS  akciová společnost

Sídlo
od 15. 3. 1994 do 25. 2. 2002
Čechtice, 13
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Střítež, čp. 1
IČO
od 4. 3. 1992

45145491

DIČ

CZ45145491

Identifikátor datové schránky:8rjd6yn
Právní forma
od 4. 3. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1362 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 12. 2010
- hostinská činnost
od 17. 7. 2008
- řeznictví a uzenářství
od 17. 7. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona
od 4. 2. 1999 do 17. 7. 2008
- výroba krmných směsí
od 15. 3. 1994 do 17. 7. 2008
- obchodní činnost
od 15. 3. 1994 do 17. 7. 2008
- acarologie
od 15. 3. 1994 do 17. 7. 2008
- doprava veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová
od 4. 3. 1992
- zemědělská výroba
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
- chov králíků, drůbežích brojlerů a netradiční chovy divoké zvěře
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
- provádění služeb souvisejících s předmětem podnikání
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
- nákup a prodej vlastní a nakoupené zemědělské a potravinářské pro dukce v tuzemsku i v zahraničí
Ostatní skutečnosti
od 29. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 5. 2014 do 4. 10. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 5. 2014 do 4. 10. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 1. 10. 2013
- Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s přechodem části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost VELFREM a.s. IČ 02134900 se sídlem na adrese Praha 2, Vinohrady, Jana Masaryka 312/46, PSČ 120 00.
od 6. 6. 2012 do 3. 3. 2015
- Valná hromada společnosti FREMIS, a.s. konaná dne 25.5.2012 rozhodla takto: - určuje, že hlavním akcionářem společnosti FREMIS, a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ 257 65, IČ: 451 45 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1362 (dále také jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění), je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65 (dále jen "Hlavní akcionář"), s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FREMIS, a.s. přesahujícím 90 % (devadesát procent), který byl ke dni žádosti o svolání mimořádné valné hromady a je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem: (i) 19 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 31 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 226 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jm enovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.948.000,- Kč (dvacet dva miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) činí 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na základním kapitálu společnosti a také podíl ve výši 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na hlasovacích práve ch společnosti, a tedy, že Ing. Ludvík Veselý je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromad y společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, prokázal Hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valn é hromady svým prohlášením o vlastnictví účastnických cenných papírů a dále předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou Hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listi nné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné á 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), o jmenovité hodnotě každé jedné á 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a o jmenovité hodnotě každé jedné á 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých ), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, Ing. Ludvíka Veselého, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183m Obchodního zákoníku. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přejde na Hlavního akcionáře vlastnické právo k akciím všech ostatních akcionářů, a to k: (i) 1 kusu kmenové, listinn é, akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 5 kusům kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 10 kusům kmenov ých, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); - rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti přejdou na Hlavního akcionáře za protiplnění, které činí: (i) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.710,- Kč (osm tisíc sedm set deset korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.550,- Kč (čtyřicet tři tisíce pět set padesát korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českýc h), částku 435.500 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc pět set korun českých) a toto určení (včetně jeho zdůvodnění) uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady; - přiměřenost výše protiplnění určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem číslo 030-003/2012 ze dne 29.04.2012 vypracovaným znalcem, Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2000-Zn, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí nejméně: (i) za každou jednu akcií o jmeno vité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.701,03 Kč (osm tisíc sedm set jedna koruna česká a tři haléře), (ii) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.505,16 Kč (čtyřicet tři tisíce p ět set pět korun českých a šestnáct haléřů), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), částku 435.051,55 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc padesát jedna korun českých a padesát pět haléřů); - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v soulad u s ust. § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry , kterým je společnost s obchodní firmou A&CE Global Finance, a.s., se sídlem na adrese Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 Obchodního zákoníku potvrzení obchodníka s cennými papí ry o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.“
od 14. 10. 2011 do 25. 11. 2011
- a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a zej ména kapitálové posílení společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českýách), tj. z dosavadní částky 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na částku 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých), a to bez veřejné nabíd ky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) , (ii) 27 kusů (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jm enovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). d) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí dva týdny a začne běžet ode dne zveřejnění informace o přednost ním právu způsobem uvedeným v ust. § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, tedy v Obchodním věstníku a v internetovém ekonomickém deníku Kurzy.cz, a to dnem, kdy bude zveřejněno druhé z těchto oznámení. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informac i o přednostním právu nejpozději do 15-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) S uplatněním přednostního práva k úpisu nových akcií lze na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), na jednu (1) dosavadní a kcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) upsat tři (3) nové kacie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých). Na základě přednostního práva bude upisováno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 27 kusu (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. f) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.8.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ: 257 65 g) Místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro úpis akcií bez přednostního práva bude činit 14-ti dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlo uvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upis ovateli do deseti dnů ode dne ukončení běhu lhůty pro úpis akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs každé jedné akcie upisované určitým zájemcem bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě. h) Upisovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 5-ti (pěti) dnů, ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení zvýšení základního kapitálu č. 204xxxx, vedený u GE Money Bank, a.s.
od 1. 12. 2008
- Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s převodem části jejího jmění na nově založenou společnost Čerpací stanice a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65 , IČ: 284 88 423.
od 14. 3. 2001 do 25. 2. 2002
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. května 2000 rozhodla o snížení základního jmění takto : z důvodu nesouladu výše základního jmění společnosti zapsané v obchodním rejstříku s výší základního jmění podle účetní evidence společnosti valná hromada snižuje základní jmění společnosti z 30.000.000,-Kč (slovy: třicetimiliónů korun českých) o 24.000.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimiliónů korun českých) na 6.000.000,-Kč (slovy: šestmiliónů korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií splečnosti poměrně u všech akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie o 8.000,-Kč (slovy: osmtisíc korun českých) ze jmenovité hodnoty 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun českých) a stanoví, že akcionáři předloží společnosti listinné akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 4. 3. 1992 do 25. 2. 2002
- Základní jmění se zakladatelé zavázali sami splatit do jednoho roku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad vložených nemovitostí je v hodnotě 2 100 000,- Kčs slovy dvamilionystotisíc korun, splacený peněžitý vklad v hodnotě 60 000,- Kčs slovy šedesáttisíc korun
od 4. 3. 1992 do 25. 2. 2002
- Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992. Zakladateli jsou: Hanek Jan, Ing. Vobrázková Eliška, MUDr. Vo- brázková Kateřina, Ing. Jandejsek Zdeněk, Wagnerová Zita, Černý Miloslav.
Kapitál
od 1. 10. 2013
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2011 do 1. 10. 2013
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2002 do 25. 11. 2011
Základní kapitál 6 000 000 Kč
od 15. 3. 1994 do 25. 2. 2002
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Základní kapitál 2 160 000 Kč
od 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 24.
od 1. 10. 2013 do 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 236.
od 1. 10. 2013 do 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36.
od 1. 10. 2013 do 29. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 25. 11. 2011 do 1. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 25. 11. 2011 do 1. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 25. 11. 2011 do 1. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 236.
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
v listinné podobě
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
v listinné podobě
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 59.
od 6. 9. 2003 do 25. 11. 2011
v listinné podobě
od 25. 2. 2002 do 6. 9. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 142.
od 25. 2. 2002 do 6. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 858.
od 15. 3. 1994 do 25. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 142.
od 15. 3. 1994 do 25. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 858.
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 146.
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 70.
Statutární orgán
od 4. 10. 2017
JAN ŘIHÁČEK - člen představenstva
Pelhřimov, Družstevní, PSČ 393 01
den vzniku členství: 21. 9. 2017
od 29. 5. 2014 do 4. 10. 2017
Ing. LUDVÍK VESELÝ - člen představenstva
Čechtice, Na Lázni, PSČ 257 65
den vzniku členství: 24. 4. 2014 - 21. 9. 2017
od 2. 10. 2013 do 29. 5. 2014
Ing. LUDVÍK VESELÝ - předseda představenstva
Čechtice, Na Lázni, PSČ 257 65
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
den vzniku funkce: 2. 2. 2008 - 24. 4. 2014
od 2. 10. 2013 do 29. 5. 2014
Ing. ALENA VESELÁ - člen představenstva
Čechtice, Na Lázni, PSČ 257 65
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 24. 4. 2014
od 17. 7. 2008 do 2. 10. 2013
Ing. Alena Veselá - člen představenstva
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 24. 4. 2014
od 21. 4. 2008 do 17. 7. 2008
Mgr. Tomáš Podhorský - člen představenstva
Benešov, Jiřího Franka 1754, PSČ 256 01
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 8. 7. 2008
od 21. 4. 2008 do 17. 7. 2008
Klára Hanková - člen představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Kouřimská 2367/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 8. 7. 2008
od 21. 4. 2008 do 2. 10. 2013
Ing. Ludvík Veselý - předseda představenstva
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
den vzniku funkce: 2. 2. 2008 - 24. 4. 2014
od 21. 4. 2008 do 29. 5. 2014
Jan Hanek - člen představenstva
Čechtice, 213, PSČ 257 65
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
od 8. 6. 2005 do 8. 6. 2005
Ing. Ludvík Veselý - předseda představenstva
Čechtice, 276, PSČ 257 65
od 8. 6. 2005 do 21. 4. 2008
Jan Hanek - člen představenstva
Čechtice, 213, PSČ 257 65
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 29. 11. 2007
od 8. 6. 2005 do 21. 4. 2008
Ing. Ludvík Veselý - předseda představenstva
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 29. 11. 2007
od 6. 11. 2004 do 8. 6. 2005
Jan Hanek - předseda
Čechtice, 213, PSČ 257 65
den vzniku funkce: 14. 9. 2004 - 3. 3. 2005
od 6. 11. 2004 do 8. 6. 2005
Ing. Ludvík Veselý - člen
Čechtice, 276, PSČ 257 65
od 6. 11. 2004 do 21. 4. 2008
Klára Hanková - člen
Praha 3 - Vinohrady, Kouřimská 2367/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 7. 2004 - 29. 11. 2007
od 6. 9. 2003 do 21. 4. 2008
MUDr. Kateřina Hynová - člen
Praha 5, Lohniského 900
od 4. 2. 1999 do 6. 11. 2004
Ing. Ludvík Veselý - předseda
Čechtice, 276
od 15. 3. 1994 do 4. 2. 1999
Ing. Ludvík Veselý - člen
Čechtice, 276
od 15. 3. 1994 do 6. 9. 2003
MUDr. Kateřina Vobrázková - člen
Praha 5, Lohniského 900
od 15. 3. 1994 do 6. 11. 2004
Ing. Zdeněk Jandejsek - člen
Brzotice, č. 7
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Zita Wagnerová - člen představenstva
Praha 3, Slezská 115, PSČ 130 00
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Ing. Eliška Vobrázková - člen představenstva
Čechtice, 194, PSČ 257 65
od 4. 3. 1992 do 6. 11. 2004
Jan Hanek - člen představenstva
Čechtice, 213, PSČ 257 65
od 29. 5. 2014
Za společnost jedná a společnost navenek zastupuje člen představenstva samostatně.
od 4. 2. 1999 do 29. 5. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 15. 3. 1994 do 4. 2. 1999
Způsob jednání jménem společnosti : - společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají jeho dva členové společně,připadně osoba písemně pověřená předsta- venstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu spole- čnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost navenek zastupuje samostatně každý člen představen- stva, které je statutárním orgánem společnosti, jeho členové jsou oprávněni činit veškeré úkony související s činností akciové spo- lečnosti, jejím jménem a na její účet. Podpisování se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden z členů představenstva a to každý samostatně, popřípadě jiná osoba k tomuto aktu výslovně zmocněná.
Prokura
od 11. 9. 2015 do 4. 10. 2017
JAN ŘIHÁČEK
Pelhřimov, Družstevní, PSČ 393 01
Dozorčí rada
od 4. 10. 2017
DANA MORAVCOVÁ - člen dozorčí rady
Loket, , PSČ 257 65
den vzniku členství: 21. 9. 2017
od 29. 5. 2014 do 4. 10. 2017
Ing. ALENA VESELÁ - člen dozorčí rady
Čechtice, Na Lázni, PSČ 257 65
den vzniku členství: 24. 4. 2014 - 21. 9. 2017
od 2. 10. 2013 do 29. 5. 2014
KATEŘINA VESELÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Malínská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
od 17. 7. 2008 do 29. 5. 2014
Klára Hanková - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Kouřimská 2367/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 24. 4. 2014
od 21. 4. 2008 do 17. 7. 2008
Mgr. Jan Podhorský - člen dozorčí rady
Benešov, Jiřího Franka 1754, PSČ 256 01
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 8. 7. 2008
od 21. 4. 2008 do 17. 7. 2008
Ing. Alena Veselá - člen dozorčí rady
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 8. 7. 2008
od 21. 4. 2008 do 2. 10. 2013
Kateřina Veselá - člen dozorčí rady
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
od 21. 4. 2008 do 29. 5. 2014
Ing. Alice Hanková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Křejpského 1527/7, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 24. 4. 2014
od 6. 11. 2004 do 21. 4. 2008
Ing. Eliška Vobrázková - člen dozorčí rady
Čechtice, 194, PSČ 257 65
od 6. 11. 2004 do 21. 4. 2008
Ing. Alice Hanková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Křejpského 1527/7, PSČ 149 00
od 6. 11. 2004 do 21. 4. 2008
Ing. Alena Veselá - člen
Čechtice, 276, PSČ 257 65
od 6. 11. 2004 do 21. 4. 2008
Kateřina Veselá - člen
Čechtice, 276, PSČ 257 65
den vzniku členství: 16. 7. 2004 - 29. 11. 2007
od 15. 3. 1994 do 6. 11. 2004
Ing. Eliška Vobrázková, CSc. - člen dozorčí rady
Čechtice, 213
od 15. 3. 1994 do 6. 11. 2004
Alice Hanková - člen dozorčí rady
Čechtice, 213
od 15. 3. 1994 do 6. 11. 2004
Ing. Alena Veselá - člen dozorčí rady
Čechtice, 276
od 15. 3. 1994 do 6. 11. 2004
Ludmila Jandejsková - člen dozorčí rady
Brzotice, č. 7
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
MUDr. Kateřina Vobrázková
Čechtice, 194, PSČ 257 65
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
MVDr. Antonín Amcha
Čechtice, 35, PSČ 257 65
od 4. 3. 1992 do 15. 3. 1994
Miloslav Černý
Praha 2, Resslova 7, PSČ 120 00
Akcionáři
od 29. 5. 2014 do 4. 10. 2017
ALKAFREM s.r.o., IČO: 02421127
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 774,10 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 788,20 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+157
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+20
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-32
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-170
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-451
+
-

Články na Heroine.cz

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services