UVR Mníšek pod Brdy a.s., IČO: 45147477 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s. Údaje byly staženy 30. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 45147477. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45147477 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 8. 2. 1995

UVR Mníšek pod Brdy a.s.

od 1. 5. 1992 do 8. 2. 1995

ÚVR Mníšek pod Brdy a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 3. 2019
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Obec: Mníšek pod Brdy
Část obce: Mníšek pod Brdy
Ulice: Pražská
Adresní místo: Pražská 600
PSČ: 25210
od 1. 5. 1992 do 15. 3. 2019
Mníšek pod Brdy, ÚVR Mníšek pod Brdy 600, PSČ 252 10
IČO
od 1. 5. 1992

45147477

DIČ

CZ45147477

Identifikátor datové schránky:zpkgucd
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1419 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 5. 2011
- a)výzkum a vývoj v oblasti: -- technologie těžby, zpracování a využití surovin vč. druhotných -- technologie sběru, zpracování, využití příp. likvidace odpadů včetně toxických -- životního a pracovního prostředí -- optimalizace ekonomického řízení -- analytická chemie a mineralogie
od 4. 5. 2011
- b) těžba a zpracování surovin (i s obsahem drahých kovů)
od 4. 5. 2011
- e) výroba speciálních produktů (čisté chemikálie, omítky apod.)
od 4. 5. 2011
- f) stavební činnost
od 4. 5. 2011
- g) zkušebnictví v rozsahu udělených oprávnění
od 4. 5. 2011
- h prognostická, konzultační, poradenská, inženýrská, znalecká a zprostředkovatelská činnost, rozhodčí a kontrolní rozbory, tvorba technických norem
od 4. 5. 2011
- pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených
od 4. 5. 2011
- výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů, automatizačních prostředků a jejich dílů
od 4. 5. 2011
- j) obchodní činnost
od 4. 5. 2011
- k) geologický průzkum ložisek pro povrchovou těžbu
od 17. 9. 2009
- hornická činnost
od 17. 9. 2009
- činnost prováděná hornickým způsobem
od 17. 9. 2009
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 17. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 9. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 17. 9. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 9. 2009
- geologické práce
od 17. 9. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 8. 2. 1995
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 8. 2. 1995 do 4. 5. 2011
- pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s tím spoje ných
od 8. 2. 1995 do 4. 5. 2011
- výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů, automati začních prostředků a jejich dílů
od 1. 5. 1992 do 8. 2. 1995
- c)výzkum, vývoj a výroba strojů, zařízení, přístrojů automatizač- ních prostředků a jejich dílů
od 1. 5. 1992 do 8. 2. 1995
- d)zpracování, příp. likvidace odpadů vč. toxických
od 1. 5. 1992 do 8. 2. 1995
- i)výkon funkcí vedoucích pracovišť VT rozvoje a VTEI v rozsahu pověření
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- a)výzkum a vývoj v oblasti: -technologie těžby, zpracování a využití surovin vč. druhotných -technologie sběru, zpracování, využití příp. likvidace odpadů včetně toxických -životního a pracovního prostředí -optimalizace ekonomického řízení -analytická chemie a mineralogie
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- b)těžba a zpracování surovin (i s obsahem drahých kovů)
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- e)výroba speciálních produktů (čisté chemikálie, omítky apod.)
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- f)stavební činnost
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- g)zkušebnictví v rozsahu udělených oprávnění
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- h)prognostická, konzultační, poradenská, inženýrská, znalecká a zprostředkovatelská činnost, rozhodčí a kontrolní rozbory, tvorba technických norem
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- j)obchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 4. 5. 2011
- k)geologický průzkum ložisek pro povrchovou těžbu
Ostatní skutečnosti
od 2. 2. 2016
- Usnesení valné hromady společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s. ze dne 27.1.2016: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada dle ustanovení § 382 odst. 1 ZOK tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti UVR Mníšek pod Brdy, se sídlem Mníšek pod Brdy, ÚVR Mníšek pod Brdy 600, PSČ 252 10, identifikační číslo: 451 47 477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1419 (dále jen Společnost), je pan Daniel Kraft, nar. 23.1.1978, bytem Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 (dále jen Hlavní akcionář), který má ve svém vlastnictví účastnické cenné papíry, a to akcie Společnosti , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podl e ustanovení § 375 písm. a) a b) ZOK předložením výpisu z majetkového účtu, emise CS0008424354, k datu 20.1.2016. Hlavní akcionář dle tohoto výpisu vlastní 85.082 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných Spol ečností, což představuje celkem 93,08% podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti. 2. Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada tímto rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK. To znamená, že všechny akcie vydané Společností ve vlastnictví akcionářů Společn osti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. V souladu s ustanovením § 385 odst. 1 ZOK přejde vlastnické právo k těmto akciím Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnes ení do obchodního rejstříku podle ustanovení § 384 ZOK. 3. Určení výše protiplnění Valná hromada v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK určuje výši přiměřeného protiplnění v penězích, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti tak, že ostatním akcionářům náleží za každou 1 akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč protiplnění ve výši 632,- Kč (slovy: šest set třicet dva korun českých). Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 398-56/2015 ze dne 16.12.2015, který vypracovala společnost NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 246 64 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, zapsaná dne 25.6.2010 na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti České republiky, č.j. 186/2010-OD -ZN, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění mimo jiné pro posouzení přiměřené výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů pro účely squeeze-outu. 4. Určení lhůty pro poskytnutí protiplnění Výplatu protiplnění provádí v souladu s ustanovením § 378 odst. 1 ZOK pověřená osoba, a to společnost Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, identifikační číslo: 61858374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl B, vložka 2704 (dále jen Pověřená osoba), které Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což bylo před konáním valné hromady doloženo potvrzením Pověřené osoby. Pr otiplnění v penězích, včetně úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, vyplatí Pověřená osoba dosavadním vlastníkům akcií Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, po splnění podmín ek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. po zápisu vlastnického práva k těmto akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost podá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti na majetkov ých účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře. V souladu s ustanovením § 389 odst. 2 ZOK poskytne Pověřená osoba protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnic kých cenných papírů, tedy akcií Společnosti, k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přec hodem vlastnického práva zaniklo. Protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto na bankovní účty dosavadních vlastníků akcií Společnosti uvedené pro výplatu dividend v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojd e k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen Den předcházející přechodu akcií), případně na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti nejpozději ke Dni předcházej ícímu přechodu akcií, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Nebude-li bank ovní účet takto určen, bude protiplnění Pověřenou osobou poskytnuto poštovní poukázkou zaslanou na adresu oprávněné osoby uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke Dni předcházejícímu přechodu akcií či písemně sdělenou oprávněnou osobou na adres u sídla Společnosti nejpozději ke Dni předcházejícímu přechodu akcií, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmo cnitele musí být rovněž doložena. O dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu tohoto usnesení identifikován platný bankovní účet ani platná adresa oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, se prodlužuje lhůta pro poskytnutí protiplnění a Hlavní akci onář ani Pověřená osoba nejsou po tuto dobu v prodlení s poskytnutím protiplnění oprávněné osobě.
od 11. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 8. 2014 do 1. 12. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 8. 2014 do 1. 12. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 1. 5. 1992
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek stát- ního podniku ÚVR Mníšek pod Brdy ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/ 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je ob- saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ÚVR Mníšek pod Brdy.
Kapitál
od 1. 5. 1992
Základní kapitál 91 400 000 Kč
od 5. 9. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 91 400 v zaknihované podobě.
od 1. 5. 1992 do 5. 9. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 91 400.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 3. 2023
JAN DEMSKÝ - člen představenstva
Tisem, , PSČ 257 56
den vzniku členství: 22. 3. 2022
den vzniku funkce: 22. 3. 2022
od 4. 4. 2022 do 28. 3. 2023
JAN DEMSKÝ - předseda představenstva
Tisem, , PSČ 257 56
den vzniku členství: 22. 3. 2022
den vzniku funkce: 22. 3. 2022
od 9. 11. 2018 do 26. 1. 2022
DANIEL KRAFT - předseda představenstva
Praha - Hodkovičky, Klánova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 25. 1. 2022
den vzniku funkce: 21. 6. 2017 - 25. 1. 2022
od 9. 11. 2018 do 26. 3. 2023
TOMÁŠ VYMAZAL - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Dunická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 22. 3. 2023
od 29. 9. 2017 do 9. 11. 2018
TOMÁŠ VYMAZAL - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Dunická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 20. 6. 2017
od 27. 8. 2015 do 4. 4. 2022
Mgr. VLADIMÍRA KRAFTOVÁ - člen představenstva
Praha - Hodkovičky, Klánova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 22. 3. 2022
od 23. 8. 2015 do 9. 11. 2018
DANIEL KRAFT - předseda představenstva
Praha - Hodkovičky, Klánova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 21. 6. 2012 - 20. 6. 2017
od 21. 8. 2015 do 27. 8. 2015
Mgr. VLADIMÍRA KRAFTOVÁ - člen představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 14. 8. 2015 do 21. 8. 2015
VLADIMÍRA KRAFTOVÁ - člen představenstva
Praha - Hodkovičky, Klánova, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 24. 7. 2013 do 23. 8. 2015
DANIEL KRAFT - předseda představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku členství: 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 21. 6. 2012
od 13. 7. 2012 do 24. 7. 2013
Daniel Kraft - předseda představenstva
Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29
den vzniku členství: 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 21. 6. 2012
od 13. 7. 2012 do 29. 9. 2017
Tomáš Vymazal - člen představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Dunická 3144/6, PSČ 141 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012
od 29. 6. 2010 do 14. 8. 2015
Vladimíra Kraftová - člen představenstva
Dobřichovice, Březová, PSČ 252 29
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 19. 12. 2007 do 12. 8. 2008
Vladimíra Kraftová - člen představenstva
Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 30. 6. 2008
od 14. 12. 2007 do 29. 6. 2010
Ing. Marcel Pejzl - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, U Křížku 1402/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 22. 6. 2010
od 14. 12. 2007 do 13. 7. 2012
Daniel Kraft - předseda představenstva
Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29
den vzniku členství: 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 8. 11. 2007
od 14. 12. 2007 do 13. 7. 2012
Tomáš Vymazal - člen představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Dunická 3144/6, PSČ 141 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Ladislav Regerzieger - předseda představenstva
Praha 2, Budečská 19
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Olga Nehonská - místopředseda představenstva
Praha 9, Šluknovská 319
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Monika Novotná - člen představenstva
Davle, Jílovská 25, PSČ 252 06
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Jan Dvořák - člen představenstva
Praha 1, Oldřichova 31
od 20. 12. 1995 do 5. 8. 1997
Lasdislav Regerzieger - předseda představenstva
Praha 2, Budečská 19
od 20. 12. 1995 do 5. 8. 1997
Zdeněk Tomášek - místopředseda představenstva
Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště I 863
od 20. 12. 1995 do 5. 8. 1997
Ing. Zbyněk Vávra - člen představenstva
Podhorní Újezd, Vojice 106
od 15. 9. 1995 do 20. 12. 1995
ing. Zbyšek Vávra - předseda představenstva
Vojice 106, Podhorní Újezd
od 15. 9. 1995 do 20. 12. 1995
Ladislav Regerzieger - místopředseda představenstva
Praha 2, Budečská 19
od 15. 9. 1995 do 20. 12. 1995
Zdeněk Tomášek - člen představenstva
Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště I - 862
od 8. 2. 1995 do 15. 9. 1995
ing. Pavel Koťan - předseda představenstva
Praha 4, Ledvinova 1715
od 8. 2. 1995 do 15. 9. 1995
ing. Vladimír Klos, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Slancova 1261
od 8. 2. 1995 do 15. 9. 1995
Ing. František Maneth - člen představenstva
Luhačovice, V Cihelně 873
od 8. 2. 1995 do 15. 9. 1995
RNDr Ivo Sitenský - člen představenstva
Vrané nad Vltavou, V Zídkách 127
od 8. 2. 1995 do 5. 8. 1997
ing. Robetr Raschman - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, V lipkách 879
od 17. 9. 1993 do 8. 2. 1995
ing. Vladimír Klos, CSc. - předsedseda
Praha 8, Slancova 1261
od 17. 9. 1993 do 8. 2. 1995
ing. František Maneth - místopředseda
Luhačovice, Cihelna 873
od 17. 9. 1993 do 8. 2. 1995
ing. Jiří Mohola - člen
Praha 8, Mazurská 521/18
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
Ing. Petr Hanus - Místopředseda představenstva
Mníšek pod Brdy, Rymíně 877, PSČ 252 10
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
RNDr. Jan Michal, Dr.Sc. - Předseda představenstva
Praha 6, Matějská 26, PSČ 160 00
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
RNDr. Petr Peták, CSc. - Člen představenstva
Na Hřebenkách 86, Praha 5, PSČ 150 00
od 26. 3. 2023
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 11. 8. 2014 do 26. 3. 2023
Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně.
od 3. 1. 2008 do 11. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.
od 12. 5. 2004 do 3. 1. 2008
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně.
od 15. 9. 1995 do 12. 5. 2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 8. 2. 1995 do 15. 9. 1995
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, příp. místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, příp. místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 8. 2. 1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2023
Ing. VIKTOR FOUS - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Seydlerova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 22. 3. 2023
od 26. 3. 2023
ROMAN VINAŘ - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Šromova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 22. 3. 2023
od 9. 11. 2018 do 26. 3. 2023
ROMAN VINAŘ - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Šromova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 28. 6. 2018 - 22. 3. 2023
od 6. 8. 2017 do 26. 3. 2023
IVA DEMSKÁ - Předseda dozorčí rady
Benešov, U Pivovaru, PSČ 256 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017 - 22. 3. 2023
den vzniku funkce: 1. 2. 2017 - 22. 3. 2023
od 23. 3. 2017 do 6. 8. 2017
IVA DEMSKÁ - Předseda dozorčí rady
Tisem, , PSČ 257 56
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 1. 12. 2015 do 26. 3. 2023
VLADIMÍR SEMERÁD - člen dozorčí rady
Mirošovice, Na Výsluní, PSČ 251 66
den vzniku členství: 7. 9. 2015 - 22. 3. 2023
den vzniku funkce: 7. 9. 2015
od 6. 8. 2015 do 1. 12. 2015
Mgr. ONDŘEJ KEHAR - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Radimova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 27. 7. 2011 - 7. 9. 2015
od 17. 7. 2013 do 23. 3. 2017
JAN DEMSKÝ - předseda
Tisem, , PSČ 257 56
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 31. 1. 2017
od 17. 7. 2013 do 9. 11. 2018
ROMAN VINAŘ - člen
Praha - Černý Most, Šromova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018
od 13. 7. 2012 do 17. 7. 2013
Jan Demský - člen
Bystřice - Radošovice, , PSČ 257 51
den vzniku členství: 20. 6. 2012
od 24. 8. 2011 do 17. 7. 2013
Mgr. Jana Řehořková - předseda dozorčí rady
Česká Lípa, Eliášova, PSČ 470 01
den vzniku členství: 27. 7. 2011 - 27. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 7. 2011 - 27. 6. 2013
od 24. 8. 2011 do 6. 8. 2015
Mgr. Ondřej Kehar - člen dozorčí rady
Útušice, , PSČ 332 09
den vzniku členství: 27. 7. 2011
od 14. 12. 2007 do 24. 8. 2011
Michal Kroft - předseda dozorčí rady
Praha 4, Levá 392/19, PSČ 147 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 27. 7. 2011
den vzniku funkce: 8. 11. 2007 - 27. 7. 2011
od 14. 12. 2007 do 24. 8. 2011
Viktor Dušek - člen dozorčí rady
Praha 10, Boloňská 304, PSČ 109 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 27. 7. 2011
od 14. 12. 2007 do 13. 7. 2012
Ing. Josef Vymazal - člen dozorčí rady
Praha 4, Hornomlýnská 1240/4, PSČ 141 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 20. 6. 2012
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Pavel Šefl - člen
Stará Huť, U Potoka 48, PSČ 262 02
od 5. 8. 1997 do 14. 12. 2007
Dušan Brezáni - člen
Ostrava - Přívoz, Maroldova 2992/3
od 20. 12. 1995 do 5. 8. 1997
Jiří Tomášek - člen
Žďár nad Sázavou, Vír 299
od 20. 12. 1995 do 5. 8. 1997
Dušan Brezáni - člen
Ostrava - Přívoz, Maroldova 299/3
od 15. 9. 1995 do 20. 12. 1995
ing. František Maneth - člen
Luhačovice, V Cihelně 873
od 8. 2. 1995 do 20. 12. 1995
Ing. Jiří Mihola, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 8, Mazurská 521/18
od 8. 2. 1995 do 14. 12. 2007
Bohuslav Koula - člen
Stará Huť, 27
od 17. 9. 1993 do 8. 2. 1995
JUDr. Attila Vajda - předseda
Bratislava, Sklabinská 10
od 17. 9. 1993 do 8. 2. 1995
ing. Robert Raschman - člen
Mníšek pod Brdy, V lipkách 879
od 17. 9. 1993 do 15. 9. 1995
ing. Václav Bumbálek - člen
Praha 6 - Řepy, Jiránkova 1135
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
Ing. Zdeněk Král
Přerov, Želátova 39, PSČ 750 02
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
Soňa Žižlavská
Praha 5, Borského 599, PSČ 150 00
od 1. 5. 1992 do 17. 9. 1993
Ing. Pavel Vejnar, CSc.
Praha 5, Radotín 1076/16, PSČ 150 00
Akcionáři
od 23. 3. 2022
PURUM GROUP a.s., IČO: 27863468
Praha - Staré Město, Národní, PSČ 110 00
od 14. 9. 2016 do 23. 3. 2022
PURUM KRAFT a.s., IČO: 27863468
Praha 1 - Staré Město, Národní, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-5

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-100

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-112

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-147

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-169

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-475

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services