Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AZ Elektrostav, a.s.
IČO: 45149909

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 6. 1992
Obchodní firma
od 14. 4. 1998

AZ Elektrostav, a.s.

od 4. 6. 1992 do 14. 4. 1998

AZ elektrostav, a.s.

Sídlo
od 4. 6. 1992 do 22. 5. 2007
Nymburk, Bobnická 2020
IČO
od 4. 6. 1992

45149909

DIČ

CZ45149909

Identifikátor datové schránky:yttczpb
Právní forma
od 4. 6. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1625 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 7. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 7. 2008
- hostinská činnost
od 11. 2. 2002
- montáž a opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 11. 2. 2002
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 11. 2. 2002
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 11. 2. 2002
- inženýrská činnost v investiční výrobě
od 11. 2. 2002
- projektování elektrických zařízení
od 11. 2. 2002
- přípravné práce pro stavby
od 11. 2. 2002
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 11. 2. 2002
- velkoobchod
od 11. 2. 2002
- specializovaný maloobchod
od 11. 2. 2002
- zprostředkování služeb
od 11. 2. 2002
- zprostředkování obchodu
od 11. 2. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 2. 2002
- činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, stavebnictví a architektury
od 11. 2. 2002
- opravy silničních vozidel
od 11. 2. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 2. 2002
- zámečnictví
od 11. 2. 2002
- povrchové úpravy a svařování kovů
od 28. 12. 2000 do 11. 2. 2002
- zámečnictví
od 14. 4. 1998 do 11. 2. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 14. 4. 1998 do 11. 2. 2002
- opravy motorových vozidel
od 30. 5. 1996 do 14. 4. 1998
- silniční motorová doprava
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- revize elektrických zařízení
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- zemní práce stroji
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- výroba betonové směsi
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- obchodní činnost
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- zprostředkovatelská činnost
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- obstaravatelská činnost
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- poradenská činnost
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- projektování elektrických zařízení
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 7. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 20.6.2014 o zvýšení základního kapitálu o 26,400.000,- Kč z vlastních zdrojů, a to nerozdělenného zisku z minulých let, dle účetní uzávěrky k 31.3.2014 a to zvýšeními jmenovité hodnoty dosavadních 132 kusů akcií o jmenovité hodn otě 600.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 800.000,- Kč. Lhůta pro předložení akcií k výměně se stanovuje k trvání 10 dnů s počátkem jejího běhu následujícího po dni, kdy bude nová výše zákl. kapitálu zapsaná do obchodního rejstříku.
od 27. 3. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 7. 3. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: I.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest set tisíc korun českých), tj. z původní výše 100,800.000,- Kč (jedno sto milionů osm set tisíc korun českých) na částku 79.200.000,- Kč (sedmdesát devět miliónů d vě stě tisíc korun českých). II.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že zapsaný základní kapitál převyšuje reálné potřeby společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. III.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu, na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu. IV.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tak, že: a)Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 36 (třicet šest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč; celková jmenovitá hodnota bude odpovídat částce 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest set tisíc korun českých). b) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem učeným zákonem č. 90/2012 Sb. o zákonu o obchodních korporacích a stanovami pro svolávání valné hromady, to je zaslán všem akcionářům, zveřejněn na informační d esce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům n ejpozději 3 (tří) dnů ode dne konání této valné hromady. c)Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která činí 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých). d)Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení akcií činí tři (3) měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 22. 5. 2007 do 1. 1. 2008
- Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu, že v současné výši převyšuje reálné potřeby společnosti . Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří předloží společnosti akcie, jež budou vzaty z oběhu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude činit 16 892 000,- Kč. Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům společnosti. Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše výplaty za jednu akcii o jmenovité hodnotě 206 000,- Kč bude určena znalcem dle z. č. 36/1967 Sb. pro účely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v  cenných papírech , které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů. Kupní cena akcií bude kryta navrhovaným snížením základního kapitálu společnosti ve výši 16 892 000,- Kč a snížením nerozdělených zisků z minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalcem jmenovaným pro účely stanovení hod noty majetku spočívajícího v cenných papírech, které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů, převyšovat jmenovitou hodnotu těchto akcií. Veřejný návrh smlouvy učiněný akcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálu jednak omezen na 82 kusy akcií jakožto na nejvyšší počet akcií, naněž se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím, že počet akcií obsažený v oznámeních o přij etí veřejného návrhu smlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií. Lhůta , v níž mají být v důsledku snížení základního kapitálu společnosti předloženy společnosti listinné akcie, činí patnáct dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Lhůta splatnosti kupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 12.10.2001 přijala usnesení, kterým schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na částku 21.500.000,- Kč (slovy dvacet jeden milion pět set tisíc korun českých) tedy o 20.500.000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií a jejich splacení peněžitými vklady s tím, že upisování nad uvedenou částku se nepřipouští.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Na zvýšení základního kapitálu bude vydána emise 250 kusů (slovy dvěstěpadesáti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 82.000,- Kč (slovy osmdesát dva tisíce korun českých) každé z nich, v celkové hodnotě 20.500.000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Tyto akcie nebudou registrované, budou všechny upsány s využitím přednostního práva akcionářů v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě 82.000,- Kč (slovy osmdesát dva tisíc korun českých) bez emisního ážia.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun čských) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 82.000,- Kč.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v sídle společnosti AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, Bobnická 2020 v pracovní dny 7,00 - 14,00 hodin. Pro upisování stanoví lhůta 30 dnů, která počne běžet od doručení výzvy k upisování, kterou zašle všem akcionářům představenstvo společnosti do 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je současně povinno ve smyslu § 204a, odst. 2 obchodního zákoníku zveřejnit informaci o přednostním právu akcionářů upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Upsané akcie ve stanoveném emisním kursu v plné výši splatí akcionáři do 30 dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účet zřízený společností na jejich jméno za účelem splacení emisního kursu nově vydaných akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti. Číslo účtu 517220xxxx, který je veden u Komerční banky, a.s. pobočka Nymburk.
od 13. 2. 2002 do 15. 5. 2002
- Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finančních zdrojů společnosti.
od 4. 6. 1992
- Ke dni zápisu bylo splaceno 300.123,80 Kčs
od 4. 6. 1992
- Údaje o založení akciové společnosti: notářským zápisem ze dne 6.5.1992 byla prohlášena akciová společnost AZ ELEKTROSTAV za založenou.
od 4. 6. 1992
- Zakladatelská smlouva je z 15.4.1992.
od 4. 6. 1992 do 28. 12. 2000
- Zakladatelem je 37 fyzických osob, které ke dni zápisu splatily i 30 % základního jmění společnosti.
Kapitál
od 26. 7. 2014
Základní kapitál 105 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2014 do 26. 7. 2014
Základní kapitál 79 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2008 do 27. 3. 2014
Základní kapitál 100 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2008 do 11. 6. 2008
Základní kapitál 34 608 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 3. 2003 do 1. 1. 2008
Základní kapitál 51 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 2002 do 3. 3. 2003
Základní kapitál 21 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 6. 1992 do 28. 12. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 800 000, počet akcií: 132.
od 26. 7. 2014 do 19. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 800 000, počet akcií: 132.
od 27. 3. 2014 do 26. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 600 000, počet akcií: 132.
od 11. 6. 2008 do 27. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 168.
od 1. 1. 2008 do 11. 6. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 168.
od 3. 3. 2003 do 1. 1. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 3. 3. 2003 do 1. 1. 2008
v listinné podobě
od 28. 8. 2002 do 3. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 28. 8. 2002 do 3. 3. 2003
v listinné podobě
od 27. 2. 2002 do 28. 8. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 27. 2. 2002 do 28. 8. 2002
v listinné podobě
od 4. 6. 1992 do 28. 8. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 10. 2018
Ing. JINDŘICH OUPICKÝ - statutární ředitel
Městec Králové, Třešňová, PSČ 289 03
den vzniku funkce: 1. 10. 2018
od 26. 7. 2014 do 30. 9. 2018
Ing. ROMAN KLOUBEC - statutární ředitel
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Beneše, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 9. 2018
od 26. 7. 2014 do 30. 9. 2018
-
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Ing. Roman Kloubec - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II., Dr. Beneše 480/29, PSČ 290 01
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 6. 2012
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Rostislav Charvát - místopředseda představenstva
Kostomlaty nad Labem, Hronětická 227, PSČ 289 21
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 6. 2012
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Ing. Jindřich Oupický - člen představenstva
Městec Králové, Třešňová 912, PSČ 289 03
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 1. 7. 2014
od 22. 5. 2007 do 25. 7. 2012
ing. Roman Kloubec - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II., Dr. Beneše 480/29, PSČ 290 01
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
od 22. 5. 2007 do 25. 7. 2012
Ing. Jindřich Oupický - člen představenstva
Městec Králové, Třešňová 912, PSČ 289 03
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
od 22. 5. 2007 do 25. 7. 2012
Rostislav Charvát - místopředseda představenstva
Kostomlaty nad Labem, Hronětická 227, PSČ 289 21
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
od 28. 2. 2007 do 22. 5. 2007
František Král - 1.místopředseda představenstva
Tuchlovice, Za Humny II 565, PSČ 273 02
den vzniku členství: 13. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 13. 12. 2006 - 16. 4. 2007
od 15. 11. 2003 do 28. 2. 2007
Ing. Otto Karl - 1. místopředseda
Praha 4, Levského 3204
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 19. 9. 2006
od 13. 2. 2002 do 22. 5. 2007
ing. Roman Kloubec - předseda představenstva
Poděbrady, Dr. Beneše 480/29
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 16. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 13. 2. 2002
ing. Roman Kloubec - předseda představenstva
Poděbrady, Dr. Beneše 374/II
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 11. 2. 2002 do 15. 11. 2003
Ing. Pavel Brychcín - I. místopředseda
Praha 9, Střížkovská 550
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 26. 3. 2003
od 11. 2. 2002 do 22. 5. 2007
Rostislav Charvát - II. místopředseda
Kostomlaty n L., Hronětická 227
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 16. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 22. 5. 2007
Miroslav Fiferna - člen představenstva
Nymburk, Sadová 2113
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 16. 4. 2007
od 30. 5. 1996 do 11. 2. 2002
Rostislav Charvát - II. místopředseda předst.
Kostomlaty n.L., Hronětická 227
od 30. 5. 1996 do 11. 2. 2002
Ing. Pavel Brychcín - I. místopředseda představenstva
Praha 9, Střížkovská 550, PSČ 190 00
od 16. 2. 1995 do 11. 2. 2002
Miroslav Fiferna - člen představenstva
Nymburk, Sadová 2113
od 4. 6. 1992 do 16. 2. 1995
ing. Miroslav Růžička - II. místopředseda předst.
Libice n.C., Nové sídliště 455
od 4. 6. 1992 do 30. 5. 1996
Rostislav Charvát - I. místopředseda předst.
Kostomlaty n.L., Hronětická 227
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
ing. Roman Kloubec - předseda představenstva
Poděbrady, Dr. Beneše 374/II
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
- ve funkci ředitele společnosti
od 26. 7. 2014
Statutární ředitel jedná jménem společnosti navenek.
od 22. 5. 2007 do 26. 7. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám ve všech věcech samostatně předseda představenstva, nebo společně dva z ostatních členů představenstva.
od 30. 5. 1996 do 22. 5. 2007
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují vůči třetím osobám ve všech věcech samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti společně dva z ostatních členů představenstva
od 4. 6. 1992 do 30. 5. 1996
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jednají vždy dva členové představenstva
Správní rada
od 22. 5. 2019
ROMAN KLOUBEC - člen správní rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Beneše, PSČ 290 01
den vzniku členství: 8. 9. 2017
od 14. 9. 2017
ROMAN KLOUBEC - předseda správní rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Beneše, PSČ 290 01
den vzniku členství: 8. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 9. 2017
od 14. 9. 2017
Ing. JINDŘICH OUPICKÝ - 1.místopředseda správní rady
Městec Králové, Třešňová, PSČ 289 03
den vzniku členství: 8. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 9. 2017
od 14. 9. 2017
Bc. JAROSLAV KVÍZ - 2.místopředseda správní rady
Kolín - Kolín V, Brankovická, PSČ 280 02
den vzniku členství: 8. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 9. 2017
od 14. 9. 2017 do 22. 5. 2019
ROMAN KLOUBEC - člen správní rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Beneše, PSČ 290 01
den vzniku členství: 8. 9. 2017
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
Ing. ROMAN KLOUBEC - předseda správní rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Beneše, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 8. 9. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 8. 9. 2017
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
-
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
Ing. JINDŘICH OUPICKÝ - místo předseda správní rady
Městec Králové, Třešňová, PSČ 289 03
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 8. 9. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 8. 9. 2017
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
-
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
ROSTISLAV CHARVÁT - člen
Kostomlaty nad Labem, Hronětická, PSČ 289 21
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 8. 9. 2017
od 26. 7. 2014 do 14. 9. 2017
-
Dozorčí rada
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Pavel Vrána - předseda dozorčí rady
Sadská, Prokopova 1069, PSČ 289 12
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 6. 2012
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Milan Železný - místopředseda dozrčí rady
Ratenice, 233, PSČ 289 11
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 6. 2012
od 25. 7. 2012 do 26. 7. 2014
Vladimír Mlázovský - II. místopředseda dozorčí rady
Český Brod, Boženy Němcové 865, PSČ 282 01
den vzniku členství: 14. 5. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 15. 6. 2012
od 11. 6. 2008 do 25. 7. 2012
Pavel Vrána - předseda dozorčí rady
Sadská, Prokopova 1069, PSČ 289 12
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 18. 4. 2008 - 15. 6. 2012
od 11. 6. 2008 do 25. 7. 2012
Milan Železný - místopředseda dozorčí rady
Ratenice, 233, PSČ 289 11
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 18. 4. 2008 - 15. 6. 2012
od 22. 5. 2007 do 11. 6. 2008
Miroslav Fiferna - předseda dozorčí rady
Nymburk, Sadová 2113, PSČ 288 02
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 18. 4. 2007
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 18. 4. 2008
od 22. 5. 2007 do 11. 6. 2008
Pavel Vrána - místopředseda dozorčí rady
Sadská, Prokopova 1069, PSČ 289 12
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 18. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 18. 4. 2008
od 22. 5. 2007 do 25. 7. 2012
Vladimír Mlázovský - II. místopředseda
Český Brod, Boženy Němcové 865
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 14. 5. 2012
den vzniku funkce: 16. 3. 2007 - 14. 5. 2012
od 11. 2. 2002 do 22. 5. 2007
Ing. Jan Kruliš - předseda
Praha 4, Na Pankráci 999
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 16. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 22. 5. 2007
Ing. Jindřich Oupický - I. místopředseda
Městec Králové, Třešňová 912
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 16. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 22. 5. 2007
Vladimír Mlázovský - II. místopředseda
Český Brod, Boženy Němcové 865
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 16. 3. 2007
od 28. 12. 2000 do 11. 2. 2002
Ing. Jindřich Oupický - člen
Městec Králové, Třešňová 912
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2000
JUDr. Jan Betka - I.místopředseda dozorčí rady
Lysá nad Labem, Resslova 1258
od 26. 10. 1998 do 11. 2. 2002
Ing. Jan Kruliš - předseda dozorčí rady
Praha 4, Na Pankráci 999, PSČ 140 00
od 30. 5. 1996 do 26. 10. 1998
Ing. Jan Kruliš - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Pankráci 999, PSČ 140 00
od 16. 2. 1995 do 26. 10. 1998
Josef Jahelka - člen dozorčí rady
Říčany u Prahy, Olivová 226/19
od 16. 2. 1995 do 26. 10. 1998
JUDr. Jan Betka - člen dozorčí rady
Lysá nad Labem, Resslova 1258
od 4. 6. 1992 do 16. 2. 1995
ing. Bohumil Lebruška - člen dozorčí rady
Praha 4, Kaplická 895/31
od 4. 6. 1992 do 16. 2. 1995
ing. Miroslav Čáp - člen dozorčí rady
Lysá n.L., Husovo nám. 1552
od 4. 6. 1992 do 11. 2. 2002
Jan Vagenknecht - člen dozorčí rady
Kolín, Rimavské Soboty 837
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 57 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 36 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 78 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Limit příjmů bude na jednom milionu korun, tedy stejně jako v původním plánu.

Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

21. 10. 2020 | | Veronika Doskočilová, Petr Kučera | 39 komentářů

Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

Nový kompenzační bonus – pokračování jarního programu Pětadvacítka – je mnohem přísnější než jeho předchůdce. Na podporu nedosáhne ani řada podnikatelů, kteří přišli o příjmy v důsledku vládních omezení. A když už ji dostanou, bude v praxi nižší než na jaře.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 798,60 Kč
ČSOB 2 798,60 Kč
Komerční banka 2 802,68 Kč
Česká spořitelna 2 809,00 Kč
Expobank CZ 2 809,80 Kč
Raiffeisenbank 2 840,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 957 951 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+20
+
-
2.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+14
+
-
3.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

+13
+
-
4.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-1
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-170
+
-

Články na Heroine.cz

V izolaci s agresorem. Karanténa může zhoršit domácí násilí

V izolaci s agresorem. Karanténa může zhoršit domácí násilí

Je to osm měsíců, co jsme tento článek publikovali poprvé. Dnes už to víme s jistotou:...více

Žena jako veřejný majetek. Nesamozřejmá a křehká autonomie ženského těla

Žena jako veřejný majetek. Nesamozřejmá a křehká autonomie ženského těla

S určitou pravidelností k nám ze světa přicházejí zprávy o zákazu potratů či ztěžování...více

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

„Emily in Paris“ je neodolatelný seriál. Jako by přišel z úplně jiné doby – třeba z roku...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services