K profil group a.s., IČO: 45192596 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti K profil group a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 45192596. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45192596 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 5. 1992
Datum zániku9. 7. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009

K profil group a.s.

od 6. 5. 1992 do 15. 10. 2007

Agroslužby Bruntál a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 5. 2004 do 9. 7. 2009
Bruntál, Zahradní 42, PSČ 792 01
od 6. 5. 1992 do 4. 5. 2004
Bruntál, Zahradní 42
IČO
od 6. 5. 1992 do 9. 7. 2009

45192596

DIČ

CZ45192596

Právní forma
od 6. 5. 1992 do 9. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka421 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009 do 9. 7. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 28. 1. 2009 do 9. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 12. 2005 do 28. 1. 2009
- zámečnictví
od 13. 3. 1998 do 5. 6. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
od 13. 3. 1998 do 5. 6. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 30. 10. 1995 do 13. 3. 1998
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 30. 10. 1995 do 5. 6. 2000
- úprava palivových soustav na používání propan-butanu /LPG/ k pohonu motorových vozidel
od 30. 10. 1995 do 4. 5. 2004
- vedení účetnictví
od 30. 10. 1995 do 28. 12. 2005
- plnění tlakových nádob na plyny
od 30. 10. 1995 do 28. 1. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 30. 10. 1995 do 28. 1. 2009
- pronájem movitých a nemovitých věcí
od 9. 11. 1993 do 5. 6. 2000
- silniční motorová doprava
od 9. 11. 1993 do 5. 6. 2000
- zámečnictví
od 9. 11. 1993 do 5. 6. 2000
- poradenství a konzultace v oboru zemědělství
od 9. 11. 1993 do 5. 6. 2000
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 9. 11. 1993 do 5. 6. 2000
- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy
od 9. 11. 1993 do 28. 12. 2005
- služby se speciálními stroji
od 9. 11. 1993 do 28. 1. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- agrochemická činnost
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- poradenská činnost
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- montáž, opravy a údržba technických zařízení
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- neveřejná silniční doprava
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- stavební činnost a zemní práce
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- meliorace
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
- obchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2009 do 9. 7. 2009
- Společnost K profil group a.s. se sídlem Bruntál, Zahradní 42, PSČ 792 01, identifikační číslo 451 92 596, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 421 se vymazává bez likvidace v důsledku fúze sloučením z obchodníh o rejstříku. Jmění zanikající společnosti převzala společnost DUTD, a.s. (s obchodní firmou po fúzi sloučením Styroprofile, a.s.) se sídlem Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63, identifikační číslo 281 80 577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m Praha, oddíl B, vložka 12571.
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti Agroslužby Bruntál a.s. přijala dne 4. října 2007 následující rozhodnutí: Rozhodnutí podle ustanovení § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem Společnosti je pan Petr Koutecký, bytem Bruntál, Pionýrská 14, PSČ 792 01, datum narození 19.4.1967 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 98,66 % na h lasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede v souladu s § 156 odst. 2, obchodního zákoníku, v němž je evidován hlavní akcionář jako vlastník 82 977 ks (osmdesátdvatisícedevětsetsedmd esátsedm) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč každá o celkové jmenovité hodnotě 20 744 250,- (dvacetmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisícedvěstěpadesát korun českých), a předložením výše uvedených akcií ke dni konání valné hromady; b) prohlášením představenstva Společnosti ze 4.10.2007, jímž je osvědčeno , že ve Společnosti neexistují žádné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku; c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 11.9.2007, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,66 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; d) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 4.10.2007, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 20 744 250,-Kč a představují podíl 98,66 % na základním kapitálu a hlasovacích právec h ve Společnosti; e) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 6. odst. 3. je s každým 250,-Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, ž e podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 98,66 %. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 82 977 ks kmenových akcií na jméno emitovaných Společností každá o jmenovité hodnotě 20 744 250,-Kč.
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, to znamená, že všechny akcie vydané Společností ve jmenovité hodnotě 250,-Kč (dvěstěpadesát korun českých) ve formě na jméno, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde p odle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu akcií do obchodního rejstříku.
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 113,-Kč (jednostotřináct korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250,-Kč (dvěstěpadesátkorunčes kých). Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 40/2007, vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČ: 607 74 665, vyhotoveným dne 13.7.2007. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu podniku. Při ocenění podniku znalec aplikoval dva modely ocenění - model diskontovaného cash flow entity a model substanční. Přehled ujištěných výsledků podle vybraných metod ocenění je uveden v kapitole 5.4 tohoto posudku. V konečném důsledku se znalec přiklonil k substančnímu modelu ocenění. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci využití práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 113,-Kč za jednu akcii Společnosti je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a  násl. Obchodního zákoníku". Česká národní banka rozhodnutím č.j. Sp/544/237/2007/2007/12767/540 ze dne 7.8.2007 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společno sti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 113,-Kč (jednostotřináct korun českých) za každou z akcií, jichž se přechod týká.
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců , ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázán o zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry GARFIELD a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, IČ: 47676710, PSČ 702 00 (dále jen "obchodní k s cennými papíry"). Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 127.577,-Kč (slovy: stodvacetsedmtisícpětsetsedmdesátsedm korun českých) potřebné k výplatě protiplnění.
od 15. 10. 2007 do 9. 7. 2009
- 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavad ní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akc ionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 16. 00 hod. Tímt o předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovan ý způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.
od 27. 5. 2004 do 9. 7. 2009
- Rozhodnuítm valné hromady ve formě notářského zápisu ze dne 19.6.2003 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z výše 42 053 000,-Kč o částku 21 026 500,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 21 026 500,-Kč a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií z nominální hodnoty 500,-Kč na nominální hodnotu 250,-Kč a to z důvodu krytí ztrát společnosti.
od 5. 6. 2000 do 9. 7. 2009
- Rozhodnutím valné hromady bylo rozhodnuto ve formě notářského zápisu ze dne 27.7.1999 o snížení základního jmění společnosti z původní výše 84,106.000,-Kč o částku 42,053.000,-Kč na novou výši základního jmění ve výši 42,053.000,-Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií ze současných 1.000,-Kč na nominální hodnotu 500,-Kč a to z důvodu krytí ztrát společnosti.
od 31. 5. 1999 do 9. 7. 2009
- Smlouva o prodeji části podniku uzavřená dne 6.5.1997 mezi Agroslužbami Bruntál a.s., Bruntál, Zahradní 42, IČO: 45192596, jako prodávajícím a HPJ Group, a.s., Staré Město, Tovární 497, IČO: 25318063 jako kupujícím a Investiční a Poštovní bankou, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, obl. pobočka Brno, se sídlem Brno, Joštova 5, IČO: 45316619 a ENERGIE KLADNO a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3801, IČO: 45146802, jako vedlejšími účastníky smlouvy.
od 31. 5. 1999 do 9. 7. 2009
- Smlouva o prodeji části podniku uzavřená dne 24.9.1997 mezi Agroslužbami Bruntál a.s., Bruntál, Zahradní 42, IČO: 45192596, jako prodávajícím a K H služby s.r.o., Město Albrechtice, Dívčí Hrad 9, IČO: 25381008, jako kupujícím.
od 6. 5. 1992 do 9. 7. 2009
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
Kapitál
od 18. 5. 2005 do 9. 7. 2009
Základní kapitál 21 026 500 Kč
od 4. 5. 2004 do 18. 5. 2005
Základní kapitál 42 053 000 Kč
od 3. 9. 1993 do 4. 5. 2004
Základní kapitál 84 106 000 Kč
od 6. 5. 1992 do 3. 9. 1993
Základní kapitál 83 574 000 Kč
od 18. 5. 2005 do 9. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 106.
od 4. 5. 2004 do 18. 5. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 106.
od 3. 9. 1993 do 4. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 106.
od 6. 5. 1992 do 3. 9. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 83 574.
Statutární orgán
od 26. 3. 2009 do 9. 7. 2009
Antonín Rektořík - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, sídl. V Zátiší 1008, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 2. 2009
od 30. 12. 2008 do 26. 3. 2009
Marie Dygrýnová - člen představenstva
Čakovičky, Střední 116, PSČ 250 63
den vzniku členství: 5. 11. 2008 - 31. 1. 2009
od 30. 12. 2008 do 9. 7. 2009
David Urban - předseda představenstva
Čakovičky, Na Skalce 118, PSČ 250 63
den vzniku členství: 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 5. 11. 2008
od 30. 12. 2008 do 9. 7. 2009
Tomáš Dygrýn - místopředseda představenstva
Čakovičky, Na Skalce 119, PSČ 250 63
den vzniku členství: 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 5. 11. 2008
od 28. 2. 2006 do 30. 12. 2008
Josef Koutecký - předseda představenstva
Břidličná, Na Vyhlídce 229, PSČ 793 51
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 24. 2. 2006 - 5. 11. 2008
od 28. 2. 2006 do 30. 12. 2008
Petr Koutecký - místopředseda představenstva
Bruntál, Pionýrská 14, PSČ 792 01
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 24. 2. 2006 - 5. 11. 2008
od 28. 2. 2006 do 30. 12. 2008
Ing. Karel Zapalač - člen představenstva
Bruntál, Brothánkova 1618/6, PSČ 792 01
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 5. 11. 2008
od 4. 5. 2004 do 28. 2. 2006
Petr Koutecký - místopředseda představenstva
Bruntál, Pionýrská 14
den vzniku členství: 16. 2. 1999 - 16. 5. 2004
den vzniku funkce: 16. 2. 1999 - 16. 5. 2004
od 4. 5. 2004 do 28. 2. 2006
Ing. Karel Zapalač - člen představenstva
Bruntál, Brothánkova 1618/6
den vzniku členství: 16. 2. 1999 - 16. 5. 2004
od 13. 9. 2000 do 4. 5. 2004
Petr Koutecký - místopředseda představenstva
Břidličná, Pionýrská 14
od 22. 9. 1999 do 13. 9. 2000
Petr Koutecký - místopředseda představenstva
Břidličná, Na Vyhlídce 229
od 22. 9. 1999 do 4. 5. 2004
Ing. Karel Zapalač - člen představenstva
Bruntál, Okružní 1720/26
od 22. 9. 1999 do 28. 2. 2006
Josef Koutecký - předseda představenstva
Břidličná, Na Vyhlídce 229
den vzniku členství: 16. 2. 1999 - 16. 5. 2004
den vzniku funkce: 16. 2. 1999 - 16. 5. 2004
od 5. 1. 1999 do 22. 9. 1999
Josef Koutecký - místopředseda představenstva
Břidličná, Na vyhlídce 229
od 30. 10. 1995 do 5. 1. 1999
Ing. Vlastimil Šutovský - místopředseda představenstva
Bruntál, Květná 48
od 30. 10. 1995 do 22. 9. 1999
Ing. František Čapek - člen představenstva
Bruntál, Česká 18
od 9. 11. 1993 do 30. 10. 1995
Ing. František Kadrnka - místopředseda představenstva
Hustopeče, Družstevní 12
od 9. 11. 1993 do 30. 10. 1995
Ing. Jan Doležel - člen představenstva
Dolany 237,
od 9. 11. 1993 do 30. 10. 1995
Ing. Vlastimil Šutovský - člen představenstva
Bruntál, Květná 48
od 9. 11. 1993 do 22. 9. 1999
Ing. Petr Nesrovnal - předseda představenstva
Bruntál, ČSA 20
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
Ing. Miroslav Kocfelda - člen představenstva
Světlá Hora 385,
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
Ing. Aleš Jedlička - člen představenstva
Bruntál, Kavalcova 20
od 6. 5. 1992 do 30. 10. 1995
Ing. Eduard Hrtoň - člen představenstva
Lomnice u Rýmařova 224,
od 4. 5. 2004 do 9. 7. 2009
J e d n á n í : Společnost v celém rozsahu zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit jiného svého člena k samostatnému jednání v určitých případech nebo činnostech. Zastu pování společnosti v případě zajišťování nezbytného chodu společnosti může být představenstvem pověřen i jiný pracovník společnosti poísemnou formou.
od 6. 5. 1992 do 4. 5. 2004
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2009 do 9. 7. 2009
Tomáš Štulík - předseda dozorčí rady
Neratovice, 28. října 537, PSČ 277 11
den vzniku členství: 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 1. 2. 2009
od 26. 3. 2009 do 9. 7. 2009
Jana Štulíková - člen dozorčí rady
Neratovice, 28. října 537, PSČ 277 11
den vzniku členství: 1. 2. 2009
od 30. 12. 2008 do 26. 3. 2009
Mgr. Zuzana Dygrýnová - předseda dozorčí rady
Čakovičky, Na Skalce 119, PSČ 250 63
den vzniku členství: 5. 11. 2008 - 31. 1. 2009
den vzniku funkce: 5. 11. 2008 - 31. 1. 2009
od 30. 12. 2008 do 26. 3. 2009
Tomáš Štulík - člen dozorčí rady
Neratovice, 28. října 537, PSČ 277 11
den vzniku členství: 5. 11. 2008
od 30. 12. 2008 do 9. 7. 2009
Věra Urbanová - člen dozorčí rady
Čakovičky, Na Skalce 118, PSČ 250 63
den vzniku členství: 5. 11. 2008
od 18. 1. 2006 do 30. 12. 2008
Miroslava Žváčková - člen dozorčí rady
Rýmařov, Jungmanova 7, PSČ 795 01
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 5. 11. 2008
od 16. 8. 2005 do 30. 12. 2008
Ing. Miroslav Vyrubalík - předseda dozorčí rady
Bruntál, Lidická 29, PSČ 792 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 5. 11. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 5. 11. 2008
od 16. 8. 2005 do 30. 12. 2008
Božena Koutecká - člen dozorčí rady
Břidličná, Na Vyhlídce 229, PSČ 793 51
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 5. 11. 2008
od 18. 5. 2005 do 16. 8. 2005
Božena Koutecká - předseda dozorčí rady
Břidličná, Na Vyhlídce 229
den vzniku členství: 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 30. 6. 2005
od 18. 5. 2005 do 28. 12. 2005
Ivana Maková - člen dozorčí rady
Bruntál, Revoluční 4
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 11. 11. 2005
od 27. 5. 2004 do 18. 5. 2005
Božena Koutecká - člen
Břidličná, Na Vyhlídce 229
den vzniku členství: 19. 6. 2003
od 4. 5. 2004 do 27. 5. 2004
Ing. Zuzana Wagnerová - člen
Rosice u Brna, Fugnerova 1057
den vzniku členství: 27. 7. 1999 - 19. 6. 2003
od 13. 9. 2000 do 18. 5. 2005
Marcela Kršková - předseda
Vrbno pod Pradědem, Nám.Sv. Michala 535/9
den vzniku členství: 16. 2. 1999 - 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 30. 3. 2000 - 24. 6. 2004
od 13. 9. 2000 do 16. 8. 2005
Marie Urbánková - člen
Břidličná, Osvobození 289
den vzniku členství: 30. 3. 2000 - 30. 6. 2005
od 5. 6. 2000 do 4. 5. 2004
Zuzana Wagnerová - člen
Rosice u Brna, Komenského náměstí 623
od 22. 9. 1999 do 13. 9. 2000
JUDr. Ivana Horáková - předseda
Prostějov, Sušilova 2a
od 22. 9. 1999 do 13. 9. 2000
Marcela Kršková - člen
Vrbno pod Pradědem, Nám.Sv. Michala 535/9
od 13. 3. 1998 do 22. 9. 1999
Antonín Nedopílek - člen
Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 192
od 13. 3. 1998 do 5. 6. 2000
Elena Mokrošová - člen
Bruntál, Jiráskova 9
od 30. 10. 1995 do 22. 9. 1999
Jana Majtnerová - člen
Bruntál, Uhlířská 19
od 9. 11. 1993 do 30. 10. 1995
Marta Rončáková - člen
Bruntál, Nezvalova 11
od 9. 11. 1993 do 13. 3. 1998
Ing. Jaroslav Benda - člen
Velké Pavlovice, Tábor 24
od 9. 11. 1993 do 13. 3. 1998
Ing. Jindřich Smuda - člen
Bruntál, Jiráskova 7
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
Bohumír Freitag - člen
Bruntál, Uhlířská 14
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
Valdemar Pavlík - člen
Václavov u Bruntálu 104,
od 6. 5. 1992 do 9. 11. 1993
Ing. Karel Pavka - člen
Bruntál, Horní 1
Akcionáři
od 13. 6. 2008 do 9. 7. 2009
Styroprofile, a.s., IČO: 28180488
Čakovičky, 99, PSČ 250 63
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

0

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-10

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-26

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-35

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-135

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může to dojít tak daleko,...

Partners Financial Services