Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

POUBA Reality Servis a.s. "v likvidaci"
IČO: 45192880

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 6. 1992
Obchodní firma
od 1. 1. 2020

POUBA Reality Servis a.s. "v likvidaci"

od 10. 10. 2007 do 1. 1. 2020

POUBA Reality Servis a.s.

od 4. 6. 1992 do 10. 10. 2007

Městské tržnice a výstavnictví a. s.

Sídlo
od 11. 12. 2006 do 21. 5. 2014
Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01
od 18. 8. 1995 do 11. 12. 2006
Opava, U fortny č. 11
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
Opava, Nákladní ul. č. 12
IČO
od 4. 6. 1992

45192880

Identifikátor datové schránky:7u3frdg
Právní forma
od 4. 6. 1992
Akciová společnost
Spisová značka450 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 10. 2007 do 20. 12. 2010
- realitní činnost
od 4. 6. 1992 do 20. 12. 2010
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 6. 1992 do 21. 5. 2014
- - pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020
- Právní důvod zrušení: Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13.12..2019, sepsaným formou notářského zápisu, NZ 519/2019, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
od 21. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 5. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 21. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 1. 2011 do 21. 5. 2014
- Rozhodnutí představenstva: Představenstvo obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01, IČO: 65138074, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1268, při výkonu působnosti valné h romady-jediného akcionáře obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA Reality Servis a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01, IČO: 45192880, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 450 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vklad je v důl ežitém zájmu společnosti POUBA Reality Servis a.s. (dále jen "Společnost"). 1. Částka o níž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 11.637.000,- Kč slovy: jednáct milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých na novou výši 13.137.000,- Kč, slovy: tři náct milionů jednostotřicet sedm tisíc korun českých. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který spočívá v jednotce číslo 1601/7 - bytu v budově v části obce Kateřinky, č.p. 1601, 1602 - bytový dům na parcele St. 186/2, St. 186/3, zapsané v katastru nemovitostí na listu v lastnictví číslo 2736 pro obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 427/10000 na společných částech budovy v části obce Kateřinky, č.p. 1601, 1602 - bytový dům na parcele St. 186/2, St. 186/3, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2520 pro obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě . 3. Ocenění nepeněžitého vkladu Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 1.500.000,- Kč , slovy: jedenmilion pět set tisíc korun českých na základě znaleckého posudku ze dne 29.11.2010 číslo 1485-228/2010, vypracovaného soudním znalcem Ing. Markem Quisem, Loděnice 16, PSČ: 747 74, pověřené ho k ocenění na základě rozhodnutí představenstva obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA Reality Servis a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ : 7476 01, IČO: 45192880, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v  oddíle B, vložce číslo 450, ze dne 15.11.2010 ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. 3.1. Jediný akcionář uvedené ocenění nepeněžitého vkladu schvaluje. 4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 15 kusů (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na doručitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 5. Přednostní právo na úpis Akcií Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis akcií. 6. Upsání předem určeným zájemcem S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Emisní kurs Akcií Celkový kurs všech upisovaných akcií činí 1.500.000,- Kč, slovy: jedenmilion pět set tisíc korun českých a odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií. 8. Smlouva o upsání Akcií 8.1. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona číslo 5136/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění poz dějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o  upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 10 (slovy:deseti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta a místo pro upisování akcií 9.1. Lhůta pro upisování Akcií, to je lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze Strany Jediného akcionáře, se stanoví 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany společnosti. Jedinému akcionáři bude oz námen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti. Místem pro upisování Akcií, to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví Sídlo společnosti. 10. Místo a doba pro splacení vkladu. 10.1. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 10.2. Nepeněžitý vklad bude splacen na základě písemného prohlášení Jediného akcionáře o vkladu nemovitostí do základního kapitálu Společnosti s úředně ověřeným podpisem a písemného prohlášení Společnosti, že jí byla předána nemovitost.
od 4. 6. 1992
- Den vzniku.04.06.1992
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
- Základní jmění: 5 717 000,-- Kčs /pětmilionůsedmsetsedmnácttisíc korun československých/. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 38 akcií znějících na majitele, každá s jmenovitou hodnotou 100 000,-- Kčs. 100 akcií znějících na majitele, každá s jmenovitou hodnotou 10 000,-- Kčs. 917 akcií znějících na majitele, každá s jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kčs.
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
- Dozorčí rada: JUDr. Ivan Z i m o l a , bytem Mládežnická 405, Opava-Slavkov. Jaromír R e g e r , bytem Zukalova 6, Opava. Ing. Ivan P e t ř í k, bytem Zukalova 15, Opava.
od 4. 6. 1992 do 2. 10. 2000
- Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy společně nejméně dva členové představenstva.
od 4. 6. 1992 do 21. 5. 2014
- Způsob založení: Společnost založena 1 zakladatelem Městem Opavou dne 18. 5. 1992.
Kapitál
od 25. 1. 2011
Základní kapitál 13 137 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 8. 1995 do 25. 1. 2011
Základní kapitál 11 637 000 Kč
od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 25. 1. 2011 do 21. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 7. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 v listinné podobě.
od 7. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 7. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 v listinné podobě.
od 7. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 v listinné podobě.
od 18. 8. 1995 do 7. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 47.
od 18. 8. 1995 do 7. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 18. 8. 1995 do 7. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 590.
od 18. 8. 1995 do 7. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 917.
Statutární orgán
od 21. 5. 2014
Ing. ZDENĚK POUBA
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 21. 3. 2014
od 27. 7. 2013 do 21. 5. 2014
Ing. ZDENĚK POUBA - předseda představenstva
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 12. 9. 2007 - 27. 10. 2010
od 10. 10. 2007 do 27. 7. 2013
Ing. Zdeněk Pouba - předseda představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 12. 9. 2007 - 27. 10. 2010
od 10. 10. 2007 do 21. 5. 2014
Ricardo Saavedra Garcia - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 12. 9. 2007 - 12. 12. 2012
od 10. 10. 2007 do 21. 5. 2014
Ing. Miloslav Pouba - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 27. 10. 2010
od 8. 8. 2005 do 10. 10. 2007
Ing. Miloslav Pouba - předseda představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005
den vzniku funkce: 27. 7. 2005 - 12. 9. 2007
od 8. 8. 2005 do 10. 10. 2007
Ing. Václav Klučka - člen představenstva
Opava - Kylešovice, Bílovecká 933/64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 12. 9. 2007
od 8. 8. 2005 do 10. 10. 2007
Ing. Zdeněk Pouba - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005
od 2. 10. 2000 do 8. 8. 2005
Zdeněk Pouba - člen představenstva
Opava, Šípková 7
od 18. 8. 1995 do 2. 10. 2000
Pavel Vltavský - člen představenstva
Opava, M. Horákové 9
od 18. 8. 1995 do 8. 8. 2005
Ing. Miloslav Pouba - předseda představenstva
Opava, Šípková 7
od 18. 8. 1995 do 8. 8. 2005
Ing. Václav Klučka - člen představenstva
Opava, Bílovecká 64
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
Ing. Vladimír F u c h s - člen představenstva
Opava, Olomoucká 9
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
Rudolf Mikoláš - člen představenstva
Opava, Květinova 24
od 4. 6. 1992 do 18. 8. 1995
JUDr. Antonín Kubíček - člen představenstva
Opava, U lučního mlýna 16
od 21. 5. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 2. 10. 2000 do 21. 5. 2014
Jednání: Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva, nebo samostatně ten člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo ten člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Správní rada
od 21. 5. 2014
Ing. ZDENĚK POUBA - předseda správní rady
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 3. 2014
den vzniku funkce: 21. 3. 2014
Likvidace
od 1. 1. 2020
Mgr. DALIBOR KUBA
Opava - Předměstí, Mlýnská, PSČ 746 01
Dozorčí rada
od 10. 10. 2007 do 21. 5. 2014
Veronika Saavedra - člen dozorčí rady
Zeleneč, Pod kapličkou 852, PSČ 250 91
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 12. 10. 2007
od 11. 12. 2006 do 21. 5. 2014
Zdeňka Poubová - předseda dozorčí rady
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 16. 11. 2006 - 27. 10. 2010
od 11. 12. 2006 do 21. 5. 2014
Miloslav Pouba - člen dozorčí rady
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 16. 11. 2006 - 16. 2. 2012
od 8. 8. 2005 do 11. 12. 2006
Ing. Robert Kučera - předseda dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Bílovecká 933/64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 27. 7. 2005 - 16. 11. 2006
den vzniku funkce: 27. 7. 2005 - 16. 11. 2006
od 8. 8. 2005 do 11. 12. 2006
Zdeňka Poubová - člen dozorčí rady
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 27. 7. 2005
od 8. 8. 2005 do 10. 10. 2007
Veronika Saavedra - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Přípotoční 1528/2, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 7. 2005
od 22. 11. 2000 do 8. 8. 2005
Ing. Robert Kučera - předseda
Opava 6, Bílovecká 64
od 22. 11. 2000 do 8. 8. 2005
František Šuravský - člen
Opava, Gagarinova 2
od 2. 10. 2000 do 22. 11. 2000
Ing. Josef Tlach - předseda
Opava 6, Gudrichova 91
od 2. 10. 2000 do 22. 11. 2000
Ing. Arnošt Graca - člen
Opava, Krnovská 84
od 2. 10. 2000 do 8. 8. 2005
Ing. Martin Hajduk - člen
Opava, B. Němcové 9
od 18. 8. 1995 do 2. 10. 2000
Jaromír Reger - člen
Opava, Zukalova 6
od 18. 8. 1995 do 2. 10. 2000
Ing. Ivan Petřík - člen
Opava, Zukalova 15
od 18. 8. 1995 do 2. 10. 2000
Ing. Josef Tlach - člen
Opava 6, Gudrichova 91
Akcionáři
od 11. 12. 2006 do 21. 5. 2014
POUBA a.s., IČO: 65138074
Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 585,00 Kč
Expobank CZ 2 588,40 Kč
Komerční banka 2 588,61 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+120
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-23
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-78
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-93
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-111
+
-

Články na Heroine.cz

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: neschopenka po ukončení prac. poměru
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > neschopenka po ukončení prac. poměru

Otázka: Dobrý den, byla mi dána v listopadu výpověď, podepsala jsem bohužel zaměstnavateli dohodu, a teď na konci ledna 2020 mi oficiálně končí smlouva. Nyní nastupuji s úrazem ještě v lednu 2020 na neschopenku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services