Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Z, a.s.
IČO: 45193215 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 1. 1992
Datum zániku25. 7. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 6. 1997 do 25. 7. 2007

Z, a.s.

od 11. 5. 1994 do 2. 6. 1997

Investiční fond Z, a.s.

od 26. 10. 1993 do 11. 5. 1994

Investiční fond Zbrojovka, a.s.

od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993

Investiční privatizační fond Zbrojovka Vsetín, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1999 do 12. 7. 2002
Slezská Ostrava, Na Bunčáku 8
od 26. 10. 1993 do 1. 1. 1999
Vsetín, Mostecká 367, PSČ 755 01
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
Vsetín, Jasenice
IČO
od 15. 1. 1992 do 25. 7. 2007

45193215

DIČ

CZ45193215

Právní forma
od 15. 1. 1992 do 25. 7. 2007
Akciová společnost
Spisová značka292 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 12. 2003 do 25. 7. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 12. 12. 2003 do 25. 7. 2007
- realitní činnost
od 12. 7. 2002 do 25. 7. 2007
- zprostředkování obchodu
od 12. 7. 2002 do 25. 7. 2007
- velkoobchod
od 12. 7. 2002 do 25. 7. 2007
- specializovaný maloobchod
od 12. 7. 2002 do 25. 7. 2007
- maloobchod použitým zbožím
od 12. 7. 2002 do 25. 7. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 6. 1997 do 12. 7. 2002
- zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu
od 2. 6. 1997 do 12. 7. 2002
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 2. 6. 1997 do 12. 7. 2002
- obstaravatelská činnost
od 2. 6. 1997 do 12. 7. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 10. 1993 do 2. 6. 1997
- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování) podle čís. 248/92 Sb.
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
- investování /investiční postup/ ve smyslu § 17 odst. 9 nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydání a o použití investičních kupónů a následně poté
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
- hospodaření s prostředky Fondu, jež zahrnuje zejména nákup, popřípadě prodej cenných papírů /akcií společnosti, různých druhů dluhopisů včetně státních obligací apod./ nebo získávání popřípadě odprodej majetkových účastí ve prospěch Fondu s cílem zhodnocování majetku Fondu. Hospodaření s majetkem fondu se zaměňuje na vyvážený růst hodnoty majetku Fondu a zabezpečení pravidelných výnosů z tohoto majetku.
Ostatní skutečnosti
od 25. 7. 2007 do 25. 7. 2007
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí Z, a.s. se sídlem Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1907/8, PSČ 710 00, identifikační číslo 451 93 215 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost Z, a.s. zanikla převodem jmění na hlavního akcionáře, společnost MANATI, s.r.o., IČ: 27220613, se sídlem Brno, Zábrdovice, Příkop 838/6, PSČ 602 00, ke dni : 25.července 2007.
od 11. 8. 2006 do 23. 1. 2007
- Řádná valná hromada společnosti Z, a.s., schválila dne 26.6.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 3.503.550,- Kč o částku 17.517.750,- Kč (slovy sedmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc sedm set padesát korun českých). Nová výše základního kapitálu činí 21.021.300,- Kč (slovy dvacet jedna milionů dvacet jedna tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude pro vedeno vydáním 291.850 ks (slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc osm set padesát kusů) nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, které nebudou kótované, a 584.375 ks (slovy: pět set osmdesá t čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které nebudou kótované. Akcionáři mohou vykonat své právo přednostního úpisu nových akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení počátku běhu této lhůty na adrese Sokato-poradenská s.r.o., IBC, Příkop 6, Brno, 602 00. Akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty zveřejněním v Obchodním věstníku. Na každou stávající listinnou kmenovou akcii společnosti znějíc í na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč lze upsat 5 nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč. Na každou stávající listinnou kmenovou akcii společnosti znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč lze upsat 5 nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč. Emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele se rovná jmen ovité hodnotě akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele upisovaných v druhém kole se rovná jmenovité hodnotě akcie. Předem určeným zájemcem je pan Zdeněk Smetaník, datum narození 22.4.1972, bytem Mírová 500/7, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí tři týdn y a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 184xxxx, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne provedení upsání nových akcií. Proti pohledávce na zaplacení emisního kurzu se připouští možnost započtení peněžité pohled ávky vzniklé z titulu Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 19.5.2006 mezi společností jako kupujícím a Zdeňkem Smetaníkem, datum narození 22.4.1972, bytem Mírová 500/7, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01, jako prodávajícím, ze které vznikla společno sti povinnost zaplatit kupní cenu za akcie ve výši 17.400.000,- Kč. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upis ovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. Důvodem zvýšení základního kap itálu je stabilizace společnosti, snížení jejích závazků vzniklých z titulu Smlouvy o úplatném převodu akcií mezi společností jako kupujícím a Zdeňkem Smetaníkem, datum narození 22.4.1972, bytem Mírová 500/7, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01 jako prodávajíc ím, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za akcie ve výši 17.400.000,- Kč a nakonec zajištění dodatečných vlastních zdrojů pro financování činnosti společnosti.
od 27. 10. 2005 do 25. 1. 2006
- Valná hromada společnosti Z, a.s. přijala dne 26.9.2005 Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 40.290.825,-Kč snížením jmenovité hodnoty akcií v tomto znění: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 43.794.375,-Kč o částku 40.290.825,-Kč (slovy čtyřicetmiliónů dvěstadevadesáttisíc osmsetdvacetpět korun českých). Nová výše základního kapitálu činí 3.503.550,-Kč (slovy třimi lióny pětsettřitisíce pětsetpadesát korun českých). Výše vlastního kapitálu se nezmění.
od 27. 10. 2005 do 25. 1. 2006
- Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie s původní jmenovitou hodnotou 500,-Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 40,-Kč a akcie s původní jmenovitou hodnotou 125,-Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 10,-Kč.
od 27. 10. 2005 do 25. 1. 2006
- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve výši 10.356 tisíc Kč a doplnění prostředků do kapitálového fondu oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši 10.056 tisíc Kč. Dalším důvodem snížení základního kapitálu je u volnění vázaného kapitálu společnosti za účelem zefektivnění jeho využití.
od 27. 10. 2005 do 25. 1. 2006
- Částka získaná snížením základního kapitálu bude použita takto: * na úhradu ztráty minulých let 10.356 tisíc Kč * na doplnění kapitálového fondu oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 10.056 tisíc Kč * zbývající částka ve výši 19.879 tisíc Kč bude převedena do ostatních kapitálových fondů
od 27. 10. 2005 do 25. 1. 2006
- V důsledku snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií budou vydány nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta k předložení původních listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 1 rok a běží od okamžiku zveřejnění zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v obchodním věstníku.
od 27. 3. 2001 do 25. 7. 2007
- Základní jmění společnosti se snižuje ze stávající výše 50.794.375,-Kč (slovy: padesátmilionůsedmsetdevadesátčtyřitisíctřistasedmdesátpět- korunčeských) o 7.000.000,-Kč (slovy: sedmmilionůkorunčeských) na výši 43.794.375,-Kč (slovy: čtyřicettřimilionůsedmsetdevadesátčtyřitisíctřistasedmdesát- pětkorunčeských).
od 27. 3. 2001 do 25. 7. 2007
- Důvodem snížení základního jmění na výši 43.794.375,-Kč je splnění zákonné povinnosti společnosti, stanovené ust. § 161b odst. 3 ObchZ, když společnost nabyla 14 000 (čtrnácttisíc) ks vlastních kmenových akcií na majitele, emitovaných v zaknihované podobě, o jmenovité kusové hodnotě 500,-Kč jako právní nástupce společnosti KLASIK a.s. v důsledku sloučení s touto společností ke dni 29.5.1998.
od 27. 3. 2001 do 25. 7. 2007
- Ke snížení základního jmění budou použity, v souladu s ust. § 213 odst. 1 a 2 ObchZ vlastní akcie, jež jsou v majetku společnosti. Snížení bude provedeno zrušením 14 000ks kmenových akcií na majitele o jmenovité kusové hodnotě 500,-Kč, emitovaných v zaknihované podobě, a to podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení akcií.
od 16. 2. 1998 do 21. 12. 1998
- Usnesení náhradní valné hromady akcionářů společnosti Z, a.s. konané dne 12. srpna 1997, o snížení základního jmění společnosti:
od 16. 2. 1998 do 21. 12. 1998
- a) Základní jmění společnosti ve výši 36.681.500,-Kč se snižuje o 496.500,-Kč, t.j. na výši 36.185.000,-Kč, což představuje snížení o 1,35% stávajícího základního jmění.
od 16. 2. 1998 do 21. 12. 1998
- b) Důvodem snížení základního jmění na navrhovanou výši 36.185.000,-Kč je splnění povinnosti společnosti, stanovené v ust. § 35i odst. 3 zákona 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, když společnost nabyla akcie na základě jejich přímého odkupu od akcionářů společnosti dle ust. § 35i odst. 2 zákona.
od 16. 2. 1998 do 21. 12. 1998
- c) Ke snížení základního jmění se v souladu s ust. § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku použije vlastní akcie a snížení se provede zrušením 993 kusů akcií o jmenovité kusové hodnotě 500,-Kč, které jsou v majetku společnosti, a to podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení akcií.
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
- Základní jmění: 1 000 000,-Kčs. Bude vydáno celkem 1 000 ks akcií na majitele, každá s jmenovitou hodnotou 1 000,-Kčs.
od 15. 1. 1992 do 25. 7. 2007
- Způsob založení: Společnost byla založena dle § 162 zákona č. 513/91 Sb.
Kapitál
od 23. 1. 2007 do 25. 7. 2007
Základní kapitál 21 021 300 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2006 do 23. 1. 2007
Základní kapitál 3 503 550 Kč
od 13. 6. 2002 do 25. 1. 2006
Základní kapitál 43 794 375 Kč
od 21. 12. 1998 do 13. 6. 2002
Základní kapitál 50 794 375 Kč
od 29. 5. 1998 do 21. 12. 1998
Základní kapitál 51 666 500 Kč
od 9. 11. 1995 do 29. 5. 1998
Základní kapitál 36 681 500 Kč
od 26. 10. 1993 do 9. 11. 1995
Základní kapitál 30 677 000 Kč
od 23. 1. 2007 do 25. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 350 220.
od 23. 1. 2007 do 25. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 701 250.
od 25. 1. 2006 do 23. 1. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 370.
od 25. 1. 2006 do 23. 1. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 116 875.
od 7. 9. 2005 do 25. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 370.
od 7. 9. 2005 do 25. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 116 875.
od 13. 6. 2002 do 7. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 370.
od 13. 6. 2002 do 7. 9. 2005
v zaknihované podobě
od 13. 6. 2002 do 7. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 116 875.
od 13. 6. 2002 do 7. 9. 2005
v zaknihované podobě
od 21. 12. 1998 do 13. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 72 370.
od 21. 12. 1998 do 13. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 116 875.
od 29. 5. 1998 do 21. 12. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 119 880.
od 9. 11. 1995 do 21. 12. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 73 363.
od 26. 10. 1993 do 9. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 677.
Statutární orgán
od 19. 4. 2007 do 25. 7. 2007
Ing. Zbyněk Klestil - předseda představenstva
Zubří, Skalka 1258, PSČ 756 54
den vzniku členství: 8. 12. 2005
den vzniku funkce: 13. 4. 2007
od 19. 4. 2007 do 25. 7. 2007
Mgr. Martin Žárský - člen představenstva
Frýdek-Místek, J. Jabůrkové 1602, PSČ 738 02
den vzniku členství: 26. 6. 2006
od 13. 10. 2006 do 19. 4. 2007
Mgr. Martin Žárský - předseda představenstva
Frýdek-Místek, J. Jabůrkové 1602, PSČ 738 02
den vzniku členství: 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 13. 4. 2007
od 13. 10. 2006 do 25. 7. 2007
Zdeněk Smetaník - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Mírová 500/7, PSČ 757 01
den vzniku členství: 26. 6. 2006
od 17. 2. 2006 do 19. 4. 2007
Ing. Zbyněk Klestil - člen představenstva
Zubří - Skalka, 1258, PSČ 756 54
den vzniku členství: 8. 12. 2005
od 13. 10. 2005 do 13. 10. 2006
Libor Slováček - předseda představenstva
Opava, Joy Adamsonové 1777/13, PSČ 746 01
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 26. 6. 2006
od 12. 10. 2005 do 13. 10. 2005
Libor Slováček - předseda představenstva
Opava, Joy Adamsonové 1777/13, PSČ 746 01
den vzniku členství: 7. 4. 2005 - 8. 6. 2005
den vzniku funkce: 11. 4. 2005 - 8. 6. 2005
od 12. 10. 2005 do 13. 10. 2006
Michal Hanslík - člen představenstva
Hněvošice, Mírová 181, PSČ 747 35
den vzniku členství: 2. 6. 2003 - 26. 6. 2006
od 10. 8. 2005 do 12. 10. 2005
Michal Hanslík - předseda představenstva
Hněvošice, Mírová 181, PSČ 747 35
den vzniku členství: 2. 6. 2003
den vzniku funkce: 6. 4. 2005 - 11. 4. 2005
od 10. 8. 2005 do 12. 10. 2005
Libor Slováček - člen představenstva
Opava, Joy Adamsonové 1777/13, PSČ 746 01
den vzniku členství: 7. 4. 2005
od 30. 6. 2003 do 10. 8. 2005
Mgr. Martin Žárský - předseda představenstva
Frýdek - Místek, J. Jabůrkové čp. 1602, PSČ 738 02
den vzniku členství: 2. 6. 2003 - 6. 4. 2005
den vzniku funkce: 2. 6. 2003 - 6. 4. 2005
od 30. 6. 2003 do 10. 8. 2005
Michal Hanslík - člen představenstva
Hněvošice, Mírová 181, PSČ 747 35
den vzniku členství: 2. 6. 2003
od 30. 6. 2003 do 7. 9. 2005
Ing. Radek Žilka - člen představenstva
Hutisko - Solanec, Solanec pod Soláněm čp. 677
den vzniku členství: 2. 6. 2003 - 8. 6. 2005
od 10. 8. 2002 do 30. 6. 2003
Jan Mohyla - člen představenstva
Moravská Ostrava, U parku 3/2868
den vzniku funkce: 13. 9. 2001
od 27. 3. 2001 do 10. 8. 2002
Ing. Zuzana Horáková - člen představenstva
Moravská Ostrava, Nádražní 145
od 25. 10. 1999 do 27. 3. 2001
Ing. Ivana Šamajová - člen představenstva
Vsetín, Sychrov 57
od 25. 10. 1999 do 30. 6. 2003
Petr Kašík - člen a předseda představenstva
Ostrava, Bartovice, Na Okraji 565/4
den vzniku členství: 27. 2. 1996 - 2. 6. 2003
den vzniku funkce: 27. 2. 1996
od 16. 2. 1998 do 30. 6. 2003
Petr Jurášek - člen představenstva
Ostrava 2, Vrbická 35
od 27. 2. 1996 do 25. 10. 1999
Petr Kašík - člen a předseda představenstva
Ostrava 1, ul. gen. Píky 6/2889
od 11. 5. 1994 do 27. 2. 1996
Ing. Ludmila Bubeníková - předseda představenstva
Velká Polom, ul. Osvoboditelů 107
od 11. 5. 1994 do 22. 5. 1998
Ing. Milan Bartoň - člen představenstva
Vsetín, Rokytnice 424
od 11. 5. 1994 do 25. 10. 1999
Ing. Ivana Šamajová - člen představenstva
Vsetín, Sychrov 57
od 26. 10. 1993 do 11. 5. 1994
Mgr. Vlastislav Palatý - předseda představenstva
Vsetín, Dolní Jasénka 772
od 26. 10. 1993 do 11. 5. 1994
Ing. Petr Grísa - člen představenstva
Halenkov 454,
od 26. 10. 1993 do 11. 5. 1994
Ing. Milan Bartoň - místopředseda představenstva
Vsetín, Rokytnice 424
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
Ing. Josef Varaja - předseda představenstva
Vsetín, Ohrada 1857/7
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
Ing. Josef Miňovský - člen představenstva
Vsetín, Hrbová 1562/3
od 15. 1. 1992 do 26. 10. 1993
Ing. Tomáš Čermák, CSc. - člen představenstva
Ostrava 1, tř. 30. dubna 25
od 12. 12. 2003 do 25. 7. 2007
J e d n á n í : Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek v celém rozsahu předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 12. 7. 2002 do 12. 12. 2003
J e d n á n í : Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek v plném rozsahu samostatně předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 29. 5. 1998 do 12. 7. 2002
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti je oprávněn jednat v plném rozsahu samostatně předseda představenstva.
od 11. 5. 1994 do 29. 5. 1998
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo za něž jedná ve všech věcech, a to v plném rozsahu samostatně předseda představenstva, který je oprávněn zplnomocnit k zastupování společnosti další členy představenstva, nebo třetí osoby.
od 26. 10. 1993 do 11. 5. 1994
Zastupování: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
od 12. 6. 1992 do 26. 10. 1993
Jednání: Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva.
od 15. 1. 1992 do 12. 6. 1992
Zastupování: Společnost zastupují členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 13. 10. 2006 do 25. 7. 2007
Veronika Žárská - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, J.Jabůrkové 1602, PSČ 738 02
den vzniku členství: 26. 6. 2006
od 12. 12. 2003 do 13. 10. 2006
Mgr. Alena Malíková - členka
Dolní Benešov, Na Březích 532, PSČ 742 22
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 26. 6. 2006
od 12. 12. 2003 do 25. 7. 2007
Gabriela Žilková - členka
Hutisko - Solanec, Solanec pod Soláněm 677, PSČ 756 62
den vzniku členství: 20. 6. 2003
od 12. 12. 2003 do 25. 7. 2007
Ludvík Dorňák - člen
Hutisko - Solanec, Hutisko 611, PSČ 756 62
den vzniku členství: 20. 6. 2003
od 26. 11. 2002 do 12. 12. 2003
Veronika Jurášková - členka
Rychvald, Březová 1676
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 20. 6. 2003
od 26. 11. 2002 do 12. 12. 2003
Mgr. František Repka - člen
Ostrava 1, Maroldova 8, PSČ 702 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 20. 6. 2003
od 12. 7. 2002 do 12. 12. 2003
Josef Jurášek - člen
Ostrava-Heřmanice, Vrbická 660/29, PSČ 713 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 20. 6. 2003
od 12. 3. 2001 do 26. 11. 2002
Ing. Silvie Vytisková - členka
Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2877/33
od 16. 2. 1998 do 12. 3. 2001
Ing. Silvie Vytisková - členka
Moravská Ostrava, Sokolská tř. 2443
od 16. 2. 1998 do 12. 7. 2002
Jarmila Kašíková - členka
Moravská Ostrava, Gen. Píky 2889/6
od 16. 2. 1998 do 26. 11. 2002
Veronika Jurášková - členka
Rychvald, Březová 1676
od 11. 5. 1994 do 16. 2. 1998
Ing. Radomír Kubík - člen
Ostrava-Dubina, J. Maluchy č. 37/196
od 11. 5. 1994 do 16. 2. 1998
Ing. Rostislav Kracík - člen
Nový Jičín 2, Venkovská č. 176
od 11. 5. 1994 do 16. 2. 1998
Ing. Jiří Lušovský - člen
Halenkov čp. 550,
od 12. 6. 1992 do 11. 5. 1994
Ing. Pavel Látal - člen
Vsetín, Luh 1942
od 15. 1. 1992 do 12. 6. 1992
Ing. Pavel Létal - člen
Vsetín, Luh 1942
od 15. 1. 1992 do 11. 5. 1994
Ing. Dana Bartoňová - člen
Vsetín, Rokytnice 456
od 15. 1. 1992 do 11. 5. 1994
Jan Hrubý - člen
Vsetín, Luh 1809
od 15. 1. 1992 do 11. 5. 1994
Ing. Vladislav Umlauf - člen
Vsetín, Sychrov 73
od 15. 1. 1992 do 11. 5. 1994
Ing. Pavel Vizina - člen
Vsetín, Jablůnka 410
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+22
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-27
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-85
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-140
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-164
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services