Harsco Infrastructure CZ s.r.o.
IČO: 45193339

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 7. 1992
Obchodní firma
od 15. 12. 2009

Harsco Infrastructure CZ s.r.o.

od 1. 11. 2007 do 15. 12. 2009

SGB Hünnebeck Cz s.r.o.

od 30. 4. 2001 do 1. 11. 2007

SGB Cz s.r.o.

od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001

SGB Cz a.s.

od 8. 6. 1998 do 31. 7. 2000

SGB Kovona a. s.

od 2. 7. 1992 do 8. 6. 1998

SGB-Kovona a. s.

Sídlo
od 30. 4. 2001 do 5. 10. 2012
Praha 10, Bečovská 939
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
Praha 10, Bečovská 939, PSČ 104 00
od 19. 3. 1997 do 31. 7. 2000
Praha 10, Doupovská 1043, PSČ 102 00
od 2. 7. 1992 do 19. 3. 1997
Karviná-Nové Město, Závodní ul.
IČO
od 2. 7. 1992

45193339

DIČ

CZ45193339

Identifikátor datové schránky:ktcsfg9
Právní forma
od 30. 4. 2001
Společnost s ručením omezeným
od 2. 7. 1992 do 30. 4. 2001
Akciová společnost
Spisová značka54775 C, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 9. 12. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Velkoobchod
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Přípravné práce pro stavby
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 26. 3. 2008 do 9. 12. 2009
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 3. 2008 do 18. 9. 2012
- Projektová činnost ve výstavbě
od 8. 6. 1998 do 26. 3. 2008
- montáž a demontáž dílcových lešení a bednění
od 8. 6. 1998 do 26. 3. 2008
- inženýrská činnost ve stavebnictví
od 2. 7. 1992 do 26. 3. 2008
- koupě průmyslového zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2007
- Obchodní společnost SGB Cz s.r.o. je právním nástupcem obchodní společnosti Hünnebeck Bohemia, s.r.o., se sídlem Hostivice, Nádražní 272, okres Praha-západ, PSČ 253 01, IČ 489 49 337, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28584, která byla zrušena bez likvidace sloučením s obchodní společností SGB Cz s.r.o. Fúzí sloučením na obchodní společnost SGB Cz s.r.o. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Hünnebeck Bohemia, s.r.o. Rozhodným dnem fú ze je 1.1.2007. Novou obchodní firmou nástupnické společnosti je SGB Hünnebeck Cz s.r.o.
od 30. 4. 2001
- Firma SGB Cz s.r.o. byla zapsána v oddíle B, vložce 5248 a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu C, vložky 82803.
od 30. 4. 2001 do 30. 4. 2001
- Vložka 5248 oddílu B se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddílu C, vložky 82803.
od 6. 1. 1999 do 30. 4. 2001
- Obchodní společnost SGB - Kovona a.s. se sídlem Praha 10, Doupovská 1043, PSČ 102 00, identifikační číslo 45 19 33 39 se v y m a z á v á z oddílu B vložka 311 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 21. 12. 1998 do 10. 3. 1999
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění akciové společnosti upsáním akcií tak, že: - určila částku ve výši 93.203.000,- Kč (slovy: devadesáttřimilionůdvěstětřitisíc korun českých), o níž má být dosavadní základní jmění spoelčnosti ve výši 4.900.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsettisíc korun českých) zvýšeno na částku 98.103.000,- (slovy: devadesátosmmilionůstotřitisíc korun českých), - určila, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští - určila počet, jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií na 93.203 (slovy: devadesáttřitisícedvěstětři) kusů akcií znějících vždy na jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), akcií kmenových, znějících na jméno, v podobě zaknihované, - určila, že emisní ážio se neupisuje, - určila, že určená část akcií bude upsána stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, - určila, že všechny ostatní akcie, které nebudou upsány stávajícími akcionáři, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SGB Service, se sídlem 4th Floor, Lilly House, 13 Hanover Square, London W1R OPA, zapsané v Registru společností pod číslem 276562, -určila, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a určuje lhůtu pro upisování veškerých nově vydaných akcií v délce třiceti (30) za sebou jdoucích kalendářních dnů s datem počátku jejího běhu dne následujícího po dni zápisu úmyslu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - určila emisní kurs ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou novou upisovanou akcii pro všechny upisovatele, - určila účet u banky, kde je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený na jméno SGB Kovona, a.s. u Commerzbank AG, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, 120 21, číslo účtu 10xxxx, - určila lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií v délce 30 (slovy: třceti) za sebou jdoucích kelendářních dnů s datem počátku jejího běhu dne následujícího po dni upsání akcií.
od 8. 6. 1998 do 18. 8. 1998
- Akcionáři uzavřeli v průběhu valné hromady dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v tomto znění: Akcionáři se dohodli všemi hlasi, že bude upsáno 3.900 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že všechny upisované akcie budou upsány akcionáři SGB Holdings Ltd.. Tím bude dosaženo změny v poměru držených akcií ze současných 51 % SGB Holdings Ltd. a 49 % Kovona Karviná, a.s.na 90 % SGB Holdings Ltd. a 10 % Kovona Karviná, a.s.. Kovona Karviná, a.s. se vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie v poměru ke svému současnému podílu ve společnosti. Akcie budou upsány v Praze v sídle společnosti SGB-Kovona, a.s. do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o záměru navýšit obchodní jmění do obchodního rejstříku. Akcionáři se dohodli, na lhůtě splacení 30 dnů ode dne upsání akcií. Platba bude provedena na účet SGB-Kovona, a.s.u banky Société Générale Banka v Praze, č. účtu 0160360144 bankovním převodem. Emisní kurs se stanovuje na 1.000,- Kč.
od 2. 3. 1998 do 30. 4. 2001
- Po přenesení místní příslušnosti z Krajského obchodního soudu v Ostravě, kde společnost byla dosud vedena pod Rg.B 311 se společnost nyní zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu Rg.B číslo vložky 5248 ke dni 02.03.1998.
od 19. 3. 1997 do 8. 6. 1998
- Dozorčí rada: Christopher W i g g , bytem 169, Worple road, Londýn, Velká Británie - předseda. Ing. Zdeněk S č o t k a , bytem Karviná 8, Žižkova 2852. Ing. Alfréd M i ch a l í k , bytem 735 81 Bohumín, Mírová 1013
od 2. 7. 1992 do 28. 6. 1994
- Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně dva členové představenstva, a to jeden za SGB Holdings Ltd. Otto Hofmann a jeden za Kovona Karviná a. s. Ing. Emil Návrat nebo Ing. Jaromír Hovorka.
od 2. 7. 1992 do 19. 3. 1997
- Dozorčí rada: Christopher W i g g , bytem 169, Worple road, Londýn, Velká Británie - předseda. Ing. Josef K o u c k ý , bytem Karviná 7, Mizerov, Těreškovové 2273. Ing. Zdeněk S č o t k a , bytem Karviná 8, Žižkova 2852.
od 2. 7. 1992 do 18. 8. 1998
- Základní jmění: Základní jmění společnosti je 1 000 000,-- Kčs /jedenmilion korun československých/, který je rozdělen na 1 000 akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kčs.
Kapitál
od 20. 12. 2012
Základní kapitál 588 242 000 Kč
od 12. 6. 2012 do 20. 12. 2012
Základní kapitál 532 103 000 Kč
od 30. 4. 2001 do 12. 6. 2012
Základní kapitál 98 103 000 Kč
od 10. 3. 1999 do 30. 4. 2001
Základní kapitál 98 103 000 Kč
od 18. 8. 1998 do 10. 3. 1999
Základní kapitál 4 900 000 Kč
od 10. 3. 1999 do 30. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98 103.
od 10. 3. 1999 do 30. 4. 2001
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 18. 8. 1998 do 10. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 900.
od 18. 8. 1998 do 10. 3. 1999
Podoba akcií: zaknihovaná.
Statutární orgán
od 4. 11. 2014
RUDI WECKX - jednatel
Lommel, Einde 35, PSČ 392 0, Belgické království
den vzniku funkce: 28. 7. 2014
od 4. 11. 2014 do 21. 12. 2016
TOMASZ SĘK - jednatel
Kamienice, Kamienice 19, Polská republika
den vzniku funkce: 28. 7. 2014 - 21. 12. 2016
od 29. 4. 2013
JOHN JOSEPH SWEENEY - jednatel
Liphook, Hollywell Limes Close Bramshott, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 18. 2. 2013
od 12. 6. 2012
Branislav Stach - jednatel
Prešov, Pod Salgovikom, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku funkce: 22. 5. 2012
od 12. 6. 2012 do 4. 11. 2014
Ing. Vladimír Macura - jednatel
Frýdlant nad Ostravicí, 5. května, PSČ 739 11
den vzniku funkce: 22. 5. 2012 - 28. 7. 2014
od 1. 11. 2010 do 12. 6. 2012
Roman Neshyba - jednatel
Praha 10, Záveská, PSČ 102 00
den vzniku funkce: 4. 10. 2010 - 21. 5. 2012
od 13. 6. 2008 do 13. 6. 2011
Ing. Klára Zitová - jednatel
Liberec, Ondříčkova 800/2, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 6. 5. 2008 - 1. 6. 2011
od 26. 3. 2008 do 4. 11. 2014
Christopher McGalpine - jednatel
Middlesex, Teddington, TW 11 9 PE - Langdon Park, Sycamore House Flat 10, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 17. 1. 2008 - 28. 7. 2014
od 10. 7. 2004 do 26. 3. 2008
Ing. Ivo Šimek, CSc. - jednatel
Zruč nad Sázavou, Jiřická 1045, PSČ 285 22
den vzniku funkce: 30. 4. 2001 - 17. 1. 2008
od 17. 7. 2002 do 12. 6. 2012
Ing. Ivan Kunst, CSc. - jednatel
Praha 4 - Krč, Kyjovská 1994/13, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 30. 4. 2001 - 21. 5. 2012
od 30. 4. 2001 do 17. 7. 2002
Ing. Ivan Kunst, CSc. - jednatel
Praha 4, Nad lesním divadlem 1115
den vzniku funkce: 30. 4. 2001
od 30. 4. 2001 do 10. 7. 2004
Ing. Ivo Šimek - jednatel
Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 749
den vzniku funkce: 30. 4. 2001
od 30. 4. 2001 do 26. 3. 2008
Ing. Josef Homolka - jednatel
Praha 10, Na Královce 7, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 30. 4. 2001 - 17. 1. 2008
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
Ing. Ivo Šimek - člen představenstva
Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 749
od 8. 6. 1998 do 8. 6. 1998
JUDr.Ing. Zdeněk Zemek - člen představenstva
Vlčnov, 537
od 8. 6. 1998 do 8. 6. 1998
Colin Clifton Blair - člen představenstva
Hosted Keynes,11,Boxes Lane, Velká Británie,West Sussex,
od 8. 6. 1998 do 8. 6. 1998
- přechodné: Havířská 2455, Karviná-Nové Město datum nar. 10.8.1942
od 8. 6. 1998 do 31. 7. 2000
Ing. Miloslav Kosař - člen představenstva
Brno, Terasová 52
od 8. 6. 1998 do 31. 7. 2000
Colin Clifton Blair, nar. 10.8.1942 - člen představenstva
Praha 4, U společenské zahrady 315
od 8. 6. 1998 do 30. 4. 2001
Ing. Josef Homolka - člen představenstva
Praha 10, Na Královce 7, PSČ 101 00
od 28. 6. 1994 do 8. 6. 1998
Colin Clifton Blair - člen představenstva
Hosted Keynes,11,Boxes Lane, Velká Británie,West Sussex,
od 28. 6. 1994 do 8. 6. 1998
- přechodné: Havířská 2455, Karviná-Nové Město
od 28. 6. 1994 do 30. 4. 2001
Ing. Ivan Kunst, ,CSc. - člen představenstva
Praha 4, Nad lesním divadlem 1115
od 28. 6. 1994 do 30. 4. 2001
- r.č. xxxx
od 2. 7. 1992 do 28. 6. 1994
Colin C. B l a i r - člen představenstva
Velká Británie, West Sussex,, Hosted Keynes, 11, Boxes Lane
od 2. 7. 1992 do 28. 6. 1994
Ing. Otto H o f m a n n - člen představenstva
Praha 10, Kláry Zetkinové 880
od 2. 7. 1992 do 8. 6. 1998
Ing. Jaromír H o v o r k a - člen představenstva
Karviná 6-Nové Město, Nodbelova č. 1707
od 2. 7. 1992 do 8. 6. 1998
Ing. Emil N á v r a t - člen představenstva
Bohumín, Vrbice č. 1587
od 2. 7. 1992 do 8. 6. 1998
- r.č. xxxx
od 2. 7. 1992 do 30. 4. 2001
John W. B a r e t t - člen představenstva
Velká Británie, Solihull West, Midlands, 6 Blythewood Close
od 2. 7. 1992 do 30. 4. 2001
- dat.nar. 12.2.1947
od 29. 4. 2013
Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.
od 5. 10. 2012 do 29. 4. 2013
Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
od 30. 4. 2001 do 5. 10. 2012
Za společnost jednají ve všech věcech vždy společně dva libovolní jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva jednatelé své podpisy.
od 8. 6. 1998 do 8. 6. 1998
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně dva členové představenstva, a to jeden za SGB Holdings Ltd., Ing. Ivan Kunst nebo Colin Clifton Blair a John W. Barrett jeden za Kovona Karviná a.s. Ing. Emil Návrat JUDr.Ing.Zdeněk Zemek.
od 8. 6. 1998 do 30. 4. 2001
Za společnost jednají ve všech věcech vždy společně dva libovolní členové představenstva.
od 28. 6. 1994 do 8. 6. 1998
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně dva členové představenstva, a to jeden za SGB Holdings Ltd., Ing. Ivan Kunst nebo Colin Clifton Blair a jeden za Kovona Karviná a.s. Ing. Emil Návrat nebo Ing. Jaromír Hovorka.
Dozorčí rada
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
Elaine Richardson - člen
The Wilows, Wilowside, London Colney, St Albans, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 17. 11. 1999 do 31. 7. 2000
Ing. Radim Karpeta - člen
Karviná, Studentská 2361, PSČ 734 01
od 17. 11. 1999 do 30. 4. 2001
Christopher McGalpine, nar. 27.5.1962 - člen
Twickenham, London Road, 1 Berkley Court, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 17. 11. 1999 do 30. 4. 2001
Martin Ščotka - člen
Karviná-Nové Město, Jánského 1/1681, PSČ 735 06
od 8. 6. 1998 do 8. 6. 1998
Jaroslav Visnar
Karvina-Hranice, Žižkova 2852/17
od 8. 6. 1998 do 17. 11. 1999
Peter E.Willard, nar. 29.7.1957 - předseda
Purley, Surrey CR8 4EH, 103 Hartley Down, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 8. 6. 1998 do 17. 11. 1999
Ing. Petr Žyrek
Karviná-Nové Město, Nedbalova č. 2410/14
od 8. 6. 1998 do 17. 11. 1999
Ing. Emil Návrat, CSc. - člen
Bohumín, Vrbice č. 1587
Společníci s vkladem
od 29. 4. 2013
HARSCO FRANCE SAS
Grande-Synthe, Charles Fourier 1, Francouzská republika
Vklad: 532 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 532083/588242
od 20. 12. 2012
Harsco Infrastructure Group Limited
Leatherhead, Surrey KT22 7Sg, Harsco House, Regent Park, Kingston Road 299, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20/588242
od 20. 12. 2012
Harsco Metals CZ, s.r.o., IČO: 48028185
Ostrava - Kunčice, Frýdecká 462, PSČ 719 00
Vklad: 56 139 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 56139/588242
od 20. 12. 2012 do 29. 4. 2013
HARSCO FRANCE SAS
01600 Trevoux, Allee de Fetan 256, Francouzská republika
Vklad: 532 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 532083/588242
od 12. 6. 2012 do 20. 12. 2012
Harsco Infrastructure Group Limited
Leatherhead, Surrey KT22 7Sg, Harsco House, Regent Park, Kingston Road 299, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20/532103
od 12. 6. 2012 do 20. 12. 2012
HARSCO FRANCE SAS
01600 Trevoux, Allee de Fetan 256, Francouzská republika
Vklad: 532 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 532083/532103
od 15. 4. 2008 do 12. 6. 2012
HARSCO FRANCE SAS
01600 Trevoux, Allee de Fetan 256, Francouzská republika
Vklad: 98 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 98083/98103
od 21. 1. 2008 do 15. 4. 2008
Harsco Luxembourg S.á.r.l.
L 3593 Dudelange, rue de Volmerange L-100, Lucemburské velkovévodství
Vklad: 98 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 98083/98103
od 4. 12. 2007 do 21. 1. 2008
Harsco Surrey Limited
Leatherhead, Surrey KT22 7SG, harsco House, Regent Park, Kingston Road 299, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 98 083 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 98083/98103
od 4. 12. 2007 do 12. 6. 2012
SGB Group Limited
Leatherhead, Surrey KT22 7Sg, Harsco House, Regent Park, Kingston Road 299, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20/98103
od 27. 7. 2005 do 4. 12. 2007
SGB Group Limited
Harsco House, Regent Park, 299 Kingston Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 98 103 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 19. 4. 2002 do 27. 7. 2005
SGB Investments Limited
Harsco House, Regent Park, 299 Kingston Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 98 103 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2002 do 27. 7. 2005
- Obchodní podíl: 100 %.
od 30. 4. 2001 do 19. 4. 2002
SGB Investments Limited
4th Floor Lilly House, 13 Hanover Square, London W1R OPA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad: 98 103 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 2001 do 19. 4. 2002
- Obchodní podíl: 100 %.
Akcionáři
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
SGB Investments Limited
4th Floor Lilly House 13, Hanover Square, London W 1 R 0PA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-10
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-184
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-194
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-230
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-244
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.