Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Těšínská tiskárna, a. s.
IČO: 45193525

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 4. 1992
Obchodní firma
od 28. 4. 1992

Těšínská tiskárna, a. s.

Sídlo
od 19. 5. 2014
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Český Těšín
Část obce: Český Těšín
Ulice: Štefánikova
Adresní místo: Štefánikova 1828/2
PSČ: 73701
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
Český Těšín, Štefánikova 1828/2
od 28. 4. 1992 do 7. 9. 2005
Český Těšín, Štefánikova 2
IČO
od 28. 4. 1992

45193525

DIČ

CZ45193525

Identifikátor datové schránky:qesswaf
Právní forma
od 28. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka329 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 19. 5. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
- polygrafická výroba
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
- velkoobchod
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
- specializovaný maloobchod
od 7. 9. 2005 do 19. 5. 2014
- ubytovací služby
od 6. 5. 1993 do 18. 10. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 4. 1992 do 18. 10. 2005
- výroba a prodej polygrafických a papírenských výrobků
od 28. 4. 1992 do 18. 10. 2005
- nakladatelská a vydavatelská činnost
od 28. 4. 1992 do 18. 10. 2005
- maloobchodní prodej knih a vlastních výrobků
Ostatní skutečnosti
od 19. 5. 2014 do 25. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 5. 2014 do 25. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 5. 2014 do 25. 3. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti Těšínská tiskárna, a.s., se sídlem Český Těšín, Štefánikova 2, okres Karviná, identifikační číslo: 451 93 525 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 329 (dále je n "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " obchodní zákoník").
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je paní Naděžda Krejčířová, bytem Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01, datum narození 10.10.1947 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96, 39 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 55 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a 720 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základn ím kapitálu Společnosti ve výši 88,04%. Společnost má ve svém majetku vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.002.000,-Kč ( 6.002 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč) přičemž tyto akcie jsou v souladu s ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku rozděleny mezi ostatní vlastníky cenných papírů v poměru jmenovitých hodnot jejich účastnických cenných papírů (Výpočet: 88,04% z 6.002.000,-Kč činí 5.284.160,80 Kč, tedy po zaokrouhlení 5.284.000,-Kč; podíl Hlavního akcionář e na hlasovacích právech Společnosti je tedy dán podílem součtu 55.720.000,-Kč a 5.284.000,-Kč a částky 63.286.000,-Kč a násobkem 100, činí tedy 96,39%). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního z ákoníku.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce o d zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti , jejichž vlastníkem budou t akovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmsetsedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v so uladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 60774665 (dále jen "znalecký posudek"). Z výroko vé části znaleckého posudku vyplývá, že:" Zjištěná cena akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti Těšínská tiskárna, a.s. ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmdesát koru n českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, pro určení tržní hodnoty Společnosti byly znalcem aplikovány výnosové metody diskontovaného cash flow a dividendový model.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- 4. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118, v je ho sídle v pracovních dnech od 9:00-16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, dr uhu a jmenovité hodnoty.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- 5. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím svého zmocněnce společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ost rava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 5. 10. 2005 do 19. 9. 2006
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Těšínská tiskárna, a.s. 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu rozdělení přebytečného provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře. 2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům. 3. Základní kapitál bude snížen v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude vlastní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o částku 8 286 000,-Kč. 4. Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 5. Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 6. Výše úplaty činí 4.514,-Kč za jednu akcii. Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti k 30.6.2005 k celkovému počtu akcií společnosti. 7. Úplata je splatná do tří měsíců od zápisu uvedené výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne zveřejnění návrhu v deníku Hospodářské noviny. 9. Akcionář je povinen předložit akcie nejpozději do dvou měsíců od dne zápisu výše sníženého základního kapitálu v obchodním rejstříku. 10. Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v deníku Hospodářské noviny nejpozději do čtyř (4) měsíců po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 28. 4. 1992
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
od 28. 4. 1992
- Den vzniku: 1.5.1992
Kapitál
od 19. 9. 2006
Základní kapitál 55 000 000 Kč
od 18. 7. 1995 do 19. 9. 2006
Základní kapitál 63 286 000 Kč
od 28. 4. 1992 do 18. 7. 1995
Základní kapitál 59 987 000 Kč
od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 55.
od 23. 10. 2002 do 19. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8 286.
od 23. 10. 2002 do 19. 9. 2006
v listinné podobě
od 23. 10. 2002 do 19. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 55.
od 23. 10. 2002 do 19. 5. 2014
v listinné podobě
od 9. 12. 1996 do 23. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 63 286.
od 18. 7. 1995 do 9. 12. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 47 464.
od 18. 7. 1995 do 9. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 15 822.
od 28. 4. 1992 do 18. 7. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 40 791.
od 28. 4. 1992 do 18. 7. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 19 196.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 17. 10. 2016
NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ - předseda představenstva
Český Těšín - Dolní Žukov, Olšová, PSČ 737 01
den vzniku členství: 17. 10. 2016
den vzniku funkce: 17. 10. 2016
od 19. 5. 2014 do 17. 10. 2016
NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ - předseda představenstva
Český Těšín - Dolní Žukov, Olšová, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 17. 10. 2016
den vzniku funkce: 19. 7. 2012 - 17. 10. 2016
od 19. 5. 2014 do 17. 10. 2016
Ing. STANISLAV RECMANÍK - místopředseda představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, Okružní, PSČ 735 42
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 17. 10. 2016
den vzniku funkce: 19. 7. 2012 - 17. 10. 2016
od 19. 5. 2014 do 17. 10. 2016
Ing. JAROSLAV SIUDA - člen představenstva
Frýdek-Místek - Lískovec, , PSČ 738 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 17. 10. 2016
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Naděžda Krejčířová - předseda představenstva
Český Těšín - Dolní Žukov, Olšová 290, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2012
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Ing. Stanislav Recmaník - místopředseda představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, 706, PSČ 735 42
den vzniku členství: 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2012
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Ing. Jaroslav Siuda - člen představenstva
Frýdek-Místek - Lískovec, , PSČ 739 30
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Naděžda Krejčířová - předseda představenstva
Český Těšín - Dolní Žukov, Olšová 290, PSČ 737 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Ing. Stanislav Recmaník - místopředseda představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, 706, PSČ 735 42
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Jan Novák - člen představenstva
Třinec - Oldřichovice, 422, PSČ 739 58
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Ing. Lambert Krejčíř - člen a předseda představenstva
Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Ing. Stanislav Recmaník - člen představenstva
Horní Těrlicko, 706, PSČ 735 42
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Naděžda Krejčířová - člen představenstva
Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
od 22. 12. 1999 do 23. 10. 2002
Ing. Radovan Krejčíř - člen představenstva
Praha 2, Karlovo náměstí 31/555, PSČ 120 00
od 22. 12. 1999 do 23. 10. 2002
Ing. Stanislav Recmaník - člen a místopředseda představenstva
Horní Těrlicko 706, , PSČ 735 42
od 9. 12. 1996 do 22. 12. 1999
Ing. Radovan Krejčíř - člen představenstva
Český Těšín, J. Božka 14
od 9. 12. 1996 do 22. 12. 1999
Ing. Stanislav Recmaník - člen a místopředseda představenstva
Havířov, Dlouhá 41
od 9. 12. 1996 do 23. 10. 2002
Ing. Lambert Krejčíř - člen a předseda představenstva
Český Těšín, Olšová 290
od 14. 3. 1996 do 9. 12. 1996
Ing. Tadeáš Cichý - člen představenstva
Český Těšín, Střelniční 6
od 14. 3. 1996 do 9. 12. 1996
Ing. Marek Kufa - člen představenstva
Český Těšín, Pražská 10
od 14. 3. 1996 do 9. 12. 1996
Ing. Lambert Krejčíř - člen představenstva
Český Těšín, Olšová 290
od 14. 3. 1996 do 9. 12. 1996
Martin Suszka - člen představenstva
Český Těšín, Nádražní 6
od 14. 3. 1996 do 9. 12. 1996
Ing. Radovan Krejčíř - člen představenstva
Český Těšín, Olšová 290
od 18. 7. 1995 do 14. 3. 1996
Ing. Eva Drápelová - místopředseda představenstva
Radiměř 396,
od 18. 7. 1995 do 14. 3. 1996
Ing. Radim Valas - předseda představenstva
Frýdek-Místek, F. Šrámka
od 18. 7. 1995 do 14. 3. 1996
Ing. Jaroslav Siuda - člen představenstva
Frýdek-Místek, T.G. Masaryka 1365
od 26. 11. 1993 do 18. 7. 1995
Ing. Pavel Nakládal - člen představenstva
Kroměříž, Velké náměstí 39
od 26. 11. 1993 do 18. 7. 1995
Ing. Eva Drápelová - předseda představenstva
Radiměř 396,
od 26. 11. 1993 do 14. 3. 1996
Ing. Tomáš Dzik - místopředseda představenstva
Český Těšín, Komorní 10
od 28. 4. 1992 do 26. 11. 1993
Miroslav Filipczyk - člen představenstva
Český Těšín, Slezská 7
od 28. 4. 1992 do 18. 7. 1995
Zdeněk Budínský - člen představenstva
Český Těšín, Akátova 16
od 28. 4. 1992 do 14. 3. 1996
Jan Novák - člen představenstva
Český Těšín, Čapkova 5
od 17. 10. 2016
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně ve všech záležitostech.
od 19. 5. 2014 do 17. 10. 2016
Jednání : Společnost zastupují společně předseda a místopředseda představenstva. Předseda a místo-předseda se za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 4. 9. 2007 do 19. 5. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně předseda a místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně předseda a místopředseda, a to tak, že k obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 1. 12. 1997 do 4. 9. 2007
Jednání: Společnost zastupuje a za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 23. 5. 1997 do 1. 12. 1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva, nebo vždy společně dva zbývající členové představenstva.
od 28. 4. 1992 do 23. 5. 1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Prokura
od 26. 11. 1993 do 14. 3. 1996
Jan Novák
Český Těšín, Čapkova 5
od 26. 11. 1993 do 14. 3. 1996
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 5. 5. 2017
Ing. JAROSLAV REZNER - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, 1. máje, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 4. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2017
od 5. 5. 2017
IVANA LIŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, Soustředěná, PSČ 735 35
den vzniku členství: 27. 4. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2017
od 5. 5. 2017
JAN NOVÁK - člen dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 27. 4. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2017
od 26. 10. 2016 do 5. 5. 2017
IVANA LIŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, Soustředěná, PSČ 735 35
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 27. 4. 2017
od 2. 3. 2016 do 26. 10. 2016
IVANA BAŘINOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, Soustředěná, PSČ 735 35
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 19. 5. 2014 do 2. 3. 2016
IVANA BAŘINOVÁ - člen dozorčí rady
Český Těšín, Hornická, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 19. 5. 2014 do 5. 5. 2017
Ing. JAROSLAV REZNER - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, 1. máje, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 27. 4. 2017
den vzniku funkce: 19. 7. 2012 - 27. 4. 2017
od 19. 5. 2014 do 5. 5. 2017
JAN NOVÁK - člen dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 27. 4. 2017
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Ing. Jaroslav Rezner - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, 1.Máje 955/8, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2012
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Ivana Bařinová - člen dozorčí rady
Český Těšín, Hornická 491/19, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 15. 8. 2012 do 19. 5. 2014
Jan Novák - člen dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, 422, PSČ 739 58
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Ing. Jaroslav Siuda - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 1365, PSČ 738 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 8. 2007 - 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Ivana Bařinová - člen dozorčí rady
Český Těšín, Hornická 491/19, PSČ 737 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 4. 9. 2007 do 15. 8. 2012
Ing. Jaroslav Rezner - člen dozorčí rady
Havířov - Město, 1.Máje 955/8, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 28. 6. 2012
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Ing. Jaroslav Siuda - předseda a člen
Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 1365, PSČ 738 01
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Ing. Jaroslav Rezner - člen
Havířov-Město, 1.Máje 955/8, PSČ 736 01
den vzniku členství: 4. 6. 2002 - 31. 7. 2007
od 23. 10. 2002 do 4. 9. 2007
Ivana Bařinová - člen
Český Těšín, Slezská 5, PSČ 737 01
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2007
od 1. 12. 1997 do 23. 10. 2002
Ing. Jaroslav Rezner - člen
Havířov-město, 1. máje 955/8
od 1. 12. 1997 do 23. 10. 2002
Ivana Bařinová - člen
Český Těšín, Slezská 5
od 1. 12. 1997 do 23. 10. 2002
JUDr. Radek Hudeček - člen
Ostrava, Repinova 22
od 14. 3. 1996 do 1. 12. 1997
Ing. Tomáš Dzik - člen
Český Těšín, Komorní 10
od 14. 3. 1996 do 1. 12. 1997
JUDr. Radek Hudeček - člen
Ostrava, Repinova 22
od 18. 7. 1995 do 14. 3. 1996
Zdeněk Budinský - člen
Český Těšín, Akátová ul. 16
od 14. 12. 1994 do 14. 3. 1996
Ing. Oldřich Popelka - člen
Svitavy, Neumanova 8
od 14. 12. 1994 do 1. 12. 1997
Václav Barteček - člen
Český Těšín, ul. Štefánikova 36
od 26. 11. 1993 do 14. 12. 1994
Doc. Ing. Antonín Indruch - člen
Praha 3, ul. Kouřínská 5
od 26. 11. 1993 do 18. 7. 1995
Ing. Richard Kuczynski - člen
Ostrava 1, ul. Nádražní 91
od 28. 4. 1992 do 26. 11. 1993
Ing. Alexandra Poláková - člen
Praha 4, Mařatkova 4
od 28. 4. 1992 do 26. 11. 1993
Ivan Straňák - člen
Havířov-Bludovice, E. Holuba 4/1398
od 28. 4. 1992 do 14. 12. 1994
Jaroslav Drahoš - člen
Havířov, Dlouhá 101a
Akcionáři
od 19. 9. 2006 do 8. 11. 2006
Naděžda Krejčířová
Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Komerční banka 2 795,25 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Česká spořitelna 2 813,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+118
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+36
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+15
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-250
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-394
+
-

Články na Heroine.cz

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services