Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.)
IČO: 45193550 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 4. 1992
Datum zániku1. 9. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 2. 1993 do 1. 9. 2005

Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.)

od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993

Ingstav Ostrava a. s.

Sídlo
od 16. 6. 1995 do 12. 4. 2002
Ostrava - Mariánské Hory, ul. Novoveská 22 , PSČ 709 06
od 1. 2. 1993 do 16. 6. 1995
Ostrava 1, Mar. Hory, ul. Novoveská 191
od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993
Ostrava, Mariánskohorská 191
IČO
od 29. 4. 1992 do 1. 9. 2005

45193550

DIČ

CZ45193550

Právní forma
od 29. 4. 1992 do 1. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka330 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- posuzování vlivů na životní prostředí
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- zprostředkování obchodu
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- zprostředkování služeb
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- geologické práce
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- hornická činnost v rozsahu podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění: c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů g) zajišťování a likvidace starých důlních děl e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), § 2 zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění i) důlně měřičská činnost
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
- činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění : c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) e) zemmí práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 km krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. , v platném znění h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
od 12. 4. 2002 do 8. 5. 2004
- zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) - d), § 2 zákona č. 61/1988 Sb.
od 12. 4. 2002 do 8. 5. 2004
- podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic a ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500m3
od 12. 4. 2002 do 8. 5. 2004
- práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
od 12. 4. 2002 do 1. 9. 2005
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 12. 4. 2002 do 1. 9. 2005
- inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 10. 3. 1999 do 1. 9. 2005
- projektová činnost ve výstavbě
od 15. 5. 1998 do 1. 9. 2005
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí,
od 15. 5. 1998 do 1. 9. 2005
- výkon zeměměřických činností,
od 15. 5. 1998 do 1. 9. 2005
- nájem stavebně montážních strojů,
od 15. 5. 1998 do 1. 9. 2005
- nájem bytů,
od 15. 5. 1998 do 1. 9. 2005
- ubytovací služby
od 4. 9. 1997 do 1. 9. 2005
- silniční motorová doprava nákladní
od 4. 9. 1997 do 1. 9. 2005
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
od 14. 1. 1997 do 12. 4. 2002
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 16. 6. 1995 do 14. 1. 1997
- provádění inženýrských staveb včetně sídlištních celků
od 16. 6. 1995 do 14. 1. 1997
- provádění průmyslových staveb
od 16. 6. 1995 do 14. 1. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 16. 6. 1995 do 4. 9. 1997
- silniční motorová doprava
od 16. 6. 1995 do 4. 9. 1997
- montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění
od 16. 6. 1995 do 1. 9. 2005
- opravy motorových vozidel, opravy karoserií
od 16. 6. 1995 do 1. 9. 2005
- poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace
od 16. 6. 1995 do 1. 9. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 4. 1992 do 16. 6. 1995
- d/ obchodní činnost, výzkum a vývoj v rozsahu předmětu podnikání
od 29. 4. 1992 do 16. 6. 1995
- a/ stavební práce, výkony, dodávky stavebních čásstí staveb a stavby v oborech inženýrského, vodního a průmyslového stavitelství
od 29. 4. 1992 do 16. 6. 1995
- b/ výroba, výkony a práce a služby, zvláště výroba čistíren odpadních vod hlavních trubních řádů vodojemů a kanalizací, betonů, montáž plynovodů, konstrukcí, objektů a zařízení
od 29. 4. 1992 do 16. 6. 1995
- c/ servisní, poradenská a opravárenská činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2005
- Obchodní společnost Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.), IČ 45193550, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 22, PSČ 709 06 se ke dni 1.9.2005 vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 330. Právním dův odem výmazu je zrušení společnosti bez likvidace v důsledku převodu jmění společnosti Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.) na hlavního akcionáře, tj. společnost TCHAS, spol. s r. o. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 160/216, PSČ 709 00, IČ 15504158, vedenou u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 454, a to na základě usnesení valné hromady společnosti Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.) ze dne 1.8.2005 a na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem ze dne 1.8.2005 . Rozhodným dnem pro převzetí jmění je 1.1.2005.
od 11. 9. 2004 do 1. 9. 2005
- Dne 30.6.2004 byla dle § 60 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku uzavřena Smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem Ingstav Ostrava, akciová společnost (a.s.) a TCHAS-SERVIS, s.r.o. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 1021/19, PS Č: 709 00, IČ : 47153881. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to "divize 80 Doprava a mechanizace". Smlouvou, která nabyla účinnosti dne 30.6.2004 a předáním částí podniku dne 30.6.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společ nosti TCHAS-SERVIS, s.r.o.
od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993
- Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993
- Dozorčí rada: Miroslav J u c h e l k a , bytem Ostrava-Poruba, E. Famíry 1638. Ivan M a r h u l a , bytem Valašské Meziříčí, Družsevní 152. Josef V l č e k , bytem Ostrava-Poruba, R. Prchaly 281.
od 29. 4. 1992 do 16. 6. 1995
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 63 795 000,-- Kčs /šedesáttřimilionysedsetdevadesátpěttisíc korun československých/ a je rozděleno na 63 795 /šedesáttřitisícsedmsetdevadesátpět/ akcií na majitele po 1 000,-- Kčs /tisíc korun československých/ jmenovité hodnoty.
od 29. 4. 1992 do 1. 9. 2005
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32.
Kapitál
od 19. 8. 2004 do 1. 9. 2005
Základní kapitál 102 072 000 Kč
od 14. 11. 2001 do 19. 8. 2004
Základní kapitál 63 795 000 Kč
od 16. 6. 1995 do 14. 11. 2001
Základní kapitál 63 795 000 Kč
od 19. 8. 2004 do 1. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 637 950.
od 19. 8. 2004 do 1. 9. 2005
v zaknihované podobě
od 16. 6. 1995 do 19. 8. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 637 950.
od 16. 6. 1995 do 19. 8. 2004
kmenové, zaknihované
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
Ing. Jaroslav Paclt - předseda představenstva
Ostrava - Svinov, Urbaníkova 987/31
den vzniku členství: 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 16. 12. 2003
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
Ing. Miroslav Rozhon - místopředseda představenstva
Petřvald, Na parcelaci 1687
den vzniku členství: 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 16. 12. 2003
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
Ing. Pavel Hrubý - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Břenkova 2967/13
den vzniku členství: 11. 12. 2003
od 25. 1. 2003 do 8. 5. 2004
Ing. Milan Lasák - předseda představenstva
Těrlicko, Horní Těrlicko 239
den vzniku členství: 19. 5. 2000 - 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 19. 5. 2000 - 11. 12. 2003
od 25. 1. 2003 do 8. 5. 2004
Ing. Jaroslav Paclt - místopředseda představenstva
Ostrava -Svinov, Urbaníkova 987/31
den vzniku členství: 19. 5. 2000 - 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 19. 5. 2000 - 11. 12. 2003
od 5. 10. 2000 do 25. 1. 2003
Ing. Milan Lasák - předseda představenstva
Horní Těrlicko, Okružní 6/239
den vzniku členství: 19. 5. 2000
den vzniku funkce: 19. 5. 2000
od 5. 10. 2000 do 25. 1. 2003
Ing. Jaroslav Paclt - místopředseda představenstva
Ostrava 1, Engelmüllerova 3029/2, PSČ 702 01
den vzniku členství: 19. 5. 2000
den vzniku funkce: 19. 5. 2000
od 5. 10. 2000 do 8. 5. 2004
Ing. Miroslav Rozhon - člen představenstva
Petřvald, Na parcelaci 1687
den vzniku členství: 19. 5. 2000 - 11. 12. 2003
od 2. 2. 2000 do 5. 10. 2000
Ing. Václav Šendera - člen představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 4
od 2. 2. 2000 do 5. 10. 2000
Ing. Milan Lasák - člen představenstva
Horní Těrlicko, Okružní 6/239
od 16. 8. 1999 do 2. 2. 2000
Ing. Jan Roušal - člen představenstva
České Budějovice 7, Krumlovská 1858/22
od 12. 7. 1999 do 16. 8. 1999
Ing. Jan Roušal - člen představenstva
České Budějovice, Lidická tř. 135
od 30. 12. 1998 do 12. 7. 1999
Ing. Ladislav Šulc - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Třebešovská 2256/109
od 30. 12. 1998 do 2. 2. 2000
Ing. Otakar Lojkásek - člen představenstva
Praha 6, Bolivarova 35/2099
od 24. 11. 1998 do 5. 10. 2000
Ing. Miroslav Rozhon - místopředseda představenstva
Petřvald, Na parcelaci 1687
od 24. 8. 1998 do 5. 10. 2000
Ing. Mojmír Gelnar - člen představenstva
Hlučín, J.Seiferta 1334/1
od 15. 5. 1998 do 30. 12. 1998
Ing. Jaroslav Kaizr - člen představenstva
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 148
od 14. 1. 1997 do 24. 11. 1998
Ing. Vojtěch Poláček - místopředseda představenstva
Havířov, Prostř. Suchá, Úzká 11/1379
od 14. 1. 1997 do 24. 11. 1998
Ing. Karel Seidel, CSc. - člen představenstva
Brno 2 - Žabovřesky, Klímova 2127
od 14. 1. 1997 do 5. 10. 2000
Ing. Miroslav Broda - předseda představenstva
Ostrava-Svinov, Urbaníkova 989
od 13. 6. 1996 do 14. 1. 1997
Ing. Vít Kodrle - předseda představenstva
Ostrava-Poruba, Mongolská 1474
od 13. 6. 1996 do 14. 1. 1997
Ing. Martina Klepalová - místopředseda představenstva
Most, Česká 1022
od 13. 6. 1996 do 14. 1. 1997
Ing. Oldřich Šuleř - člen představenstva
Moravská Ostrava, J. Brabce 2905
od 13. 6. 1996 do 15. 5. 1998
Josef Částečka - člen představenstva
Havířov-Bludovice, Okrajová 1347
od 13. 6. 1996 do 24. 8. 1998
Ing. Radko Kunhart - člen představenstva
Olomouc, Skřivánčí 27
od 2. 11. 1993 do 13. 6. 1996
Ing. Jiří Vaněk - člen představenstva
Háj ve Slezsku, Sokolská 116
od 2. 11. 1993 do 13. 6. 1996
Ing. Oldřich Faiman - člen představenstva
Ostrava-Poruba, ul. Pavlouškova
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Zdeněk Wnuk - člen představenstva
Lipník n. Bečvou, ul. Nádražní 569
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Josef Částečka - člen představenstva
Havířov 1, ul. Okrajová 1
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Ing. Tomáš Gregor - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, ul. Výškovická č. 108
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Miroslav Juchelka - člen představenstva
Ostrava-Poruba, ul. Podrouškova 1638
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Věra Fialová - člen představenstva
Velká Polom, ul. 9. května 187
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Ing. Bohuslav Shchneider - člen představenstva
Ostrava-Fifejdy, ul. J. Brabce 2877
od 1. 2. 1993 do 13. 6. 1996
Miroslav Čmoch - člen představenstva
Lipník n. Bečvou, ul. Palackého 59
od 1. 2. 1993 do 13. 6. 1996
Ing. Jiří Černík - člen představenstva
okr. Frýdek-Místek, Krmelín č. 246
od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993
Zdeněk Wnuk - člen představenstva
Lipník nad Bečvou, Nádražní 569
od 29. 4. 1992 do 1. 2. 1993
Ing. Mojmír Gelnar - člen představenstva
Hlučín, J. Seiferta 1
od 29. 4. 1992 do 13. 6. 1996
Ing. Eduard Prusenovský - člen představenstva
Ostrava-Svinov, Janského 1017
od 12. 4. 2002 do 1. 9. 2005
Jednání: Právní úkony jménem společnosti činí statutární orgán - představenstvo tak, že právní úkony jménem společnosti činí vždy společně předseda představenstva, nebo na základě jeho plné moci místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva současně.
od 5. 10. 2000 do 12. 4. 2002
Jednání: Právní úkony jménem společnosti činí statutární orgán - představenstvo tak, že právní úkony jménem společnosti činí vždy společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva současně.
od 4. 9. 1997 do 5. 10. 2000
J e dn á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) a nejméně jeden další člen představenstva.
od 14. 1. 1997 do 4. 9. 1997
J e dn á n í : Jménem společnosti za představenstvo jedná navenek předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
od 1. 2. 1993 do 14. 1. 1997
Jednání: Společnost zastupují vybraní členové představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem.
Dozorčí rada
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
Ing. Milan Lasák - předseda
Těrlicko, Horní Těrlicko 239
den vzniku členství: 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 11. 12. 2003
od 8. 5. 2004 do 1. 9. 2005
Ing. Miroslav Svobodník - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Gen.Hrušky 1214/24, PSČ 709 00
den vzniku členství: 11. 12. 2003
od 23. 10. 2002 do 8. 5. 2004
Ing. Miroslav Svobodník - předseda
Ostrava-Mariánské Hory, Gen.Hrušky 1214/24, PSČ 709 00
den vzniku členství: 14. 6. 2002 - 11. 12. 2003
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 11. 12. 2003
od 23. 10. 2002 do 8. 5. 2004
Ing. Pavel Boháček - člen
Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 651/82
den vzniku členství: 14. 6. 2002 - 11. 12. 2003
od 23. 10. 2002 do 1. 9. 2005
Bc. Josef Vlček - člen
Ostrava-Poruba, R.Prchaly 281, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 5. 2002
od 5. 10. 2000 do 23. 10. 2002
Bc. Josef Vlček - člen
Ostrava-Poruba, R. Prchaly 281
den vzniku členství: 11. 5. 2000 - 27. 5. 2002
od 5. 10. 2000 do 23. 10. 2002
Ing. Miroslav Broda - předseda
Ostrava-Svinov, Urbaníkova 35/989, PSČ 721 00
den vzniku členství: 19. 5. 2000 - 14. 6. 2002
den vzniku funkce: 19. 5. 2000 - 14. 6. 2002
od 5. 10. 2000 do 23. 10. 2002
Ing. Václav Šendera - člen
Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1153/4, PSČ 709 00
den vzniku členství: 19. 5. 2000 - 14. 6. 2002
od 2. 2. 2000 do 5. 10. 2000
Ing. Rostislav Bohuslav - předseda
Ostrava-Výškovice, Řadová 2a
od 12. 7. 1999 do 2. 2. 2000
Ing. Jan Blažek - předseda
Praha 10, Miranova 16
od 12. 7. 1999 do 2. 2. 2000
Ing. Rostislav Bohuslav - místopředseda
Ostrava-Výškovice, Řadová 2a
od 30. 12. 1998 do 12. 7. 1999
Ing. Petr Schůrek - předseda
Kralupy n/Vltavou, U cukrovaru 1076
od 14. 1. 1997 do 30. 12. 1998
Ing. Jaroslav Luzar - předseda
Hlučín, Jaselská 13
od 14. 1. 1997 do 12. 7. 1999
Ing. Jiří Pergl - místopředseda
Černošice III, Majakovského 905
od 13. 6. 1996 do 14. 1. 1997
Ing. Milan Berka - předseda
Ostrava-Svinov, ul. Kudeříkové 1020
od 13. 6. 1996 do 14. 1. 1997
Břetislav Schützer - místopředseda
Hranice na Moravě, ul. Jurikova 1462
od 2. 11. 1993 do 13. 6. 1996
Ing. Milan Berka - člen
Ostrava-Svinov, ul. Kudeříkové 1020
od 2. 11. 1993 do 13. 6. 1996
Břetislav Schützer - člen
Hranice na Moravě, ul. Jurikova 1462
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
JUDr. Jaroslav Hošek - člen
Ostrava-Poruba, ul. Hlavní 1023
od 1. 2. 1993 do 2. 11. 1993
Ivan Marhula - člen
Valašské Meziříčí, Družstevní 152
od 1. 2. 1993 do 5. 10. 2000
Josef Vlček - člen
Ostrava-Poruba, R. Prchaly 281
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 8 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+119
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-5
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-81
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-232
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-318
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services