Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

K & V a.s.
IČO: 45240400

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1991
Obchodní firma
od 31. 12. 1991

K & V a.s.

od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991

K and V a.s.

Sídlo
od 31. 12. 1991 do 6. 2. 2003
Praha 1, Týnská 21, PSČ 110 00
IČO
od 31. 12. 1991

45240400

Identifikátor datové schránky:kmtctnc
Právní forma
od 31. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1282 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 11. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 9. 6. 1994 do 13. 11. 2008
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 9. 6. 1994 do 13. 11. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1991 do 9. 6. 1994
- obchodní činnost vyjma zboží a komodit k nímž je třeba povolení podle zvláštních právních předpisů
od 31. 12. 1991 do 9. 6. 1994
- poradenská a konzultační činnost v obalsti ekonomiky a financova- ní podniku, oblast marketingu a průzkumu trhu , zavádění, změny v oblastimanagementu podniku, vyhledávání zdrojů investic a zpra- cování ekonomických projektů.
od 31. 12. 1991 do 9. 6. 1994
- finanční a operativní leasing
Ostatní skutečnosti
od 22. 9. 2008
- Společnost K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 45240400, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti K & V ELEKTRO a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, na níž přešla část jmění rozdělované společnosti K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 45240400, vč.práv a povinností z pracovněprávních vztahů, uvedená v projektu rozdělení.
od 3. 7. 2007
- Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 19. 4.2007 byla přijata níže uvedená usnesení: Valná hromada schvaluje převod jmění zanikající společnosti K.V. ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem Sadov, Lesov 2, okres Karlovy Vary, PSČ 362 61, IČ 252 18 425, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9665, na hlavního společníka nástupnickou společnost K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 452 40 400, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1282, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti v souladu s ustanoveními § 69 odst. 1. písm. b), § 69b a § 153c obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada schvaluje, že na existující nástupnickou společnost-hlavního společníka K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 452 40 400, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1282, přejde veškeré jmění zanikající společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem Sadov, Lesov 2, okres Karlovy Vary, PSČ 362 61, IČ 252 18 425, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9665, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti. Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad řádnou účetní závěrku nástupnické společnosti K & V a.s. vyhotovenou ke dni 31.12.2006, která je ověřena auditorem společností AZ - Audit s.r.o., člen DFK International, se sídlem Praha 9, PSČ 190 00 Kurta Konráda 6, licence 062, odpovědný auditor Ing. Jiřina Kuncová, dekret 197. Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad zahajovací rozvahu nástupnické společnosti K & V a.s. vyhotovenou ke dni 1.1.2007, která je ověřena auditorem společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem DFK International, se sídlem Praha 9, PSČ 190 00 Kurta Konráda 6, licence 062, odpovědný auditor Ing. Jiřina Kuncová, dekret 197. Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad Smlouvu o převzetí jmění společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. jediným společníkem společností K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. dle § 153c zákona č. 519/1991 Sb. obchodního zákoníku, a to ve znění, které tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu a které bylo ve formě Návrhu Smlouvy o převzetí jmění společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. jediným společníkem společností K & V a.s. uloženo dne 13.3.2007 do sbírek listin Krajského soudu v Plzni ke spisové značce společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. - vložka 9665 a Městského soudu v Praze ke spisové značce společnosti K & V a.s. - vložka 1282. Rozhodným dnem pro zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka je den 1.1.2007 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce sedm).
od 15. 11. 2005 do 9. 12. 2005
- Mimořádná valná hromada společnosti K & V a.s. rozhodla dne 9. listopadu 2005 takto: A) zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 30,000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z původní částky 88,000.000,-Kč (slovy: osmdesátosm milionů korun českých) na konečnou částku 118,000.000,-Kč (slovy: jednostoosmnáct milionů korun českých) peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 30,000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonoické stability společnosti K&V a.s. Zvýšení základního kapitálu společnosti K&V a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 3.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. výše emisního kursu každé akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budous nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno tak, že: 1) 2.998 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč bude upsáno s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že každý stávající akcionář má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostníh právo upsat část nových akcií společnosti K&V a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu, tedy: a) místem pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií je sídlo společnosti K&V a.s. - Parha 1, Týnská 21/1053, PSČ: 110 00 b) lhůta pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku c) podíl na jedné nové akcie připadající na jednu dosavadní akcii společnosti je 34,09% s tím, že lze upisovat pouze celé akcie d) na upisování akcií s využitím přednostního práva se mohou akcionáři podílet takto: - obchodním společnost Kapitál holding, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 18, IČ: 447 95 700, má právo upsat 2.938 kusů nových kmenovýc akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč - Ing. Helena Vaňková, r.č. xxxx, bytem Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30 má právo upsat 30 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000, -Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč - Ing. Petr Kozák, r.č. xxxx, bytem nám. Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30 má právo upsat 30 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výši 30% upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu: 35-722xxxx. 2) 2 kusy nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti K&V a.s. - Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ: 110 00 b) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku c) emisní kurs jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a tona zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu: 35-722xxxx. Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti K&V a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo upisovatelům, že toto rozhodnutí bylo zápsano do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane.
od 3. 11. 2004 do 23. 12. 2004
- Valná hromada společnosti konaná dne 4.října přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 20,000.000,- Kč z původní částky 68,000.000,- Kč na konečnou částku 88,000.000,- Kč peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 20,000.000,- Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické stability společnosti K&V a.s. Zvýšení základního kapitálu společnosti K&V a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 2.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. výše emisního kursu každé akcie: 10.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno tak, že: 1) 1.998 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč bude upsáno s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že každý stávající akcionář má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníků přednostní právo upsat část nových akcií společnosti K&V a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu, tedy: a) místem pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií je sídlo společnosti K&V a.s.-Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00. b) lhůta pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. c) podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii společnosti je 29% s tím, že lze upisovat pouze celé akcie d) na upisování akcií s využitím přednostního práva se budou akcionáři podílet takto: -- obchodní společnost Kapitál holding, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 18, IČ: 447 95 700, upíše 1958 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- Kč -- Ing. Helena Vaňková, r.č. xxxx, bytem Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30 upíše 20 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- Kč -- Ing. Petr Kozák, r.č. xxxx, bytem nám.Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30 upíše 20 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- Kč Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výši 30% upsaných akcií ve lhůtě 14dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, číslo účtu: 35-0721xxxx. 2) 2 kusy nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž: d) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti K&V a.s.-Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00 e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku f) emisní kurs jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, číslo účtu: 35-0721xxxx. Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti K&V a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo upisovatelům podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane.
od 23. 5. 2000 do 30. 6. 2000
- Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 10. 9. 1999 rozhodla o: a) Zvýšení základního jmění společnosti o Kč 60 000 000,-, tj. slovy šedesátmilionů korun českých, s vyloučením přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad stanovenou částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 6 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč, tj. slovy desettisíc korun českých. Akcie budou kmenové, v listinné podobě na jméno, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs akcie je totožný s jmenovitou hodnotou akcie, tj. 10 000,- Kč, tj. desettisíc korun českých. c) Nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci společnosti K&V kapitálová spol. sr.o., která splatí upsané akcie, v souladu s § 59 odst. 7 nepeněžitým vkladem kapitalizací svých pohledávek, ze smlouvy o tichém společenství ze dne 10. 2. 1997, za společností, do tří dnů po úpisu. d) Termín pro začátek úpisu bude 5 dnů po doručení usnesení Krajského obchodního soudu v Praze do sídla společnosti, že usnesení mimořádné valné hromady bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 3 dny, místem úpisu je sídlo společnosti.
od 31. 12. 1991
- Údaje o zřízení akciové společnosti : Akciová společnost byla založena ve smyslu zákona č.104/1990 Sb. o akciových společnostech. Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti na základě zakladatelské smlouvy ze dne 23.12.1991. Byly vypracovány a schváleny stanovy.
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991
- Údaje o zřízení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech. Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti na základě zakladatelské smlouvy ze dne 23.12.1991. Byly vypracovány a schváleny stanovy . Byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady, ředitele společnosti. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs. Bylo splaceno dne 30.12.1991 50.000,- Kčs tj. více jak 30% akcií. Zbývajících část 50% základního kapitálu jsou zakladatelé povinni splatit do 6. měsíce ode dne podpisu zakladatelské smlouvy.
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991
- 5 prioritních akcií na jméno s pořadovým číslem 1. až 5. dále 5 akcií na jméno s poř. čís. 6. až 10.Tyto akcie budou rozděleny podle výše podílu takto: ing. Helena Vaňková - 2 prioritní akcie na jméno č.3.,4., a 5. akcie na jméno č. 8-10. celkem tedy 5 akcií. Ing. Petr Kozák - 3 prioritní akcie na jméno č. 1 až 3. a 2 akcie na jméno č. 6.,7. celkem 5 akcií.
Kapitál
od 5. 6. 2007
Základní kapitál 118 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2005 do 5. 6. 2007
Základní kapitál 118 000 000 Kč
od 23. 12. 2004 do 9. 12. 2005
Základní kapitál 88 000 000 Kč
od 30. 6. 2000 do 23. 12. 2004
Základní kapitál 68 000 000 Kč
od 25. 8. 1992 do 30. 6. 2000
Základní kapitál 8 000 000 Kč
od 31. 12. 1991 do 25. 8. 1992
Základní kapitál 100 000 Kč
od 9. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 11 800 v listinné podobě.
od 23. 12. 2004 do 9. 12. 2005
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 8 800.
od 30. 6. 2000 do 23. 12. 2004
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 800.
od 25. 8. 1992 do 30. 6. 2000
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 800.
od 31. 12. 1991 do 25. 8. 1992
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 5.
od 31. 12. 1991 do 25. 8. 1992
Prioritní akcie na majitele 10 000, počet akcií: 5.
Statutární orgán - představenstvo
od 14. 8. 2012
JUDr. Tomáš Rydval - člen představenstva
Chýně, Slunečnicová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 26. 6. 2012
od 27. 12. 2010
Ing. Petr Kozák - předseda představenstva
Řevnice, Janáčkova 956, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 27. 12. 2010
Ing. Helena Vaňková - člen představenstva
Řevnice, Janáčkova 956, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 27. 12. 2010 do 14. 8. 2012
Antonín Vítek - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, Kytín 127, PSČ 252 10
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 28. 2. 2012
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Ing. Petr Kozák - předseda představenstva
Řevnice, nám. Jiřího z Poděbrad 77, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 26. 7. 2004 - 29. 6. 2010
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Ing. Helena Vaňková - člen představenstva
Řevnice, Nerudova 290, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2010
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Antonín Vítek - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, Kytín 127, PSČ 252 10
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2010
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Ing. Petr Kozák - předseda představenstva
nám Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční období rok 1999 ož rok 2004
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Ing. Helena Vaňková - místopředseda představenstva
Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční období rok 1999 a rok 2004
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Antonín Vítek - Člen představenstva
Praha 2, J. Masaryka 1/457, PSČ 120 00
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční obobí rok 1999 až rok 2004
od 25. 8. 1992 do 24. 11. 1999
Antonín Vítek - Člen představenstva
Praha 2, J. Masaryka 1/457, PSČ 120 00
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991
ing. Petr Kozák - Ředitel společnosti
Řevnice, nám Jiřího z Poděbrad 77, PSČ 252 30
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991
ing. Helena Vaňková - Místopředseda společnosti
Řevnice, Nerudova 290, PSČ 252 30
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
ing. Karel Klimeš - Člen představenstva
Archlebov, Žďáníce 659, PSČ 696 33
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
Ing. Petr Kozák - předseda představenstva
nám Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
Ing. Helena Vaňková - místopředseda představenstva
Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30
od 24. 11. 1999
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo ředitel, každý samostatně. Podepisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti s uvedením své funkce.
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
Zasupování a podepisování za společnost : Společnost je navenek zastupována ředitelem nabo prokuristou. Podpisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společno- sti nebo prokurista společnosti.
Prokura
od 24. 11. 1999
ing. Helena Vaňková
Řevnice, Nerudova 290, PSČ 252 30
od 31. 12. 1991
Ing. Petr Kozák
Řevnice,
od 31. 12. 1991
- Ředitel společnosti
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991
Ředitel společnosti
Řevnice, Ing. Petr Kozák
od 24. 11. 1999 do 31. 12. 1991
- r.č. xxxx
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
ing. Helena Vaňková
Řevnice, Nerudova 290, PSČ 252 30
od 24. 11. 1999
Zastupování a podepisování prokuristy: Prokurista má oprávnění k zcizování nemovitotí případně k jejich zatěžování. Podepisová prokuristy za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis prokurista s uvedením funkce.
Dozorčí rada
od 27. 12. 2010
Pavel Drhlička - předseda dozorčí rady
Řevnice, Janáčkova 1128, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 27. 12. 2010
Bc. Jan Vaněk - člen dozorčí rady
Řevnice, Nerudova, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 27. 12. 2010
Markéta Kittlová - člen dozorčí rady
Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, PSČ 252 30
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Pavel Drhlička - předseda dozorčí rady
Praha 4, Podjavornická 1639
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 7. 2004 - 29. 6. 2010
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Jarmila Kozáková - člen dozorčí rady
Praha 5, Zborovská 18
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 8. 11. 2008
od 23. 12. 2004 do 27. 12. 2010
Jarmila Remišová - člen dozorčí rady
Praha 3, Strážní 16/41
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 29. 6. 2010
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Pavel Drhlička - Předseda
Praha 4, Podjavorinská 1639
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční období rok 1999 až rok 2004
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Jarmila Kozáková - člen
Praha 5, Zborovská 18
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční období rok 1999 až rok 2004
od 24. 11. 1999 do 23. 12. 2004
Jarmila Remišová - člen
Praha 3, Strážní 16/41
od 6. 2. 2003 do 23. 12. 2004
- funkční období rok 1999 až rok 2004
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
JUDr. Ludmila Neústupná, CSc. - Předseda
Praha 7, Čechova 25, PSČ 170 00
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
Miloslava Hanušová - Místopředseda
Praha 5, Malátova 10, PSČ 150 00
od 31. 12. 1991 do 24. 11. 1999
ing. Milan Luciak
Bratislava, Gajova 11, PSČ 810 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 579,00 Kč
Komerční banka 2 582,66 Kč
Expobank CZ 2 585,30 Kč
Sberbank CZ 2 598,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 634,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+37
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

0
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-40
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-90
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-91
+
-

Články na Heroine.cz

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Podání přiznání
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň z nemovitosti > Podání přiznání

Otázka: Koupil jsem pozemky, na katastr bylo vloženo 23.12.2019. Zapsán jako vlastník jsem byl 17.1.2020. Kdy musím podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services