Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Stavební, investiční a kapitálová, a.s.
IČO: 45244600

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 1. 1992
Obchodní firma
od 24. 6. 1996

Stavební, investiční a kapitálová, a.s.

od 4. 3. 1994 do 24. 6. 1996

Stavební, investiční a kapitálová, a.s. - investiční fond

od 10. 11. 1993 do 4. 3. 1994

Stavební, investiční a kapitálová společnost, a.s. - investiční fond

od 15. 10. 1993 do 10. 11. 1993

Stavební, investiční a kapitálová společnost - investiční fond

od 3. 8. 1993 do 15. 10. 1993

Investiční fond - Stavební, investiční a kapitálová a.s.

od 22. 1. 1992 do 3. 8. 1993

Stavební, investiční a kapitálová a.s.

Sídlo
od 4. 4. 2000 do 3. 9. 2013
Praha 1, Národní třída 10, PSČ 110 00
od 3. 8. 1993 do 4. 4. 2000
Praha 8, Za Poříčskou branou 8
od 22. 1. 1992 do 3. 8. 1993
Praha 1, Národní třída 10, PSČ 110 00
IČO
od 22. 1. 1992

45244600

DIČ

001

Identifikátor datové schránky:enegftn
Právní forma
od 22. 1. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1296 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 9. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Prodej komplexně zpracovaných podnikatelských záměrů.
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Organizační zajištění realizace komplexně zpracovaných podnikatelských záměrů.
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Činnost organizačních a ekonomických poradců.
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Organizační zajištění správy majetku.
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.3 zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání).
od 24. 6. 1996 do 3. 9. 2013
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb. a jeho přílohami).
od 22. 1. 1992 do 24. 6. 1996
- Shromažďování investičních bodů od majitelů investičních kuponů
od 22. 1. 1992 do 24. 6. 1996
- Použití svěřených investičních bodů k získání akcií privatizova- ných subjektů a vydání vlastních akcií majitelům předaných inves- tičních bodů
od 22. 1. 1992 do 24. 6. 1996
- Obhospodařování majetku fondu, především formou -nákupu, případně prodeje cenných papírů (akcií společností, dlu- hopisů, státních obligací atp.) na zahraničním i vnitřním trhu, - získávání, popřípadě odprodejem majetkových účastí za účelem zvyšování jeho majetku - účast na správě společností, do nichž byly vloženy prostředky, ovlivňováním jejich hospodaření a tvorby zisku
od 22. 1. 1992 do 24. 6. 1996
- Provádění podnikatelské činnosti bezprostředně související se správou a hospodařením společnosti v souladu s platnými předpisy
Ostatní skutečnosti
od 26. 5. 2017
- Valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2017 přijala toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu takto: a/ Snížení základního kapitálu a jeho rozsah: Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 42.558.000,- Kč /slovy čtyřicet dva milionů pět set padesát osm tisíc korun českých/ snižuje o částku 3.754.500,- Kč /slovy tři miliony sedm set padesát čtyři tisíc pět set korun českých/ na novou výši z ákladního kapitálu 38.803.500,- Kč /slovy třicet osm milionů osm set tři tisíc pět set korun českých/. b/ Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty společnosti, která činí celkem částku 10.676.389,05 Kč /slovy deset milionů šest set sedmdesát šest tisíc tři sta osmdesát devět korun českých pět haléřů/. c/ Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje tak, že v souladu s ust. § 521 zákona o obchodních korporacích bude ke snížení základního kapitálu použito 7.509 vlastních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 500,- Kč, které má společnost ve svém drže ní. d/ Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka částku 3.754.500,- Kč /slovy tři miliony sedm set padesát čtyři tisíc pět set korun českých/ bude použita na úhradu části kumulované ztráty společnosti. To v konečném důsledku znamená, že zákl adní kapitál společnosti na účtu č. 411 bude snížen o částku 3.754.500,- Kč /slovy tři miliony sedm set padesát čtyři tisíc pět set korun českých/, která bude zúčtována oproti účtu č. 429 neuhrazená ztráta minulých let. e/ Představenstvo společnosti je povinno po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dát ve lhůtě třiceti dnů příkaz, aby společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. zrušila 7.509 akcií společnosti na majitele o jmenovité hodno tě každé akcie 500,- Kč.
od 3. 9. 2013
- Usnesení o snížení základního kapitálu ze dne 25.6.2013 Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu takto: a/ Snížení základního kapitálu a jeho rozsah: Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 87.601.000,- Kč /slovy osmdesát sedm milionů šest set jeden tisíc korun českých/ snižuje o částku 45.043.000,- Kč /slovy čtyřicet pět milionů čtyřicet tři tisíc korun českých/ na novou výši základního kapitálu 42.558.000,- Kč /slovy čtyřicet dva milionů pět set padesát osm tisíc korun českých/. b/ Důvod snížení zá kladního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přijetí mimořádného opatření ve smyslu ust. § 193 obchodního zákoníku, které spočívá v úhradě části kumulované ztráty společnosti, která činí celkem částku 52.790.320,19 Kč /slovy padesát dva milio ny sedm set devadesát tisíc tři sta dvacet korun českých devatenáct haléřů/. c/ Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka 45.043.000,- Kč /slovy čtyřicet pět milionů čtyřicet tři tisíc korun českých/ bude použita na úhradu části kumulované ztráty společnosti. To v konečném důsledku znamená, že základní kapitál společnosti na účtu č. 411 bude snížen o částku 45.043.000,- Kč /slovy čtyřicet pět milionů čtyřicet tři tisíc korun českých/, která bude zúčtována oproti účtu č. 429 neuhr azená ztráta minulých let. d/ Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje takto: 1) v souladu s ust. § 213 obchodního zákoníku bude ke snížení základního kapitálu použito 2.485 vlastních akcií na majitele o jmeno vité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, které má společnost ve svém držení 2) v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku bude u zbývajících 85.116 akcií stávající jmenovitá hodnota ve výši 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 500,- Kč /slovy pět set korun českých/. e/ Představenstvo společnosti je povinno po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dát ve lhůtě třiceti dnů příkaz, aby společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s.: 1) zrušila 2.485 akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč 2) u 85.116 akcií společnosti na majitele provedla změnu zápisu o výši jejich jmenovité hodnoty a to ze stávající výše 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ na novou jmenovitou hodnotu ve výši 500,- Kč /slovy pět set korun českých/.
od 4. 4. 2000 do 8. 6. 2001
- Náhradní valná hromada společnosti konaná dne 26.8.1999 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o Kč 12.399.000,- na Kč 87.601.000,-. Důvodem snížení základního jmění je plnění zákonné povinnosti podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku v souvislos- ti reagovat na ztrátu společnosti za rok 1998. Základní jmění v uvedené výši se snižuje tak, že vlastní akcie společnosti ve výši 12.399 kusů budou zrušeny na základě příkazu společnosti osobě, která vede evidenci jejích zaknihovaných akcií jak na svém účtu cenných papírů, tak v registru emitenta.
od 24. 6. 1996 do 3. 4. 1997
- Valná hromada společnosti konaná dne 6.12.1995 rozhodla o snížení základního jmění až o 34 832 000,- Kč.
od 21. 1. 1994 do 24. 6. 1996
- Dle rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 101/69 219/1993 ze dne 9.12.1993, jímž byl udělen souhlas, došlo ke sloučení s Občanským investičním privatizačním foncem, a.s. se sídlem v Praze 4, Velflíkova 4.
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
- Základní kapitál byl splacen ze 100 %. Zakladatel obdrží 1.000 akcií
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
- Společnost byla založena na základě zakladatelského plánu ze dne 29.11.1991 a dodatku k zakladatelskému plánu ze dne 7.1.1992. Zakladatel jmenoval v zakladatelském plánu členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtu, stanovy byly schváleny. Společnost byla založena jedním zakladatelem dle obchodního zákoníku bez výzvy k upsání akcií
Kapitál
od 26. 5. 2017
Základní kapitál 38 803 500 Kč
od 5. 9. 2013 do 26. 5. 2017
Základní kapitál 42 558 000 Kč
od 8. 6. 2001 do 5. 9. 2013
Základní kapitál 87 601 000 Kč
od 3. 4. 1997 do 8. 6. 2001
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
Základní kapitál 104 832 000 Kč
od 21. 1. 1994 do 10. 11. 1995
Základní kapitál 42 306 000 Kč
od 25. 11. 1993 do 21. 1. 1994
Základní kapitál 36 740 000 Kč
od 22. 1. 1992 do 25. 11. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 26. 5. 2017
Akcie na majitele 500, počet akcií: 77 607.
od 5. 9. 2013 do 26. 5. 2017
Akcie na majitele 500, počet akcií: 85 116.
od 8. 6. 2001 do 5. 9. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 87 601.
od 3. 4. 1997 do 8. 6. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100 000.
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 104 832.
od 21. 1. 1994 do 10. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 42 306.
od 25. 11. 1993 do 21. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 36 740.
od 22. 1. 1992 do 25. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 9. 2013
MILOŠ SLUŠE - předseda představenstva
Dobřichovice, Na Vyhlídce, PSČ 252 29
den vzniku členství: 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 25. 6. 2013
od 3. 9. 2013
PAVLA MÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Krč, Ševce Matouše, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013
od 3. 9. 2013
JANA BARTKOVSKÁ - člen představenstva
Praha - Klánovice, V cestkách, PSČ 190 14
den vzniku členství: 25. 6. 2013
od 26. 5. 2011 do 3. 9. 2013
Ing. Jana Bartkovská - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, V Cestkách 564, PSČ 190 14
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 18. 12. 2008 do 26. 5. 2011
Ing. Jana Burdová - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, V Cestkách 564, PSČ 190 14
den vzniku členství: 27. 8. 2008
od 18. 12. 2008 do 3. 9. 2013
Ing. Miloš Sluše - Předseda představenstva
Dobřichovice, Na Vyhlídce 457, PSČ 252 29
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 18. 12. 2008 do 3. 9. 2013
Ing. Pavla Máková - místopředseda představenstva
Praha 4 - Krč, Ševce Matouše 296/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 25. 3. 1999 do 18. 12. 2008
Ing. Miloslav Mašek, CSc. - Místopředseda představenstva
Dýšina, Školní 79, PSČ 330 02
od 3. 4. 1997 do 25. 3. 1999
ing. Rudolf Drbout - Místopředseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1170, PSČ 142 00
od 3. 4. 1997 do 25. 3. 1999
- současně ve funkci generálního ředitele
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
ing. Miloš Sluše - Předseda představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 94, PSČ 150 00
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
- současně ve funkci generálního ředitele
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
ing. Karel Ziegler - Člen představenstva
České Budějovice, Strádalova 37, PSČ 370 07
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
Ing. Miloš Sluše, Csc. - Předseda představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 94, PSČ 150 00
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
ing. Karel Ziegler - Člen představenstva
České Budějovice., Strádalova 37, PSČ 370 07
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
Ing. Rudolf Drbout - Místopředs. předst. a gen.řed.
Praha 4, Vavřenova 1170, PSČ 142 00
od 24. 2. 1995 do 10. 11. 1995
ing. Jiří Urban - člen představenstva
Liberec 3, Oldřichova 89, PSČ 460 02
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
Ing. Ladislav Schwarz
Brno, Pekařská 39, PSČ 602 00
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
Ing. Karel Seidel, CSc.
Brno 16, Klímova 4, PSČ 616 00
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
Ing. Alfréd Gillar
Ostrava 704 00, V hůrce 17
od 22. 1. 1992 do 10. 11. 1995
Ing. Svatopluk Zídek
Karlovy Vary, Gagarinova 25, PSČ 360 20
od 22. 1. 1992 do 10. 11. 1995
Ing. Miloš Sluše, Csc. - předseda
Praha 5, Na hřebenkách 94, PSČ 150 00
od 22. 1. 1992 do 10. 11. 1995
Strádalová 37 - Ing. Karel Ziegler
, České Budějovice, PSČ 370 07
od 22. 1. 1992 do 10. 11. 1995
Ing. Rudolf Drbout - generální ředitel
Praha 4, Vyvřenova 1170, PSČ 142 00
od 25. 11. 2015
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 3. 9. 2013 do 25. 11. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.
od 3. 4. 1997 do 3. 9. 2013
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva a další člen představenstva - místopředseda představenstva a další člen představenstva - výkonný místopředseda představenstva samostatně - generální ředitel (je-li členem představenstva) samostatně.
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva a další člen představenstva - místopředseda představenstva - výkonný místopředseda představenstva samostatně - generální ředitel (je-li členem představenstva) samostatně.
od 3. 8. 1993 do 10. 11. 1995
Za společnost jednají: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva a další člen představenstva - místopředseda představenstva a další člen představenstva - generální ředitel jako člen představenstva samostatně
od 22. 1. 1992 do 3. 8. 1993
Společnost zastupují, za ni jednají a podepisují všichni členové představenstva společně, dva členové představenstva společně, předseda představenstva samostatně, generální ředitel jako člen představenstva samostatně
Dozorčí rada
od 30. 8. 2016
Ing. JAROMÍR VEVERKA - předseda dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 3. 9. 2013
DANIELA SLUŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013
od 3. 9. 2013
JAN LANG - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Zívrova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013
od 3. 9. 2013 do 30. 8. 2016
MILAN VEVERKA - předseda dozorčí rady
Praha - Kamýk, Vranská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 6. 2013 - 30. 6. 2016
od 18. 12. 2008 do 3. 9. 2013
Doc. Ing. Milan Veverka, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kamýk, Vranská 557/19, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 18. 12. 2008 do 3. 9. 2013
Daniela Slušová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 2781/94, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 18. 12. 2008 do 3. 9. 2013
JUDr. Jan Lang, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Zívrova 1599/14, PSČ 163 00
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 25. 6. 2013
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
ing. Milan Veverka, CSc.
Praha 4, A. Staška 56, PSČ 140 00
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
Petr Syrovátko
Liberec, Aloisina výšina 445/9
od 3. 4. 1997 do 18. 12. 2008
ing. Svatopluk Zídek
Karlovy Vary, Gagarinova 94
od 10. 11. 1995 do 3. 4. 1997
ing. Svatopluk Zídek
Karlovy Vary, Gagarinova 94
od 24. 2. 1995 do 10. 11. 1995
ing. Zbyněk Talpa
Brno, Jeneweinova 63
od 24. 2. 1995 do 3. 4. 1997
Petr Syrovátko
Liberec, Aloisina výšina 445/9
od 3. 8. 1993 do 24. 2. 1995
ing. Pavel Bělohlávek, CSc.
Zlín - Nivy II., Dr. Kolaříka 4324
od 22. 1. 1992 do 3. 8. 1993
Ing. Josef Beneš
Trutnov, Jihoslovanská 37, PSČ 541 01
od 22. 1. 1992 do 24. 2. 1995
Ing. Jan Vavřička
Klatovy-Luby 252, , PSČ 339 01
od 22. 1. 1992 do 3. 4. 1997
. - Ing. Milan Veverka, CSc.
Praha 4, A.Staška 56, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+45
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-12
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-73
+
-
4.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-83
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-86
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services