Rentiérský holding, a.s.
IČO: 45244791 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 1. 1992
Datum zániku15. 7. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 6. 1996 do 15. 7. 2009

Rentiérský holding, a.s.

od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996

Rentiérský investiční fond, a.s.

od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993

Rentiérský investiční privatizační fond, a.s.

Sídlo
od 2. 9. 2002 do 15. 7. 2009
Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00
od 13. 2. 2002 do 2. 9. 2002
Plzeň, Divadelní 2728/3/a, PSČ 301 21
od 4. 11. 1999 do 13. 2. 2002
Plzeň, Divadelní 3/a, PSČ 301 21
od 16. 9. 1997 do 4. 11. 1999
Plzeň, Americká 49, PSČ 301 50
od 28. 6. 1996 do 16. 9. 1997
Praha 1, Masarykovo nábř. 28
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
Praha 4, Na Pankráci 30
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
Praha 1, Na Florenci 29
IČO
od 15. 1. 1992 do 15. 7. 2009

45244791

DIČ

CZ45244791

Identifikátor datové schránky:scff2af
Právní forma
od 15. 1. 1992 do 15. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka745 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 4. 11. 1999 do 15. 7. 2009
- vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
od 28. 6. 1996 do 4. 11. 1999
- zprostředkování v oblasti obchodu
od 28. 6. 1996 do 4. 11. 1999
- správa movitého a nemovitého majetku
od 28. 6. 1996 do 4. 11. 1999
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 28. 6. 1996 do 4. 11. 1999
- organizační a ekonomické poradenství
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
- Shromažďování investičních kuponů od jejich držitelů.
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
- Investování kuponů do vybraných akciových společností.
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
- Aktivní zasahování do podnikatelských rozhodnutí společ- ností, kde má fond majetkovou účast.
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
- Nákup a prodej cenných papírů, nemovitostí a jiných inves- tic.
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
- Soustředění investičních kuponů od jejich držitelů, investování soustředěných investičních kuponů do vybraných akciových spo- lečností, aktivní zasahování do hospodářských rozhodnutí spo- lečností, ve kterých má fond majetkovou účast, operace s cennými papíry kupovanými resp. prodávanými pro vlastní fond.
Ostatní skutečnosti
od 15. 7. 2009 do 15. 7. 2009
- S ohledem na zrušení společnosti Rentiérský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 452 44 791 převodem jmění na přijímacího společníka obchodní společnost ČEMOS, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 494 46 452 se společ nost Rentiérský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 452 44 791 vymazává z obchodního rejstříku.
od 24. 4. 2006 do 1. 11. 2006
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ: 452 44 791, se sídlem Božkovská 9, Plzeň, PSČ: 326 00, zapsaná v odd. B, vložce č. 745 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, ze dne 30.3.2006, o snížení základního ka pitálu. Základní kapitál společnosti Rentiérský holding, a.s. ve výši 368.812.000,-- Kč (slovy: třistašedesátosmmilonůosmsetdvanácttisíckorunčeských) se snižuje o celkovou částku 299.659.750,-- Kč (slovy: dvěstědevadesátdevětmilionůšestsetpadesátdevěttisícsedmset padesátkorunčeských) a to: a) o částku 239. 727.800,-- Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůsedmsetdvacetsedmtisícosmsetkorunčeských) za účelem částečné úhrady neuhrazených ztrát minulých let, jejichž výše překročila polovinu základního kapitálu b) o částku 59.931.950,-- Kč (slovy: padesátdevětmilionůdevětsettřicetjedentisícdevětsetpadesátkorunčeských) přičemž důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněn a ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti Rentiérský holding, a.s., ani jejími podnikatelskými záměry v budoucnu, společnost Rentiérský holding, a.s. též nemá v současné době v úmyslu vstupovat s bankovními ústavy do úvěrových vztah ů, a nepřiměřeně vysoký základní kapitál není pro ni nutný, částka, odpovídající snížení základního kapitálu v této výši bude vyplacena jedinému akcionáři. Pod podmínkou zápisu nížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti Rentiérský holding, a.s. činit: 69.152.250,-- Kč (šedesátdevětmilionůstopadesátdvatisícdvěstěpadestákorunčeských). Snížení základního kapitálu z obou výše specifikovaných důvodů bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné 800,-- Kč/1 kus (osmsetkorun za jednu akcii) na 150,-- Kč /1 kus (jednostopadesátkorun za jednu akcii) Po pravomocném zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti Rentiérský holding, a.s. písemně jediného akcionáře, který má 100 % všech listinných akcií společnosti, aby všechny tyto akcie předlož il do jednoho měsíce ode dne doručení takové výzvy za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií.
od 30. 9. 2005 do 15. 7. 2009
- Na společnost Rentiérský holding, a.s., IČ 452 44 791, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00 jako na hlavního akcionáře - nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikající společnosti Plzeňská kapitálová společnost, a. s., IČ 453 30 387, se sídlem Praha 1, Havelská čp. 514/20, PSČ 110 00, a to smlouvou o převzetí jmění hlavním akcionářem ze dne 01.06.2005, která je obsažena v notářském zápisu notáře JUDr. Josefa Burdy N 185/2005, NZ 185/2005.
od 30. 8. 2005 do 28. 3. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 12.8.2005 I. Hlavním akcionářem společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ 45244791 je společnost ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, zapsaný v odd. B, vložce č. 615 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Skutečnost, že společnost ČEMOS, a.s. je hlavním akcionářem společnosti Re ntiérský holding, a.s. byla osvědčena předložením jednotlivých listinných akcií a hromadných listin nahrazujících tyto akcie představenstvu společnosti Rentiérský holding, a.s., při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na jeho osobu. Společnost ČEMOS, a.s. v této souvislosti předložila společnosti Rentiérský holding, a.s. celkem 451.275 kusů listinných akcií na majitele, nebo hromadných listin, které tyto akcie nahrazují, o nominální hodnotě 800,-- Kč/1 ks akcie, tedy akcie v celkové nominální hodnotě 361.020.000,- Kč, přičemž toto množství představuje 97,89 % základního kapitálu společnosti Rentiérský holding, a.s. Skutečnost , že společnost ČEMOS, a.s., IČ 49446452 je hlavním akcionářem, je osvědčena i tím, že tento akcionář předložil veškeré své listinné akcie společnosti Rentiérský holding, a.s. při prezenci na mimořádné valné hromadě a přítomnému notáři před jejím zahájení m.
od 30. 8. 2005 do 28. 3. 2006
- II. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ 45244791, tj. listinných akcií na majitele o jmenovité ho dnotě 800,-- Kč/1 ks akcie, které nevlastní hlavní akcionář ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, zapsaný v odd. B, vložce č. 615 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni na osobu tohoto hlavního akcionáře ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, s tím, že vlastnické právo přejde v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obch odního rejstříku.
od 30. 8. 2005 do 28. 3. 2006
- III. Výše protiplnění činí 168,-- Kč/1 ks akcie (slovy: jednostošedesátosm korun českých za jednu akcii) a toto protiplnění bude vypláceno dosavadním vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů nebo zástavním věřitelům v případě, že bude prokázáno zastavení cenného papíru, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, kdy budou listinné cenné papíry předány společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ 45244791, nejpozději však ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od předání akcií dosavadními vlastníky společnosti Ren tiérský holding, a.s., IČ 45244791 s tím, že dosavadní vlastníci předloží listinné akcie této společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve lhůtě do 30 (t řiceti) dnů od přechodu vlastnického práva, mohou tak učinit v dodatečné lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, jejíž běh začíná dnem následujícím po uplynutí lhůty předchozí. Po uplynutí těchto lhůt postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
od 31. 12. 2004 do 15. 7. 2009
- Na společnost Rentiérský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, identifikační číslo 452 44 791, jako na hlavního akcionáře - nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti RADBUZA, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 32 6 00, identifikační číslo 428 85 230, a to smlouvou o převzetí jmění hlavním akcionářem ze dne 19. 10. 2004, která je obsažena v notářském zápisu notáře JUDr. Josefa Burdy N 402/2004, NZ 392/2004.
od 15. 1. 1992 do 16. 9. 1997
- Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem, kterým byly přijaty stanovy společnosti, určeny její orgány a stanovena výše a způsob úpisu a splácení základního jmění společnosti.
od 15. 1. 1992 do 8. 10. 1998
- Ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku je základní jmění zcela upsáno zakladatelem a splaceno je z 30 %.
Kapitál
od 1. 11. 2006 do 15. 7. 2009
Základní kapitál 69 152 250 Kč
od 1. 2. 1996 do 1. 11. 2006
Základní kapitál 368 812 000 Kč
od 24. 1. 1995 do 1. 2. 1996
Základní kapitál 105 856 000 Kč
od 30. 3. 1994 do 24. 1. 1995
Základní kapitál 104 856 000 Kč
od 15. 1. 1992 do 30. 3. 1994
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 1. 11. 2006 do 15. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 461 015.
od 8. 3. 2006 do 1. 11. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 461 015.
od 1. 2. 1996 do 8. 3. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 461 015.
od 24. 1. 1995 do 1. 2. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 132 320.
od 30. 3. 1994 do 24. 1. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 131 070.
od 15. 1. 1992 do 30. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 6. 5. 2008 do 15. 7. 2009
Robert Hafner - člen představenstva
Plzeň, Macháčkova 813/54, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 7. 10. 2005 do 15. 7. 2009
Ing. Jiří Gregor - místopředseda představenstva
Plzeň, Smrková 26, PSČ 312 04
den vzniku členství: 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 6. 5. 2008
Robert Hafner - člen představenstva
Plzeň, Macháčkova 813/53, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Ing. Martin Rozlivek - předseda představenstva
Plzeň, Karla Vokáče 17, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Ing. Petr Panoš - člen představenstva
Plzeň, K Češníkům 24, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Roman Kloud - člen představenstva
Líně, Slunečná 638, PSČ 330 21
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Ing. Petr Pěnkava - člen představenstva
Štěnovice, Polní 461, PSČ 332 09
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 10. 5. 2004 do 9. 9. 2005
Ing. Martin Rozlivek - předseda představenstva
Plzeň, Karla Vokáče 17, PSČ 320 17
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 8. 3. 2004 - 1. 6. 2005
od 10. 5. 2004 do 9. 9. 2005
Robert Hafner - člen představenstva
Plzeň, Macháčkova 813/53, PSČ 318 00
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 1. 6. 2005
od 10. 5. 2004 do 9. 9. 2005
Ing. Jiří Gregor - místopředseda představenstva
Plzeň, Smrková 26, PSČ 312 04
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 8. 3. 2004 - 1. 6. 2005
od 1. 8. 2001 do 10. 5. 2004
Ing. Jiří Gregor - místopředseda
Plzeň, Na Dlouhých 67, PSČ 312 06
od 4. 11. 1999 do 1. 8. 2001
Ing. Jiří Gregor - Člen představenstva
Plzeň, Na Dlouhých 67, PSČ 312 06
od 4. 11. 1999 do 10. 5. 2004
Robert Hafner - Člen představenstva
Plzeň, Vojanova 742/13, PSČ 318 12
od 8. 10. 1998 do 4. 11. 1999
Veronika Flajšhanzová - Člen představenstva
Plzeň, nám. Republiky 14, PSČ 301 12
od 8. 10. 1998 do 10. 5. 2004
Ing. Martin Rozlivek - Předseda představenstva
Plzeň, Karla Vokáče 17, PSČ 320 17
od 16. 9. 1997 do 8. 10. 1998
Veronika Nemčíková - Člen představenstva
Plzeň, nám. Reubliky 14, PSČ 301 12
od 16. 9. 1997 do 8. 10. 1998
Ing. Martin Rozlivek - Předseda představenstva
Plzeň, Baarova 6, PSČ 320 06
od 16. 9. 1997 do 1. 8. 2001
Roman Kloud - Místopředseda představenstva
Plzeň, Slovanská 109, PSČ 307 05
od 4. 3. 1996 do 16. 9. 1997
ing. Zdeněk Ouředník - předseda představenstva
Praha 6, Španielova 1253
od 4. 3. 1996 do 16. 9. 1997
Mgr. Ivana Procházková - místopředseda představenstva
Votice, Masarykovo nám. 487
od 1. 2. 1996 do 4. 3. 1996
ing. Zdeněk Ouředník - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1253
od 1. 2. 1996 do 4. 3. 1996
Mgr. Ivana Procházková - člen představenstva
Votice, Masarykovo nám. 487
od 1. 2. 1996 do 16. 9. 1997
ing. Václav Beneš - Člen představenstva
Říčany, Táborská 934
od 24. 1. 1995 do 1. 2. 1996
Ing. Emil Vrana - Předseda představenstva
Čelákovice, Svat. Čecha 1499
od 2. 3. 1993 do 24. 1. 1995
Ing. Emil Vrana - Člen představenstva
Čelákovice, Svat. Čecha 1499
od 2. 3. 1993 do 1. 2. 1996
JUDr. Taťána Chvalová - Člen představenstva
Praha 6, Na Pahoubce 6
od 2. 3. 1993 do 1. 2. 1996
JUDr. Zdeněk Stejskal - Člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 33
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
William D. Harter - Člen představenstva
Praha 6, Na Větrníku 20
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
Jean - Claude van Gansen - Člen představenstva
Praha 4, Nad vodojemem 15
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
PhDr. Edda Němcová - Člen představenstva
Praha 5, Radlická 100
od 1. 8. 2001 do 15. 7. 2009
Způsob jednání: 1. Zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány alespoň dva členové představenstva společně 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně s uvedením svého jména a funkce
od 4. 11. 1999 do 1. 8. 2001
Způsob jednání: 1. Zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány alespoň tři členové předsta- venstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň tři členové představenstva společně s uvedením svého jména a funkce.
od 16. 9. 1997 do 4. 11. 1999
1. Za společnost jedný představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 2. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 28. 6. 1996 do 16. 9. 1997
Jménem společnosti jedná předseda představenstva /v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva/. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1996
Jednání a podepisování jménem společnosti Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva). Představenstvo společnosti může k jednání a k podepisování za společnost písemně zmocnit pověřené pracovníky investiční akciové společnosti, která na základě uzavřené smlouvy nakládá s prostředky společnosti.
od 15. 1. 1992 do 2. 3. 1993
Zastupování Za společnost podepisují dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo prokurista nebo výkonný ředitel správce fondu tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.
Dozorčí rada
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Ing. Josef Hafner - předseda
Plzeň, Strážnická 34, PSČ 310 03
den vzniku členství: 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Stanislav Panoš - člen
Plzeň, Nám. gen. Píky 34, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 9. 9. 2005 do 15. 7. 2009
Petr Rozlivek - člen
Karlovy Vary, Školní 826, PSČ 360 17
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 1. 8. 2001 do 9. 9. 2005
Ing. Jiří Gregor - předseda
Plzeň, Smrková 26, PSČ 312 04
od 1. 8. 2001 do 9. 9. 2005
Ing. Josef Hafner - člen
Plzeň, Strážnická 34, PSČ 310 03
od 1. 8. 2001 do 9. 9. 2005
Petr Rozlivek - člen
Karlovy Vary, Školní 826, PSČ 360 17
od 4. 11. 1999 do 1. 8. 2001
Ing. Josef Chmelík - Člen dozorčí rady
Rokycany, Javorová 948/II, PSČ 337 01
od 4. 11. 1999 do 1. 8. 2001
Ing. Petr Pěnkava - Člen dozorčí rady
Plzeň, Prostřední 23, PSČ 318 04
od 16. 9. 1997 do 13. 10. 1997
Ing. Jaroslav Mazánek - Člen dozorčí rady
Odolena Voda, ČSLA 362
od 16. 9. 1997 do 13. 10. 1997
Ing. Jaroslav Šafařík - Člen dozorčí rady
Praha 4, Nuselská 26
od 16. 9. 1997 do 4. 11. 1999
Štěpánka Matějovská - Člen dozorčí rady
Plzeň, Mandlova 2, PSČ 320 05
od 16. 9. 1997 do 4. 11. 1999
Světlana Kadlecová - Člen dozorčí rady
Plzeň, Brněnská 24, PSČ 310 01
od 16. 9. 1997 do 1. 8. 2001
Ing. Petr Panoš - Předseda dozorčí rady
Plzeň, K Češníkům 24, PSČ 317 02
od 1. 2. 1996 do 16. 9. 1997
Jaroslava Suchá
Neratovice, Na výsluní 1306
od 1. 2. 1996 do 16. 9. 1997
Anna Maroušková
Praha 5, Spojařů 1255
od 1. 2. 1996 do 16. 9. 1997
ing. Svatava Dolejší
Praha 5, Jánského 2416
od 2. 3. 1993 do 1. 2. 1996
JUDr. Radovan Šimek
Praha 6, Navigátorů 619
od 2. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Marc Crickx
Ixelles, Belgie, Rue Limauge 5
od 2. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Jan Vojáček
Vyžlovka, Pražská 79
Akcionáři
od 28. 3. 2006 do 15. 7. 2009
ČEMOS, a.s., IČO: 49446452
PLzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 1 komentářů

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom Ignacio Palacios-Huerta, profesor prestižní London School of Economics a také člen představenstva španělského klubu Athletic Bilbao, navrhuje úpravu pravidel...více

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Dříve jsme měli strach z nezaměstnanosti, terorismu nebo válek. Dnes prý oprávněně nejvíc řešíme obavy z extrémních klimatických jevů. Tak se vyjádřil Pavel Zámyslický, ředitel...více

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Orgasmus není jen příjemným vrcholem milostného aktu. S každým takovým vrcholem snižují ženy riziko virových onemocnění, podporují cirkulaci krve, ale pomáhají i své pleti....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+2
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-124
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-136
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-208
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-225
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 652,00 Kč
Sberbank CZ 2 655,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 697,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom dokázal, že penaltový rozstřel není fér

Španělský ekonom Ignacio Palacios-Huerta, profesor prestižní London School of Economics...více

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Fakta o globálním oteplování jsou pěkně horká

Dříve jsme měli strach z nezaměstnanosti, terorismu nebo válek. Dnes prý oprávněně nejvíc...více

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Americká lékařka vysvětluje, proč ženy vypadají po orgasmu lépe

Orgasmus není jen příjemným vrcholem milostného aktu. S každým takovým vrcholem snižují...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.