Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

METROPROJEKT Praha a.s.
IČO: 45271895

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 11. 3. 1993

METROPROJEKT Praha a.s.

od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993

METROPROJEKT, a.s.

Sídlo
od 19. 7. 1994 do 19. 7. 1994
Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, PSČ 120
od 19. 7. 1994 do 14. 10. 2016
Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, PSČ 120 00
od 1. 5. 1992 do 19. 7. 1994
Praha 2, Pod Slovany 2077, PSČ 128 00
IČO
od 1. 5. 1992

45271895

DIČ

CZ45271895

Identifikátor datové schránky:ejde68g
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1418 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 4. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 25. 6. 2009
- projektová činnost ve výstavbě
od 25. 6. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 25. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 6. 2009
- geologické práce
od 29. 5. 2007
- výkon zeměměřických činností
od 29. 5. 2007 do 29. 5. 2007
- výkon zeměměřických činností
od 11. 9. 2006
- projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem.
od 25. 11. 1997 do 25. 6. 2009
- Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost
od 25. 11. 1997 do 25. 6. 2009
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 11. 3. 1993 do 25. 11. 1997
- Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) Provádění průmyslových staveb Provádění dopravních staveb Provádění občanských a bytových staveb Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost
od 11. 3. 1993 do 25. 6. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
- 1/ Základním předmětem činnosti je projektová a inženýrská čin- nost se zaměřením na stavby dopravního charakteru.
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
- 2/ Předmět podnikání zahranuje především tyto činnoti: -projektové a předprojektové práce -zpracování územně plánovací dokumentace -výkon funkce generálního a přímého projektanta metra -výkon funkce generálního projektanta přestavby systémů městské hromadné dopravy v ČSFR i mimo ČSFR včetně provádění inženýrské činnosti ve výstavbě těchto systémů a staveb navazujících -výkon funkce projektové organizace pro dopravní systémy a do- pravní stavby městských drah v ČR
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
- -provádění inženýrské činnosti, poskytování konzultací a tech- nické pomoci pro účastníky investičního procesu -řešení úkolů vědeckotechnického rozvoje -geodetické a průzkumné práce -práce reprografické a planografické
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
- 3/ Povinným předmětem činnosti je zabezpečování výkonu funkce ge- nerálního projektanta a zpracovatele projektové dokumentace pro výstavbu metra a ostatní dopravní systémy v Praze.
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2019
- Na základě projektu přeměny ze dne 20. listopadu 2018 došlo k rozdělení kapitálové společnosti METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 452 71 895, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značko u B 1418, jakožto rozdělovanou společností, ve formě odštěpení sloučením s kapitálovou společností BC Pavlova s.r.o. se sídlem Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 073 35 580, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 299348, jakož to nástupnickou společností, kdy na nástupnickou společnost přešla vyčleněná část obchodního jmění rozdělované společnosti, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2019.
od 24. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 18. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 8. 2006
- Dne 26.7.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na svém jednání následující rozhodnutí: I. 1. Akcie vydané obchodní společností METROPROJEKT Praha a.s. č. 1-31134 až 1-34094 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst.3 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, uplynutím jednoho měsíce od dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení d o obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých) na 1 ks (jeden kus) kmenové akcie METRO PROJEKT Praha a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodno ty akcií METROPROJEKT Praha a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že pro účely doložení přiměřenosti protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku cena jedné akcie METROPROJEKT Praha a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých). 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akie společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na adrese jejího sídla Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 (třicet) dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k p řechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době v místnosti č. 105. Menšinový akcionář je p ři předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jed nající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 1831 odst.6 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 20 (dvacet) dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vede ném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení, poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II. Mimořádná valná hromada METROPROJEKT Praha a.s. konstatuje, že obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 31133 ks (třiceti jedna tis íc sto třiceti tří kusů) kmenových akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); tuto skutečnost Sudop International B.V. prokázala při kontrole účasti na této v alné hromadě předložením hromadné akcie nahrazující 31133 ks akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133 a vystavených na obchodní firmu Sudop International B.V.; Sudop International B.V. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,32% (devadesát jedna celých třicet dva setin procenta) základního kapitálu METROPROJEKT Praha a.s.
od 1. 5. 1992
- Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku METROPROJEKT s.p.
Kapitál
od 11. 3. 1993
Základní kapitál 34 094 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
Základní kapitál 33 734 000 Kč
od 29. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 34 094.
od 2. 8. 2003 do 29. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 34 094.
od 2. 8. 2003 do 29. 7. 2016
akcie jsou vydány v listinné podobě
od 11. 3. 1993 do 2. 8. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 34 094.
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 33 734.
Statutární orgán
od 24. 2. 2017
Ing. VLADIMÍR SEIDL - Místopředseda představenstva
Praha - Vysočany, Ocelářská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 11. 2. 2017
Ing. DAVID KRÁSA - Předseda představenstva
Husinec - Řež, Pod Stříbrníkem, PSČ 250 68
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 11. 2. 2017
Ing. VLADIMÍR MICHALIČKA - člen představenstva
Říčany, Čapkova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 11. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Ing. VLADIMÍR SEIDL - Místopředseda představenstva
Praha - Vysočany, Podnádražní, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 24. 7. 2014 do 11. 2. 2017
Ing. JIŘÍ POKORNÝ - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Novostrašnická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 2. 2017
Ing. DAVID KRÁSA - místopředseda představenstva
Husinec - Řež, Pod Stříbrníkem, PSČ 250 68
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 2. 2017
Ing. JAN KOUT - člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Hákova, PSČ 109 00
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 2. 2017
Ing. VLADIMÍR MICHALIČKA - člen představenstva
Říčany, Čapkova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 2. 2017
Ing. VLADIMÍR SEIDL - člen představenstva
Praha - Vysočany, Podnádražní, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 6. 2014 do 24. 7. 2014
Ing. DAVID KRÁSA - místopředseda představenstva
Husinec - Řež, Pod Stříbrníkem, PSČ 250 68
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 21. 5. 2010 do 24. 7. 2014
Ing. Jiří Pokorný - předseda představenstva
Praha 10, Novostrašnická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 25. 6. 2009 do 21. 5. 2010
Ing. Jiří Pokorný - předseda představenstva
Praha 10, Kapraďová 2648/4, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009
den vzniku funkce: 26. 5. 2009
od 25. 6. 2009 do 24. 6. 2014
Ing. David Krása - místopředseda představenstva
Řež, 35, PSČ 250 68
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 25. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. Jan Kout - člen představenstva
Praha 10, Hákova 529/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 25. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. Vladimír Michalička - člen představenstva
Říčany, Čapkova 1690, PSČ 251 01
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 25. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. Vladimír Seidl - člen představenstva
Praha 9, Podnádražní 910/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 6. 5. 2005 do 25. 6. 2009
Ing. Vladimír Michalička - člen představenstva
Říčany, Čapkova 1690, PSČ 251 01
den vzniku členství: 6. 4. 2005 - 26. 5. 2009
od 27. 7. 2004 do 6. 5. 2005
Ing. Miroslav Lukavec - člen představenstva
Velké Popovice, U Zámečku 326, PSČ 251 69
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 6. 4. 2005
od 27. 7. 2004 do 25. 6. 2009
Ing. Jiří Pokorný - předseda představenstva
Praha 10, Kapraďová 4/2648, PSČ 100 00
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 26. 5. 2009
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 27. 7. 2004 do 25. 6. 2009
Ing. David Krása - místopředseda představenstva
Řež, 35, PSČ 250 68
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 26. 5. 2009
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 27. 7. 2004 do 25. 6. 2009
Ing. Jan Kout - člen představenstva
Praha 10, Hákova 529/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 5. 2. 2002 do 27. 7. 2004
ing. Jiří Pokorný - Předseda představenstva
Praha 10, Kapraďová 2648/4, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 12. 5. 1999
od 28. 5. 1999 do 5. 2. 2002
ing. Jiří Pokorný - Předseda představenstva
Praha lO, Kapraďová 40, PSČ 100 00
od 28. 5. 1999 do 27. 7. 2004
Ing. Jan Kout - Místopředseda představenstva
Praha 10, Bruslařská 957/2
den vzniku funkce: 12. 5. 1999
od 25. 11. 1997 do 28. 5. 1999
Ing. Jan Kout - člen představenstva
Praha 10, Bruslařská 957/2
od 25. 3. 1996 do 27. 7. 2004
Ing. Miroslav Lukavec - člen představenstva
Velké Popovice, U zámečku 326
den vzniku funkce: 12. 5. 1999
od 21. 3. 1996 do 25. 3. 1996
Ing. Miroslav Lukavec - místopředseda představenstva
Praha 10, Na křivce 1319, PSČ 100 00
od 21. 3. 1996 do 28. 5. 1999
Ing. Jaroslav Vosáhlo - předseda představenstva
Říčany, Čapkova 1690, PSČ 251 01
od 21. 3. 1996 do 28. 5. 1999
ing. Jiří Pokorný - místopředseda představenstva
Praha lO, Kapraďová 40, PSČ 100 00
od 19. 7. 1994 do 21. 3. 1996
Kapraďová 4 - ing. Jiří Pokorný
, Praha lO
od 19. 7. 1994 do 21. 3. 1996
ing. Jiří Svoboda - předseda představenstva
Praha lO, Pod strašnickou vinicí 35
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
Ing. Jiří Pokorný - předseda
Praha 10, Kapraďova 4
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
Ing. Jiří Svoboda - místopředseda
Praha 10, Pod strašnickou vinicí 35
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
Ing. Josef Trs - člen představenstva
Praha 9, Rožmberská 237
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
mgr. Petr Eliáš - člen představenstva
Nymburk, Hořátevská 2008
od 16. 12. 1993 do 21. 3. 1996
Ing. Miroslav Lukavec - člen představenstva
Praha 10, Na křivce 1319
od 11. 3. 1993 do 16. 12. 1993
ing. Vladimír Michalec - Předseda
Praha 9, Hejtmanská 262/14
od 11. 3. 1993 do 16. 12. 1993
ing. Zdeněk Pěnka - místopředseda
Praha 2, Jaromírova 23/4
od 11. 3. 1993 do 16. 12. 1993
ing. Jiří Pokorný - Místopředseda
Praha 10, Kapraďova 4
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
Ing. Jiří Pokorný - člen představenstva
Praha 10, Kapraďová 4, PSČ 106 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Miroslav Lukavec - člen představenstva
Praha 10, Na křivce 1319, PSČ 101 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Zbyněk Pěnka - člen představenstva
Praha 2, Jaromírova 23/455, PSČ 128 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. František Hách - člen představenstva
Praha 10, Nad úžlabinou 326, PSČ 108 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Karel Fišer - člen představenstva
Praha 4, Sedlčanská 1327, PSČ 140 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ondřej Novák - člen představenstva
Praha 7, Ovenecká 35, PSČ 170 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Vladimír Michalec - člen představenstva
Praha 9, Hejtmanská 262/14, PSČ 198 00
od 18. 3. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 25. 6. 2009 do 18. 3. 2014
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán alespoň dvěma členy představenstva společnosti, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva, z toho vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 20. 11. 1998 do 25. 6. 2009
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva společnosti nebo místopředsedou představenstva společnosti, a některým dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti a nejméně jeden další člen představenstva.
od 21. 3. 1996 do 20. 11. 1998
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Právní úkon učiněný v písemné formě společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva samostatně nebo dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo zástupce společnosti připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.
od 19. 7. 1994 do 21. 3. 1996
Způsob jednání a podepisování za společnost: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otizku razítka spo- lečnosti připojí svůj podpis.Společnost zastupují předseda, nebo místopředseda samostatně, nebo člen představenstva na základě pověření představenstvem.
od 11. 3. 1993 do 19. 7. 1994
Způsob jednání jménem společnosti: podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1993
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 13. 11. 2015
Ing. VÁCLAV KŘIVÁNEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Svitákova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 8. 2015
den vzniku funkce: 26. 8. 2015
od 6. 9. 2015 do 13. 11. 2015
Ing. VÁCLAV KŘIVÁNEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Svitákova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 11. 2009 - 26. 8. 2015
od 5. 8. 2015 do 6. 9. 2015
Ing. VÁCLAV KŘIVÁNEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Bronzová, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 11. 2009
od 24. 7. 2014
ing. JAROSLAV VOSÁHLO - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 24. 7. 2014
Ing. FRANTIŠEK LUKEŠ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Děkanská vinice II, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 22. 1. 2010 do 5. 8. 2015
Ing. Václav Křivánek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2012/5, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 11. 2009
od 25. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. Jaroslav Vosáhlo - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská 542, PSČ 251 01
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 25. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. František Lukeš - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Děkanská vinice II 1541/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 15. 2. 2006 do 25. 6. 2009
Ing. Jaroslav Vosáhlo - předseda dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská 542, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 26. 5. 2009
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 26. 5. 2009
od 1. 3. 2005 do 22. 1. 2010
Ing. Tomáš Tomášek - člen dozorčí rady
Praha 4, nám. Generála Kutlvašra 544/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 11. 2004 - 26. 11. 2009
od 14. 9. 2004 do 15. 2. 2006
Ing. Jaroslav Vosáhlo - předseda dozorčí rady
Říčany, Čapkova 1690, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 7. 2004
den vzniku funkce: 27. 7. 2004
od 14. 9. 2004 do 25. 6. 2009
Ing. František Lukeš - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Děkanská vinice II 1541/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 26. 5. 2009
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 26. 5. 2009
od 3. 9. 2003 do 1. 3. 2005
Ing. Tomáš Tomášek - Člen
Praha 4, nám. Generála Kutlvašra 544/2, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 26. 10. 1999
od 28. 5. 1999 do 3. 9. 2003
Ing. Tomáš Tomášek - Člen
Praha 4, nám. Pařížské komuny 2, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 26. 10. 1999
od 28. 5. 1999 do 14. 9. 2004
Ing. František Lukeš - Místopředseda
Praha 4, Děkanská vinice II 1541/18, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 12. 5. 1999
od 28. 5. 1999 do 14. 9. 2004
Ing. Jaroslav Vosáhlo - Předseda
Říčany, Čapkova 1690
den vzniku funkce: 12. 5. 1999
od 21. 3. 1996 do 28. 5. 1999
Ing. Tomáš Sláma
Praha 2, Čerchovská 5, PSČ 120 00
od 21. 3. 1996 do 28. 5. 1999
Ing. František Lukeš - předseda
Praha 4, Děkanská vinice II 1541/18, PSČ 140 00
od 21. 3. 1996 do 28. 5. 1999
Ing. Tomáš Tomášek
Praha 4, nám. Pařížské komuny 2, PSČ 140 00
od 18. 8. 1995 do 21. 3. 1996
ing. Martin Pinl - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 79O/7
od 15. 6. 1995 do 21. 3. 1996
Petr Lukeš - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, I.P.Pavlova 36
od 19. 7. 1994 do 18. 8. 1995
ing. Miroslav Trybuček - místopředseda dozorčí rady
Praha 5, Jánského 2235
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
ing. Vladimír Michalec - místopředseda
Praha 9, Hejtmanská 262
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
ing. Jaroslav Čermák, CSc.
Praha 4, Nad svahem 7
od 16. 12. 1993 do 19. 7. 1994
ing. Josef Pelikán
Praha 4, Choceradská 2049
od 16. 12. 1993 do 15. 6. 1995
ing.arch. Václav Chum - předseda
Praha 4, Družná 4
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Jan Fidler
Praha 2, Záhřebská 18, PSČ 120 00
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Iva Fialová
Praha 7, M.Horákové 80, PSČ 170 00
od 1. 5. 1992 do 21. 3. 1996
Ing. Tomáš Tomášek
Praha 4, nám.Pařížské komuny 2, PSČ 140 00
od 11. 3. 1993 do 16. 12. 1993
Předseda: ing. Tomáš Tomášek nám. Pařížské komuny 2, Praha 4
Akcionáři
od 1. 1. 2019
SUDOP GROUP a.s., IČO: 45310009
Praha - Žižkov, Olšanská, PSČ 130 00
od 26. 1. 2018 do 1. 1. 2019
Sudop International a.s., IČO: 06642021
Praha - Žižkov, Olšanská, PSČ 130 00
od 2. 1. 2014 do 26. 1. 2018
Sudop International B.V.
Amsterdam, Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království
od 29. 5. 2007 do 2. 1. 2014
Sudop International B.V.
Barendrecht, Oslo 24, PSČ 2993 LD, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-4
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-17
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-54
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-129
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-709
+
-

Články na Heroine.cz

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services