Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Praha, IČO: 45273448 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 45273448. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45273448 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
1. 5. 1992
Obchodní firma
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
zapsáno 1. 5. 1992
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Ortenovo nám. 16, Praha 1
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 3. 1993
Ortenovo nám. 16, Praha 7 - Holešovice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 3. 1993 vymazáno 9. 4. 2002
Ortenovo nám. 542/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsáno 9. 4. 2002 vymazáno 3. 9. 2012
Ortenovo náměstí 542/16, 170 04 Praha 7 - Holešovice
zapsáno 3. 9. 2012
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Holešovice
Ulice: Ortenovo náměstí
Adresní místo: Ortenovo náměstí 542/16
IČO
45273448
zapsáno 1. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
66yfra6
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 5. 1992
Spisová značka
B 1496/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 5. 1992
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

3. 7. 2023
Zapsána akcie 33124 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
3. 7. 2023
Vymazána akcie 33124 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
13. 2. 2023
Změna informací: přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. František Beneš, BA
1. 12. 2022
Změna titulu: skutečný majitel František Beneš, BA
10. 8. 2022
Zapsán skutečný majitel JUDr. Ing. František Beneš, CSc., jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
B) tisk akcií, obligací, dluhopisů, vkladových listů, šeků apod.,
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 31. 3. 1998
A) tisk známek, kolků, obálek prvního dne vydání, cenin, kupónů a dalších státních a jiných cenin,
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 9. 4. 2002
C) tisk kreditních a čipových karet,
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 9. 4. 2002
D) tisk grafických a pamětních listů, potisk exklusivních obálek a dopisních papírů ocelotiskem, tisk propagačních materiálů,
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 9. 4. 2002
E) tisk tiskopisů, nálepek a formulářů pro pošty, banky a ostatní právnické a fyzické osoby,
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 9. 4. 2002
F) obchodní a prodejní činnost v oblasti reprodukční a polygrafické výroby.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 9. 4. 2002
B) tisk obligací, dluhopisů, veřejně obchodovatelných cenných papírů, vkladových listů a šeků apod.
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 9. 4. 2002
Polygrafická výroba
zapsáno 9. 4. 2002
Tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin
zapsáno 9. 4. 2002
Tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech
zapsáno 9. 4. 2002
Výroba ostatních polygrafických výrobků
zapsáno 9. 4. 2002
Výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu
zapsáno 9. 4. 2002
Základní kapitál
33 124 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992
Akcie
16224 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 3. 1993
33124 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 8. 3. 1993 vymazáno 31. 3. 1998
33124 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 3. 7. 2023
33124 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 3. 7. 2023
Ostatní skutečnosti
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p.
zapsáno 1. 5. 1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
zapsáno 1. 5. 1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 1. 5. 1992
zkratka obchodního jména : PTC Praha a.s.
zapsáno 31. 3. 1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 26. 1. 2016
Valná hromada obchodní společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. přijala dne 27.12.2022 rozhodnutí tohoto znění: 1. Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též Zákon o obchodních korporacích), je pan František Beneš, BA, dat. nar. 10.8.1989, pobyt na adrese 140 00 Praha 4, Krč, Rozárčina 1355/27, (dále jen Hlavní akcionář). Ze seznamu akcionářů Společnosti, na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveného ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Hlavním akcionářem (t.j. ke dni 16.10.2022) a k rozhodnému dni pro účast na náhradní valné hromadě, bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář vlastní 29.880 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ 0008439254) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných Společností, tedy o souhrnné jmenovité hodnotě 90,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl o velikosti 90,2 % na hlasovacích právech v obchodní společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., IČO: 452 73 448, se sídlem na adrese 170 04 Praha 7, Holešovice, Ortenovo náměstí 542/16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 1496 (dále a výše jen Společnost). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. 2. Náhradní valná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení náhradní valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Bez zbytečného odkladu po Dni přechodu dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím původně vlastněným ostatními vlastníky akcií Společnosti v příslušné evidenci cenných papírů. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli protiplnění za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře, ve výši 3.464,- Kč za 1 kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 845-66/2022, vypracovaným NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem na adrese 11000 Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, který ocenil hodnotu 1 kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované Společností na částku 3.464,- Kč. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti pověřil Hlavní akcionář Českou spořitelnu, a.s., banku se sídlem na adrese 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 1171 (dále též Česká spořitelna). 5. Česká spořitelna vyplatí protiplnění jedním z těchto způsobů: 1. v hotovosti na každé pobočce České spořitelny v České republice, která umožňuje výplatu prostředků v hotovosti, 2. na bankovní účet, který akcionář pro tyto účely sdělí České spořitelně osobně na kterékoli její pobočce v České republice. Akcionář, který si přeje vyplatit protiplnění v hotovosti, popřípadě na bankovní účet, který České spořitelně sdělí osobně na pobočce, se musí dostavit osobně či v zastoupení na pobočku České spořitelny (v případě výplaty v hotovosti na pobočku České spořitelny, která výplatu prostředků v hotovosti umožňuje) a předložit tyto dokumenty a poskytnout tyto informace: (i) průkaz totožnosti (t.j. občanský průkaz či cestovní pas) akcionáře či zmocněnce, (ii) v případě, že se na pobočku dostaví zmocněnec, originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem, ne starší než 3 měsíce, opravňující takového zmocněnce jednat jménem akcionáře (vzor plné moci je ke stažení na webu Společnosti), (iii) v případě, že je akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu, ne staršího než 3 měsíce, potvrzujícího, že osoba, která se dostavila na pobočku České spořitelny, je oprávněna jednat jménem akcionáře, případně zmocněnce, (iv) v případě, že je akcionář obcí v České republice, originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení příslušného orgánu obce o volbě starosty do funkce, (v) v případě, že si akcionář přeje vyplatit protiplnění na bankovní účet, informace o bankovním účtu akcionáře pro výplatu protiplnění, t.j. v případě bankovního účtu pro platbu v rámci České republiky: a) číslo bankovního účtu, b) název banky, u které je bankovní účet veden, c) jméno a příjmení osoby, která je vlastníkem bankovního účtu, d) rodné číslo žadatele, v případě bankovního účtu pro platbu mimo Českou republiku: a) IBAN / číslo bankovního účtu pro platbu do zahraničí, b) BIC / SWIFT kód banky, u které je bankovní účet veden, c) název (popřípadě jméno a příjmení) a adresa příjemce. Výplata protiplnění v hotovosti bude zahájena na pobočkách České spořitelny (které umožňují výběr v hotovosti) bezprostředně po Dni přechodu akcií na Hlavního akcionáře, tedy v Den zahájení výplaty protiplnění, který bude s předstihem 3 (slovy: tří) dnů zveřejněn na internetové stránce Společnosti https://www.ptcpraha.cz. Výplatu protiplnění bezhotovostním převodem na bankovní účet si lze u České spořitelny vyžádat pomocí formuláře, který bude zveřejněn na internetové stránce Společnosti https://www.ptcpraha.cz do 5 dnů po dni konání valné hromady. Možnost výplaty protiplnění prostřednictvím České spořitelny bude možné využít od Dne zahájení výplaty po dobu 3 měsíců. V případě, že ke Dni přechodu akcií bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne České spořitelně příslušným způsobem zástavní věřitel, popřípadě že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec dostaví na pobočku České spořitelny v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. Veškeré informace týkající se přechodu akcií, výplaty Protiplnění (včetně oznámení dne zahájení výplaty) a informace s tím související budou zveřejněny na internetové stránce Společnosti www.ptcpraha.cz, v sekci Informace pro akcionáře, a současně budou zasílány akcionářům e mailem na jejich e mailovou adresu, kterou sdělí Společnosti zasláním e mailu na adresu krejcik@ptcpraha.cz s textem: Souhlasím se zasíláním informací z PTC. Pro orientaci akcionářů lze předběžně uvést, že Den zahájení výplaty protiplnění bude následovat 7 až 8 týdnů po dni konání valné hromady.
zapsáno 28. 12. 2022

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Vladimír Franc
Teplická, Praha 9
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 27. 4. 1994
Člen představenstva
Josef Klouda
Hrabákova, Praha 4
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 11. 10. 1995
Člen představenstva
Pavel Tichý
Hyacintová, Praha 10
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 31. 10. 1994
Člen představenstva
ing. Lubomír Rathouský
Bělocerkevská, Praha 10
zapsáno 8. 3. 1993 vymazáno 11. 10. 1995
Člen představenstva
ing. Miroslav Pazderník
Šterberkova, Praha 7, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 27. 4. 1994 vymazáno 31. 10. 1994
Člen představenstva
ing. Ctibor Lusk
Na lužci, Praha 6
zapsáno 27. 4. 1994 vymazáno 31. 10. 1994
Člen představenstva
ing. Petr Lebeda
Jordana Jovkova, Praha 4
zapsáno 27. 4. 1994 vymazáno 17. 11. 1998
Člen představenstva
ing. Libuše Vlčková
Petrohradská, Praha 10
zapsáno 31. 10. 1994 vymazáno 11. 10. 1995
Člen představenstva
ing. Vladimír Kolátor
Umělecká, Praha 7
zapsáno 31. 10. 1994 vymazáno 29. 5. 2000
Člen představenstva
ing. Alexander Feoktistov
Černého, Praha 8
Den vzniku funkce: 16. 9. 1999
zapsáno 31. 10. 1994 vymazáno 20. 6. 2002
Člen představenstva
Vladimír Faifr, CSc.,
Bílinská, Praha 9
zapsáno 11. 10. 1995 vymazáno 31. 3. 1998
Člen představenstva
ing. Vlasta Svobodová
Šluknovská, Praha 9
Den vzniku funkce: 16. 9. 1999
Den zániku členstvi: 25. 8. 2004
zapsáno 11. 10. 1995 vymazáno 22. 12. 2004
Člen představenstva
RNDr. Ing. Vladimír Faifr, CSc
Bílinská, Praha 9
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 29. 5. 2000
Člen představenstva
RNDr. Ing. Vladimír Fejfar, CSc
Bílinská, Praha 9
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 31. 3. 1998
Člen představenstva
Karel Pavlík
Nad Lesním divadlem, Praha 4
zapsáno 17. 11. 1998 vymazáno 29. 5. 2000
Člen představenstva
JUDr. Václav Vycpálek
Šiškova, Praha 8
Den vzniku funkce: 16. 9. 1999
Den zániku členstvi: 25. 8. 2004
zapsáno 29. 5. 2000 vymazáno 22. 12. 2004
Předseda představenstva
ing. Alexander Feoktistov
Černého, Praha 8
Den vzniku funkce: 18. 10. 1999
Den zániku funkce: 25. 8. 2004
Den vzniku členstvi: 16. 9. 1999
Den zániku členstvi: 25. 8. 2004
zapsáno 20. 6. 2002 vymazáno 22. 12. 2004
Předseda představenstva
Ing. Vlasta Svobodová
Šluknovská, Praha 9
Den vzniku funkce: 5. 10. 2004
Den zániku funkce: 30. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2004
Den zániku členstvi: 30. 11. 2006
zapsáno 22. 12. 2004 vymazáno 2. 4. 2007
Člen představenstva
Ing. Pavel Mejstřík
Mukařov, okr. Praha - východ, Svojetice 210
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2004
zapsáno 22. 12. 2004 vymazáno 26. 1. 2009
Člen představenstva
Ing. Karel Kohout
Vojanova, Plzeň
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2004
Den zániku členstvi: 18. 4. 2007
zapsáno 22. 12. 2004 vymazáno 23. 8. 2007
Předseda představenstva
Ing. Ladislav Musil
Platanová, 250 66 Zdiby
Den vzniku funkce: 11. 1. 2007
Den zániku funkce: 18. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2006
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 2. 4. 2007 vymazáno 30. 12. 2008
Člen představenstva
Ing. Alois Těšitel
Jihovýchodní VI., 141 00 Praha 4 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2007
Den zániku členstvi: 22. 9. 2008
zapsáno 23. 8. 2007 vymazáno 30. 12. 2008
Člen představenstva
Jiří Vošahlík
Výletní, 142 00 Praha 4 - Písnice
Den vzniku funkce: 22. 9. 2008
Den zániku funkce: 2. 6. 2009
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 1. 7. 2009
Předseda představenstva
Ing. Pavel Mejstřík
Mukařov, okr. Praha - východ, Svojetice 210
Den vzniku funkce: 29. 12. 2008
Den zániku funkce: 23. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2004
Den zániku členstvi: 23. 9. 2010
zapsáno 26. 1. 2009 vymazáno 13. 10. 2010
Člen představenstva
Hana Zemanová
Vrbenského, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2009
Den zániku členstvi: 30. 8. 2012
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 25. 10. 2012
Člen představenstva
Bc. Jaroslav Štefek
U lipové aleje, 107 00 Praha 10 - Dubeč
Den vzniku členstvi: 25. 11. 2009
zapsáno 27. 1. 2010 vymazáno 13. 10. 2010
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Štefek
U lipové aleje, 107 00 Praha 10 - Dubeč
Den vzniku členstvi: 25. 11. 2009
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 29. 11. 2010
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Štefek
U Lipové aleje, 107 00 Praha 10 - Dubeč
Den vzniku funkce: 19. 11. 2010
Den zániku funkce: 25. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 11. 2009
Den zániku členstvi: 25. 1. 2013
zapsáno 29. 11. 2010 vymazáno 27. 3. 2013
Člen představenstva
Ing. Dana Kiedroňová
Kmetská, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2010
Den zániku členstvi: 30. 8. 2012
zapsáno 29. 11. 2010 vymazáno 25. 10. 2012
Člen statutárního orgánu
Mgr. Petr Somol, MBA
Linhartova, 150 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku funkce: 17. 9. 2012
zapsáno 25. 10. 2012 vymazáno 26. 11. 2012
Člen
Ing. Ján Dzvoník
Vstavačová, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2012
Den zániku členstvi: 9. 9. 2014
zapsáno 12. 11. 2012 vymazáno 30. 12. 2014
Člen
Mgr. Petr Somol, MBA
Linhartova, 150 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku funkce: 17. 9. 2012
Den zániku funkce: 9. 9. 2014
zapsáno 26. 11. 2012 vymazáno 30. 12. 2014
Předseda představenstva
Radek Šmerda
Jindřišská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 28. 1. 2013
Den zániku funkce: 22. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 1. 2013
Den zániku členstvi: 22. 8. 2013
zapsáno 27. 3. 2013 vymazáno 16. 11. 2013
Člen představenstva
Dr. Tomáš Smrček
Za Humny, 252 62 Horoměřice - Horoměřice
Den zániku funkce: 10. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2014
Den zániku členstvi: 10. 12. 2014
zapsáno 30. 8. 2014 vymazáno 9. 2. 2015
Člen představenstva
Mgr. Jakub Patočka
Pod kaštany, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den zániku funkce: 10. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2014
Den zániku členstvi: 10. 12. 2014
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 9. 2. 2015
Člen představenstva
Bc. Josef Hehejík
Dlouhá, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den zániku funkce: 10. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2014
Den zániku členstvi: 10. 12. 2014
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 9. 2. 2015
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Krejčík
V Topolech, 273 51 Unhošť - Unhošť
Den vzniku funkce: 15. 12. 2014
Den zániku funkce: 28. 11. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2014
Den zániku členstvi: 28. 11. 2019
zapsáno 9. 2. 2015 vymazáno 14. 1. 2020
Člen představenstva
Mgr. Jiří Štráberger, MBA
Seydlerova, 158 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 11. 12. 2014
Den zániku funkce: 24. 3. 2016
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2014
Den zániku členstvi: 24. 3. 2016
zapsáno 9. 2. 2015 vymazáno 24. 5. 2016
Člen představenstva
Mgr. Ing. Lukáš Svoboda
Tovární, 377 01 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II
Den vzniku funkce: 11. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2014
zapsáno 9. 2. 2015 vymazáno 29. 7. 2016
Člen představenstva
JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
Rozárčina, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 24. 3. 2016
Den vzniku členstvi: 24. 3. 2016
zapsáno 24. 5. 2016
Člen představenstva
Mgr. Ing. Lukáš Svoboda
Heleny Malířové, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku funkce: 11. 12. 2014
Den zániku funkce: 11. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2014
Den zániku členstvi: 11. 12. 2019
zapsáno 29. 7. 2016 vymazáno 14. 1. 2020
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Krejčík
V Topolech, 273 51 Unhošť - Unhošť
Den vzniku funkce: 11. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2019
zapsáno 14. 1. 2020
Člen představenstva
Mgr. Ing. Lukáš Svoboda
Heleny Malířové, 169 00 Praha - Břevnov
Den zániku funkce: 16. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2019
Den zániku členstvi: 16. 9. 2020
zapsáno 14. 1. 2020 vymazáno 22. 10. 2020
Člen představenstva
Ing. Oldřich Vytiska
Šípková, 142 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 17. 9. 2020
Den zániku funkce: 11. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2020
Den zániku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 22. 10. 2020 vymazáno 19. 12. 2020
Člen představenstva
Filip Beneš, MSc.
Rozárčina, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 11. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 19. 12. 2020
Počet členů
3
zapsáno 30. 12. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 31. 3. 1998
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představentvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představentva, nebo jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 15. 9. 2011
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně buď předseda představenstva a člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 15. 9. 2011 vymazáno 13. 8. 2016
Za představenstvo jedná: a) společně předseda a dva členové představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je vyšší než 1 milion korun českých bez daně z přidané hodnoty, b) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně dva členové představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je nižší než 1 milion korun českých bez daně z přidané hodnoty, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 13. 8. 2016 vymazáno 19. 12. 2020
Za představenstvo jedná: a) samostatně předseda představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je nižší než 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bez daně z přidané hodnoty, b) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je vyšší 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bez daně z přidané hodnoty, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 19. 12. 2020

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Michael Holan
Jasná, Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 3. 1993
Člen dozorčí rady
Ing. Ján Palovský
nám. Hraničarov 2, Bratislava, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 3. 1993
Člen dozorčí rady
Ing. Stanislav Topolský
Žalmanova 15, Bratislava, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 27. 4. 1994
Člen dozorčí rady
Zdenka Uhlíková
Kurkova, Praha 8
zapsáno 8. 3. 1993 vymazáno 27. 4. 1994
Člen dozorčí rady
ing. Miroslav Špaček
Sadová, Černošice
Den vzniku funkce: 17. 11. 1992
zapsáno 8. 3. 1993 vymazáno 20. 6. 2002
Člen dozorčí rady
ing. Pavel Tarant
Petra Rezka, Praha 4
zapsáno 27. 4. 1994 vymazáno 31. 3. 1998
Člen dozorčí rady
Miroslav Vondřich
Bohnická, Praha 8
Den vzniku funkce: 8. 7. 1998
Den zániku členstvi: 8. 7. 2003
zapsáno 27. 4. 1994 vymazáno 26. 11. 2003
Člen dozorčí rady
ing. Markéta Behenská
K lukám, Praha 4
zapsáno 31. 10. 1994 vymazáno 29. 5. 2000
Člen dozorčí rady
Václav Zerzán
Krosnářova, Praha 8, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 10. 1994 vymazáno 17. 11. 1998
Člen dozorčí rady
RNDr. David Tumpach
Nuselská, Praha 4
zapsáno 31. 3. 1998 vymazáno 17. 11. 1998
Člen dozorčí rady
Aleš Kuželka
Bitovská, Praha 4
zapsáno 17. 11. 1998 vymazáno 29. 5. 2000
Člen dozorčí rady
Hana Zemanová
Vrbenského, Praha 7
Den vzniku funkce: 8. 7. 1998
Den zániku členstvi: 8. 7. 2003
zapsáno 17. 11. 1998 vymazáno 26. 11. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Šrom
Kardašovská, Praha 9
Den vzniku funkce: 24. 8. 1999
Den zániku funkce: 24. 8. 2004
Den zániku členstvi: 24. 8. 2004
zapsáno 29. 5. 2000 vymazáno 18. 10. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Jarmila Mykytynová
Na návrší, Praha 4
Den vzniku funkce: 24. 8. 1999
Den zániku funkce: 24. 8. 2004
Den zániku členstvi: 24. 8. 2004
zapsáno 29. 5. 2000 vymazáno 18. 10. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Jozef Páleník
Pomořanská, Praha 8
Den vzniku funkce: 29. 6. 2001
Den zániku funkce: 28. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 6. 2006
zapsáno 9. 4. 2002 vymazáno 2. 4. 2007
Předseda dozorčí rady
ing. Miroslav Špaček
Sadová, Černošice
Den vzniku funkce: 7. 10. 1998
Den vzniku členstvi: 23. 6. 1998
Den zániku členstvi: 23. 6. 1998
zapsáno 20. 6. 2002 vymazáno 11. 10. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Špaček
Sadová, Černošice
Den vzniku funkce: 27. 6. 2003
Den zániku funkce: 18. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 11. 10. 2003 vymazáno 30. 12. 2008
Člen dozorčí rady
Jaroslav Štefek
Koněvova, Praha 3
Den vzniku členstvi: 28. 8. 2003
zapsáno 26. 11. 2003 vymazáno 2. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Hana Zemanová
Vrbenského, Praha 7
Den vzniku členstvi: 28. 8. 2003
Den zániku členstvi: 28. 8. 2008
zapsáno 26. 11. 2003 vymazáno 30. 12. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Šrom
Kardašovská, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2004
Den zániku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 1. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Jarmila Mykytynová
Na návrší, 141 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2004
Den zániku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 18. 10. 2005 vymazáno 1. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Mgr. Marcela Uherková
Husinecká, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 1. 12. 2005 vymazáno 30. 12. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Jarmila Mykytynová
Na návrší, 141 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
Den zániku členstvi: 15. 4. 2009
zapsáno 1. 12. 2005 vymazáno 1. 7. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Balák
Bělohorská, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. 11. 2006
Den zániku funkce: 21. 11. 2008
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2006
Den zániku členstvi: 21. 11. 2008
zapsáno 2. 4. 2007 vymazáno 26. 1. 2009
Člen dozorčí rady
Jaroslav Štefek
U lipové aleje, 109 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 8. 2003
Den zániku členstvi: 28. 8. 2008
zapsáno 2. 4. 2007 vymazáno 30. 12. 2008
Předseda dozorčí rady
Mgr. Marcela Uherková
Husinecká, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku funkce: 22. 9. 2008
Den zániku funkce: 24. 4. 2009
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 1. 7. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Musil
Platanová, 250 66 Zdiby
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2008
Den zániku členstvi: 21. 11. 2008
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 26. 1. 2009
Člen dozorčí rady
Pavel Vavřina
Imrychova, 143 00 Praha 4 - Kamýk
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2008
Den zániku členstvi: 10. 9. 2013
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 16. 11. 2013
Člen dozorčí rady
Jaroslav Štefek
U lipové aleje, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2008
Den zániku členstvi: 25. 11. 2009
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 27. 1. 2010
Člen dozorčí rady
Mgr. Marcela Uherková
Husinecká, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2011
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 15. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Mgr. Ondřej Chmela
Nad dědinou, 635 00 Brno - Bystrc
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2009
Den zániku členstvi: 14. 12. 2011
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 4. 2. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Mgr. Pavel Vaněrek
Špitálská, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2009
Den zániku členstvi: 20. 8. 2009
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 27. 1. 2010
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivan Feninec, MBA
Vrábče, 370 01 Vrábče
Den vzniku funkce: 24. 4. 2009
Den zániku funkce: 15. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2009
Den zániku členstvi: 15. 4. 2014
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 21. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Vladimír Ajgrman
Vrbenského, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den zániku funkce: 10. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2009
Den zániku členstvi: 10. 12. 2014
zapsáno 27. 1. 2010 vymazáno 9. 2. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Bajza, MBA
Erbenova, 586 01 Jihlava
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2010
zapsáno 10. 7. 2010 vymazáno 2. 11. 2011
Člen dozorčí rady
Mgr. Marcela Uherková
Husinecká, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2011
Den zániku členstvi: 26. 3. 2012
zapsáno 15. 9. 2011 vymazáno 16. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Bajza, MBA
Hulanova, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2010
Den zániku členstvi: 23. 10. 2013
zapsáno 2. 11. 2011 vymazáno 19. 12. 2013
Člen
Mgr. Danka Pešková
Půlkruhová , 160 00 Praha 6, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2012
Den zániku členstvi: 28. 5. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 3. 9. 2012
Člen
JUDr. Martin Budiš
Gen. Svobody, 789 85 Mohelnice, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2012
Den zániku členstvi: 28. 5. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 3. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Danka Pešková
Půlkruhová, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2012
zapsáno 3. 9. 2012 vymazáno 13. 8. 2013
Člen dozorčí rady
JUDr. Martin Budiš
Gen. Svobody, 789 85 Mohelnice - Mohelnice
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2012
zapsáno 3. 9. 2012 vymazáno 21. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Danka Eybergerová
Sadová, 161 00 Praha - Ruzyně
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2012
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 13. 8. 2013 vymazáno 13. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Petr Zatloukal
Kahovská, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 10. 9. 2013
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 16. 11. 2013 vymazáno 13. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Petr Řehák
Saudkova, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 24. 10. 2013
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 19. 12. 2013 vymazáno 15. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Martin Budiš
Gen. Svobody, 789 85 Mohelnice - Mohelnice
Den vzniku funkce: 22. 4. 2014
Den zániku funkce: 30. 9. 2015
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2012
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 10. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Feninec
Zastávka-U Hřiště, 370 01 Vrábče - Vrábče
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 15. 8. 2014 vymazáno 10. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Bc. Petr Řehák
Saudkova, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 15. 7. 2014
zapsáno 15. 8. 2014 vymazáno 30. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jitka Salmonová
Mělnická, 277 11 Libiš - Libiš
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2014
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 13. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Bohumil Hála
Bohuslava ze Švamberka, 140 00 Praha - Nusle
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2015
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 24. 9. 2015 vymazáno 13. 8. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Martin Budiš
Gen. Svobody, 789 85 Mohelnice - Mohelnice
Den vzniku funkce: 28. 5. 2012
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2012
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 10. 11. 2015 vymazáno 13. 8. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivan Feninec
Zastávka-U Hřiště, 370 01 Vrábče - Vrábče
Den vzniku funkce: 1. 10. 2015
Den zániku funkce: 7. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 10. 11. 2015 vymazáno 13. 8. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivan Feninec
Zastávka-U Hřiště, 370 01 Vrábče - Vrábče
Den vzniku funkce: 23. 6. 2016
Den zániku funkce: 11. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2016
Den zániku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 13. 8. 2016 vymazáno 19. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Mgr. Danka Eybergerová
Sadová, 161 00 Praha - Ruzyně
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2016
Den zániku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 13. 8. 2016 vymazáno 19. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Břetislav Janík
Rezlerova, 109 00 Praha - Petrovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2016
zapsáno 13. 8. 2016 vymazáno 1. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Břetislav Janík
Rezlerova, 109 00 Praha - Petrovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2016
Den zániku členstvi: 16. 6. 2020
zapsáno 1. 7. 2018 vymazáno 22. 8. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Daňhel
Tehovská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2020
zapsáno 22. 8. 2020
Předseda dozorčí rady
František Beneš, BA
Rozárčina, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 11. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 19. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Hynek Eiselt
Prostřední, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2020
zapsáno 19. 12. 2020
Počet členů
3
zapsáno 13. 8. 2016

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Ing. František Beneš, CSC.
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 89,49 %
Podíl - velikost podílu: 89,49 %
zapsáno 10. 8. 2022 vymazáno 1. 12. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
František Beneš, BA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 90,20 %
Podíl na zisku - velikost podílu: 90,20 %
Podíl na likvidačním zůstatku - velikost podílu: 90,20 %
Podíl na jiných vlastních zdrojích - velikost podílu: 90,20 %
Podíl - velikost podílu: 90,20 %
Podíl na základním kapitálu - velikost podílu: 90,20 %
zapsáno 1. 12. 2022 vymazáno 13. 2. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
František Beneš, BA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl na zisku - velikost podílu: 100,00 %
Podíl na likvidačním zůstatku - velikost podílu: 100,00 %
Podíl na jiných vlastních zdrojích - velikost podílu: 100,00 %
Podíl na základním kapitálu - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 13. 2. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-60
-
+
Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-40
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-5
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

20
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-20
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

20
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.