Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

RUVE a.s., Praha, IČO: 45273499 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RUVE a.s.. Údaje byly staženy 12. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 45273499. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45273499 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
1. 5. 1992
Obchodní firma
RUVE, a.-s.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 10. 8. 1993
RUVE a.s.
zapsáno 10. 8. 1993
Firmy na stejné adrese
U Prioru 1, 160 00 Praha 6
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 10. 8. 1993
U Prioru 1, Praha 6 - Ruzyně, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 22. 11. 2002
U Prioru 1/1059, 160 01 Praha 6
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 12. 10. 2018
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Ruzyně
Ulice: U Prioru
Adresní místo: U Prioru 1059/1
IČO
45273499
zapsáno 1. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
da77xbq
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 5. 1992
Spisová značka
B 1500/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 5. 1992

Poslední změny a události

11. 10. 2023
Změna informací: člen představenstva Tomáš Žídek
7. 10. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Alexander Friesz
7. 10. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Tomáš Žídek
7. 10. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Thomas Baumgartner
7. 10. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Markus Kickinger

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Obchodní činnost obchodní služby, včetně dopravy
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 24. 3. 2012
Pronájem budov a pozemků
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 24. 3. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. 3. 2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 12. 10. 2018
Základní kapitál
125 474 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 19. 6. 1996
62 737 000 Kč
zapsáno 19. 6. 1996
Akcie
125474 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 19. 6. 1996
125474 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 Kč
zapsáno 19. 6. 1996 vymazáno 22. 10. 2004
125474 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 Kč v listinné podobě
zapsáno 22. 10. 2004 vymazáno 18. 7. 2014
125474 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč
zapsáno 18. 7. 2014
Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhodla dne 20.6.1995 o snížení základního jmění společnosti o 50%, tj. na 62 737 000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií na 50%, tj. 500,- Kč/l akcie.
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 19. 6. 1996
Mimořádná valná hromada společnosti RUVE a.s., sídlem U Prioru 1/1059, 160 01 Praha 6, IČ: 45273499 konaná dne 18.10.2005 přijala následující usnesení: Valná hromada společnost RUVE a.s. rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti RUVE a.s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, tj. společnosti Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, na hlavního akcionáře, tj. společnost Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, přičemž toto usnesení má tyto další náležitosti: 1/ Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti RUVE a.s. je společnost Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, se sídlem Radingerstrasse 16, Salzburg, 5020 Rakousko (dále jen \"hlavní akcionář\"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,48675 % na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením nabývacích titulů a dále předložením akcií ke dni konání valné hromady i ke dni podání žádosti o svolání této valné hromady a dále čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených listin vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady vlastníkem celkem 124.830 (slovy: sto dvacet čtyři tisíc osm set třicet) kusů kmenových akcií emitovaných společností o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,48675 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2/ Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce, od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dále jen \"den účinnosti přechodu akcií\"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3/ Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 460,- Kč (slovy: čtyřista šedesát korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků ve výši potřebné k výplatě protiplnění při valné hromadě potvrzením banky HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 111 00, IČ: 64948242 (dále jen \"banka\") ze dne 18.10.2005. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 012-005-2005 ze dne 3.8.2005 zpracovaným soudním znalcem Ing. Renatou Hronkovou, Malé náměstí 138/4, Praha 1 (dále jen \" znalecký posudek\"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že pro závěrečný výrok o hodnotě čistého obchodního majetku byly použity výsledky výnosové metody z důvodu, že poskytuje dynamický pohled na oceňovanou firmu a vyjadřuje její tržní hodnotu pro potřeby přiměřeného vypořádání ostatním akcionářům. Hodnota čistého obchodního majetku RUVE a.s. stanovená výnosovou metodou DCF je 57.331 tis. Kč, hodnota 1 akcie o nominální hodnotě 500,- Kč je 460,- Kč. 4/ Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím banky. Výplatu protiplnění provádí banka. Banka poskytne toto protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne předložení akcií společnosti RUVE a.s. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, neboť pak bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Náklady spojené s úhradou protiplnění nese oprávněná osoba. 5/ Předložení akcií společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva akcií v sídle společnosti RUVE a.s., a to v pracovní dny v době od 10:00 - 16:00 hodin k rukám Ing. Jiřího Kouby. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dostatečné lhůtě, budou tyto akcie společností dle § 214 odst. 1 - 3 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
zapsáno 28. 7. 2008 vymazáno 24. 3. 2012
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 18. 7. 2014 vymazáno 12. 10. 2018
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku České republiky se sídlem v praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
zapsáno 1. 5. 1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady
zapsáno 1. 5. 1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Velkoobchod RUVE, s.p.
zapsáno 1. 5. 1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 18. 7. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen statutárního orgánu
Ing. Barbara Kraxnerová
Renoirova, 150 00 Praha 5
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 28. 3. 1994
Člen statutárního orgánu
Ing. Zdeněk Dvořák
Ciolkovského, 160 00 Praha 6
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 28. 3. 1994
Člen statutárního orgánu
Marie Šellenbergová
Krouzova, 140 00 Praha 4
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 10. 8. 1993
Člen představenstva
ing. Jiří Kunt
Na poříčí, Praha 1
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Člen představenstva
Mgr. Václav Štajner
Jáchymovská 260, Liberec 10
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Člen představenstva
ing. Vlastimil Buřič
Hrdličkova, Praha 4
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Člen představenstva
ing. Petr Knop
Návazná, Praha 6
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Předseda představenstva
Werner Winzer
Trojská, Praha 7
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 12. 9. 1996
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
K zahrádkám, Praha 5
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 17. 1. 1997
Člen představenstva
Karel Babíček
Sopotská, Praha 8
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 12. 9. 1996
Člen představenstva
Bruno Baumgartner
Trojská, Praha 7
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 17. 1. 1997
Předseda představenstva
Alexander Friesz
K Zahrádkám, Praha 5
zapsáno 12. 9. 1996 vymazáno 22. 11. 2002
Člen představenstva
Erich Sedláček
K Zahrádkám, Praha 5
Den zániku členstvi: 9. 7. 2001
zapsáno 12. 9. 1996 vymazáno 22. 11. 2002
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
K zahrádkám, Praha 5
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 22. 11. 2002
Člen představenstva
Bruno Baumgartner
Trojská, Praha 7
Den zániku členstvi: 9. 7. 2001
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 22. 11. 2002
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 9. 7. 2001
Den zániku funkce: 10. 7. 2002
pobyt v ČR : 150 00 Praha 5, K zahrádkám 1003/23
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 28. 12. 2002
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 9. 7. 2001
Den zániku členstvi: 10. 7. 2002
pobyt v ČR : 150 00 Praha 5, K zahrádkám 1003/23
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 9. 7. 2001
Den zániku členstvi: 10. 7. 2002
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 28. 12. 2002
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 10. 7. 2002
Den zániku funkce: 4. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2002
Den zániku členstvi: 4. 6. 2003
pobyt v ČR: 150 00 Praha 5, K zahrádkám 1003/23
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2002
Den zániku členstvi: 4. 6. 2003
pobyt v ČR: 150 00 Praha 5, K zahrádkám 1003/23
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2002
Den zániku členstvi: 4. 6. 2003
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 4. 6. 2003
Den zániku funkce: 24. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2003
Den zániku členstvi: 24. 6. 2004
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2003
Den zániku členstvi: 24. 6. 2004
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2003
Den zániku členstvi: 24. 6. 2004
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 24. 6. 2004
Den zániku funkce: 23. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2004
Den zániku členstvi: 23. 6. 2005
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2004
Den zániku členstvi: 23. 6. 2005
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2004
Den zániku členstvi: 23. 6. 2005
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 23. 6. 2005
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2005
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2005
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2005
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 30. 6. 2006
Den zániku funkce: 21. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2007
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2007
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2007
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 21. 6. 2007
Den zániku funkce: 18. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 18. 6. 2008
Den zániku funkce: 27. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 27. 6. 2009
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 27. 6. 2009
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 27. 6. 2009
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 27. 6. 2009
Den zániku funkce: 27. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 28. 6. 2010
Den zániku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den zániku funkce: 22. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 22. 9. 2012
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 22. 9. 2012
pobyt v ČR: Praha 5, Stodůlky, K zahrádkám 1003/23, PSČ 155 00
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Člen představenstva
Ing. Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 22. 9. 2012
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 24. 9. 2012
Den zániku funkce: 24. 9. 2013
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2012
Den zániku členstvi: 24. 9. 2013
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2012
Den zániku členstvi: 24. 9. 2013
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Člen představenstva
Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2012
Den zániku členstvi: 24. 9. 2013
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, D - 83457 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 24. 9. 2013
Den zániku funkce: 15. 8. 2018
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2013
Den zániku členstvi: 15. 8. 2018
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 12. 10. 2018
Člen představenstva
Thomas Baumgatrner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2013
Den zániku členstvi: 15. 8. 2018
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 12. 10. 2018
Člen představenstva
Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2013
Den zániku členstvi: 15. 8. 2018
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 12. 10. 2018
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, 834 57 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 15. 8. 2018
Den zániku funkce: 15. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2018
Den zániku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 7. 10. 2023
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
Georg-Muffat-Str. 8, Salzburg, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2018
Den zániku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 7. 10. 2023
Člen představenstva
Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2018
Den zániku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 7. 10. 2023
Předseda představenstva
Alexander Friesz
Reichenhallerstrasse 27, 834 57 Bayerisch Gmain, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 15. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 7. 10. 2023
Člen představenstva
Thomas Baumgartner
Georg-Muffat-Str. 8, Salzburg, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 7. 10. 2023
Člen představenstva
Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 7. 10. 2023 vymazáno 11. 10. 2023
Člen představenstva
Tomáš Žídek
Letní, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 11. 10. 2023
Počet členů
3
zapsáno 12. 10. 2018
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 28. 3. 1994
Způsob jednání za společnost: jménem společnosti je oprávněn jednat ve všech věcech každý člen představenstva nebo prokurista.
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 8. 12. 1994
Způsob jednání za společnost Za společnost jednají členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí tito svá jména a podpisy.
zapsáno 8. 12. 1994 vymazáno 22. 11. 2002
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí své podpisy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně. Za společnost jedná a podepisuje na základě udělené prokury i prokurista společnosti, přičemž podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí prokurista svůj podpis s dodatkem označující prokuru.
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 22. 10. 2004
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí své podpisy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 22. 10. 2004 vymazáno 14. 12. 2013
Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 14. 12. 2013 vymazáno 18. 7. 2014
Společnost zastupuje buď předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 18. 7. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Milada Bešinová
Drnovská, 160 00 Praha 6
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 28. 3. 1994
Člen dozorčí rady
Luděk Cmíral
Brechtova, 140 00 Praha 4
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 16. 9. 1993
Člen dozorčí rady
Ing. František Ureš
Stránského, 190 00 Praha 9, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 16. 9. 1993
Člen
ing. Zdeněk Hrdina
Vrchlického, Praha 5
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Člen
ing. Tomáš Klapště
Na Ostrohu, Jablonec nad Nisou
zapsáno 10. 8. 1993 vymazáno 28. 3. 1994
Člen
ing. Zdeněk Hrdina
Vrchlického, Praha 5
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 1. 8. 1995
Předseda
Anton Baumgartner
Georg-Muffat-Str. 4, 5020 Salzburg, Rakousko, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 17. 1. 1997
Člen
Raimund Trummer
Andrae-Doppler-Weg 17, 5071 Wals, Rakousko, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 17. 1. 1997
Člen
Dr. Günther Hawel
Wilibald-Hauthaller-Str.21, Rakousko, 5020 Salzburg, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 17. 1. 1997
Předseda
Anton Baumgartner
Georg-Muffat-Str., 5020 Salzburg, Rakouská republika
Den zániku funkce: 20. 6. 2001
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 22. 11. 2002
Člen
Dr. Günther Hawel
Wilibald-Hauthaller-Str., 5020 Salzburg, Rakouská republika
Den zániku členstvi: 20. 6. 2001
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 22. 11. 2002
Člen
Raimund Trummer
Andrae-Doppler-Weg, 5071 Wals, Rakouská republika
Den zániku členstvi: 20. 6. 2001
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 22. 11. 2002
Předseda
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 20. 6. 2001
Den zániku funkce: 26. 6. 2002
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 28. 12. 2002
Člen
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2001
Den zániku členstvi: 26. 6. 2002
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 28. 12. 2002
Člen
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2001
Den zániku členstvi: 26. 6. 2002
zapsáno 22. 11. 2002 vymazáno 28. 12. 2002
Předseda
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 26. 6. 2002
Den zániku funkce: 3. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2002
Den zániku členstvi: 3. 6. 2003
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Člen
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2002
Den zániku členstvi: 3. 6. 2003
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Člen
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2002
Den zániku členstvi: 3. 6. 2003
zapsáno 28. 12. 2002 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 4. 6. 2003
Den zániku funkce: 23. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2003
Den zániku členstvi: 23. 6. 2004
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2003
Den zániku členstvi: 23. 6. 2004
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2003
Den zániku členstvi: 23. 6. 2004
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 24. 6. 2004
Den zániku funkce: 22. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2004
Den zániku členstvi: 22. 6. 2005
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2004
Den zániku členstvi: 22. 6. 2005
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2004
Den zániku členstvi: 22. 6. 2005
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. 6. 2005
Den zániku funkce: 29. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2005
Den zániku členstvi: 29. 6. 2006
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2005
Den zániku členstvi: 29. 6. 2006
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2005
Den zániku členstvi: 29. 6. 2006
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 30. 6. 2006
Den zániku funkce: 20. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 6. 2007
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 6. 2007
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 6. 2007
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 21. 6. 2007
Den zániku funkce: 17. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2007
Den zániku členstvi: 17. 6. 2008
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2007
Den zániku členstvi: 17. 6. 2008
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2007
Den zániku členstvi: 17. 6. 2008
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 18. 6. 2008
Den zániku funkce: 26. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2009
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2009
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2009
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 27. 6. 2009
Den zániku funkce: 27. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2009
Den zániku členstvi: 27. 6. 2010
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 28. 6. 2010
Den zániku funkce: 27. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2011
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Raimund Trummer
5071 Wals, Andrae-Doppler-Weg 17, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2011
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2011
zapsáno 5. 3. 2012 vymazáno 24. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Anton Baumgartner
5020 Salzburg, Georg-Muffat-Str. 4, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 27. 6. 2011
Den zániku funkce: 21. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2011
Den zániku členstvi: 21. 9. 2012
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 30. 10. 2012
Člen dozorčí rady
Wolfgang Mühleder
5301 Eugendorf, Lindensiedlung 9, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2011
Den zániku členstvi: 21. 9. 2012
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 30. 10. 2012
Člen dozorčí rady
Markus Kickinger
St. Johann im Pongau, Ober-Reinbach 25/1, 5600, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2011
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 30. 10. 2012
Předseda dozorčí rady
Markus Kickinger
St. Johann im Pongau, Ober-Reinbach 25/1, 5600, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 22. 9. 2012
Den zániku funkce: 21. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2011
Den zániku členstvi: 21. 9. 2012
zapsáno 30. 10. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Člen dozorčí rady
Mag. Georg Probst
Salzburg, Universitätsplatz 5020, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2012
Den zániku členstvi: 20. 6. 2013
zapsáno 30. 10. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Člen dozorčí rady
Anton Langthaler
Oberndorf, Werkstrasse 5110, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2012
Den zániku členstvi: 20. 6. 2013
zapsáno 30. 10. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Markus Kickinger
St. Johann im Pongau, Ober-Reinbach 25/1, 5600, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 21. 9. 2012
Den zániku funkce: 20. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2012
Den zániku členstvi: 20. 6. 2013
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Markus Kickinger
Ober-Reinbach 25/1, St. Johann im Pongau, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 24. 9. 2013
Den zániku funkce: 20. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2013
Den zániku členstvi: 20. 6. 2018
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 12. 10. 2018
Člen dozorčí rady
Anton Langthaler
Werkstrasse 13, Oberndorf, Rakouská republika
Den zániku funkce: 8. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2013
Den zániku členstvi: 8. 2. 2017
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 8. 2. 2017
Člen dozorčí rady
Georg Probst
Universitätsplatz 4, Salzburg, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2013
Den zániku členstvi: 20. 6. 2018
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 12. 10. 2018
Předseda dozorčí rady
Markus Kickinger
Maschlfeld 23, St. Johann im Pongau, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. 8. 2018
Den zániku funkce: 15. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2018
Den zániku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 7. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Georg Probst
Baumgartenweg 8, Halwang, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2018
Den zániku členstvi: 19. 4. 2021
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 4. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Markus Brandner
Waldhofweg 4, 834 71 Berchtesgaden, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 19. 4. 2021
zapsáno 4. 5. 2021
Předseda dozorčí rady
Markus Kickinger
Maschlfeld 23, St. Johann im Pongau, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 15. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2023
zapsáno 7. 10. 2023
Počet členů
2
zapsáno 8. 2. 2017

Prokura

Prokurista
Franz Lang
K zahrádkám, Praha 5
zapsáno 28. 3. 1994 vymazáno 17. 1. 1997
Prokurista
ing. Jiří Kouba
Kpt. Stránského, Praha 9
zapsáno 19. 6. 1996 vymazáno 17. 1. 1997
Prokurista
Franz Lang
K zahrádkám, Praha 5
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 30. 6. 2008
Prokurista
ing. Jiří Kouba
Kpt. Stránského, Praha 9
zapsáno 17. 1. 1997 vymazáno 24. 3. 2012
Prokurista
Ing. Jiří Kouba
Nad Okrouhlíkem, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsáno 24. 3. 2012 vymazáno 11. 3. 2020
Prokurista
Ing. Pavel Kyncl
Bronzová, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
zapsáno 30. 10. 2012 vymazáno 6. 10. 2021
Prokurista
Ing. Jiří Kouba
Nad Okrouhlíkem, 182 00 Praha - Libeň
zapsáno 11. 3. 2020
Prokurista
Piotr Adam Kucharczyk
Podrázkého, 272 04 Kladno - Rozdělov
zapsáno 6. 10. 2021
Způsob jednání prokuristů za společnost: Za společnost jednají na základě udělené prokury dva prokuristě společně.
zapsáno 22. 10. 2004

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Salzburg, Radingerstrasse 16, 5020, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 59913 h
zapsáno 24. 3. 2012

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Anton Baumgartner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 2. 2019
zapsáno 23. 2. 2019
Skutečný majitel
Thomas Baumgartner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 2. 2019
zapsáno 23. 2. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

šlechtic, podnikatel

-651
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-410
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-20
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

110
-
+
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

ekonom

-150
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

220
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.