Energoinvest CZ a.s., IČO: 45274762 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Energoinvest CZ a.s. Údaje byly staženy 22. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 45274762. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45274762 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 5. 1992
Datum zániku1. 9. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010

Energoinvest CZ a.s.

od 4. 5. 1992 do 1. 7. 2004

TECHNOCOM, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00
od 17. 7. 1995 do 24. 7. 2006
Praha 5 - Zličín, Do Blatin
od 4. 5. 1992 do 17. 7. 1995
Praha 9, Skloněná 1, PSČ 190 00
IČO
od 4. 5. 1992 do 1. 9. 2010

45274762

DIČ

CZ45274762

Právní forma
od 4. 5. 1992 do 1. 9. 2010
Akciová společnost
Spisová značka1590 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- specializovaný maloobchod
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- realitní činnost
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 19. 1. 2000 do 1. 7. 2004
- pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných služeb
od 14. 9. 1995 do 1. 7. 2004
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze č. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.).
od 24. 1. 1994 do 14. 9. 1995
- .
od 4. 5. 1992 do 14. 9. 1995
- 1. nákup a prodej převážně strojírenských výrobků, skladování, kompletování a úprava těchto výrobků
od 4. 5. 1992 do 14. 9. 1995
- 2. Obchodní činnost a zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání
od 4. 5. 1992 do 14. 9. 1995
- 3. Přetváření výrobního sortimentu v odběratelském rozsahu, který umožňuje komplexní zásobování určitých profesních skupin odběratelů
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2010 do 1. 9. 2010
- Společnost Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 452 74 762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1590 (dále jen Energoinvest CZ a.s.) zanikla v důsledku vnitrostátní fúze s polečnosti Energoinvest CZ a.s. a společnosti CIMER a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 273 75 692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10148, do společnosti PREMOT Františkovy Lázně a.s ., se sídlem Františkovy Lázně, Chebská č.p. 72, PSČ 351 01, IČ: 263 74 889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1113 (dále jen "PREMOT Františkovy Lázně a.s."). V souladu se schváleným Projektem vnitrostátní fúz e sloučením přechází jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost PREMOT Františkovy Lázně a.s.
od 5. 4. 2005 do 10. 10. 2005
- Valná hromada společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Do Blatin, IČ: 452 74 762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1590, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. takto: A. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. je přebytek vlastních zdrojů společnosti a poskytnutí možnosti akcionářům, kteří již nechtějí ve společnosti setrvat, aby mohli prodat své akcie nebo alespoň snížit svůj podíl na základním kapitálu společnosti prodejem části svých akcií na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. B. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu úplaty akcionářům společnosti za akcie brané z oběhu na základě jimi přijatého veřejného ná vrhu smlouvy o koupi akcií. C. Rozsah snížení základního kapitálu: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 22.549.768,- Kč, slovy: dvacetdvatisíc pětsetčtyřicetdevěttisíc sedmsetšedesátosm korun českých, rozvržený na 498.598 ks, slovy: čtyřistadevadesátosmtisícpětsetdevadesát osm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a 517.706 ks, slovy: pětsetsedmnácttisíc sedmsetšest kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité ho dnotě jedné akcie ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Základní kapitál společnosti však bude snížen maximálně o takový počet akcií, součet jejichž jmenovitých hodnot nebude vyšší než 18.420.000,- Kč, slovy: osmnáctmilionů čtyřistadvacettisíc korun českých. Základní kapitál společnosti tedy nesmí být snížen pod částku 4.129.768,- Kč, slovy: čtyřimiliony jednostodvacetdevě ttisíc sedmsetšedesátosm korun českých. D. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Energoinvest CZ a.s. bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. E. Výše úplaty: Vzetí akcií společnosti Energoinvest CZ a.s. z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude úplatné. Výše kupní ceny za jednu akcii bude pro všechny zájemce stejná, a to ve výši 380,- Kč, slovy: třistaosmdesát korun českých za jednu akci i o jmenovité hodnotě ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a ve výši 1.014,- Kč, slovy: jedentisícčtrnáct korun českých za jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých. F. Lhůta pro předložení listinných akcií: Lhůta pro předložení listinných akcií bude činit třicet (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněno, že do obchodního rejstříku byla zapsána nová výše základního kapitálu společnosti. G. Příslušný veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude zpracován představenstvem společnosti a uveřejněn způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady společnosti po povolení zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zabezpečením realizace vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, včetně vypořádání převodů akcií a kupních cen, bude společností pověřen a k tomu zmocněn obchodník s cennými papíry, společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, tř. Kp. Jaroše 28, PSČ 602 00, IČ: 63907020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Br ně, oddíl B, vložka 3800. H. V případě, že veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude akceptován ve větším rozsahu než je maximální možné snížení základního kapitálu společnosti, bude společnost postupovat podle ustanovení § 183a odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku a jednotlivé akc ionáře, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, uspokojí poměrně. Počet akcií o jmenovité hodnotě ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a počet akcií o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých, které jednotliví akcionáři uvedou v oznámení o přijetí veřejného návrhu smluvy o koupi akcií, budou společností kráceny v poměru, který bude odpovídat poměru maximálního možného snížení základního kapitálu společnosti (tj. částce 18.420.000,- Kč, slovy: osmnáctmilionů čty řistadvacettisíc korun českých) a celkového součtu jmenovitých hodnot všech akcií uvedených ve všech oznámeních o přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií doručených řádně a včas, přičemž výpočet poměrného počtu akcií o jmenovité hodnotě ve výši 12, - Kč, slovy: dvanáct korun českých a výpočet poměrného počtu akcií o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých, v nichž bude možné přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií jednotlivých akcionářů přijmout, se budou zaokrouhlov at vždy na celý počet kusů akcií o příslušné jmenovité hodnotě směrem dolů. I. Valná hromada společnosti pověřila představenstvo společnosti zpracováním a uveřejněním příslušného veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a ve smyslu ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku k podání návrhu na zápis snížené výše základního kapitá lu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o koupi akcií.
od 26. 8. 2004 do 26. 11. 2004
- "Valná hromada společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Do Blatin, IČ: 45274762, zapsané v obchodním řejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1590, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. takto: A. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. je potřeba získání peněžních prostředků pro plnění závazků spolenočnosti Energoinvest CZ a.s. B. Základní kapitál společnosti Energoinvest CZ a.s. bude zvýšen z částky 11.274.884,- Kč o částku 11.274.884,- Kč na celkovou částku 22.549.768,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. C. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. bude vydáno 249.299 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč a 258.853 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodn otě každé akcie 32, - Kč. D. Akcie upisované s využitím přednostního práva budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 63907020, na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod . do 16.00 hod. Lhůta k upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společno sti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu k úpisu nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva budou akcionáčům oznámeny formou zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a formou uveřejnění oznámení v Hospodářskýc h novinách. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, lze s využitím přednostního práva upsat jednu (1) novou kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na maji tele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, lze s využitím přednostního práva upsat jednu (1) novou kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč. S využitím přednostního práva lze upsat 249.299 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč a 258.853 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč. Emisní kur z každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, upisované s využitím přednostního práva, činí 12,- Kč. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, upisované s využitím přednostního práva, činí 32,- Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. na výši základního kapitálu spo lečnosti Energoinvest CZ a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. E. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s. , IČ: 63907020, na a drese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnut o o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti Energoinvest CT a.s. do obchodního rejstříku. Účinnost upisování nových akcií při dosažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo . Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen zveřejněním v Hospodářských novinách, ve kterých bude též zveřejněn inzerát dle § 34 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém tr hu, ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, upisované na základě veřejné nabídky, činí 12,- Kč. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, upisované na základě veřejné nabídky, činí 32,- Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest C Z a.s. na výši základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. F. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jejich upsání. Zbývající nesplacenou část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění oznámení o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní bankovní účet společnosti Energoinvest CZ a.s. č. 1021105 703/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ: 140 21."
od 1. 7. 2004 do 1. 9. 2010
- Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 3/741, PSČ: 140 21, IČ: 452 73 898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1529.
od 18. 3. 2003 do 30. 1. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16.10. 2002 rozhodla o snížení základního kapitálu a přijala následující usnesení: V souladu s § 211 odst. 1 obch. zák.: a) je důvodem snížení základního kapitálu povinnost dle § 161b odst. 4 věta druhá obch. zák. a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na zlepšení hospodářské bilance společnosti, b) se základní kapitál snižuje v rozsahu celkové jmenovité hodnoty vlastních akcií tj. o 6.519.000,- Kč, c) bude snížení základního kapitílu provedeno vzetím z oběhu 6.519 ks akcií společnosti, které má společnost v držení v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti (nyní registrace) akcií společnosti v roce 2000 a následném odkupu od akcionářů na základě veřejného návrhu.
od 4. 5. 1992 do 1. 9. 2010
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku zuvedeného v základatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Technomat, Praha.
od 4. 5. 1992 do 1. 9. 2010
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v praze 1, gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 4. 5. 1992 do 1. 9. 2010
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva d dozorčí rady
Kapitál
od 10. 10. 2005 do 1. 9. 2010
Základní kapitál 4 130 636 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2005 do 10. 10. 2005
Základní kapitál 22 549 768 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2004 do 30. 3. 2005
Základní kapitál 22 549 768 Kč, splaceno 14 745 180 Kč.
od 1. 7. 2004 do 26. 11. 2004
Základní kapitál 11 274 884 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2004 do 1. 7. 2004
Základní kapitál 249 299 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 1. 1994 do 26. 1. 2004
Základní kapitál 255 818 000 Kč
od 4. 5. 1992 do 24. 1. 1994
Základní kapitál 242 178 000 Kč
od 10. 10. 2005 do 1. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26 897.
od 10. 10. 2005 do 1. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 118 996.
od 26. 11. 2004 do 10. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 498 598.
od 26. 11. 2004 do 10. 10. 2005
v listinné podobě
od 26. 11. 2004 do 10. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 517 706.
od 26. 11. 2004 do 10. 10. 2005
v listinné podobě
od 1. 7. 2004 do 26. 11. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 249 299.
od 1. 7. 2004 do 26. 11. 2004
v listinné podobě
od 1. 7. 2004 do 26. 11. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 258 853.
od 1. 7. 2004 do 26. 11. 2004
v listinné podobě
od 26. 1. 2004 do 1. 7. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 249 299.
od 26. 1. 2004 do 1. 7. 2004
v listinné podobě
od 7. 10. 2003 do 26. 1. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 255 818.
od 7. 10. 2003 do 26. 1. 2004
v listinné podobě
od 30. 10. 2001 do 7. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 255 818.
od 30. 10. 2001 do 7. 10. 2003
v zaknihované podobě
od 19. 1. 2000 do 30. 10. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 255 818.
od 24. 1. 1994 do 19. 1. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 255 818.
od 4. 5. 1992 do 24. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 242 178.
Statutární orgán
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
Jiří Braný - Člen představenstva
Praha - Praha 4, Dědinova 2008/13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
Stanislav Kolářík - Místopředseda představenstva
Praha - Praha 4, Imrychova 981, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2006
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
Pavel Šťastný - Předseda představenstva
Praha - Praha 10, U Svornosti 164/4, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2006
od 30. 7. 2004 do 24. 7. 2006
Petr Lukeš - předseda představenstva
Praha 1, Senovážná 8/1394, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
od 30. 7. 2004 do 24. 7. 2006
Ing. Jaroslav Knotek - místopředseda představenstva
Praha 6, V Šáreckém údolí 68, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 4. 2003 - 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
od 30. 7. 2004 do 24. 7. 2006
Ing. Martin Pinl - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Brabcova 1159/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
od 7. 10. 2003 do 30. 7. 2004
Ing. Jaroslav Knotek - předseda
Praha 6, V Šáreckém údolí 68, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 4. 2003
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 21. 4. 2004
od 3. 1. 2001 do 7. 10. 2003
Ing. Tomáš Zůza - předseda představenstva
Praha 10, Kodaňská 45
den vzniku funkce: 30. 6. 2000 - 29. 4. 2003
od 3. 1. 2001 do 30. 7. 2004
Ing. Jana Axmannová - člen představenstva
Praha 9, Veltruská 599
den vzniku funkce: 25. 6. 1998
od 14. 10. 1998 do 3. 1. 2001
Ing. Jana Axmannová - Předseda představenstva
Praha 9, Veltruská 599
od 11. 9. 1997 do 14. 10. 1998
Petr Lukeš - Předseda představenstva
Karlovy Vary, I.P.Pavlova 36
od 11. 9. 1997 do 3. 1. 2001
Bořivoj Kult - Člen představenstva
Karlovy Vary, Západní 5
od 11. 9. 1997 do 30. 7. 2004
JUDr. Milan Beluský - Místopředseda představenstva
Praha 4, Dobevská 876
den vzniku funkce: 27. 12. 1996
od 17. 7. 1995 do 11. 9. 1997
ing. Milan Lomosík - Předseda představenstva
Praha 8, Slancova 1260
od 17. 7. 1995 do 11. 9. 1997
ing. Josef Rejzek - Místopředseda představenstva
Praha 4, Na Pankráci 36/994
od 17. 7. 1995 do 11. 9. 1997
Rudolf Šneberk - Člen představenstva
Karlovy Vary, Luční vrch 11
od 13. 12. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jiří Zíka - Předseda představenstva
Praha 6, K Horoměřicům 37
od 13. 12. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Tomáš Kemmler - Místopředseda představenstva
Praha 4, Cuřínova 4
od 13. 12. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jan Tomáš - Člen představenstva
Praha 6, Na dlouhém lánu 55/337
od 13. 12. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Josef Rejzek - Místopředseda představenstva
Praha 4, Na Pankráci 36/994
od 24. 1. 1994 do 13. 12. 1994
Ing Tomáš Kemmler - Člen představenstva
Praha 4, Cuřínova 4
od 24. 1. 1994 do 13. 12. 1994
Ing Jan Čemus - Člen představenstva
Praha 2, Jana Masaryka 14
od 24. 1. 1994 do 13. 12. 1994
Ing Jana Janderová - Člen představenstva
Praha 4, V horkách 16
od 24. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Jan Spanilý - Člen představenstva
Praha 1, V Jirchářích 12
od 24. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing Petr Klomínek - Člen představenstva
Praha 9-Kyje, Zacharská 1271
od 4. 5. 1992 do 24. 1. 1994
Ing. Jan Hušek - člen předst.
Praha 4, Nad údolím 78, PSČ 140 00
od 4. 5. 1992 do 13. 12. 1994
Ing. Jiří Zíka - člen předst.
Praha 6, K Horoměřicům 37, PSČ 160 00
od 4. 5. 1992 do 17. 7. 1995
Ing. Milan Lomosík - člen předst.
Praha 8, Slancova 1260, PSČ 180 00
od 30. 7. 2004 do 1. 9. 2010
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva, a to každý z nich samostatně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, kterými zavazují společnost, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 30. 10. 2001 do 30. 7. 2004
Způsob jednání jménem společnosti : Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k napsané nebo razítkem otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 19. 1. 2000 do 30. 10. 2001
Způsob jednání jménem společnosti : Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 11. 9. 1997 do 19. 1. 2000
Zastupování-jadnat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování-za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 4. 5. 1992 do 11. 9. 1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně před- seda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti
Dozorčí rada
od 22. 7. 2008 do 1. 9. 2010
Ing. Miroslav Jouza - člen dozorčí rady
Tábor, Československé armády 2242, PSČ 390 03
den vzniku členství: 1. 7. 2008
od 29. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Ing. Miroslav Jouza - člen dozorčí rady
Tábor, Československé armády 2242, PSČ 390 03
den vzniku funkce: 1. 1. 2008
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
JUDr. Jiří Novotný - Člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Poděbradská 5, PSČ 360 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2010
Ing. Jaroslav Knotek - Předseda dozorčí rady
Praha - Praha 6, V Šáreckém údolí 68, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2006
od 31. 5. 2006 do 24. 7. 2006
Ing. Monika Marečková - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Šermířská 2378/3a, PSČ 169 00
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 4. 2004 - 20. 6. 2006
od 30. 1. 2006 do 24. 7. 2006
JUDr. Jiří Novotný - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Poděbradská 5, PSČ 360 01
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 20. 6. 2006
od 30. 7. 2004 do 30. 1. 2006
JUDr. Eva Halířová - člen dozorčí rady
Praha 8, Chotovická 1753, PSČ 180 00
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 30. 11. 2005
od 30. 7. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Monika Marečková - předseda dozorčí rady
Brno, Baarovo nábř. 43, PSČ 614 00
den vzniku členství: 21. 4. 2004
den vzniku funkce: 21. 4. 2004
od 30. 7. 2004 do 29. 1. 2008
Ing. Miroslav Hejný - člen dozorčí rady
Pernink, Meinlova 199, PSČ 362 35
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 31. 12. 2007
od 30. 10. 2001 do 30. 7. 2004
Petra Hejná - člen
Pernink, Střední 36 E
den vzniku funkce: 23. 5. 2001
od 3. 1. 2001 do 30. 10. 2001
Ing. Miroslav Hejný - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Palackého náměstí 6
od 3. 1. 2001 do 30. 7. 2004
Petr Lukeš - člen dozorčí rady
Praha 1, Senovážná 8/1394
den vzniku funkce: 27. 6. 2000
od 3. 1. 2001 do 30. 7. 2004
Jana Sobotová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Senovážná 8/1394
den vzniku funkce: 27. 6. 2000
od 19. 1. 2000 do 3. 1. 2001
Ing. Zuzana Nöbauerová - Člen
Karlovy Vary, Klínovecká 7
od 19. 1. 2000 do 3. 1. 2001
Jana Rousová - člen
Karlovy Vary, Na vyhlídce 19
od 14. 10. 1998 do 19. 1. 2000
Ing. Kamila Šťastná - Člen
Sokolov, Vrchlického 96
od 14. 10. 1998 do 19. 1. 2000
Ing. Zuzana Kalátová - Člen
Ostrov/Ohří, Hlavní 1010
od 14. 10. 1998 do 3. 1. 2001
Ing. Miroslav Hejný - předseda
Karlovy Vary, Palackého náměstí 6
od 11. 9. 1997 do 14. 10. 1998
ing. Martin Pinl - člen
Karlovy Vary, I.P.Pavlova 36
od 11. 9. 1997 do 14. 10. 1998
Bc. Miroslav Soural - Člen dozorčí rady
Sokolov, Marie Majerové 1752/77
od 11. 9. 1997 do 14. 10. 1998
Vlastimír Vršecký - Člen dozorčí rady
Praha 5-Zličín, Lačnovská 27
od 17. 7. 1995 do 11. 9. 1997
ing. Michal Petr - Člen dozorčí rady
Praha 8, Na Štěpnici 43
od 17. 7. 1995 do 11. 9. 1997
ing. Jan Tomáš - Člen dozorčí rady
Praha 6, Na dlouhém lánu 55
od 13. 12. 1994 do 17. 7. 1995
JUDr Zdeněk Stejskal - Člen
Praha 3, Jeseniova 33
od 24. 1. 1994 do 13. 12. 1994
Ing Jan Hoření - Člen dozorčí rady
Praha 5-Smíchov, Drtinova 22
od 4. 5. 1992 do 24. 1. 1994
Ing. Jan Minát
Praha 4, Severovýchodní IV č. 17
od 4. 5. 1992 do 24. 1. 1994
- r.č. xxxx
od 4. 5. 1992 do 17. 7. 1995
Ing. Zdena Henzlová
Praha 4, V rohu 725
od 4. 5. 1992 do 17. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 4. 5. 1992 do 11. 9. 1997
Jaroslav Turek
Kropáčova Vrutice, Kropáčova Vrutice 85
od 4. 5. 1992 do 11. 9. 1997
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+341

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+341

+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

+18

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-213

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-336

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services